Δείτε τους Παγκόσμιους Στόχους του ΟΗΕ για την «αειφόρο ανάπτυξη» της Ατζέντας 2030 για να πάρεις μία ιδέα τι μας έρχεται.

Δείτε τους Παγκόσμιους Στόχους του ΟΗΕ για την «αειφόρο ανάπτυξη» της Ατζέντας 2030 για να πάρεις μία ιδέα τι μας έρχεται.

18 Νοεμβρίου, 2020 4 Από Καλλιόπη Σουφλή
Προβολές:893
Μοίρασέ το
Δείτε τους Παγκόσμιους Στόχους του ΟΗΕ για την «αειφόρο ανάπτυξη» της Ατζέντας 2030 για να πάρεις μία ιδέα τι μας έρχεται.

Δείτε πως ο κορωνοϊός με τα μέτρα που μας επιβάλλουν μας φέρνει κοντά σε κάποιους από αυτούς τους στόχους.

Όσο περισσότερο “σκάβετε” στις λεπτομέρειες, τόσο περισσότερο συνειδητοποιείτε πόσο ύπουλοι πραγματικά είναι αυτοί οι «παγκόσμιοι στόχοι».

Για εκείνους που “γνωρίζουν την ώρα”, αυτό το κάλεσμα για έναν «ενωμένο κόσμο» είναι πολύ τρομακτικό.»

Δείτε τους Παγκόσμιους Στόχους του ΟΗΕ για την «αειφόρο ανάπτυξη» της Ατζέντας 2030 για να πάρεις μία ιδέα τι μας έρχεται.

 

Δες τους Παγκόσμιους Στόχους του ΟΗΕ για την «αειφόρο ανάπτυξη» της Ατζέντας 2030 για να πάρεις μία ιδέα τι μας έρχεται. http://www.globalgoals.org/

Και δες πως ο κορωνοϊός με τα μέτρα που μας επιβάλλουν μας φέρνει κοντά σε κάποιους από αυτούς τους στόχους.

Το παρακάτω είναι ένα απόσπασμα από ένα ξένο άρθρο που είχα μεταφράσει πριν 5 χρόνια. https://www.activistpost.com/2015/09/un-launches-global-goals-blueprint.html

Ποιός έδινε σημασία τότε; Ήμασταν «συνωμοσιολόγοι» τότε… όπως και τώρα!

«Όταν διαβάσετε αυτούς τους «παγκόσμιους στόχους», θα δείτε ότι πολλοί από αυτούς ακούγονται καλοί. Ούτως ή άλλως, ποιος δεν θα ήθελε να «τελειώσει η πείνα»;

Εγώ σίγουρα θα ήθελα να το κάνω αν μπορούσα.

Το κλειδί είναι να κοιτάξει κανείς πίσω από τη γλώσσα και να καταλάβει αυτό που πραγματικά λέγεται.

Και αυτό που πραγματικά λέγεται, είναι ότι οι ελίτ θέλουν να περάσουν το όνειρό τους για ένα παγκόσμια σύστημα, στο επόμενο επίπεδο.

Η λίστα που ακολουθεί, προέρχεται από το Truthstream Media, και νομίζω ότι κάνει πολύ καλά τη δουλειά της μετάφρασης αυτών των νέων «παγκόσμιων στόχων» στη γλώσσα που όλοι μπορούμε να καταλάβουμε. …

Στόχος 1: Τέλος σε όλες τις μορφές της φτώχειας παντού
Μετάφραση: Συγκεντρωποιημένες τράπεζες, ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα, Fed, για τον έλεγχο όλων των οικονομικών, ενιαίο ψηφιακό παγκοσμιο νόμισμα σε μια κοινωνία χωρίς μετρητά

 

Στόχος 2: Τέλος της πείνας, επίτευξη επισιτιστικής ασφάλειας, βελτίωση της διατροφής και προώθηση της αειφόρου γεωργίας
Μετάφραση: Γενετικά Μεταλλαγμένοι Οργανισμοί

 

Στόχος 3: Εξασφάλιση υγιούς ζωής και προώθηση της ευημερίας για όλους και σε όλες τις ηλικίες
Μετάφραση: Μαζικός εμβολιασμός, Codex Alimentarius

 

Στόχος 4: Εξασφάλιση συνολικής και αμερόληπτης ποιοτικά εκπαίδευσης και προώθηση των ευκαιριών της διά βίου μάθησης για όλους
Μετάφραση: Προπαγάνδα του ΟΗΕ, πλύση εγκεφάλου μέσω της υποχρεωτικής εκπαίδευσης από την κούνια μέχρι τον τάφο

