Καί αὐτός τό βιολί του...

Καί αὐτός τό βιολί του...

23 Μαΐου, 2020 0 Από Καλλιόπη Σουφλή
Προβολές:128
Μοίρασέ το

Ἐάν λοιπόν κάποιος προβαίνει σέ τέτοιες «λογικές»,σπιλώσεως ἀνθρώπων πού μέχρι ἐχθές στέκονταν δίπλα του,σέ κάθε περίστασιν ὅσο ἄσχημη κι᾿ἄν ἦταν,πρός αἰτιολόγησιν τῶν δικῶν του λαθῶν,τότε εἶναι προφανές πώς αὐτοί πού θά μείνουν πιστοί στό πλευρό του θά εἶναι ἐκεῖνοι πού εἴτε θά ἔχουν μέ τόν τρόπον τους συντελέσῃ στήν πραγματοποίησιν αὐτῶν τῶν λαθῶν,συνεπῶς συνυπεύθυνοι, εἴτε ἐκεῖνοι πού ὡφελοῦνται,παντί τρόπῳ. Διότι οἱ Ἰδέες,οἱ Ἀξίες,τά Ἰδανικά καί ὁ Ἀγών γιά αὐτά,προϋποθέτουν καθαρότητα στό πεδίο τῆς μάχης καί ὄχι …περίεργες τακτικές πού ὁδηγοῦν στήν ἦττα…

Κᾶντε,λοιπόν,κύριε Μιχαλολιᾶκο,μία αὐτοκριτική,ἔστω καί τώρα καί ἀφῆστε τά ὑψωμένα λάβαρα στό Ἥλιο καί τίς προκλήσεις στά Ἀστέρια ( πού μᾶς ὁδηγοῦν σέ περίεργους συσχετισμούς…) καί προσγειωθεῖτε στήν πραγματικότητα τῆς ὁποίας ἡ πρόκλησις εἶναι ἄμεσος καί ἄκρως ἐπικίνδυνος,εἰδικῶς γιά τήν χώρα μας καί ὅλα ὅσα,ἄκρως ἐπικίνδυνα γιά τήν ὕπαρξίν της, ἔχει μπροστά της ν᾿ἀντιμετωπίσῃ.Εἰδάλως θά καταχωρηθεῖτε στήν κατηγορία ἐκείνη πού ἐσεῖς,κατά τά λεγόμενά σας, θέλετε νά ὑποδείξετε πώς ἀνήκουν οἱ πρώην συναγωνιστές σας…

 
 
 
 
 
 
Η ικανότητα αυτοκριτικής, θέλει ΘΑΡΡΟΣ, ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ και ΨΥΧΗ.
Και ο Μιχαλολιάκος, ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΑ.
 
 
 
Καλλιόπη Σουφλή
 
 
Δέν εἶναι πώς μᾶς ἔκανε καί πολύ ἐντύπωσιν ἡ ἀποχώρησις τοῦ Ἠλία Κασιδιάρη,ἀπό τό κόμμα τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς (τό γιατί δέν εἶναι καί τόσο σημαντικόν ν᾿ἀναλύσουμε,ἄς ποῦμε μόνον πώς ἦταν ἀναμενόμενον…),καί ἡ ἀνακοίνωσις νέου πολιτικοῦ φορέα ( ΕΔΩ), ἀλλά ἡ ἀντίδρασις τοῦ κ. Μιχαλολιάκου,τοῦ γεν, γραμμ. τοῦ κόμματος τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς.Τοῦ ἀρχηγοῦ της,δῆλα δή : 

Συναγωνιστές και Συναγωνίστριες,

Η Χρυσή Αυγή έχει αντέξει πολλά και τίποτε δεν στάθηκε ικανό για να την «τελειώσει».

Τίποτε δεν είναι δυνατό για να σταματήσει τον αγώνα μας, έναν αγώνα που θα συνεχιστεί χωρίς εκπτώσεις Ιδεών και συμβιβασμούς και χωρίς προπαντός συναλλαγές με τους πεμπτοφαλαγγίτες ψευτοπατριώτες που μας πολέμησαν και μας πολεμούν.

Όλοι αυτοί που σήμερα είτε έχουν αποχωρήσει, είτε κατακρίνουν την τακτική μας, θα διαπιστώσουν από τις μελλοντικές εξελίξεις ότι θα δικαιωθούμε.

Σας καλώ όλους σε έναν υπέροχο αγώνα για Ιδέες και Ιδανικά ενάντια σε ένα σάπιο και διεφθαρμένο Σύστημα. Μας πολεμούνε όλοι, άρα πάμε καλά…

Μην ξεχνάτε το παλιό μας σύνθημα: «Η Πίστη είναι πιο δυνατή και από την Φωτιά».

