Κῦττα,γιατί τούς πῆρε ὁ πόνος ! ! ! Ὄχι πώς δέν τό περιμέναμε...

Κῦττα,γιατί τούς πῆρε ὁ πόνος ! ! ! Ὄχι πώς δέν τό περιμέναμε...

16 Νοεμβρίου, 2020 2 Από Καλλιόπη Σουφλή
Προβολές:417
Μοίρασέ το
Κῦττα,γιατί τούς πῆρε ὁ πόνος ! ! ! Ὄχι πώς δέν τό περιμέναμε...
 
Δέν νομίζω νά ὑπάρχει κανείς ἕλλην πολίτης πού νά μήν γνωρίζῃ πώς ἀπό καθιερώσεως τῶν «ἑορτασμῶν» τῆς συγκεκριμένης ἐπετείου τό μόνον πού ὑπάρχει ὡς ἀποτέλεσμα εἶναι τά ἐπεισόδια,τά ἔκτροπα,οἱ καταστροφές περιουσιῶν ἰδιωτῶν,ἐπιχειρηματιῶν ἀλλά καί τοῦ κράτους.Αὐτό εἶναι τό ἀποτέλεσμα τῶν συγκεκριμένων «ἑορτασμῶν» τῶν συμμετεχόντων …δημοκρατικῶν πολιτῶν πού «τιμοῦν τήν μνήμη τῶν ἡρώων τοῦ πολυεχνείου»…
 
Νά ὑποθέσω πώς θά δείξετε τήν ἀνάλογον εὐαισθησία γιά τά κατοχυρωμένα συνταγματικῶς δικαιώματα στήν περίπτωσιν τοῦ ἀναγκαίου ἐμβολιασμοῦ;
 
Ἀλλά μᾶλλον,ἐκεῖ θά ἐπικαλεστεῖτε τήν ἀνάγκη προασπίσεως τῆς δημοσίας ὑγείας καί θά τά βρεῖτε ὅλα νόμιμα…

 
 
 
Έπρεπε να έρθει Η ΑΠΑΤΗ του κορονοϊού, για να αντιληφθούν οι περισσότεροι Έλληνες, πως ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.
 
Πρόκειται για ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ, ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΣ.
 
Είναι ο βασικός τους πυλώνας, που τους δίνει άλλοθι στις ΑΠΑΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ.
 
ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟ ΣΩΜΑ, με απειροελάχιστες εξαιρέσεις, που φοβούνται να εκφραστούν.
 
ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΚΡΕΜΙΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΜΩΡΗΣΕΙ ΑΜΕΙΛΙΚΤΑ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ.
 
 
Καλλιόπη Σουφλή

 

Τί περίεργα πράγματα συμβαίνουν στήν χώρα αὐτή;Ἤ μήπως δέν εἶναι καί τόσο …περίεργα,ἀλλά ἴσως φυσιολογικά καί ἀναμενόμενα ;

Ἡ ἀνακοίνωσις τῆς Ἑνώσεως Δικαστῶν κι᾿Εἰσαγγελέων γιά τήν  ἀπόφασιν τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ΕΛ.ΑΣ. περί γενικῆς ἀπαγορεύσεως τῶν συναθροίσεων σ᾿ὁλόκληρη τήν χώρα ἀπό 15 ἕως 18 Νοεμβρίου,μέ ἄλλα λόγια γιά τό 3ημερο τῶν «ἑορτασμῶν» τοῦ πολυτεχνείου,φαίνεται τόσο ὑποκριτική σέ σχέσι μέ τήν προάσπισι τῶν δικαιωμάτων τῶν πολιτῶν καί τά συνταγματικά τους δικαιώματα,τόσο ἐπιλεκτική ὅσον ἀφορᾷ τούς συγκεκριμένους …ἑορτασμούς,πού μᾶς βάζει σέ ὑποψίες καί εὐλόγως. Τί λέει,ἡ ἀνακοίνωσις αὐτή;  

