Ο Κωνσταντίνος Βαθιώτης καυτηριάζει την διαστρέβλωση της παραίτησής του, από κάποια ΜΜΕ. “Η διαστρέβλωση μιας παραίτησης ως πειστήριο προπαγάνδας σε καιρούς δικτατορικής πανδημίας”

Ο Κωνσταντίνος Βαθιώτης καυτηριάζει την διαστρέβλωση της παραίτησής του, από κάποια ΜΜΕ. “Η διαστρέβλωση μιας παραίτησης ως πειστήριο προπαγάνδας σε καιρούς δικτατορικής πανδημίας”

9 Φεβρουαρίου, 2021 1 Από Καλλιόπη Σουφλή
Προβολές:242
Μοίρασέ το
Ο Κωνσταντίνος Βαθιώτης καυτηριάζει την διαστρέβλωση της παραίτησής του, από κάποια ΜΜΕ. “Η διαστρέβλωση μιας παραίτησης ως πειστήριο προπαγάνδας σε καιρούς δικτατορικής πανδημίας”
Κωνσταντίνος Βαθιώτης: “Αρκούσε, λοιπόν, μια παραίτηση για να αποκαλυφθούν οι “ανεμογεννήτριες” της ελεεινής προπαγάνδας:
Πολλά διαφορετικά ονόματα που δίκην κλωνοποιήσεως αποσκοπούν στο να συγκαλύψουν το πραγματικό πρόσωπο του ενορχηστρωτή, δικαιώνοντας την επίκαιρη αλήθεια του προαναφερθέντος χωρίου από το βιβλίο του Σ. Κωνσταντόπουλου, δηλ. ότι «η προπαγάνδα έχει την πονηρία να φορή μ ά σ κ ε ς και ενδύματα».”

