Ο Ψευδοπροφήτης, ο Αντίχριστος και η φυλή του Δάν σήμερα.

Ο Ψευδοπροφήτης, ο Αντίχριστος και η φυλή του Δάν σήμερα.

1 Ιουλίου, 2020 0 Από Καλλιόπη Σουφλή
Προβολές:1,124
Μοίρασέ το

 

 

Θα σας ξαναπώ άλλη μια φορά, εκείνο που λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης,ότι ο Αντίχριστος ακούσατε ότι έρχεται, και τώρα – υπάρχουν πολλοί Αντίχριστοι.

Συνεπώς και ο Αντίχριστος έρχεται-και υπάρχουν οι αντίχριστοι-και ο Ψευδοπροφήτης έρχεται, γιατί κι αυτός είναι πρόσωπο, όπως λέγαμε την περασμένη φορά την ταυτότητά του, αλλά πολλοί ψευδοπροφήται υπάρχουν στην εποχή μας.

Και συνεπώς το μυστήριο της ανομίας διαρκώς ενεργείται σε κάθε εποχή και σε κάθε γεννεά, μάλιστα αν θέλετε, η πρώτη, η δυναμική μορφή του αντιχρίστου σας είπα,δρά ως εξουσία, ενώ η δευτέρα μορφή του ψευδοπροφήτου δρά ως ιδεολογία.

Tο ακούσατε;

Υπογραμμίζω ως ιδεολογία, ως αίρεσις, πάντως με πνευματική διάσταση ο ψευδοπροφήτης, σε κάθε εποχή.

 

 

Δεν σας προβληματίζει το γεγονός, πως ενώ για τον Χριστιανισμό, δίνει και παίρνει ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ, ενώ στις άλλες θρησκείες δεν υπάρχει ΑΝΤΙΜΩΑΜΕΘ, ΑΝΤΙΒΟΥΔΑΣ, ΑΝΤΙΚΡΙΣΝΑ…

ΤΟΥΣ ΚΑΙΕΙ ΜΟΝΟΝ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ…

Όσο για τους ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ, ξεκινήστε από τις κεφαλές της Εκκλησίας μας…

 

Καλλιόπη Σουφλή

Υ.Γ. Στο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ, που είναι ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, συμμετείχε και ο … μακαριστός Χριστόδουλος…

Είπαμε… ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ…

ΤΟ ΨΑΡΙ ΒΡΩΜΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ…

 

Και γεννηθήτω Δαν, όφις εφ’οδού. εγκαθήμενος επί τρίβους,δάκνων πτέρνα ίππου και πεσείται ο ιππεύς εις τα οπίσω, την σωτηρίαν περιμένων Κυρίου” ( Γέννεσις 49 Κεφ. 16-18).

“Ασφάλιζε, λοιπόν, τον εαυτό σου, άνθρωπε. γνωρίζεις τα σημάδια του Αντιχρίστου. και να μη τα θυμάσαι μόνος σου, αλλά να τα διαδίδεις σε όλους αφθόνως. Αν έχεις παιδί κατά σάρκα, να το νουθετείς από τώρα, αν δε εγέννησες κάποιον με την κατήχηση, και αυτόν να τον προφυλάττεις εκ των προτέρων, για να μη δεχθεί τον ψεύτικο σαν αληθινό“διότι το μυστήριο της ανομίας ήδη βρίσκεται σε ενέργεια”. Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων

___________________________

 

Ιερά Αποκάλυψις

Ομιλία 55η πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου

Εκφωνήθηκε 7/11/1982

Πηγή: www.arnion.gr

Όπως θα ενθυμείσθε,είχαμε μείνει στο περασμένο μας θέμα,στο σημείο των σχέσεων μεταξύ των δύο θηρίων.Του πρώτου θηρίου που είναι ο Αντίχριστος και του δευτέρου θηρίου που είναι ο Ψευδοπροφήτης. Και που συμβολίζεται εις το βιβλίο της Αποκαλύψεως το 1ο θηρίο με 10 κέρατα, και το 2ο θηρίο, το οποίο συμβολίζεται με τα δύο κέρατα, τα οποία είναι υπό μορφή κριού. Δηλαδή ένα ημερον ζώον. Δύο μόνο κέρατα με την μορφή του κριού. Ποια όμως είναι η σχέσις ανάμεσα στα δύο αυτά θηρία; Του Ψευδοπροφήτου δηλαδή και του Αντιχρίστου. Σάς είχα πει ότι είναι ο πρόδρομος του Αντιχρίστου ο Ψευδοπροφήτης, και τούτο σαν απομίμηση του προδρόμου του Χριστού, του αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού. Ο σκοπός διά τον οποίον έρχεται ο Ψευδοπροφήτης είναι να ανοίξει τον δρόμο να προσκυνηθεί ο Αντίχριστος, και δι’ αυτού ο Διάβολος. Δηλαδή η θεοποίησις του Αντιχρίστου και η θεοποίησις του Σατανά, αυτά λέγαμε την περασμένη φορά,

Υπάρχει όμως ακόμη ένα σημείο.

