Ο Τράμπ, υπέγραψε Εκτελεστική Εντολή για τη Δήμευση της Περιουσίας ορισμένων ατόμων που συνδέονται με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Ο Τράμπ, υπέγραψε Εκτελεστική Εντολή για τη Δήμευση της Περιουσίας ορισμένων ατόμων που συνδέονται με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

20 Ιουνίου, 2020 5 Από Καλλιόπη Σουφλή
Προβολές:972
Μοίρασέ το
 
 
Ντόναλντ Τράμπ: Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να επιβάλουν απτές και σημαντικές συνέπειες σε εκείνους που είναι υπεύθυνοι για τις παραβάσεις του ICC, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν την αναστολή της εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες αξιωματούχων, υπαλλήλων και αντιπροσώπων του ICC, καθώς και των άμεσων μελών της οικογένειάς τους.
 
Η είσοδος τέτοιων αλλοδαπών στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ήταν επιζήμια για τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και η άρνησή τους για είσοδο θα αποδείξει περαιτέρω την αποφασιστικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να αντιταχθούν στην υπέρβαση του ICC (ΔΠΔ) επιδιώκοντας να ασκήσει δικαιοδοσία επί του προσωπικού των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων, καθώς και του προσωπικού χωρών που δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη στο Καταστατικό της Ρώμης ή δεν έχουν συναινέσει διαφορετικά ως προς τις δικαιοδοσίες του ICC.
 

 

Μετάφραση: Μάρη Λιώκη
Από την εξουσία που μου έχει ανατεθεί ως Προέδρου από το Σύνταγμα και τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Νόμου για τις Οικονομικές Δυνάμεις Έκτακτης Ανάγκης (50 USC 1701 επ.) (IEEPA), του Εθνικού Νόμου περί Έκτακτης Ανάγκης (50 USC 1601.) (NEA), τμήμα 212 (στ) του νόμου περί μετανάστευσης και ιθαγένειας του 1952 (8 USC 1182 (f)) και τμήμα 301 του τίτλου 3, Κωδικός των Ηνωμένων Πολιτειών,
 
Εγώ, ο DONALD J. TRUMP, Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, διαπιστώνω ότι η κατάσταση όσον αφορά στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ICC) και τους παράνομους ισχυρισμούς δικαιοδοσίας του στο προσωπικό των Ηνωμένων Πολιτειών και ορισμένους συμμάχους τους, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας του εισαγγελέα του ICC για ενέργειες που φέρεται να διαπράχθηκαν από στρατιωτικούς, μυστικές υπηρεσίες και άλλο προσωπικό των Ηνωμένων Πολιτειών στο Αφγανιστάν ή σχετίζονται με αυτό, προμηνύει η τρέχουσα και η πρώην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και οι συναφείς αξιωματούχοι να υποβληθούν σε παρενόχληση, προπηλακισμό και πιθανή σύλληψη.
 
Αυτές οι ενέργειες εκ μέρους του ICC, με τη σειρά τους, απειλούν να παραβιάσουν την κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών και να παρεμποδίσουν το κρίσιμο έργο εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμαχικών αξιωματούχων και ως εκ τούτου απειλούν την εθνική ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στο Καταστατικό της Ρώμης, δεν έχουν αποδεχθεί ποτέ τη δικαιοδοσία του ICC επί του προσωπικού τους και απέρριψαν με συνέπεια τους ισχυρισμούς δικαιοδοσίας του ICC πάνω στο προσωπικό των Ηνωμένων Πολιτειών.
 
Επιπλέον, το 2002, το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών θέσπισε τον Αμερικανικό Νόμο για την Προστασία των Μελών της Υπηρεσίας (22 U.S.C. 7421 et seq.), που απέρριψε τους υπερβολικούς, μη συναινετικούς ισχυρισμούς δικαιοδοσίας του ICC.
 
Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν προσηλωμένες στην υπευθυνότητα και στην ειρηνική καλλιέργεια της διεθνούς τάξης, αλλά το ICC (Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο) και τα μέρη του Καταστατικού της Ρώμης πρέπει να σέβονται τις αποφάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων χωρών να μην υποβάλλουν το προσωπικό τους στη δικαιοδοσία του ICC, σύμφωνα με τα αντίστοιχα κυριαρχικά τους δικαιώματα.
 
Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να επιβάλουν απτές και σημαντικές συνέπειες σε εκείνους που είναι υπεύθυνοι για τις παραβάσεις του ICC, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν την αναστολή της εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες αξιωματούχων, υπαλλήλων και αντιπροσώπων του ICC, καθώς και των άμεσων μελών της οικογένειάς τους.
 