ΗΘΟΣ… ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ…ΦΙΛΟΤΙΜΟ… ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ… ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ.
Δεν θα μπορούσα παρά να βάλω την φωτογραφία του ΚΥΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗ, δίπλα σ’ αυτή του αρχαίου σοφού, με την ρήση του, καθώς ταυτίζεται απόλυτα η μοναδική παγκοσμίως λέξη ΦΙΛΟΤΙΜΟ.
Λέξεις και έννοιες άγνωστες στους χαμερπείς πάτους της δημοσιογραφίας, που αλλοίωσαν τις δηλώσεις ενός ΑΝΘΡΩΠΟΥ, που τις διαθέτει στο ακέραιο.
Και σε τέτοια ολοκληρωτικά καθεστώτα όπως αυτό που έχουμε, η προπαγάνδα είναι το πρώτο τους όπλο, μέσω των χρυσοπληρωμένων ΜΜΕ.
Δεν έμαθαν ποτέ οι καλοπληρωμένες δημοσιογραφικές “διανοούμενες πόρνες” ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΗΘΟΣ.
Και για τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, η προπαγάνδα και η παραπληροφόρηση, είναι το MIND CONTROL που επιβάλλουν στους λαούς τους.
Καλλιόπη Σουφλή
Υ.Γ.1. Η λέξη ΦΙΛΟΤΙΜΟ, είναι για τους ΕΛΛΗΝΕΣ, η ΑΝΑΣΑ τους.
Το ΚΑΘΕΣΤΩΣ και οι ΑΡΓΥΡΩΝΗΤΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ, ΤΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΕΙΝΑΙ;;;
Υ.Γ.2. Ο Βολταίρος είχε γράψει: “Είναι επικίνδυνο να έχεις δίκιο, όταν η κυβέρνηση έχει άδικο”
Σε ένα σπάνιο και άκρως επίκαιρο βιβλίο του Σ. Κωνσταντόπουλου με τίτλο “Ο φόβος της δικτατορίας” (1966, σελ. 12-13) διαβάζουμε τα ακόλουθα (τηρείται η ορθογραφία του πρωτοτύπου):
«Δεν είναι φρόνιμο να επαναπαύεται κανείς στην ετικέτα. Πρέπει να την σκίση και να αναζητήση τι κρύβεται από κάτω. Αυτή η ανασκαφή δεν είναι εύκολη δουλειά. Η προπαγάνδα αγρυπνεί, για να την εμποδίση. Ζούμε στον α ι ώ ν α της π ρ ο π α γ ά ν δ α ς. Την εποχή που η επιστημονική σκέψι πραγματοποιεί θαύματα και καθημερινά ανακαλύπτει νέες, ευρύτερες και βαθύτερες αλήθειες, ο άνθρωπος εφεύρε την προπαγάνδα, που θέτει τις μεθόδους και τις κατακτήσεις της ε π ι σ τ ή μ η ς στην υπηρεσία του ψ ε ύ δ ο υ ς.
“Η προπαγάνδα –λέει ο Ζακ Ντριανκούρ– β α σ ι λ ε ύ ε ι, θριαμβεύει.
Το παν είναι προπαγάνδα.
Η προπαγάνδα δ ι α π ο τ ί ζ ε ι το παν και π α ρ α μ ο ρ φ ώ ν ε ι το παν.
Σε συνάρτηση με αυτήν σκέπτονται, δρουν και αντιδρούν. Η σύγχρονη κυριαρχία της προπαγάνδας είναι γεγονός”.
Και άλλος ερευνητής του φαινομένου προσθέτει: “Η προπαγάνδα είναι ο λ ο κ λ η ρ ω τ ι κ ή και εκ φύσεως μια επιχείρησι δ ι α σ τ ρ ε β λ ώ σ ε ω ς του νοήματος των γεγονότων και ψευδούς εκφράσεως ανυπάρκτων προθέσεων”».
Ο Σ. Κωνσταντόπουλος συνεχίζει: «Ο π ό λ ε μ ο ς των λ έ ξ ε ω ν μαίνεται γύρω μας.
Ο σύγχρονος άνθρωπος  π ο λ ι ο ρ κ ε ί τ α ι  και
π α γ ι δ ε ύ ε τ α ι από το πρωί μέχρι τη βαθειά νύκτα.
Η συνείδησί του είναι στόχος των διασταυρουμένων πυρών της προπαγάνδας.
Σκοπός της είναι να τον ε μ π ο δ ί σ η να πληροφορηθή την πραγματική ουσία των γεγονότων και να ε π η ρ ε ά σ η την κρίσι του στην εκτίμησι της σημασίας τους.
Συνθήματα, ιδεολογικά σχήματα, στατιστικοί συνδυασμοί τον σφυροκοπούν, για να μ ε ι ώ σ ο υ ν στο ελάχιστο την α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ό τ η τ α και την α ν ε ξ α ρ τ η σ ί α της γνώμης του.
Είμαστε σαν τον Ο δ υ σ σ έ α, περιστοιχισμένοι από τις σ ε ι ρ ή ν ε ς της προπαγάνδας, χωρίς όμως την πρόνοια εκείνου.
Η προπαγάνδα έχει την πονηρία να φορή μ ά σ κ ε ς και ενδύματα προσφιλών μας ιδεών και αρχών».