Όπως θα γνωρίζετε ότι και μόνος ο συμβολισμός δείχνει ότι ο Αντίχριστος έρχεται με μίαν δυναμική μορφή.

Τα 10 κέρατα, το κέρατο είναι πάντοτε το σύμβολο της δυνάμεως, έρχεται με μίαν δυναμική μορφή, με σκοπό να υποτάξει και να καταστρέψη τους πιστούς και τους δειλούς. Αλλά αυτός ο τρόπος οπωσδήποτε δεν είναι και απόλυτα, 100% αποτελεσματικός. Γι’αυτό το λόγο θα έρθει και με έναν άλλο τρόπο.

Τον τρόπο της πλάνης, που θα δίδει κλαδί ελαίας και ειρήνης. Και τον ρόλον αυτον θα τον παίξει ο Ψευδοπροφήτης. Συνεπώς έρχεται και με την μορφή την άλλη, την ειρηνική.

Αυτό συμβολίζουν τα δύο κέρατα του κριού. Δηλαδή έρχεται ως πρόβατο.

Αυτές οι δυο μορφές του Σατανά,η δυναμική μορφή και η μορφή της πλάνης και της αφελείας και της απλότητος,η ειρηνική δηλαδή μορφή, αυτές οι δυο μορφές δρούν διαρκώς μέσα στην Ιστορία.

Σε κάθε εποχή και σε κάθε γενεά. Αυτό σας το λέγω κάθε φορά και θα το λέγω συνεχώς για να μην νομίζετε ότι αυτά είναι “μέλλοντα γενέσθαι” και ότι από μάς απέχουν και δεν έχουν συνεπώς με μας καμμίαν σχέσιν.

Θα σας ξαναπώ άλλη μια φορά, εκείνο που λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης,ότι ο Αντίχριστος ακούσατε ότι έρχεται, και τώρα – υπάρχουν πολλοί Αντίχριστοι.

Συνεπώς και ο Αντίχριστος έρχεται-και υπάρχουν οι αντίχριστοι-και ο Ψευδοπροφήτης έρχεται, γιατί κι αυτός είναι πρόσωπο, όπως λέγαμε την περασμένη φορά την ταυτότητά του, αλλά πολλοί ψευδοπροφήται υπάρχουν στην εποχή μας.

Και συνεπώς το μυστήριο της ανομίας διαρκώς ενεργείται σε κάθε εποχή και σε κάθε γεννεά, μάλιστα αν θέλετε, η πρώτη, η δυναμική μορφή του αντιχρίστου σας είπα,δρά ως εξουσία, ενώ η δευτέρα μορφή του ψευδοπροφήτου δρά ως ιδεολογία.

Tο ακούσατε;

Υπογραμμίζω ως ιδεολογία, ως αίρεσις, πάντως με πνευματική διάσταση ο ψευδοπροφήτης, σε κάθε εποχή.

Πράγματι η αποστολική γενεά αντιμετώπισε τον αντίχριστο εις το προσωπο του Νέρωνος, του διώκτου των Χριστιανών. Τον δε ψευδοπροφήτη η αποστολική γενεά τον αντιμετώπισε εις την αίρεσιν των Νικολαϊτών, που σχετικά γράφει και ο Απόστολος Παυλος χωρίς όμως να τους ονοματίζει, προφητεύοντας γι’αυτούς ήδη υπήρχαν αλλά προπαντός ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στις επιστολές του, και μάλιστα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. όταν γράφει τις επιστολές πρός τόν άγγελον, τον Επίσκοπον, της Εφέσου,της Περγάμου,των Θυατείρων που ήδη έχουμε αναλύσει, πού λέγει εκεί ο Θεός,ο Χριστός,ότι μισεί τους Νικολαΐτας και τα έργα τους.

Η εποχή του Μ. Αθανασίου ανεγνώρισε και αυτή, την δυναμική μορφή του αντιχρίστου εις το πρόσωπον του Διοκλητιανού και τον ψευδοπροφήτην εις τον ‘Αρειον. Αργότερα ο Αντίχριστος έδρασε διά του Μωάμεθ,ως δυναμικόν πρόσωπον του Αντιχρίστου. Μάλιστα σας θυμίζω τον άγιο Κοσμά του Αιτωλό, που πέρυσι μου είχατε υποβάλλει μία απορία, πως ο άγιος Κοσμάς λέγει ότι ο Αντίχριστος ήλθε; Γιατί βλέπει τον Αντίχριστο εις τον Μωάμεθ.