Με αυτή την Πίστη στην καρδιά μας, υψώνουμε τα λάβαρά μας στον Ήλιο και εξαπολύουμε την πρόκλησή μας στα αστέρια.

Όσοι Ζωντανοί, Παρόντες στο Εθνικό Προσκλητήριο.

Ν.Γ. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ
Γ.Γ. ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

( ἀπό ΕΔΩ)

Ἀλήθεια,ἐπεί δή θεωρῶ ἀρκετά ἔξυπνο ἄτομο τόν κ. Μιχαλολιᾶκο,μπορεῖ νά μᾶς ἐξηγήσῃ πῶς κατά τήν γνώμιν του θεωρεῖ τό «τελείωμα» τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς; Τί περισσότερο ἀπό αὐτό πού συμβαίνει ἕως σήμερα,στό κόμμα,θά μποροῦσε νά σημάνῃ τό …τέλος;

Δέν ἐπέτυχε τήν συμμετοχή της στό ἑλλαδικό κοινοβούλιον,στίς τελευταῖες ἐκλογές τοῦ Ἰουλίου τοῦ 2019.Τά βασικώτερα στελέχη της,ἔχουν ἀποχωρήσῃ σχεδόν ὅλα.Ἡ παρουσία της ἐδῶ καί ἕναν χρόνο,πέραν τοῦ Ἠλία Κασιδιάρη πού φαινόταν ὡς μοναχικός της καβαλάρης ὁ ὁποῖος ἐδῶ καί λίγες ὥρες ἀποτελεῖ ΚΑΙ αὐτός παρελθόν γιά τό κόμμα,κάποιες ἀνακοινώσεις ἀραιά καί πού,τοῦ γενικοῦ γραμματέως της ( Μιχαλολιᾶκος),ἦταν αὐτά πού ἔρχονταν γιά νά θυμίσουν πώς ὑπάρχει κάπου,ἀκόμη, ἕνα κόμμα ὑπό τήν ὀνομασία «Χρυσῆ Αὐγή»….

Γιά ποιόν «ἀγῶνα» κάνετε λόγο κ. Μιχαλολιᾶκο; Εἰλικρινῶς πολύ θά ἤθελα νά γνωρίσω κι᾿ἐγώ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τόν …ἀγῶνα !

Καί γιά νά ἔχουμε καλό ἐρώτημα : Ὅταν κάνετε λόγον γιά α) ἐκπτώσεις Ἰδεῶν,β) συμβιβασμούς,γ) συναλλαγές,δ) ψευτο-πατριῶτες πεμπτοφαλαγγῖτες,ἀναφέρεστε στόν κ. Κασιδιάρη;

Διότι ἐάν τό κάνετε αὐτό,γιά τόν συγκεκριμένο πρώην «συναγωνιστή» σας,τόν ὁποῖον μάλιστα εἴχατε,τρόπον τινά,τοποθετήσῃ στήν πλέον ὑψηλή θέσιν ὡς τόν δεύτερον τῇ τάξει μετά ἀπό ἐσᾶς,τότε θά πρέπῃ νά ψάξετε πρωτίστως τόν ἴδιο τόν ἑαυτό σας,τήν κρίσιν σας,τήν ἰκανότητά σας ὡς πρός τήν ἐπιλογή τῶν ἀξίων νά ἡγηθοῦν στόν ἀγῶνα τοῦ κινήματός σας. Τό πρόβλημα,προφανῶς δέν εἶναι ὅλοι ἐκεῖνοι πού πιθανῶς,κατά τά λεγόμενά σας,ὑπονόμευσαν τό χῶρο σας ἀλλά ἐσεῖς πού δέν καταλάβατε μέ ποιούς ἔχετε νά κάνετε…

Καί ἐπεί δή,ὅπως προεῖπα,σᾶς θεωρῶ παρά πάνω τοῦ ἐξύπνου,ἄνθρωπον,δέν νομίζω πώς σφάλατε ἤ δέν ἀντελήφθητε μέ ποιούς εἴχατε νά κάνετε…

Συνεπῶς δέν ἀφήνετε πλέον κανένα περιθώριο ἀπό τό νά συνάγουμε τό παρακάτω συμπέρασμα :

Ὁ μόνος ὑπεύθυνος γιά τήν θέσιν στήν ὁποία βρίσκεται σήμερα ἡ Χρυσῆ Αὐγή,δέν εἶναι κανένας ἄλλος παρά μόνον ἐσεῖς ὁ ἴδιος. Νά σᾶς θυμίσω τά πλέον βασικά σημεῖα τῆς καθέτου ἐλευθέρας πτώσεως ;

