Κλειδωμένοι ἔξω…

15 Ιουνίου, 2021 2 Από Καλλιόπη Σουφλή
Προβολές:349
Μοίρασέ το

 

 

Νεκτάριος Δαπέργολας: “Τά σημεῖα τῶν Καιρῶν ὅλο καί πιό ἔκδηλα, οἱ προειδοποιήσεις ἄνωθεν ὅλο καί πιό ἐκκωφαντικές.

Καί μαζί τους ξεκαθαρίζει ὁλοένα καί περισσότερο ὅτι ὅσα παθαίνουμε στό ἐξῆς εἶναι θέμα προσωπικῆς καί ἀπολύτως συνειδητῆς βούλησης, ὅτι ὀφείλονται καθαρά στή δική μας θέληση καί ἐπιλογή καί ὄχι σέ ὁποιαδήποτε ἀντιληπτική ἀδυναμία.

Δέν τίθεται πλέον θέμα ἄγνοιας, οὔτε καί χωροῦν δικαιολογίες καί ἐλαφρυντικά.

Μετά ἀπό ὅσα ἔχουμε βιώσει, ἡ ἐμμονή μας στόν κατήφορο ἰσοδυναμεῖ πλέον μέ ἔργο ἀσύγγνωστης αὐτοχειρίας.”

Και αντί να πάρουμε δύναμη από τον Χριστό, και το Μεγάλο Σάββατο λίγο πριν τις 12 να πούμε το “ΑΡΑΤΕ ΠΥΛΑΣ”, ιερείς και λαός, υποκύψαμε στον φόβο κι άλλοι “γιορτασαν” την ΑΝΑΣΤΑΣΗ στις 9, και κάτι λίγοι πιστοί,  μετέτρεψαν τις εκκλησιές σε … κατακόμβες…

ΟΣΟ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ ΣΚΥΦΤΟΙ, ΟΣΟ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ, ΚΑΘΕ ΤΙΜΩΡΙΑ, ΑΠ’ ΟΣΑ ΘΑ ΖΗΣΟΥΜΕ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ … ΛΙΓΗ. Έρμαια στα χέρια μιας πολιτικής και εκκλησιαστικής κάστας ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ.

 

Καλλιόπη Σουφλή

 

Υ.Γ. Αν δεν κάνω λάθος, έξι ΙΕΡΕΙΣ και δυο τρεις ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ αντιστάθηκαν στις διαταγές των ΙΛΟΥΜΙΝΑΤΙ ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ.

Δεύτερη χρονιά που τη ΜΕΓΑΛΟΒΔΟΜΑΔΑ, χάσαμε τον Χριστό. Την τρίτη χρονιά, μόνον τα ζόμπι που θα έχουν επιωβιώσει θα κάνουν ΑΝΑΣΤΑΣΗ.

ΝΤΡΟΠΗ ΜΑΣ.

 

τοῦ Νεκτάριου Δαπέργολα

Διδάκτορος Ἱστορίας

 

     Κλειδωμένοι ἔξω ἀπό τό Σπίτι τοῦ Πατέρα τους. Προφανῶς μπερδεμένοι, φοβισμένοι καί οἱ ἴδιοι (ἀρκετοί ἴσως καί βαθύτατα τρομοκρατημένοι) ἀπό τά ψέματα τῆς καθεστωτικῆς ἀλητείας καί τῆς χυδαιότερης προπαγάνδας πού ἔζησε ποτέ αὐτός ὁ τόπος. Καί σίγουρα παραζαλισμένοι κι ἀπό τήν πρωτοφανῆ ἐμπειρία τοῦ ἀντίχριστου διωγμοῦ πού συνεχῶς κλιμακώνεται.

     Κι ἄς μήν τό ἔχουν ἀκόμη ἅπαντες πλήρως συνειδητοποιήσει ὅτι περί αὐτοῦ πρόκειται. Κι ἄς ὑπάρχουν ἐπίσης καί ἀρκετοί πού συνήθισαν πλέον νά τά θεωροῦν φυσιολογικά ὅλα αὐτά (μοιραῖο ἐπίχειρο, μεταξύ ἄλλων καί αὐτό, μιᾶς ἐκπτωτικῆς πορείας δεκαετιῶν για ἕνα λαό σκοτεινεμένο καί ἀκατήχητο πλέον, πού ἀκόμη κι ὅταν δεν τον κυριεύει ἡ ἀπιστία ἤ ἡ πλήρης ἀδιαφορία, τόν κατατρώει ἡ σύγχυση καί ἡ ἄγνοια). Καί τώρα πλέον ὄχι μόνο μπερδεμένοι, ἐκμαυλισμένοι, ἀκατήχητοι. Ὄχι μόνο πεπτῶτες καί ἀμνήμονες. Τώρα πιά κλειδωμένοι καί ἔξω.