Εκτενή αναφορά στην προπαγάνδα ως μέσο
χ ε ι ρ α γ ώ γ η σ η ς  των πολιτών όχι απλώς μιας χώρας αλλά ολόκληρου του πλανήτη κάνει ο Άλντους Χάξλεϋ σε ένα από τα βιβλιογραφικά “ευαγγέλια” της σημερινής εποχής με τίτλο “Επιστροφή στον θαυμαστό καινούργιο κόσμο” (μτφ.: Στ. Παϊπέτης, εκδ. Μέδουσα, Αθήνα 2014, σελ. 156):
«Στην αντι-λογική τους προπαγάνδα οι ε χ θ ρ ο ί της ελευθερίας δ ι α σ τ ρ έ φ ο υ ν συστηματικά τις πηγές της γλώσσας, με σκοπό να κολακεύσουν ή να πανικοβάλουν τα θύματά τους, ώστε να σκέπτονται, να αισθάνονται και να ενεργούν όπως αυτοί (οι χειραγωγοί του νου) τα θέλουν να σκέπτονται, να αισθάνονται και να ενεργούν».
Ιδού τρία καραμπινάτα αποτυπώματα της άθλιας προπαγάνδας:
ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ Νο 1:
Μετά την τελευταία ραδιοφωνική παρέμβαση (στον σταθμό “Focus”) του “νυν διδάκτορος” (εφεξής: Dr No), όπως έσπευσαν κάποιοι να τον χαρακτηρίσουν, η εφημερίδα “ΤΑ ΝΕΑ”, αυτοπαγιδευόμενη στο γνωστό ελεγκτικό παραλήρημα περί της “τήρησης των μέτρων”, υπέλαβε ότι ο Dr No «παραβίασε τα μέτρα για τις πολυπληθείς συγκεντρώσεις που ισχύουν το τελευταίο διάστημα, αφού, όπως είπε, “μία ημέρα πριν επιβληθεί το κλείσιμο των καταστημάτων κατάφερ[ε] να συγκεντρώσ[ει] τους φοιτητές [τ]ου σε μια ταβέρνα της Κομοτηνής για να γνωρίσω το πρόσωπα τους από κοντά. Ήρθαν περίπου 35 άτομα”».
Με την στρεβλή αξιολόγηση της απολύτως νόμιμης πρωτοβουλίας του Dr No (την ημέρα εκείνη ίσχυε η επιτρεπόμενη συνεστίαση ανά εξάδες στα τραπέζια των εστιατορίων, άρα και στην ταβέρνα της Κομοτηνής “ΤΟ ΚΟΥΤΙ”, όπου διαρρυθμιστής των εξάδων ήταν ο υπεύθυνος του μαγαζιού @Stelios Motley), ο συντάκτης του π ρ ο π α γ α ν δ ι σ τ ι κ ο ύ δημοσιεύματος (μη διαθέτων, μάλιστα, τα κότσια να το υπογράψει) επιχειρεί να καταστήσει τον Dr No ύποπτο τελέσεως αξιόποινης πράξης, και δη εκείνης που προβλέπεται στο άρ. 285 ΠΚ.
Σε τόσον μεγάλο πανικό βρίσκεται ο προπαγανδιστικός μηχανισμός του παρόντος ολοκληρωτικού καθεστώτος, ώστε έχασε κάθε επαφή με την κοινή λογική, αφού πίστεψε ότι ο Dr No θα εξετίθετο “on air” αυτοενοχοποιούμενος τόσο προπετώς με την δήλωσή του.
Στο ίδιο σφάλμα ολκής περιέπεσαν και άλλοι “πρόθυμοι καλοθελητές” που εντάσσονται στην ίδια συνομοταξία, όπως ο υπογράφων ως “ΑΓΓ. ΑΓΓ.”, ο οποίος αναπαρήγαγε την διαστρέβλωση στην στήλη “ΠΑΡΑΤΥΠΟΣ” της εφημερίδας “ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ” (6.2.2021, σελ. 10).
ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ Νο 2:
Η δεύτερη παραποίηση των δηλώσεων του Dr No αφορούσε την δήθεν “παραληρηματική επίθεση κατά της Υπουργού Παιδείας”.
Σε άλλα ρεπορτάζ η εν λόγω “επίθεση” εξειδικεύθηκε μέσω του χαρακτηρισμού “σ α τ α ν ί σ τ ρ ι α”, που δήθεν της απέδωσε ο Dr No, όταν δήλωσε ότι η κ. Κεραμέως ακολουθεί παγκόσμιες σατανικές οδηγίες.
Στο Λεξικό λοιπόν της Νέας (Υγειονομικής) Δικτατορίας πρέπει να προσθέσουμε τον εξής ορισμό:
Σ α τ α ν ι σ τ ή ς είναι (και) όποιος ακολουθεί παγκόσμιες σ α τ α ν ι κ έ ς οδηγίες!
Με αυτήν την στρεβλή εννοιολογική εξίσωση μπορεί να συμβαίνουν δύο τινά:
Ή έγινε προσπάθεια α π ο δ υ ν ά μ ω σ η ς της πραγματικής σημασίας της λέξης “σατανιστής” (αφού σατανικός/διαβολικός είναι εκείνος που σχετίζεται με τον σατανά/διάβολο, ενώ σατανιστής είναι ο οπαδός του σατανισμού και γενικότερα όποιος συμμετέχει σε τελετές σατανισμού) ή έγινε προσπάθεια α ν α β ά θ μ ι σ η ς της πραγματικής σημασίας της λέξης “σατανικός”:
