Ο Κοσμάς ο Αιτωλός, η παραδοχή των δολοφόνων του, ο ... κορονοϊός και  οι απειλές σε βάρος του Ελληνικού λαού... (2 βίντεο)

Ο Κοσμάς ο Αιτωλός, η παραδοχή των δολοφόνων του, ο ... κορονοϊός και οι απειλές σε βάρος του Ελληνικού λαού... (2 βίντεο)

29 Αυγούστου, 2020 35 Από Καλλιόπη Σουφλή
Προβολές:1,031
Μοίρασέ το
 
 
Κωνσταντίνος Βαθιώτης; “Η σημαντικότερη προφητεία του Αγίου Κοσμά που φαίνεται να επαληθεύεται στις μέρες του κορωνοϊού είναι η ακόλουθη: «Το κακό θα σας έρθη από τους διαβασμένους».
 
Διότι διαβασμένοι ασφαλώς είναι όχι μόνο οι περίφημοι “ειδικοί” οι οποίοι εισηγούνται σήμερα τα οδυνηρότερα μέτρα που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης αλλά και όλοι όσοι, καίτοι είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου, αρνούνται να προβληματισθούν σοβαρά για την προσφορότητα, την αναγκαιότητα και την stricto sensu αναλογικότητα των εφαρμοζόμενων δρακόντειων υγειονομικών μέτρων, επιλέγοντας να εθελοτυφλούν αποδεχόμενοι άκριτα την καθημερινή ανελέητη προπαγάνδα των ΜΜΕ και των “ειδικών”.
 
Εξίσου σημαντικές είναι και οι εξής δύο προφητείες
«Θάρθει καιρός που οι χριστιανοί θα ξεσηκωθούν ο ένας κατά του άλλου» / «Θα έρθη καιρός που οι Ρωμηοί θα τρώγονται αναμεταξύ τους. Εγώ
συστήνω ομόνοιαν και αγάπη».
 
Μήπως πρόκειται για τον διχασμό που έχει επέλθει στους κόλπους της Εκκλησίας και των πιστών για την χρήση της μάσκας εντός των ιερών ναών;”
 

 

 
Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ο οποίος κοιμήθηκε σαν σήμερα στις 24 Αυγούστου 1779, ημέρα Σάββατο, «δεν είχε μόνον το χάρισμα της διδασκαλίας, δεν είχε μόνον το χάρισμα του ποιείν θαύματα, αλλ’ είχεν ακόμη και το χάρισμα της προφητείας. […] Η ανάμνησις του προφητικού χαρίσματος του αγίου Κοσμά ζωηροτέρα διατηρείται εις την Ήπειρον, ελευθέραν και υπόδουλος.
 
Άξιον ιδιαιτέρας μνείας είναι το γεγονός ότι κατά την νικηφόρον προέλασιν των ελληνικών στρατευμάτων εις την Β. Ήπειρον κατά τον ελληνοϊταλικόν πόλεμον του 1940-41, στρατιωτική μονάς υπό τον εκ Μάστρου Αιτωλικού έφεδρον ανθυπολοχαγόν Νικ. Ι. Τσακαλώζον, δημοδιδάσκαλον, διανυκτερεύοσα εις το χωρίον Προγονάτι της περιφερείας Κουρβέλεσι, ανεκάλυψεν εις αλβανικήν γλώσσαν χειρόγραφον, όπερ περιείχε νέας ανεκδότους προφητείας του Αγίου Κοσμά.
 
Αύται μεταφρασθείσαι εις την ελληνικήν γλώσσαν εδημοσιεύθησαν εις το περιοδικόν “Ηπειρωτική Εστία” (αριθμ. τευχών 51-53/1956, σελ. 678). […] Είναι δε γεγονός ότι οι ήρωες του 1821 ενεθαρρύνοντο εις τον υπέρ όλων αγώνα ενθυμούμενοι τας προφητείας του Αγίου, και προς τον Θεόν της δικαιοσύνης απευθυνόμενοι τας πρεσβείας του Αγίου Κοσμά επεκαλούντο διά την νικηφόρον έκβασιν του απελευθερωτικού των αγώνος, ως δεικνύει το δίστιχον τούτο: Βοήθα μας, άι-Γιώργη, και συ, άγιε Κοσμά, να πάρουμε τον Πόλι και την Αγιά Σοφιά.
 
Η έρευνα προς ανεύρεσιν των εγκατεσπαρμένων εις συναξάρια, βιβλία, εφημερίδας και περιοδικά προφητικών λόγων του Αγίου Κοσμά εγένετο υπό του θεολόγου κ. Νικ. Ιω. Σωτηροπούλου, καταγομένου εκ του “Αποκούρου”, εκ της περιοχής του τόπου της γεννήσεως του Αγίου.
 