     Ἐπί ἕνα καί πλέον χρόνο κλειδωμένοι ἔξω. Καί αὐτό δέν ἀλλάζει βεβαίως οὔτε καί ὅταν δῆθεν ἀνοίγουν οἱ ναοί, ἀλλά μέ ὅλα τά ἀποτρόπαια μέτρα τῶν ἀριθμητικῶν περιορισμῶν καί τῆς ἐκβιαστικῆς καί βλάσφημης ὑγειονομικῆς ὑστερίας.

Μέτρα ὄχι ἀσφάλειας, ἀλλά ἀποκλεισμοῦ. Καί αὐτά πού ἤδη ζήσαμε, ἀλλά καί ὅσα πολύ χειρότερα θά δοῦμε στό ἐγγύς μέλλον.

Οί ἐφιαλτικές εἰκόνες τῶν ἐκατοντάδων ἱερωμένων πού περίμεναν σέ ἀτέλειωτες οὐρές γιά νά λάβουν πιστοποιητικά ὡς ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιά νά μπορέσουν νά μποῦν στους ναούς καί νά τελέσουν τίς μεγαλοβδομαδιάτικες ἀκολουθίες, δέν ἦταν παρά ἡ τρομακτική προτύπωση μιᾶς συνέχειας ἀκόμη πιό ἐφιαλτικῆς.

Τό ἴδιο και οἱ διώξεις τῶν ἄλλων ἱερέων, ἐκείνων πού ἀρνήθηκαν νά μετάσχουν στηn ἀθλιότητα τῆς ἀπολυμαντικῆς ὑστερίας καί στό ὄνειδος τῆς διημέρου Ἀναστάσεως.

Τό ἴδιο ἐπίσης καί οἱ ναοί πού σφραγίζονται κατά τό δοκοῦν τοῦ κάθε μητροπολίτη (ὅποτε ἐμφανίζεται κάποιο…κροῦσμα), τό ἴδιο καί τά Μυστήρια πού βλέπουμε κατά τόπους νά «ἀναστέλλονται» (κόντρα σε κάθε λογική και σε κάθε πνευματική ἀνάγκη). Τό ἴδιο καί γενικότερα οἱ πιστοί πού σε ὁλοένα και μεγαλύτερη κλίμακα ἀποκλείονται καί ἐκδιώκονται ἀπό τούς ναούς, ἐπειδή δέν δέχονται νά συμμετάσχουν στην ἔκπτωση καί τήν ἐκτροπή.  

     Κλεισμένοι ἔξω λοιπόν. Πέρα καί πάνω ἀπό ὅλα τά ἄλλα, αὐτό εἶναι τό πιό ἀποτρόπαιο. Κλειδωμένοι καί ἀποκλεισμένοι.

Στυγνά ἀποδιωγμένοι ἀπό τή λατρεία Του, βίαια στερημένοι ἀπό τίς μεγάλες Του εὐεργεσίες, πού Ἐκεῖνος μᾶς ἔδωσε εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί εἰς ἀρραβῶνα τῆς μελλούσης ζωῆς καί βασιλείας.

Προδομένοι ἀπό τούς ἴδιους τούς ποιμένες τους, πού ἐν πλήρει συνειδότι παρέδωσαν τό λογικό ποίμνιο βορά στούς ἐξαγριωμένους λύκους.

Πουλημένοι ἀπό τούς ἴδιους τούς ταγούς, πού αὐτοβούλως καί αὐτεξουσίως ἄνοιξαν διάπλατα τίς πύλες γιά νά μποῦν μέσα οἱ ὁρκισμένοι ἐχθροί. «Πᾶν ὃ δίδωσί μοι ὁ Πατήρ πρὸς ἐμὲ ἥξει, καὶ τὸν ἐρχόμενον πρός με οὐ μὴ ἐκβάλω ἔξω» ἔλεγε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός (Κατά Ἰωάννην στ΄ 37). Κενό γράμμα καί αὐτό γιά κάποιους προφανῶς.

     Καί ἐκεῖνοι μέν μᾶς κλείδωσαν ἔξω ἀπό τό Σπίτι μας, ἔχοντας παραβιάσει κάθε ἐντολή Του, ἔχοντας ρίξει τά Ἅγια τοῖς κυσίν, ἔχοντας καταπατήσει τήν ἀποστολή πού Ἐκεῖνος τούς ἀνέθεσε καί γενόμενοι σύμφυρμα μιαρό μέ τούς ἄρχοντες τοῦ αἰῶνος τούτου.