Χριστόφορος Σεβαστίδης,πρόεδρος ΕΔΕ

«Με την υπ’ αριθμό 1029/8/18 (ΦΕΚ 5046 Β’/ 14-11-2020) απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας αποφασίστηκε η απαγόρευση όλων των δημόσιων υπαίθριων συγκεντρώσεων στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από 15 Νοεμβρίου και ώρα 06.00’ μέχρι 18 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 21.00’, στις οποίες συμμετέχουν 4 ή και περισσότερα άτομα με την απειλή επιβολής κυρώσεων

Το άρθρο 11 παρ. 2 του Συντάγματος ορίζει ότι «υπαίθριες συναθροίσεις μπορούν να απαγορευτούν με αιτιολογημένη απόφαση της αστυνομικής αρχής γενικά αν εξαιτίας τους επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια…».

Η γενική απαγόρευση δεν παύει και αυτή να αφορά συγκεκριμένη συνάθροιση η οποία έχει εξαγγελθεί για ορισμένο τόπο και χρόνο με το ένα ή άλλο περιεχόμενο.

Δεν μπορεί να επεκταθεί σε απαγόρευση και κάθε άλλης συνάθροισης σε ολόκληρη γεωγραφική περιοχή (πχ σε Νομό ή πολύ περισσότερο σε όλη την Επικράτεια) διότι τούτο θα ισοδυναμούσε με αναστολή της ισχύος του άρθρου 11 του Συντάγματος κάτι που μόνο στις έκτακτες συνθήκες του άρθρου 48 του Συντάγματος (κατάσταση πολιορκίας) μπορεί να συμβεί (Σβώλου/Βλάχου, Το Σύνταγμα της Ελλάδος , Β’ , 1955, 228 και σε Κ. Χρυσόγονο, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, έκδ. 2006, 489).

Μποροδῆμος Παντελῆς,γ.γ. ΕΔΕ

Η δε ερμηνευτική δήλωση του άρθρου 5 του Συντάγματος, την οποία επικαλείται η απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, αφορά στη λήψη ατομικών διοικητικών μέτρων περιορισμού της ελεύθερης κίνησης (πχ θέση σε καθεστώς καραντίνας συγκεκριμένου πολίτη) και δεν βρίσκει έδαφος εφαρμογής στις μαζικές υπαίθριες συναθροίσεις για τις οποίες προβλέπει αποκλειστικά και μόνο το άρθρο 11.

 
Επιπρόσθετα θα πρέπει να τονιστεί, ότι για τις συναθροίσεις κατά την επέτειο του Πολυτεχνείου όπως και της Πρωτομαγιάς, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του ΠΔ 73/2020 που εκδόθηκε για τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων του ν. 4703/2020,  δεν οφείλεται γνωστοποίηση στις Αρχές.

Η Πολιτεία οφείλει να προστατεύσει τη δημόσια υγεία μέσα στις συνθήκες της πανδημίας, χωρίς να υπερβαίνει τα όρια του Κράτους Δικαίου. 

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων θεωρεί ότι η σχολιαζόμενη απόφαση για γενική απαγόρευση των συναθροίσεων σε όλη την Επικράτεια βρίσκεται εκτός  Συνταγματικού πλαισίου και θα πρέπει άμεσα να ανακληθεί.»

Ὑπογράφουν ὁ πρόεδρος τῆς ΕΔΕ Σεβαστίδης Χριστόφορος καί ὁ γενικός γραμματεύς Μποροδῆμος Παντελῆς.(ἐδῶ)

Ἀναφέρεται ἡ ἀνακοίνωσις στό ἄρθρο 11 τοῦ Συντάγματος καί στούς λόγους πού μποροῦν νά ἀπαγορευθοῦν οἱ συναθροίσεις πολιτῶν.

Καί μέ ποιό αἰτιολογικό,λέει τό ἄρθρο : « αν εξαιτίας τους επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια»

Δέν νομίζω νά ὑπάρχει κανείς ἕλλην πολίτης πού νά μήν γνωρίζῃ πώς ἀπό καθιερώσεως τῶν «ἑορτασμῶν» τῆς συγκεκριμένης ἐπετείου τό μόνον πού ὑπάρχει ὡς ἀποτέλεσμα εἶναι τά ἐπεισόδια,τά ἔκτροπα,οἱ καταστροφές περιουσιῶν ἰδιωτῶν,ἐπιχειρηματιῶν ἀλλά καί τοῦ κράτους.