Νομίζομεν ότι η συλλογή αύτη των προφητειών του Αγίου είνε η πληρεστέρα εξ όσων μέχρι τούδε εδημοσιεύθησαν.
 
Ιδού ορισμένες αντιπροσωπευτικές προφητείες, οι οποίες έχουν καταστεί επίκαιρες λόγω των κοσμογονικών στιγμών που ζει η χώρα και ο πλανήτης μας αυτήν την τόσο περίεργη εποχή του κορωνοϊού:
«Όταν θα ιδήτε το χιλιάρμενο στα ελληνικά ύδατα, τότε θα λυθή το ζήτημα της Πόλης»
«Οι αντίχριστοι θα φύγουν, αλλά θάρθουν πάλι· έπειτα θα τους κυνηγήσετε έως την Κόκκινη Μηλιά»
«Με άλλους θα κοιμηθήτε και με άλλους θα ξυπνήσετε»
«Εσείς θα πάτε να κατοικήσετε αλλού και άλλοι θαρθούν να κατοικήσουν σε σας»
«Πολλοί θα χάνωνται από την πείνα»
«Οι πλούσιοι θα γίνουν πτωχοί και οι πτωχοί θα πεθάνουν»
«Θα έρθη καιρός που θα διευθύνουν τον κόσμο τα άλλα και τα μπάλαλα»
«Ο χαλασμός θα γίνη από τυφλό και κασσιδιάρη»
«Οι Τούρκοι θα φύγουν, αλλά θα ξανάρθουν πάλι και θα φθάσουν έως τα Εξαμίλια. Στο τέλος θα τους διώξουν εις την Κόκκινη Μηλιά. Από τους Τούρκους το 1/3 θα σκοτωθή, το άλλο τρίτο θα βαπτισθή και μονάχα το 1/3 θα πάη στην Κόκκινη Μηλιά».
«Θα σας επιβάλουν μεγάλο και δυσβάστακτο φόρο αλλά δεν θα προφθάσουν / Θα βάλουν φόρο στις κότες και στα παράθυρα»
«Μετά τον πόλεμο οι άνθρωποι θα τρέχουν μισή ώρα δρόμο για να βρίσκουν άνθρωπο και να τον κάμουν αδελφό»
 
«Θα έρθη καιρός, που θα φέρη γύρες ο διάβολος με το κολοκύθι του» (παρά τον πόδα αυτής της προφητείας, στη σημείωση 116, ο Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος Καντιώτης σχολιάζει:
 
«Περίεργος προφητεία! Μήπως άρα γε πρόκειται περί των τεχνητών δορυφόρων που ως κολοκύθια περιφέρονται εις το διάστημα και προκαλούν την κατάπληξιν των ανθρώπων, οίτινες ενώπιον των κολοκυθιών τούτων χάσκουν και θεοποιούν την επιστήμην; Με τούτο δεν θέλομεν να υποτιμήσωμεν την αξίαν των επιστημονικών ανακαλύψεων, αλλά κακίζομεν την αλαζονείαν του συγχρόνου κόσμου, όστις εις την θέσιν του αληθινού Θεού ζητεί να θέσει τα είδωλα των εφευρέσεων»)
 
«Τον Πάπαν να καταράσθε, διότι αυτός θα είνε η αιτία»
«Να παρακαλάτε να είνε μέρα και όχι νύκτα, καλοκαίρι και όχι χειμώνας»
«Οι άνθρωποι θα μείνουν πτωχοί γιατί δεν θα έχουν αγάπη στα δένδρα»
«Θάναι όγδοος αιώνας που θα γίνουν αυτά»
«Πολλά θα συμβούν. Οι πολιτείες θα καταντήσουν σαν παράγκες»
«Καλότυχος όποιος ζήσει μετά το γενικό πόλεμο. Θα τρώγει με ασημένιο κουτάλι»
«Φτιάνετε σπίτια τορνευτά και δεν πρόκειται να κατοικήσετε σε αυτά»
 
 
Η σημαντικότερη προφητεία του Αγίου Κοσμά που φαίνεται να επαληθεύεται στις μέρες του κορωνοϊού είναι η ακόλουθη: «Το κακό θα σας έρθη από τους διαβασμένους».
 