 

Στόχος 5: Επίτευξη της ισότητας των φύλων και τη χειραφέτηση όλων των γυναικών και των κοριτσιών
Μετάφραση: Έλεγχος του πληθυσμού μέσω του καταναγκαστικού «Οικογενειακού Προγραμματισμού»

 

Στόχος 6: Διασφάλιση της διαθεσιμότητας και της αειφόρου διαχείρισης των υδάτων και της αποχέτευσης για όλους
Μετάφραση: Ιδιωτικοποίηση όλων των υδάτινων πόρων, μην ξεχάσετε να προσθέσετε και το φθόριο

 

Στόχος 7: Εξασφάλιση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια για όλους
Μετάφραση: Έξυπνο δίκτυο ενέργειας με ευφυείς μετρητές σε όλα, αυξημένη τιμολόγηση

 

Στόχος 8: Προώθηση σταθερής, συνολικής και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, πλήρης και παραγωγική απασχόληση, αξιοπρεπή εργασία για όλους
Μετάφραση: Διατλαντική Εταιρική Σχέση (TPP), ζώνες ελεύθερου εμπορίου που ευνοούν τα συμφέροντα των εταιρειών-κολοσσών

 

Στόχος 9: Δημιουργία ελαστικών υποδομών, προώθηση βιώσιμης και συνολικής εκβιομηχάνισης και υιοθέτηση καινοτομιών
Μετάφραση: Δρόμοι με διόδια, προώθηση μαζικών μέσων μεταφοράς, εξάλειψη ελεύθερης μετακίνησης, περιβαλλοντικοί περιορισμοί

 

Στόχος 10: Μείωση των ανισοτήτων εντός και μεταξύ των χωρών
Μετάφραση: Ακόμα περισσότερη περιφερειακή γραφειοκρατική κυβέρνηση, σαν ένα μεταλλαγμένο χταπόδι

 

Στόχος 11: Κάντε τις πόλεις και τους οικισμούς χωρίς αποκλεισμούς, ασφαλείς, προσαρμοστικούς και βιώσιμους
Μετάφραση: Κράτος Μεγάλος Αδερφός – μαζική παρακολούθηση

 

Στόχος 12: Εξασφάλιση βιώσιμων προτύπων κατανάλωσης και παραγωγής
Μετάφραση: Αναγκαστική λιτότητα

 

Στόχος 13: Ανάληψη επείγουσας δράσης για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της
Μετάφραση: Συστήματα ανώτατου ορίου και εμπορίας (cap and trade), φόροι του άνθρακα/πιστώσεις

 

Στόχος 14: Διαφύλαξη και βιώσιμη χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων για την αειφόρο ανάπτυξη
Μετάφραση: Περιβαλλοντικοί περιορισμοί, έλεγχος όλων των ωκεανών, συμπεριλαμβανομένων των μεταλλευτικών δικαιωμάτων των πυθμένων των ωκεανών

 

Στόχος 15: Προστασία, αποκατάσταση και προώθηση της αειφόρου χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων, βιώσιμη διαχείριση των δασών, καταπολέμηση της απερήμωσης, παύση της υποβάθμισης του εδάφους και αντιμετώπιση του προβλήματος, ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας
Μετάφραση: Περισσότεροι περιβαλλοντικοί περιορισμοί, περισσότερος έλεγχος των πόρων και μεταλλευτικά δικαιώματα

 

Στόχος 16: Προώθηση ειρηνικών κοινωνιών, χωρίς αποκλεισμούς, για την βιώσιμη ανάπτυξη, την παροχή πρόσβασης στη δικαιοσύνη για όλους, και την οικοδόμηση αποτελεσματικών, υπεύθυνων και περιεκτικών θεσμών σε όλα τα επίπεδα
Μετάφραση: «Ειρηνευτικές» αποστολές του ΟΗΕ (παράδειγμα 1, παράδειγμα 2), του Διεθνούς Δικαστηρίου της (τυφλής) Δικαιοσύνης, εξαναγκασμός των ανθρώπων να ζήσουν μαζί με ψεύτικες προσφυγικές κρίσεις και στη συνέχεια διαμεσολάβηση περισσότερων «ειρηνευτικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ», όταν ξεσπάει ένταση, για την απόκτηση μεγαλύτερου ελέγχου σε μία περιοχή, αφαίρεση της 2ης Τροπολογίας του Συντάγματος των ΗΠΑ

 

Στόχος 17: Ενίσχυση των μέσων υλοποίησης και αναζωογόνηση της παγκόσμιας εταιρικής σχέσης για την αειφόρο ανάπτυξη
Μετάφραση: Κατάργηση της εθνικής κυριαρχίας παγκοσμίως, προώθηση της παγκοσμιοποίησης υπό το «κύρος» της διευρυμένης Οργουελιανής γραφειοκρατίας του ΟΗΕ

 

Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία για τα παραπάνω, μπορείτε να βρείτε το επίσημο έγγραφο αυτού του νέου προγράμματος του ΟΗΕ εδώ.