Αὐτό εἶναι τό ἀποτέλεσμα τῶν συγκεκριμένων «ἑορτασμῶν» τῶν συμμετεχόντων …δημοκρατικῶν πολιτῶν πού «τιμοῦν τήν μνήμη τῶν ἡρώων τοῦ πολυεχνείου»…

Ἡ ὑποκρισία τῆς ΕΔΕ,μέσῳ τῆς ἀνακοινώσεώς της προσδιορίζεται στό ὅτι δέν πρέπει νά συμπεριλαμβάνεται ὁλόκληρη  ἡ ἐπικράτεια ἀλλά νά περιορίζεται ἡ ἀπαγόρευσις στόν συγκεκριμένο χῶρο ὅπου λαμβάνει χώρα ὁ ἑορτασμός ! 

Μπά,ἀλήθεια; Καί γιατί δέν μᾶς λένε κι᾿ἐμᾶς ποιά εἶναι ἀκριβῶς ἡ περιοχή αὐτή;

Μήπως αὐτή τοῦ Πολυτεχνείου;

Μήπως ὁλόκληρες περιοχές ἀπό τίς ὁποῖες περνᾷ ἡ λεγόμενη πορεία ἀπό τό Πολυτεχνεῖο ἕως τήν ἀμερικανική πρεσβεία;

Μήπως τό Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης;

Μήπως τό πανεπιστήμιο τοῦ Βόλου,τῆς Κρήτης,τῶν Ἰωαννίνων,ὅπου κατά τό παρελθόν ἔχουν λάβη χώρα ἐπεισόδια μεγάλης ἐκτάσεως μέ ἀνάλογες καταστροφές περιουσιῶν ίδιωτικές καί κρατικές;

Τά ἔχουμε ζήση κύριοι τῆς ΕΔΕ.

Τά ζοῦμε κάθε χρόνο ! 

Ἄν τήν διοίκησι τῆς ΕΔΕ,τήν πῆρε ὁ πόνος γιά τά συνταγματικά δικαιώματα τῶν ἑλλήνων πολιτῶν,τά ὁποῖα καταπατοῦνται μέσῳ αὐτῆς τῆς ἀπαγορεύσεως,θά μᾶς ἔπειθαν πραγματικῶς ἐάν τούς ἔβλεπα νά διαμαρτύρονται μέ τήν ἴδια ἔντασιν καί γιά τίς ἀπαγορεύσεις τῆς 28ης Ὀκτωβρίου,μιᾶς Ἐθνικῆς Ἐπετείου,ὅπου ὁφείλεται πραγματικῶς ἀπόδοσις τιμῆς ἀπ᾿ὅλους τούς Ἕλληνες καί βεβαίως τίς ἀρχές τοῦ κράτους.

Μία ἀπαγόρευσιν πού εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νά περάσῃ ἡ τόσο σημαντική αὐτή ἱστορική ἡμέρα σάν μία καθημερινή…

Ποῦ εἴσασταν τότε κύριοι δικαστές καί εἰσαγγελεῖς; …

Πῶς τό εἶπαν ; 

για τις συναθροίσεις κατά την επέτειο του Πολυτεχνείου όπως και της Πρωτομαγιάς, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του ΠΔ 73/2020 που εκδόθηκε για τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων του ν. 4703/2020,  δεν οφείλεται γνωστοποίηση στις Αρχές.

Ὅλα τά ἔχουν ὑπολογίση καί νομοθετήση ! 

Τόσος πολιτιστικός μαρξισμός δέν ἀντέχεται πλέον.

Κρατεῖστε καί κάποια στοιχειώδη προσχήματα.

Ἔλεος πιά ! 

Ἀκόμη καί οἱ «πατριωταράδες» τοῦ Βελόπουλου, συμπορεύονται στήν ὑπεράσπισιν τοῦ «δικαιώματος τοῦ ἑορτασμοῦ» τοῦ πολυτεχνείου ! 