Η είσοδος τέτοιων αλλοδαπών στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ήταν επιζήμια για τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και η άρνησή τους για είσοδο θα αποδείξει περαιτέρω την αποφασιστικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να αντιταχθούν στην υπέρβαση του ICC (ΔΠΔ) επιδιώκοντας να ασκήσει δικαιοδοσία επί του προσωπικού των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων, καθώς και του προσωπικού χωρών που δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη στο Καταστατικό της Ρώμης ή δεν έχουν συναινέσει διαφορετικά ως προς τις δικαιοδοσίες του ICC.
 
Ως εκ τούτου, ορίζω ότι οποιαδήποτε απόπειρα του ΔΠΔ για διερεύνηση, σύλληψη, κράτηση ή δίωξη οποιουδήποτε προσωπικού των Ηνωμένων Πολιτειών χωρίς τη συγκατάθεση αυτών (των Ηνωμένων Πολιτειών) ή του προσωπικού των χωρών που είναι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν είναι μέρη του Καταστατικού της Ρώμης ή διαφορετικά δεν έχουν συναινέσει στη δικαιοδοσία του ICC, αποτελεί μια ασυνήθιστη και έκτακτη απειλή για την εθνική ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, και δηλώνω ότι υπάρχει εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση αυτής της απειλής. Με τον τρόπο αυτό καθορίζω και διατάσσω:
 
