Γιατί,ὁ κόσμος δέν ἀντιλαμβάνεται τόν καταφανή ῥόλον τους ;

Γιατί,ὁ κόσμος δέν ἀντιλαμβάνεται τόν καταφανή ῥόλον τους ;

2 Ιουνίου, 2021 3 Από Καλλιόπη Σουφλή
Μοίρασέ το
Γιατί,ὁ κόσμος δέν ἀντιλαμβάνεται τόν καταφανή ῥόλον τους ;

Ἡ ἑπόμενη κίνησις,ἡ μόνη πού θά μποροῦσε νά ἔχῃ ἀξίαν εἶναι ἀπό τήν πλευρά τοῦ ἁπλοῦ κόσμου.

Καί γιά νά ἀποτινάξῃ αὐτά τά χιλιόχρονα δεσμά πρέπει πρῶτα νά γυρίσῃ τήν πλάτη,ὁλοκληρωτικά,στό πολιτικό σύστημα καί τούς ἐκφραστές του.

Ἄν δέν τό κάνει,ἡ μοῖρα εἶναι μόνον μία :ἡ ὁλοκληρωτική δουλεία στήν σατανική/καμπαλιστική κλίκα. ὅσων ἀπομείνουν, φυσικά…

 

 

 

 

 

Τι να σχολιάσω;;; Αν δεν υπάρξει αφύπνιση, εκτίναξη από πάνω μας της καμπαλίστικης κλίκας και του Ιουδαϊκού κράτους που έχει εγκαθιδρυθεί μετά την ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΑΤΑΝΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΟΥ ΡΟΤΣΙΛΝΤ, με πρωθυπουργούς που ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ, δεν υπάρχει μέλλον. 

Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ… ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ.

ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΝ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΧΡΟΝΩΝ;

 

Καλλιόπη Σουφλή

«… Ἡ ἀναγνώρισις τῆς Μοναρχίας μας δύναται ἐνδεχομένως νά ἐπέλθη πρό τῆς καταργήσεως τοῦ Συντάγματος, ἄν οἱ λαοί, ἀπηυδισμένοι ἐκ τῶν ἀταξιῶν καί τῆς κουφότητας τῶν κυβερνητικῶν των, ἀνακράξωσιν: «Ἐκδιώξατε τους καί δώσατε μας γενικόν βασιλέα, ὅστις νά δύναται νά μᾶς συνενώση καί νά καταστρέψη τα αἰτια τῶν διαφωνιῶν μας, τά σύνορα τῶν ἐθνῶν, τάς θρησκείας,τούς ὑπολογισμούς τῶν Κρατῶν, βασιλέα, ὁ ὁποῖος νά μᾶς ἐξασφαλίση τήν εἰρήνην καί τήν ἀνάπαυσιν, ἄς δέν δυνάμεθα ν’ ἀπολαύσωμεν διά τῶν Κυβερνητῶν μας καί τῶν ἀντιπροσώπων μας».

Γνωρίζετε πολύ καλά καί ᾿σεῖς οἱ ἴδιοι ὅτι, ἴνα καταστήσωμεν δυνατάς τοιαύτας ἐπιθυμίας,πρέπει νά διαταράττωμεν διαρκῶς εἰς ὅλας τάς χώρας τάς σχέσεις τοῦ λαοῦ καί τῆς Κυβερνήσεως,νά κουράζωμεν ὅλον τόν κόσμον διά τοῦ χωρισμοῦ, τῆς ἔχθρας, τοῦ μίσους καί δή διά τοῦ μαρτυρίου τῆς πείνης, τοῦ ἐμβολιασμοῦ τῶν ἀσθενειῶν, τῆς ἀθλιότητος, ἴνα οὔτω οἱ Χριστιανοί μή βλέπωσιν ἄλλην σωτηρίαν ἤ τήν προσφυγήν εἰς τήν πλήρη καί ὁλοκληρωτικήν ἠγεμονίαν μας.