Μιχαλολιᾶκος Νῖκος,Γενικός Γραμματέας καί ἱδρυτής Χρυσῆς Αὐγῆς,πρό-παραμονές ἐκλογῶν, Σεπτεμβρίου 2015 :

Μιχαλολιάκος:«Αναλαμβάνουμε την πολιτική ευθύνη για τη δολοφονία Φύσσα»

Μιχαλολιᾶκος Νῖκος,Γενικός Γραμματέας καί ἱδρυτής Χρυσῆς Αὐγῆς,πρό-παραμονές ἐκλογῶν, Μαΐου 2019 : 

«Θά σεβαστοῦμε τήν κρίσιν τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ τῆς 26ης Μαΐου,καί θά συνεχίσουμε τόν ἀγῶνα μας,ἐμᾶς δέν μᾶς πτοοῦν μικρές ἦττες» ! 

Οὔτε αὐτά «καταπίνονται» κ. Μιχαλολιᾶκο…

Ἐάν λοιπόν κάποιος προβαίνει σέ τέτοιες «λογικές»,σπιλώσεως ἀνθρώπων πού μέχρι ἐχθές στέκονταν δίπλα του,σέ κάθε περίστασιν ὅσο ἄσχημη κι᾿ἄν ἦταν,πρός αἰτιολόγησιν τῶν δικῶν του λαθῶν,τότε εἶναι προφανές πώς αὐτοί πού θά μείνουν πιστοί στό πλευρό του θά εἶναι ἐκεῖνοι πού εἴτε θά ἔχουν μέ τόν τρόπον τους συντελέσῃ στήν πραγματοποίησιν αὐτῶν τῶν λαθῶν,συνεπῶς συνυπεύθυνοι, εἴτε ἐκεῖνοι πού ὡφελοῦνται,παντί τρόπῳ. Διότι οἱ Ἰδέες,οἱ Ἀξίες,τά Ἰδανικά καί ὁ Ἀγών γιά αὐτά,προϋποθέτουν καθαρότητα στό πεδίο τῆς μάχης καί ὄχι …περίεργες τακτικές πού ὁδηγοῦν στήν ἦττα…

Κᾶντε,λοιπόν,κύριε Μιχαλολιᾶκο,μία αὐτοκριτική,ἔστω καί τώρα καί ἀφῆστε τά ὑψωμένα λάβαρα στό Ἥλιο καί τίς προκλήσεις στά Ἀστέρια ( πού μᾶς ὁδηγοῦν σέ περίεργους συσχετισμούς…) καί προσγειωθεῖτε στήν πραγματικότητα τῆς ὁποίας ἡ πρόκλησις εἶναι ἄμεσος καί ἄκρως ἐπικίνδυνος,εἰδικῶς γιά τήν χώρα μας καί ὅλα ὅσα,ἄκρως ἐπικίνδυνα γιά τήν ὕπαρξίν της, ἔχει μπροστά της ν᾿ἀντιμετωπίσῃ.Εἰδάλως θά καταχωρηθεῖτε στήν κατηγορία ἐκείνη πού ἐσεῖς,κατά τά λεγόμενά σας, θέλετε νά ὑποδείξετε πώς ἀνήκουν οἱ πρώην συναγωνιστές σας…

Ἡ Πελασγική

 

Πηγή

Προβολές : 128


Μοίρασέ το:Ετικέτες: , ,

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ


Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες, θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας, για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης, σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολογίου, μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε, καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιοδνήποτε τρόπο, το ιστολόγιο. Ο διαχειριστής του ιστολογίου, δεν ευθύνεται για τα σχόλια και τους δεσμούς που περιλαμβάνει. Τονίζουμε ότι υφίσταται μετριασμός των σχολίων και παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, να έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
  • Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες, ασυνάρτητος λόγος και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις, υπονοούμενα, απειλές ή χυδαιολογίες.>
  • Μην δημοσιεύετε άσχετα με το θέμα σχόλια.
  • Ο κάθε σχολιαστής, οφείλει να διατηρεί ένα μόνον όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
  • Με βάση τα παραπάνω, η διαχείριση, διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης σχολίων, χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.
  • Επιπλέον σας τονίζουμε, ότι το ιστολόγιο, λειτουργεί σε εθελοντική βάση και ως εκ τούτου, τα σχόλια θα αναρτώνται μόλις αυτό καταστεί δυνατόν.

Διαβάστε ακόμα