Όποιος είναι σατανικός, είναι και σατανιστής!
Μέχρι, όμως, ο κορωνοϊός να αλλάξει το περιεχόμενο και των Λεξικών της Ελληνικής Γλώσσας, η ταυτόσημη χρήση των δύο λέξεων γ ε λ ο ι ο π ο ι ε ί καταδήλως όποιον την υιοθετεί και τον κατατάσσει στο “κορωνοϊκό πάνθεον των προπαγανδιστών” ενός μασκοφορεμένου
ο λ ο κ λ η ρ ω τ ι κ ο ύ καθεστώτος.
Τεράστια αξία για την κατανόηση του ρόλου που παίζει ο σ α τ α ν ά ς σε ιστορικές στιγμές της ανθρωπότητας έχει ένα παραμελημένο δυστοπικό μυθιστόρημα, το οποίο, μάλιστα, είχε εκδώσει πριν από περίπου 35 χρόνια ο ίδιος ο “ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ”:
“O πίθηκος και η ουσία” του Άλντους Χάξλεϋ (μτφ.: Ν. Αλεξίου, εκδ. Ελεύθερος Τύπος, Αθήνα 1986).
Στο μικρό αυτό βιβλίο, το οποίο διαβάζεται μέσα σε ένα τρίωρο, υπάρχουν δύο χωρία (σελ. 94 και 33), τα οποία αναφέρονται στον ρόλο των περίφημων “ειδικών” μέσα σε μια παγκοσμίως οργανωμένη σχιζοφρένεια εναντίον των ανθρώπων που κινδυνεύουν από την ανεξέλεγκτη εξάπλωση μιας πανδημίας καλούμενης “σαρατζάς”.
Η χειραγώγηση των “ειδικών” και των κυβερνήσεών τους γίνεται από τον Β ε λ ί α λ, δηλ. τον σ α τ α ν ά:
«Σκέψου, λόγου χάρη, τους ε π ι σ τ ή μ ο ν ε ς. Καλοί και καλοπροαίρετοι άνθρωποι οι περισσότεροι. Ωστόσο, Εκείνος [ενν.: ο Βελίαλ] τους κυρίεψε κι αυτούς – τους κυρίεψε τη στιγμή που έπαψαν να είναι ανθρώπινα όντα κι έγιναν ε ι δ ι κ ο ί.
Να πώς προήλθαν οι σ α ρ α τ ζ ά δ ε ς κι εκείνες οι βόμβες» (σύμφωνα με την πλοκή του μυθιστορήματος, οι βόμβες οδήγησαν στον Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, αφήνοντας αλώβητη μόνο την Νέα Ζηλανδία).
Νωρίτερα, ο Χάξλεϋ έχει δώσει την ακόλουθη εξήγηση: «Σ α ρ α τ ζ ά ς, φίλοι μου, Σαρατζάς – αρρώστια των αλόγων, σπάνια μεταξύ των ανθρώπων.
Αλλά μη φοβάστε, η ε π ι σ τ ή μ η μπορεί πιο εύκολα να τη γ ε ν ι κ έ ψ ε ι.
Και να τα συμπτώματά της.
Κάτω απ’ το δέρμα, σκληρά οιδήματα, που σπάζουν τελικά και γίνονται μολυσμένα έλκη.
Στο μεταξύ, η βλεννογόνος της μύτης κακοφορμίζει και αρχίζει ακατάσχετη εκροή δύσοσμου πύου.
Γρήγορα σχηματίζονται έλκη στο εσωτερικό της μύτης και κατατρώγουν τους χόνδρους και τα οστά της.
Απ’ τη μύτη η μόλυνση μεταδίδεται στα μάτια, το στόμα, το λάρυγγα και τους βρόγχους.
Μέσα σε τρεις βδομάδες, οι περισσότεροι απ’ αυτούς που προσβάλλονται πεθαίνουν.
Το να δουν να π ε θ α ί ν ο υ ν όλοι είναι το κ α θ ή κ ο ν εκείνων των λαμπρών νεαρών δ ο κ τ ό ρ ω ν, που είναι στην υπηρεσία της κυβέρνησής σας.
Κι όχι μόνο της κυβέρνησής σας, αλλά και όλων των άλλων εκλεγμένων ή αυτόκλητων οργανωτών της π α γ κ ό σ μ ι α ς, συλλογικής σ χ ι ζ ο φ ρ έ ν ε ι α ς».
Όποιος θέλει να  α φ υ π ν ι σ θ ε ί  και να καταλάβει τι ακριβώς μας έλαχε να ζήσουμε εν έτει 2021, οφείλει να προμηθευτεί πάραυτα το θαυματουργό αυτό βιβλιαράκι, προτού ο ελληνικός λαός δεχθεί μία νέα βάρβαρη επίθεση με επιβολή ενός ακόμη πιο σκληρού lockdown.
Σημειωτέον ότι το παρατσούκλι “αόρατος εχθρός” που χρησιμοποίησαν από τον περσινό Μάρτιο για τον κορωνοϊό οι διαχειριστές της παρούσας υγειονομικής κρίσης σημαίνει ακριβώς τον σ α τ α ν ά.