Διότι διαβασμένοι ασφαλώς είναι όχι μόνο οι περίφημοι “ειδικοί” οι οποίοι εισηγούνται σήμερα τα οδυνηρότερα μέτρα που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης αλλά και όλοι όσοι, καίτοι είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου, αρνούνται να προβληματισθούν σοβαρά για την προσφορότητα, την αναγκαιότητα και την stricto sensu αναλογικότητα των εφαρμοζόμενων δρακόντειων υγειονομικών μέτρων, επιλέγοντας να εθελοτυφλούν αποδεχόμενοι άκριτα την καθημερινή ανελέητη προπαγάνδα των ΜΜΕ και των “ειδικών”.
 
Εξίσου σημαντικές είναι και οι εξής δύο προφητείες
«Θάρθει καιρός που οι χριστιανοί θα ξεσηκωθούν ο ένας κατά του άλλου» / «Θα έρθη καιρός που οι Ρωμηοί θα τρώγονται αναμεταξύ τους. Εγώ
συστήνω ομόνοιαν και αγάπη».
 
Μήπως πρόκειται για τον διχασμό που έχει επέλθει στους κόλπους της Εκκλησίας και των πιστών για την χρήση της μάσκας εντός των ιερών ναών;
 
«To σχολειό ήταν ο μεγάλος πόθος και η λαχτάρα του Κοσμά του Αιτωλού. Πιο μεγάλος μερικές φορές κι από το χτίσιμο μιας εκκλησιάς. Τι να την κάνουν οι χριστιανοί την εκκλησιά, σκεφτόταν, αν δεν υπήρχε ένας γραμματισμένος παπάς να την λειτουργήση και να τους εξηγήσει τα ιερά κείμενα, το περιεχόμενο και την ουσία της χριστιανικής πίστης. Απ’ όπου λοιπόν περνούσε, ρωτούσε:
 
– Έχετε σχολειό;
Επειδή η απάντηση ήταν συνήθως αρνητική, ο φλογερός αναγεννητής βροντοφωνούσε:
 
Ανοίξτε σχολειά παντού. Μαζευτήτε και φτιάξτε ένα σχολειό, βάλτε κι επιτρόπους να πληρώνουν ένα δάσκαλο.
[…] Εκεί θα μάθουν, έλεγε, τι είναι οι άγιοι, τι οι άγγελοι και οι δαίμονες, τι είναι κακία κι αρετή, ποιες είναι οι εντολές του Θεού. Θα βγούνε πράγματα από τα σχολειά, που ο νους σας δεν φαντάζεται.
 
 
Επέμενε ο Πατροκοσμάς στο θέμα της μόρφωσης. Απευθυνόταν προς τα παιδιά και τα συμβούλευε να είναι φρόνιμα, να πηγαίνουν ταχτικά στο σχολειό, να τιμούν τους γονείς τους και το δάσκαλό τους, κι ύστερα, γυρίζοντας προς τους γονείς, έλεγε:
 
Εσείς μπορεί να μη μάθατε γράμματα, αλλά τα παιδιά σας πρέπει. Κάλλιο νάναι γραμματισμένα και φτωχά παρά αγράμματα με πλούτη και υποστακτικά.
 
Στη μαύρη εκείνη εποχή, το Γένος είχε φτάσει στο χαμηλότερο βαθμό της κατάπτωσής του. Οι Έλληνες είχαν ξεχάσει τον Θεό τους και την εθνική τους καταγωγή, ακόμα είχαν ξεχάσει τη γλώσσα τους ή αρνιόντουσαν να την μιλούνε και προτιμούσαν τα αρβανίτικα.
 
Το εθνικό φρόνημα ενός λαού βασικά στηρίζεται στη θ ρ η σ κ ε ί α και στη γ λ ώ σ σ α του. Αν του κόψης μια απ’ αυτές τις ρίζες, η εθνική συνείδηση δεν τρέφεται, μαραζώνει και πεθαίνει. Ο Πατροκοσμάς συνειδητοποίησε πως μέσα σ’ όλα τα δεινά αυτό ήταν η μεγαλύτερη συμφορά, η σοβαρότερη απειλή του Έθνους και γι’ αυτό θέλησε να συνδέση και πάλι το λαό με τις ρίζες του».
 
 
Το ανωτέρω απόσπασμα από το βιβλίο του δρ Κων. Μακρυκώστα με τίτλο “Κοσμάς ο Αιτωλός. Ο όρθρος του ευαγγελισμού και της λευτεριάς”, εκδ. Τήνος, Αθήναι 1985, σελ. 72, είναι εξαιρετικά επίκαιρο λόγω των μεγάλων αλλαγών που επιχειρούνται στους δύο πυλώνες του ελληνικού έθνους, δηλ. την παιδεία και την θρησκεία.
 