Ενότητα 1. (α) Όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα συμφέροντα σε ακίνητα που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα οποία εφεξής έρχονται εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, ή τα οποία ή στη συνέχεια περιέρχονται στην κατοχή ή τον έλεγχο οποιουδήποτε προσώπου των Ηνωμένων Πολιτειών, από τα ακόλουθα άτομα αποκλείονται και ενδέχεται να μην μεταβιβαστούν, να πληρωθούν, να εξαχθούν, να αποσυρθούν ή να αντιμετωπιστούν με άλλο τρόπο:
(i) κάθε αλλοδαπό πρόσωπο που καθορίζεται ως τέτοιο από τον Υπουργό Εξωτερικών, σε συνεννόηση με τον Υπουργό Οικονομικών και τον Γενικό Εισαγγελέα:
(Α) να έχει εμπλακεί άμεσα σε οποιαδήποτε προσπάθεια του ICC (ΔΠΔ) για διερεύνηση, σύλληψη, κράτηση ή δίωξη οποιουδήποτε προσωπικού των Ηνωμένων Πολιτειών χωρίς τη συγκατάθεση των Ηνωμένων Πολιτειών ·
(Β) να έχει εμπλακεί άμεσα σε οποιαδήποτε προσπάθεια του ICC(ΔΠΔ) για διερεύνηση, σύλληψη, κράτηση ή δίωξη οποιουδήποτε προσωπικού μιας χώρας που είναι σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών χωρίς τη συγκατάθεση της κυβέρνησης αυτής της χώρας ·
(Γ) να έχει υποβοηθήσει, υποστηρίξει ή παράσχει οικονομική, υλική ή τεχνολογική υποστήριξη ή αγαθά ή υπηρεσίες σε ή προς υποστήριξη οποιασδήποτε δραστηριότητας που περιγράφεται στο εδάφιο (α) (i) (A) ή (a) (i) (B) αυτής της ενότητας ή οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου η ιδιοκτησία και τα συμφέροντα σε ακίνητα αποκλείονται σύμφωνα με αυτήν την εντολή, ή
(Δ) να ανήκει ή να ελέγχεται από, ή να έχει ενεργήσει ή υποτίθεται ότι ενεργεί για ή για λογαριασμό, άμεσα ή έμμεσα, οποιουδήποτε προσώπου του οποίου η περιουσία και τα συμφέροντα σε ακίνητα αποκλείονται σύμφωνα με αυτήν την εντολή.
(β) Οι απαγορεύσεις στο εδάφιο (α) αυτής της ενότητας ισχύουν εκτός από την έκταση που προβλέπεται από καταστατικά ή από κανονισμούς, εντολές, οδηγίες ή άδειες που μπορούν να εκδοθούν σύμφωνα με την παρούσα εντολή, και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε σύμβαση συνάπτεται ή οποιαδήποτε άδεια ή έγγραφο αδείας που χορηγήθηκε πριν από την ημερομηνία αυτής της διαταγής.
Ενότητα 2. Καθορίζω ότι η πραγματοποίηση δωρεών των ειδών που αναφέρονται στην ενότητα 203 (β) (2) του IEEPA(Διεθνής Νόμος περί Οικονομικών Ενεργειών Έκτακτης Ανάγκης) (50 USC 1702 (b) (2)) από, προς ή προς όφελος οποιουδήποτε προσώπου του οποίου τα ακίνητα και τα συμφέροντα σε ακίνητα αποκλείονται σύμφωνα με την ενότητα 1 (α) αυτής της παραγγελίας θα έβλαπταν σοβαρά την ικανότητά μου να αντιμετωπίσω την εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης που δηλώνεται με αυτήν την διαταγή και απαγορεύω με αυτόν τον τρόπο τις δωρεές που προβλέπονται στην ενότητα 1 (α) αυτής της διαταγής.
Ενότητα 3. Οι απαγορεύσεις στην ενότητα 1 (α) αυτής της παραγγελίας περιλαμβάνουν:
(α) την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συνεισφοράς ή παροχής χρημάτων, αγαθών ή υπηρεσιών από, προς ή προς όφελος οποιουδήποτε προσώπου του οποίου η ιδιοκτησία και τα συμφέροντα σε ακίνητα έχουν αποκλειστεί σύμφωνα με το άρθρο 1 (α) της παρούσας διαταγής · και
(β) την παραλαβή οποιασδήποτε συνεισφοράς ή παροχής χρημάτων, αγαθών ή υπηρεσιών από οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο.
Ενότητα 4. Η απεριόριστη είσοδος αλλοδαπών με σκοπό τη μετανάστευση ή μη στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι καθορισμένη να πληροί ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια στην ενότητα 1 (α) αυτής της εντολής, καθώς και τα άμεσα μέλη της οικογένειας τέτοιων αλλοδαπών ή αλλοδαπών που καθορίζονται από τον Υπουργό Εξωτερικών ως προσληφθέντες ή ενεργούντες για λογαριασμό του ICC, θα ήταν επιζήμια για τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και η είσοδος τέτοιων προσώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες, ως μετανάστες ή μη μετανάστες, αναστέλλεται, εκτός εάν ο Υπουργός Εξωτερικών αποφανθεί ότι η είσοδος του ατόμου στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ήταν αντίθετη προς τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, ή αποφανθεί βάσει σύστασης του Γενικού Εισαγγελέα, ότι η είσοδος του ατόμου θα προήγε περαιτέρω σημαντικούς στόχους εφαρμογής του νόμου των Ηνωμένων Πολιτειών. Κατά την άσκηση αυτής της ευθύνης, ο Υπουργός Εξωτερικών διαβουλεύεται με τον Υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας για θέματα που σχετίζονται με το παραδεκτό ή το απαράδεκτο, στα πλαίσια αρμοδιότητας του Υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας. Τα πρόσωπα αυτά αντιμετωπίζονται ως πρόσωπα που καλύπτονται από την ενότητα 1 της Διακήρυξης 8693 της 24ης Ιουλίου 2011 (Αναστολή εισόδου αλλοδαπών με την επιφύλαξη κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και των διεθνών κυρώσεων του νόμου περί οικονομικών εξουσιών έκτακτης ανάγκης).
Ο Υπουργός Εξωτερικών έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του παρόντος τμήματος σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που έχει ορίσει ή μπορεί να καθορίσει ο Υπουργός σύμφωνα με τη Διακήρυξη 8693.