Ἐάν δώσωμεν εἰς τούς λαούς τόν χρόνον ν’ ἀναπνεύσωσιν, ἡ εὐνοϊκή στιγμή δέν θά φθάσῃ ἴσως ποτέ.» ( Πρωτόκολλο 10ον)

Ἀλήθεια,πόσο δύσκολον εἶναι νά κατανοήσῃ ἡ ἀνθρωπότης αὐτούς τούς σκοπούς,τῶν πολύ γνωστῶν πλέον συνωμοτῶν,σατανιστῶν/καμπαλιστῶν;

Ποῦ ἀκριβῶς ἔγκειται ἡ δυσκολία κατανοήσεως τῶν αὐτονοήτων ἐκ τῶν βιωμάτων της; 

Μέχρι καί γιά τούς ἐμβολιασμούς κάνουν λόγον,ἑκατό εἴκοσι χρόνια πρίν…

Ἐξ ἄλλου,γιατί δέν ἀναρωτιοῦνται οἱ ἄνθρωποι,τί εἶναι αὐτό πού ἔκανε τούς συγκεκριμένους,ἀπό τήν γνωστή ῥάτσα,νά ἐπιλέγουν τό ἐπάγγελμα τοῦ ἱατροῦ-φαρμακοποιοῦ; Μέχρι σήμερα τούς βρίσκεις πρωτοστατοῦντες στόν χῶρο τῆς ἱατρικῆς καί τῶν φαρμακοβιομηχανιῶν : 

Ωωω…Μά,τί σύμπτωσις !

«Οι πρόγονοί μου, Αλλατίνη, είχαν δυο παραδόσεις. Μια γενιά έπρεπε να βγάζει γιατρό και η δεύτερη έπρεπε να έχει έναν Δαρείο, σύμφωνα με τονιδρυτή της δυναστείας. …» εἶπε,ὁ Λοριάν Ντασώ τῆς γνωστῆς ὁμωνύμου,γαλλικῆς ἀεροπορικῆς βιομηχανίας,ὅταν βρέθηκε στήν Θεσσαλονίκη πρό διετίας ( ἐδῶ)

Νά προσέχετε αὐτά πού λένε διότι ξέρουν τί λένε καί ἔχει πολύ σημασία πού τά λένε…

Ἐν κατακλείδι : Εἴτε μέσῳ τῆς πολιτικῆς εἴτε τῆς ἱατρικῆς ἀπό τήν ὁποία ἐξαρτᾶται ἡ ὑγεία τοῦ ἀνθρώπου ( ἡ ὁποία μέ τήν σειρά της ἐξαρτᾶται ἄμεσα ἀπό τήν τροφή πού λαμβάνει καί τήν ὁποία ἐπίσης ἔχουν στά χέρια τους οἱ συγκεκριμένοι…),ἡ ἐξουσία ἐπί τῆς ἀνθρωπότητος εἶναι ἄμεσος καί ἀναπόφευτκος.

Διότι, ἀπό μόνοι μας, ἐμεῖς οἱ ἴδιοι παραδώσαμε τά πάντα, μέσῳ τῶν τραπεζῶν ( χρήματος),σ᾿αὐτούς.

Καί ὅταν λέμε τά πάντα ἐννοοῦμε τά ΠΑΝΤΑ !

Ἄν μποροῦμε νά περιμένουμε κάτι ν᾿ἀλλάξῃ ἀπό τίς μαριονέτες τους πού ἔχουμε ὡς κυβερνῶντες ; Δέν νομίζω…

Ἡ ἑπόμενη κίνησις,ἡ μόνη πού θά μποροῦσε νά ἔχῃ ἀξίαν εἶναι ἀπό τήν πλευρά τοῦ ἁπλοῦ κόσμου.