Όσο περισσότερο ‘σκάβετε’ στις λεπτομέρειες, τόσο περισσότερο συνειδητοποιείτε πόσο ύπουλοι πραγματικά είναι αυτοί οι «παγκόσμιοι στόχοι».

Οι ελίτ θέλουν να έχουμε μια παγκόσμια κυβέρνηση, ένα παγκόσμιο οικονομικό σύστημα και μία παγκόσμια θρησκεία, αλλά δεν σκοπεύουν να τα επιτύχουν με τη βία.

Αντιθέτως, θέλουν όλοι μας να τα εγκρίνουμε οικειοθελώς.

Οι «παγκόσμιοι στόχοι» είναι ένα πρότυπο για έναν ενωμένο κόσμο.

Για πολλούς, η «ουτοπία» που προτείνει η ελίτ ακούγεται αρκετά ελπιδοφόρα.

Αλλά για εκείνους που “γνωρίζουν την ώρα”, αυτό το κάλεσμα για έναν «ενωμένο κόσμο» είναι πολύ τρομακτικό.»

 

Πηγή

Προβολές : 893


Μοίρασέ το:Ετικέτες: , , ,

Αγαπητοί αναγνώστες των ΑΤΤΙΚΩΝ ΝΕΩΝ,

Δώδεκα χρόνια, συνταξειδεύουμε μαζί στον χώρο της διαδικτυακής ενημέρωσης. Σ’ αυτά τα χρόνια, στάθηκα δίπλα σας , με μοναδικό στόχο την ενημέρωσή σας, όσο πιο αντικειμενικά μπορούσα αφιερώνοντας ατέλειωτες ώρες γι'αυτήν. Μετά την διαγραφή του πρώτου μου ιστολογίου, αναγκάστηκα να πάω σε άλλη πλατφόρμα και να πληρώνω ένα σημαντικό ποσόν κάθε μήνα, για την ασφάλεια του ιστολογίου μου.

Μπορείτε να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια, με την μηνιαία συνδρομή σας, στην Paypal επιλέγοντας το μπανεράκι που βρίσκεται ακριβώς κατώ απο το κείμενο αυτό , και να προχωρήσετε στην διαδικασία δωρεάς όσο κοστίζει ένας καφές.

Η διαδικασία είναι πολύ απλή είτε έχετε λογαριασμό Paypal είτε όχι.Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε το ποσο και να επιλέξετε το κουτάκι με την σήμανση 'Make this a monthly donation' και εν συνεχεία να πατήσετε το κουμπακι 'Donate with PayPal' αν έχετε λογαριασμό με Paypal , η 'Donate with a Debit or Credit Card', αν δεν έχετε λογαριασμό με Paypal και κάνετε την δωρεά με χρεωστική η πιστωτική κάρτα.

Αν έχετε πρόβλημα με την διαδικασία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email [email protected] η να στείλετε μήνυμα απο την φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται σταθερά στο κάτω μέρος της σελίδας.

Σας ευχαριστώ για την στήριξη σας.

Καλλιόπη Σουφλή


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ


Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες, θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας, για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης, σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολογίου, μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε, καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιοδνήποτε τρόπο, το ιστολόγιο. Ο διαχειριστής του ιστολογίου, δεν ευθύνεται για τα σχόλια και τους δεσμούς που περιλαμβάνει. Τονίζουμε ότι υφίσταται μετριασμός των σχολίων και παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, να έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
  • Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες, ασυνάρτητος λόγος και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις, υπονοούμενα, απειλές ή χυδαιολογίες.>
  • Μην δημοσιεύετε άσχετα με το θέμα σχόλια.
  • Ο κάθε σχολιαστής, οφείλει να διατηρεί ένα μόνον όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
  • Με βάση τα παραπάνω, η διαχείριση, διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης σχολίων, χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.
  • Επιπλέον σας τονίζουμε, ότι το ιστολόγιο, λειτουργεί σε εθελοντική βάση και ως εκ τούτου, τα σχόλια θα αναρτώνται μόλις αυτό καταστεί δυνατόν.

Διαβάστε ακόμα