Ιδιαιτέρως κατατοπιστικό για την ταύτιση του “αόρατου εχθρού” με τον διάβολο και τα δαιμόνια είναι ένα “βιβλίον ψυχωφελέστατον καλούμενον ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ συντεθέν μεν πριν, παρά τινος σοφού ανδρός, καλλωπισθέν δε, και διορθωθέν μετά πολλής επιμελείας παρά του οσιωτάτου εν μοναχοίς κυρίου Νικοδήμου”.
Ήδη στο προοίμιο αυτού του βιβλίου είναι καταγεγραμμένη η ακόλουθη προτροπή:
«Αρματωθήτε με τα άρματα οπού σας διδάσκει, διά να θανατώσητε με αυτά τους νοητούς και αοράτους εχθρούς σας· οίτινες είναι, τα ψυχοφθόρα πάθη, και οι των παθών τούτων δημιουργοί, και ενεργοί δαίμονες» (πρβλ. και σελ. 48: «ει δε και συλλογισθής την λύσσαν, και το παντοτεινόν μίσος, οπού σου έχουν οι εχθροί δαίμονες, και το μεγάλον πλήθος των παρατάξεων, και στρατευμάτων τους»· για τις πλέον κινδυνώδεις προσβολές που δεχόμαστε από τους εχθρούς δαίμονες την ώρα του θανάτου βλ. σελ. 234).
Το “παρατσούκλι του κ ο ρ ω ν ο ϊ ο ύ”, που ταυτοχρόνως είναι και “παρατσούκλι του σ α τ α ν ά”, ακούμε (χωρίς φυσικά να μπορούμε να το αντιληφθούμε) στην Ακολουθία του Αγίου Βαπτίσματος: «Ὑπὲρ τοῦ ἀναδειχθῆναι τὸ ὕδωρ τοῦτο ἀποτρόπαιον πάσης ἐπιβουλῆς ὁρατῶν καὶ ἀοράτων ἐχθρῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν».
Αλλά και στην Β΄ Στάση των Χαιρετισμών της Θεοτόκου υπάρχει ο υπέροχος στίχος: «Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριον».
ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ Νο 3:
Σύμφωνα με το προπαγανδιστικό δημοσίευμα του “ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ”, ο Dr No υποστήριξε ότι «η κυβέρνηση (!) έβαλε φοιτητή του τμήματός του να τον καταγγείλει στα όργανα του ΔΠΘ για τις θέσεις του απέναντι στην πανδημία», ενώ εκείνος μίλησε απλώς για «ε γ κ ά θ ε τ ο-ε ξ ω π α ν ε π ι σ τ η μ ι α κ ό πρόσωπο που αμφισβήτησε το δικαίωμά του να ελέγχει τις γνώσεις που προσπάθησε να μεταδώσει σε όλο το χειμερινό εξάμηνο στους φοιτητές του».
Το μέγεθος του προκληθέντος πανικού επαληθεύει την λαϊκή ρήση “όποιος έχει την μύγα μ υ γ ι ά ζ ε τ α ι”!
Αρκούσε, λοιπόν, μια παραίτηση για να αποκαλυφθούν οι “ανεμογεννήτριες” της ελεεινής προπαγάνδας:
Πολλά διαφορετικά ονόματα που δίκην κλωνοποιήσεως αποσκοπούν στο να συγκαλύψουν το πραγματικό πρόσωπο του ενορχηστρωτή, δικαιώνοντας την επίκαιρη αλήθεια του προαναφερθέντος χωρίου από το βιβλίο του Σ. Κωνσταντόπουλου, δηλ. ότι «η προπαγάνδα έχει την πονηρία να φορή μ ά σ κ ε ς και ενδύματα».
Ας κλείσει αυτή η σύντομη τοποθέτηση με τον τρόπο που πριν από 55 χρόνια επέλεγε να κλείσει και ο Κωνσταντόπουλος την ανάλυσή του για την προπαγάνδα, χρησιμοποιώντας τα εξής αντιπροσωπευτικά λόγια:
«Μέσα σ’ αυτό το π α ν δ α ι μ ό ν ι ο είναι δυσχερέστατο ν’ ανθέξη το άτομο.
Παραδίνεται και αφήνει να σκέπτεται η προπαγάνδα για λογαριασμό του.
Ασπάζεται τις εκδοχές της, αποδέχεται τις ερμηνείες της και υιοθετεί τα επιχειρήματά της.
Έτσι, απαλλάσσεται από τον κόπο να ξεδιαλύνη με ατομική προσπάθεια την αλήθεια.
Φθάνουμε σε ένα είδος α τ ρ ο φ ί α ς της α τ ο μ ι κ ή ς σκέψης για τα δημόσια πράγματα.
Η  π ρ ο π α γ ά ν δ α  γιγαντώθηκε στα
ο λ ο κ λ η ρ ω τ ι κ ά  καθεστώτα.
Αλλά σιγά-σιγά και από την ανάγκη των πραγμάτων κατέκτησε και τις Δ η μ ο κ ρ α τ ί ε ς.
Η προπαγάνδα όμως οδηγεί στην ά ρ ν η σ ι της Δημοκρατίας και η πρώτη πράξι του δημοκρατικού ανθρώπου πρέπει να η δ υ σ π ι σ τ ί α και η ε χ θ ρ ό τ η τ α προς τα τ ε χ ν ά σ μ α τ α και τα σ τ ρ α τ η γ ή μ α τ α της προπαγάνδας» (ό.π., σελ. 13).
“Dr No”