«..η πλήρης απαγόρευση συναθροίσεων σε όλη την επικράτεια, έχει συμβεί μόνο δύο φορές στο παρελθόν και συγκεκριμένα την ημέρα του πραξικοπήματος το 1967 και εκείνη της καταστολής της εξέγερσης του Πολυτεχνείου»,εἶπαν οἱ βελοπουλαίοι !

 

Υ.Γ. Νά ὑποθέσω πώς θά δείξετε τήν ἀνάλογον εὐαισθησία γιά τά κατοχυρωμένα συνταγματικῶς δικαιώματα στήν περίπτωσιν τοῦ ἀναγκαίου ἐμβολιασμοῦ;

Ἀλλά μᾶλλον,ἐκεῖ θά ἐπικαλεστεῖτε τήν ἀνάγκη προασπίσεως τῆς δημοσίας ὑγείας καί θά τά βρεῖτε ὅλα νόμιμα…

 

Ἡ Πελασγική.

 

Πηγήhttp://sxolianews.blogspot.com/2020/11/blog-post_97.html

Προβολές : 417


Μοίρασέ το:Ετικέτες: , , ,

Αγαπητοί αναγνώστες των ΑΤΤΙΚΩΝ ΝΕΩΝ,

Δώδεκα χρόνια, συνταξειδεύουμε μαζί στον χώρο της διαδικτυακής ενημέρωσης. Σ’ αυτά τα χρόνια, στάθηκα δίπλα σας , με μοναδικό στόχο την ενημέρωσή σας, όσο πιο αντικειμενικά μπορούσα αφιερώνοντας ατέλειωτες ώρες γι'αυτήν. Μετά την διαγραφή του πρώτου μου ιστολογίου, αναγκάστηκα να πάω σε άλλη πλατφόρμα και να πληρώνω ένα σημαντικό ποσόν κάθε μήνα, για την ασφάλεια του ιστολογίου μου.

Μπορείτε να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια, με την μηνιαία συνδρομή σας, στην Paypal επιλέγοντας το μπανεράκι που βρίσκεται ακριβώς κατώ απο το κείμενο αυτό , και να προχωρήσετε στην διαδικασία δωρεάς όσο κοστίζει ένας καφές.

Η διαδικασία είναι πολύ απλή είτε έχετε λογαριασμό Paypal είτε όχι.Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε το ποσο και να επιλέξετε το κουτάκι με την σήμανση 'Make this a monthly donation' και εν συνεχεία να πατήσετε το κουμπακι 'Donate with PayPal' αν έχετε λογαριασμό με Paypal , η 'Donate with a Debit or Credit Card', αν δεν έχετε λογαριασμό με Paypal και κάνετε την δωρεά με χρεωστική η πιστωτική κάρτα.

Αν έχετε πρόβλημα με την διαδικασία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email [email protected] η να στείλετε μήνυμα απο την φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται σταθερά στο κάτω μέρος της σελίδας.

Σας ευχαριστώ για την στήριξη σας.

Καλλιόπη Σουφλή


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ


Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες, θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας, για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης, σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολογίου, μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε, καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιοδνήποτε τρόπο, το ιστολόγιο. Ο διαχειριστής του ιστολογίου, δεν ευθύνεται για τα σχόλια και τους δεσμούς που περιλαμβάνει. Τονίζουμε ότι υφίσταται μετριασμός των σχολίων και παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, να έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
  • Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες, ασυνάρτητος λόγος και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις, υπονοούμενα, απειλές ή χυδαιολογίες.>
  • Μην δημοσιεύετε άσχετα με το θέμα σχόλια.
  • Ο κάθε σχολιαστής, οφείλει να διατηρεί ένα μόνον όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
  • Με βάση τα παραπάνω, η διαχείριση, διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης σχολίων, χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.
  • Επιπλέον σας τονίζουμε, ότι το ιστολόγιο, λειτουργεί σε εθελοντική βάση και ως εκ τούτου, τα σχόλια θα αναρτώνται μόλις αυτό καταστεί δυνατόν.

Διαβάστε ακόμα