Η εξ αποστάσεως διδασκαλία σε σχολεία και πανεπιστήμια αλλά και η διδασκαλία με μασκοφορεμένους τους μαθητές και τους διδάσκοντες υπονομεύει κατά τρόπο πρωτοφανή και απαράδεκτο τα συστατικά στοιχεία της μαθησιακής διαδικασίας αλλά και αυτήν ταύτην την έννοια της πανεπιστημιακής κοινότητας.
 
Σε ό,τι αφορά την χρήση μάσκας εντός των ιερών ναών, αυτή ακυρώνει την θεμελιώδη έννοια του ανθρώπινου προσώπου που πλάσθηκε κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν του Θεού και επιπλέον φαλκιδεύει την έννοια της πίστης η οποία είναι ασύμβατη προς τον φόβο.

«Το νεώτερο ελληνικό έθνος είναι θεμελιωμένο πάνω στο αίμα του Αιτωλού Κοσμά και του Θεσσαλού Ρήγα. Αν δεν υπήρχαν ο Κοσμάς και ο προγενέστερος αυτού Νεκτάριος Τέρπος (α΄ ήμισυ 18ου αι.), τότε οι μισοί κάτοικοι της Β. Ελλάδος θα είχαν φορέσει τουρκικό φέσι. Θα είχαν χάσει την ελληνική λαλιά και πολλοί σταδιακά και την πίστη τους. Αυτός διέσωσε την ελληνική γλώσσα («μιλάτε ελληνικά και παίρνω τις αμαρτίες σας πάνω μου») και διέδωσε την ελληνική παιδεία (200 κοινά σχολεία και 10 ελληνικά σε κάπως ανώτερο επίπεδο)· αυτός έδωσε εθνικό προσανατολισμό στους κλέφτες και στους αρματολούς και με τις προφητείες και τις διδαχές του καλλιέργησε την ελπίδα για το “μελούμενο”, όπως έλεγε υπαινικτικά για την έλευση της λευτεριάς».

 

Με αφορμή την ανάρτηση του αναπλ. Καθηγητή Ποινικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Θράκης, κ. Κωνσταντίνου Βαθιώτη για τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, τον Πατροκοσμά, όπως τον αποκαλούν και πολλοί χριστιανοί, θα ήθελα να συμπληρώσω το πόνημά του,  με ένα βίντεο το οποίο καταδεικνύει τους “ηθικούς δολοφόνους Του”.
Η αποκάλυψη φυσικά και δεν με εκπλήσσει…

Τέλος, με αφορμή και το δεύτερο βίντεο, που είναι ανατριχιαστικό και απευθύνεται όχι μόνον σ’ εμένα αλλά και σ’ ολόκληρο τον ελληνικό λαό, ας αναρωτηθούμε πως έχουν το θράσος να επιβάλουν στις υποταγμένες και ξενοκίνητες κυβερνήσεις μας, ρατσιστικούς νόμους, να μας κουνούν το χέρι απειλώντας μας…

Μήπως γιατί ΑΥΤΟΙ, ορίζουν τις κυβερνήσεις μας;;;

Πώς μπορεί ένας ΕΛΛΗΝΑΣ, να αισθάνεται θετικά συναισθήματα απέναντι σε τέτοια τέρατα;

Από πότε είναι ρατσιστικό να μισείς αυτούς που επιδιώκουν εδώ και χιλιετίες, την καταστροφή του ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ και του ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ;;;

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ;;;

 

Καλλιόπη Σουφλή

 

Εβραίος Ραββίνος ομολογεί «Ναι εμείς σκοτώσαμε τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό »

 

 

 

 

 

Προβολές : 1,031


Μοίρασέ το:Ετικέτες: , , , , ,

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ


Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες, θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας, για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης, σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολογίου, μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε, καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιοδνήποτε τρόπο, το ιστολόγιο. Ο διαχειριστής του ιστολογίου, δεν ευθύνεται για τα σχόλια και τους δεσμούς που περιλαμβάνει. Τονίζουμε ότι υφίσταται μετριασμός των σχολίων και παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, να έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
  • Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες, ασυνάρτητος λόγος και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις, υπονοούμενα, απειλές ή χυδαιολογίες.>
  • Μην δημοσιεύετε άσχετα με το θέμα σχόλια.
  • Ο κάθε σχολιαστής, οφείλει να διατηρεί ένα μόνον όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
  • Με βάση τα παραπάνω, η διαχείριση, διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης σχολίων, χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.
  • Επιπλέον σας τονίζουμε, ότι το ιστολόγιο, λειτουργεί σε εθελοντική βάση και ως εκ τούτου, τα σχόλια θα αναρτώνται μόλις αυτό καταστεί δυνατόν.

Διαβάστε ακόμα