Καί γιά νά ἀποτινάξῃ αὐτά τά χιλιόχρονα δεσμά πρέπει πρῶτα νά γυρίσῃ τήν πλάτη,ὁλοκληρωτικά,στό πολιτικό σύστημα καί τούς ἐκφραστές του.

Ἄν δέν τό κάνει,ἡ μοῖρα εἶναι μόνον μία :ἡ ὁλοκληρωτική δουλεία στήν σατανική/καμπαλιστική κλίκα. ὅσων ἀπομείνουν,φυσικά…

Οἱ εὐγονιστές,ψυχοπαθεῖς ὀλιγάρχες στό ἴδιο «ἔργο» μέχρι σήμερα ! 

«…ἄν κυττάξῃς τό ἱστορικό τῶν μεγάλων φαρμακευτικῶν ἑταιρειῶν :ΟΛΕΣ προέρχονται ἀπό τό Γ΄Ῥάϊχ»

 

Ἡ Πελασγική

 

Πηγή

Προβολές : 762


Μοίρασέ το:Ετικέτες: , ,

Αγαπητοί αναγνώστες των ΑΤΤΙΚΩΝ ΝΕΩΝ,

Δώδεκα χρόνια, συνταξειδεύουμε μαζί στον χώρο της διαδικτυακής ενημέρωσης. Σ’ αυτά τα χρόνια, στάθηκα δίπλα σας , με μοναδικό στόχο την ενημέρωσή σας, όσο πιο αντικειμενικά μπορούσα αφιερώνοντας ατέλειωτες ώρες γι'αυτήν. Μετά την διαγραφή του πρώτου μου ιστολογίου, αναγκάστηκα να πάω σε άλλη πλατφόρμα και να πληρώνω ένα σημαντικό ποσόν κάθε μήνα, για την ασφάλεια του ιστολογίου μου.

Μπορείτε να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια, με την μηνιαία συνδρομή σας, στην Paypal επιλέγοντας το μπανεράκι που βρίσκεται ακριβώς κατώ απο το κείμενο αυτό , και να προχωρήσετε στην διαδικασία δωρεάς όσο κοστίζει ένας καφές.

Η διαδικασία είναι πολύ απλή είτε έχετε λογαριασμό Paypal είτε όχι.Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε το ποσο και να επιλέξετε το κουτάκι με την σήμανση 'Make this a monthly donation' και εν συνεχεία να πατήσετε το κουμπακι 'Donate with PayPal' αν έχετε λογαριασμό με Paypal , η 'Donate with a Debit or Credit Card', αν δεν έχετε λογαριασμό με Paypal και κάνετε την δωρεά με χρεωστική η πιστωτική κάρτα.

Αν έχετε πρόβλημα με την διαδικασία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email [email protected] η να στείλετε μήνυμα απο την φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται σταθερά στο κάτω μέρος της σελίδας.

Σας ευχαριστώ για την στήριξη σας.

Καλλιόπη Σουφλή


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ


Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες, θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας, για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης, σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολογίου, μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε, καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιοδνήποτε τρόπο, το ιστολόγιο. Ο διαχειριστής του ιστολογίου, δεν ευθύνεται για τα σχόλια και τους δεσμούς που περιλαμβάνει. Τονίζουμε ότι υφίσταται μετριασμός των σχολίων και παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, να έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
  • Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες, ασυνάρτητος λόγος και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις, υπονοούμενα, απειλές ή χυδαιολογίες.>
  • Μην δημοσιεύετε άσχετα με το θέμα σχόλια.
  • Ο κάθε σχολιαστής, οφείλει να διατηρεί ένα μόνον όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
  • Με βάση τα παραπάνω, η διαχείριση, διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης σχολίων, χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.
  • Επιπλέον σας τονίζουμε, ότι το ιστολόγιο, λειτουργεί σε εθελοντική βάση και ως εκ τούτου, τα σχόλια θα αναρτώνται μόλις αυτό καταστεί δυνατόν.

Διαβάστε ακόμα