Ενότητα 5. (α) Απαγορεύεται οποιαδήποτε συναλλαγή που υπεκφεύγει ή αποφεύγει, έχει ως σκοπό την υπεκφυγή ή την αποφυγή, προκαλεί παραβίαση ή απόπειρες παραβίασης οποιωνδήποτε από τις απαγορεύσεις που αναφέρονται στην παρούσα διαταγή.
(β) Απαγορεύεται κάθε συνωμοσία που παραβιάζει οποιεσδήποτε από τις απαγορεύσεις που προβλέπονται στην παρούσα διάταξη.
Ενότητα 6. Τίποτα σε αυτήν τη διαταγή δεν απαγορεύει συναλλαγές για τη διεξαγωγή της επίσημης δραστηριότητας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, από υπαλλήλους, δικαιούχους ή εργολάβους αυτής.
Ενότητα 7. Για τους σκοπούς αυτής της διαταγής:
(α) ο όρος «άτομο» σημαίνει άτομο ή οντότητα ·
(β) ο όρος «οντότητα» σημαίνει κυβέρνηση ή οργάνωση τέτοιων κυβερνήσεων, εταιρικής σχέσης, ένωσης, εμπιστοσύνης, κοινοπραξίας, εταιρίας, ομίλου, υποομάδας ή άλλου οργανισμού, συμπεριλαμβανομένου ενός διεθνούς οργανισμού ·
(γ) ο όρος «πρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών» σημαίνει κάθε πολίτη των Ηνωμένων Πολιτειών, μόνιμο αλλοδαπό κάτοικο, οντότητα οργανωμένη σύμφωνα με τη νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών ή οποιαδήποτε δικαιοδοσία εντός των Ηνωμένων Πολιτειών (συμπεριλαμβανομένων των ξένων υποκαταστημάτων), ή οποιοδήποτε πρόσωπο στις Ηνωμένες Πολιτείες ·
(δ) ο όρος «προσωπικό των Ηνωμένων Πολιτειών» σημαίνει οποιοδήποτε τρέχον ή πρώην μέλος των Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών, οποιοσδήποτε τρέχων ή πρώην εκλεγμένος ή διορισμένος αξιωματούχος της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που εργάζεται ή εργάζεται τώρα ή στο παρελθόν εξ ονόματος της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών ·
(ε) ο όρος «προσωπικό μιας χώρας που είναι σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών» σημαίνει οποιοδήποτε τρέχον ή πρώην στρατιωτικό προσωπικό, τρέχων ή πρώην εκλεγμένος ή διορισμένος αξιωματούχος, ή άλλο πρόσωπο που εργάζεται τώρα ή στο παρελθόν από ή εργάζεται για λογαριασμό μιας κυβέρνησης μιας χώρας-μέλους του Οργανισμού Συνθήκης του Βόρειου Ατλαντικού (ΝΑΤΟ) ή ενός «μεγάλου συμμάχου εκτός ΝΑΤΟ», καθώς ο όρος αυτός ορίζεται από την ενότητα 2013 (7) του Αμερικανικού Νόμου-Μέλη προστασίας των μελών (22 USC 7432 (7)) ·και
(στ) ο όρος «άμεσο μέλος της οικογένειας» σημαίνει σύζυγοι και παιδιά.
Ενότητα 8. Για εκείνα τα άτομα των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία και τα συμφέροντα σε ακίνητα έχουν αποκλειστεί σύμφωνα με αυτήν την εντολή, τα οποία ενδέχεται να έχουν συνταγματική παρουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες, θεωρώ πως, λόγω της δυνατότητας άμεσης μεταφοράς χρημάτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, προηγούμενη ειδοποίηση σε τέτοια πρόσωπα για λήψη μέτρων σύμφωνα με το τμήμα 1 αυτής της παραγγελίας θα καθιστούσε τα μέτρα αυτά αναποτελεσματικά. Επομένως, αποφασίζω ότι για να είναι αποτελεσματικά αυτά τα μέτρα για την αντιμετώπιση της εθνικής έκτακτης ανάγκης που δηλώνεται με αυτήν τη διαταγή, δεν χρειάζεται να υπάρχει προηγούμενη ειδοποίηση για καταχώριση ή προσδιορισμό σύμφωνα με την ενότητα 1 αυτής της παραγγελίας.
Ενότητα 9. Ο Υπουργός Οικονομικών, σε συνεννόηση με τον Υπουργό Εξωτερικών, εξουσιοδοτείται να προβεί σε τέτοιες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης κανόνων και κανονισμών και να χρησιμοποιήσει όλες τις εξουσίες που μου έχουν παραχωρηθεί από την IEEPA(Διεθνής Νόμος περί Οικονομικών Ενεργειών Έκτακτης Ανάγκης), όπως απαιτείται για την εφαρμογή αυτής της διαταγής. Ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να αναθέσει οποιαδήποτε από αυτές τις λειτουργίες στο Υπουργείο του. Όλα τα Υπουργεία και οι Υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα εντός των ορίων της εξουσίας τους για την εφαρμογή αυτής της διαταγής.
Ενότητα 10. Ο Υπουργός Οικονομικών, σε συνεννόηση με τον Υπουργό Εξωτερικών, εξουσιοδοτείται να υποβάλει επαναλαμβανόμενες και τελικές εκθέσεις στο Κογκρέσο σχετικά με την εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης που δηλώνεται με τη διαταγή αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 401 (γ) της ΝΕΑ (50 USC) 1641 (c)) και τμήμα 204 (c) του IEEPA (50 USC 1703 (c)).
Ενότητα 11. (α) Τίποτα σε αυτήν τη διαταγή δε θεωρείται ότι βλάπτει ή επηρεάζει με άλλο τρόπο:
(i) την αρχή που παρέχεται από το νόμο σε εκτελεστική υπηρεσία ή οργανισμό ή στον προϊστάμενό της · ή
(ii) τα καθήκοντα του Διευθυντή του Γραφείου Διαχείρισης και Προϋπολογισμού που σχετίζονται με δημοσιονομικές, διοικητικές ή νομοθετικές προτάσεις.
(β) Αυτή η διαταγή εκτελείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και υπόκειται στη διαθεσιμότητα χρήσης της.
(γ) Αυτή η διαταγή δεν προορίζεται και δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα ή όφελος, ουσιαστικό ή διαδικαστικό, εκτελεστό κατά νόμο ή με δίκαιο τρόπο από οποιοδήποτε μέρος εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, των Υπουργείων, των υπηρεσιών ή των οντοτήτων του, των αξιωματούχων, των υπαλλήλων του , ή πρακτόρων, ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου.
DONALD J. TRUMP
THE WHITE HOUSE,
 