Ἐμεῖς ὅμως, «υἱοί ἀνθρώπων, ἕως πότε βαρυκάρδιοι»;

Ἐμεῖς θά καταλάβουμε ἐπιτέλους κάποια στιγμή;

Θά συνειδητοποιήσουμε ποῦ μᾶς ὁδηγεῖ ἡ ἐμμονή στήν ἀμετανοησία, ποῦ μᾶς βγάζει ἡ πλατιά ὁδός τῆς ἀπιστίας (ἀλλά καί ἡ ἄλλη, ἡ ἴσως ἀκόμη χειρότερη, ἐκείνη τῆς διαστρεβλωμένης πίστης), ποῦ μᾶς σπρώχνει ἡ ἔλλειψη θάρρους καί ὁμολογίας, ἡ ἀδιαμαρτύρητη σύμπλευση μέ τούς πεπτωκότες ταγούς, ἡ ἀπραξία καί ἡ ἀπάθεια ἀπέναντι στούς λυμεῶνες;

Θά ἀνανήψουμε ἄραγε ἐπιτέλους; Θά ἔλθουμε ποτέ εἰς ἑαυτόν;

     Πάντως τά πράγματα γίνονται ὅλο καί πιό ξεκάθαρα πιά.

Τά σημεῖα τῶν Καιρῶν ὅλο καί πιό ἔκδηλα, οἱ προειδοποιήσεις ἄνωθεν ὅλο καί πιό ἐκκωφαντικές.

Καί μαζί τους ξεκαθαρίζει ὁλοένα καί περισσότερο ὅτι ὅσα παθαίνουμε στό ἐξῆς εἶναι θέμα προσωπικῆς καί ἀπολύτως συνειδητῆς βούλησης, ὅτι ὀφείλονται καθαρά στή δική μας θέληση καί ἐπιλογή καί ὄχι σέ ὁποιαδήποτε ἀντιληπτική ἀδυναμία.

Δέν τίθεται πλέον θέμα ἄγνοιας, οὔτε καί χωροῦν δικαιολογίες καί ἐλαφρυντικά.

Μετά ἀπό ὅσα ἔχουμε βιώσει, ἡ ἐμμονή μας στόν κατήφορο ἰσοδυναμεῖ πλέον μέ ἔργο ἀσύγγνωστης αὐτοχειρίας.

Και αὐτή εἶναι μία ἀνείπωτα τραγική διάσταση, πού κάνει τα παραπάνω ἐρωτήματα ἀκόμη πιό ἀγωνιώδη…          

 

 

 Μοίρασέ το:Ετικέτες: , , ,

Αγαπητοί αναγνώστες των ΑΤΤΙΚΩΝ ΝΕΩΝ,

Δώδεκα χρόνια, συνταξειδεύουμε μαζί στον χώρο της διαδικτυακής ενημέρωσης. Σ’ αυτά τα χρόνια, στάθηκα δίπλα σας , με μοναδικό στόχο την ενημέρωσή σας, όσο πιο αντικειμενικά μπορούσα αφιερώνοντας ατέλειωτες ώρες γι'αυτήν. Μετά την διαγραφή του πρώτου μου ιστολογίου, αναγκάστηκα να πάω σε άλλη πλατφόρμα και να πληρώνω ένα σημαντικό ποσόν κάθε μήνα, για την ασφάλεια του ιστολογίου μου.

Μπορείτε να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια, με την μηνιαία συνδρομή σας, στην Paypal επιλέγοντας το μπανεράκι που βρίσκεται ακριβώς κατώ απο το κείμενο αυτό , και να προχωρήσετε στην διαδικασία δωρεάς όσο κοστίζει ένας καφές.

Η διαδικασία είναι πολύ απλή είτε έχετε λογαριασμό Paypal είτε όχι.Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε το ποσο και να επιλέξετε το κουτάκι με την σήμανση 'Make this a monthly donation' και εν συνεχεία να πατήσετε το κουμπακι 'Donate with PayPal' αν έχετε λογαριασμό με Paypal , η 'Donate with a Debit or Credit Card', αν δεν έχετε λογαριασμό με Paypal και κάνετε την δωρεά με χρεωστική η πιστωτική κάρτα.

Αν έχετε πρόβλημα με την διαδικασία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email [email protected] η να στείλετε μήνυμα απο την φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται σταθερά στο κάτω μέρος της σελίδας.

Σας ευχαριστώ για την στήριξη σας.

Καλλιόπη Σουφλή


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ


Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες, θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας, για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης, σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολογίου, μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε, καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιοδνήποτε τρόπο, το ιστολόγιο. Ο διαχειριστής του ιστολογίου, δεν ευθύνεται για τα σχόλια και τους δεσμούς που περιλαμβάνει. Τονίζουμε ότι υφίσταται μετριασμός των σχολίων και παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, να έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
  • Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες, ασυνάρτητος λόγος και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις, υπονοούμενα, απειλές ή χυδαιολογίες.>
  • Μην δημοσιεύετε άσχετα με το θέμα σχόλια.
  • Ο κάθε σχολιαστής, οφείλει να διατηρεί ένα μόνον όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
  • Με βάση τα παραπάνω, η διαχείριση, διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης σχολίων, χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.
  • Επιπλέον σας τονίζουμε, ότι το ιστολόγιο, λειτουργεί σε εθελοντική βάση και ως εκ τούτου, τα σχόλια θα αναρτώνται μόλις αυτό καταστεί δυνατόν.

Διαβάστε ακόμα