Πηγή

Προβολές : 242


Μοίρασέ το:Ετικέτες: , , , ,

Αγαπητοί αναγνώστες των ΑΤΤΙΚΩΝ ΝΕΩΝ,

Δώδεκα χρόνια, συνταξειδεύουμε μαζί στον χώρο της διαδικτυακής ενημέρωσης. Σ’ αυτά τα χρόνια, στάθηκα δίπλα σας , με μοναδικό στόχο την ενημέρωσή σας, όσο πιο αντικειμενικά μπορούσα αφιερώνοντας ατέλειωτες ώρες γι'αυτήν. Μετά την διαγραφή του πρώτου μου ιστολογίου, αναγκάστηκα να πάω σε άλλη πλατφόρμα και να πληρώνω ένα σημαντικό ποσόν κάθε μήνα, για την ασφάλεια του ιστολογίου μου.

Μπορείτε να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια, με την μηνιαία συνδρομή σας, στην Paypal επιλέγοντας το μπανεράκι που βρίσκεται ακριβώς κατώ απο το κείμενο αυτό , και να προχωρήσετε στην διαδικασία δωρεάς όσο κοστίζει ένας καφές.

Η διαδικασία είναι πολύ απλή είτε έχετε λογαριασμό Paypal είτε όχι.Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε το ποσο και να επιλέξετε το κουτάκι με την σήμανση 'Make this a monthly donation' και εν συνεχεία να πατήσετε το κουμπακι 'Donate with PayPal' αν έχετε λογαριασμό με Paypal , η 'Donate with a Debit or Credit Card', αν δεν έχετε λογαριασμό με Paypal και κάνετε την δωρεά με χρεωστική η πιστωτική κάρτα.

Αν έχετε πρόβλημα με την διαδικασία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email [email protected] η να στείλετε μήνυμα απο την φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται σταθερά στο κάτω μέρος της σελίδας.

Σας ευχαριστώ για την στήριξη σας.

Καλλιόπη Σουφλή


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ


Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες, θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας, για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης, σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολογίου, μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε, καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιοδνήποτε τρόπο, το ιστολόγιο. Ο διαχειριστής του ιστολογίου, δεν ευθύνεται για τα σχόλια και τους δεσμούς που περιλαμβάνει. Τονίζουμε ότι υφίσταται μετριασμός των σχολίων και παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, να έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
  • Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες, ασυνάρτητος λόγος και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις, υπονοούμενα, απειλές ή χυδαιολογίες.>
  • Μην δημοσιεύετε άσχετα με το θέμα σχόλια.
  • Ο κάθε σχολιαστής, οφείλει να διατηρεί ένα μόνον όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
  • Με βάση τα παραπάνω, η διαχείριση, διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης σχολίων, χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.
  • Επιπλέον σας τονίζουμε, ότι το ιστολόγιο, λειτουργεί σε εθελοντική βάση και ως εκ τούτου, τα σχόλια θα αναρτώνται μόλις αυτό καταστεί δυνατόν.

Διαβάστε ακόμα