σημ. μτφρ: Ορισμένες λεπτομέρειες για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο
Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ, αγγλικά: International Criminal Court, γαλλικά: Cour Pénale Internationale, ακρωνύμιο: ICC ή ICCt) είναι μόνιμο δικαστικό όργανο αρμόδιο για την ποινική δίωξη προσώπων για το έγκλημα της γενοκτονίας, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εγκλήματα πολέμουκαι το έγκλημα της επίθεσης, αν και επί του παρόντος δεν μπορεί να επεκτείνει τη δικαιοδοσία του στο έγκλημα αυτό, μολονότι ψηφίστηκε καταρχάς η θεσμοθέτησή του στο Συνέδριο των κρατών-μελών στην Καμπάλα το 2010 μετά από μια επεισοδιακή συνεδρίαση
Το δικαστήριο ιδρύθηκε την 1 Ιουλίου 2002– ημερομηνία κατά την οποία η ιδρυτική του συνθήκη, το Καταστατικό της Ρώμης για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, τέθηκε σε ισχύ – και μπορεί να διώξει ποινικά εγκλήματα τα οποία τελέστηκαν από αυτή την ημερομηνία και έπειτα. Η έδρα του δικαστηρίου βρίσκεται στη Χάγητης Ολλανδίας, όμως οι συνεδριάσεις του μπορούν να λάβουν χώρα οπουδήποτε.
Ως τον Οκτώβριο του 2009, 110 χώρες είναι μέλη του Δικαστηρίου και άλλα 38 έχουν υπογράψει αλλά δεν έχουν επικυρώσει το Καταστατικό της Ρώμης.
  • Καταστατικό της Ρώμης
Το Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, που υιοθετήθηκε από τη Διπλωματική Διάσκεψη του Ο.Η.Ε. στη Ρώμη, στις 17 Ioυλίου 1998, όπως διορθώθηκε στις 19 Νοεμβρίου 1998 και στις 12 Ιουλίου 1999, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:
(ακολουθεί το λινκ με όλο το καταστατικό)

 

 

Πηγή

Προβολές : 972


Μοίρασέ το:Ετικέτες: , , ,

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ


Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες, θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας, για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης, σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολογίου, μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε, καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιοδνήποτε τρόπο, το ιστολόγιο. Ο διαχειριστής του ιστολογίου, δεν ευθύνεται για τα σχόλια και τους δεσμούς που περιλαμβάνει. Τονίζουμε ότι υφίσταται μετριασμός των σχολίων και παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, να έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
  • Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες, ασυνάρτητος λόγος και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις, υπονοούμενα, απειλές ή χυδαιολογίες.>
  • Μην δημοσιεύετε άσχετα με το θέμα σχόλια.
  • Ο κάθε σχολιαστής, οφείλει να διατηρεί ένα μόνον όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
  • Με βάση τα παραπάνω, η διαχείριση, διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης σχολίων, χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.
  • Επιπλέον σας τονίζουμε, ότι το ιστολόγιο, λειτουργεί σε εθελοντική βάση και ως εκ τούτου, τα σχόλια θα αναρτώνται μόλις αυτό καταστεί δυνατόν.

Διαβάστε ακόμα