Είναι αυτοί οι αντίχριστοι που έχουν έλθει και έρχονται διαρκώς και είναι πρόδρομοι του κυρίως Αντιχρίστου. Βλέπει λοιπόν ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός εις το πρόσωπον του Μωάμεθ τον Αντίχριστον, του Μωάμεθ.Τίνος Μωάμεθ; Όχι απλώς τον Μωάμεθ ο οποίος είναι ο ιδρυτής της ομωνύμου θρησκείας, αλλά κυρίως εις το πρόσωπον του Μωάμεθ του πορθητου. Ο οποίος με τις επιτυχίες του εις τον χριστιανικόν κόσμον,τις κατακτητικές, προσπάθησε να εξαπλώση τον ισλαμισμόν, τον μωαμεθανισμόν, και να καταργήσει τον Χριστιανισμόν.

Υστερα είναι γνωστό ότι οι επιτυχίες των Αράβων, καθ’ όλον το μήκος της Βορείου Αφρικής έως της Ισπανίας επέφεραν το ξεκλήρισμα των Εκκλησιών, Πιθανότατα οριστικώς μέχρις δευτέρας Χριστού Παρουσίας. Οι περίφημες εκείνες Εκκλησίες της Βορείου Αφρικής, της Καρχηδόνος κλπ. σήμερα δεν υπάρχουν και είναι σας είπα ζήτημα εάν ποτέ ξαναϋπάρξουν οι εκκλησίες αυτές.

Ως ψευδοπροφήτην δέ, και ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός,αλλά και πράγματι έτσι το κρίνουμε και το βλέπουμε, ποιος λέτε να είναι; Όσο κι αν θα έμοιαζε το πράγμα ότι θα μιλούσαμε με κάποιον φανατισμόν. Αν και πάλι σας το έχω πει σε ένα προγενέστερο θέμα μου. Eναι ο Πάπας. Ποιος πάπας; Είναι ο Δυτικός Χριστιανισμός, ο οποίος επιφέρει την πλάνην και την αίρεσιν, ήτοι την νοθείαν του Χριστιανισμού, με σκοπό την ματαίωση της σωτηρίας των ανθρώπων. Στους καιρούς μας ο Αντίχριστος δρά με τα αντίθεα και αντιχριστιανικά κοινωνικά συστήματα ή ακόμη και κράτη που χρησιμοποιούν μεθόδους εξοντώσεως της Εκκλησίας, μάλιστα κατ’επιστήμη, ο ψευδοπροφήτης δρά με τις ποικιλόνυμες αιρέσεις, όπως είναι ο Χιλιασμός και ο Οικουμενισμός ή οτιδήποτε άλλο προσφέρεται σαν αίρεση και νοθεία του Χριστιανικού πνεύματος.

Αλλά αυτά τα στοιχεία θα παρακαλέσω πάρα πολύ να τα προσέξουμε όταν βλέπει κανένας πώς ενεργούν και δρούν οι φοβερές αντίθεες δυνάμεις μέσ’ την Ιστορία και πώς υποκύπτουν οι άνθρωποι.

Αλλά ας προχωρήσουμε.

Κεφ. 13-13 καὶ ποιεῖ σημεῖα μεγάλα, καὶ πῦρ ἵνα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνῃ εἰς τὴν γῆν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων.

Και κάνει ο Ψευδοπροφήτης μεγάλα σημεία, δηλαδή θαύματα. Ακόμα κατεβάζει φωτιά από τον ουρανό μπροστά στους ανθρώπους.

Από τον στίχον αυτόν έως τέλους του κεφαλαίου 13, γίνεται μία επεξήγηση των όσων ήδη επεξεγήθησαν, μια περισσοτέρα επεξήγησις. Μάλιστα από του 13ου στίχ. που τώρα αναλύουμε,εως του 15ου στο πρώτο ημιστίχιο, περιγράφονται όσα παραπλανητικά διά της πειθούς θα ενεργήσει ο Ψευδοπροφήτης. Από τον στίχο 15 δεύτερο ημιστίχιο έως τον στίχο 17 του κεφαλαίου, αναφέρονται όσα θα ενεργησει ο Ψευδοπροφήτης αναγκαστικά, δηλαδή τα θαύματα τα μεγάλα και μάλιστα σημείον από τον ουρανό, που εζήτησαν και οι Φαρισαίοι, έως εξαναγκασμόν με απειλήν αυτήν την ίδια την ζωή των ανθρώπων. Θα τα δούμε στην συνέχεια, θα κατεβάσει φωτιά από τον ουρανό ο Ψευδοπροφήτης. Πραγματικά είναι θαύμα αυτό πολύ μεγάλο. Οι φαρισαίοι όπως θα ξέρετε ζήτησαν σημείο από τον ουρανό, για να βεβαιωθούν ότι ο Ιησούς, ο ιστορικός Ιησούς, είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας. Μεγάλα πρόσωπα της Π.Δ.δια να δώσουν μαρτυρία της ταυτότητός των εδωσαν σημεία ή του ουρανού ή του άδου. Σας είπα ότι τα σημεία είναι τρία, τα θαύματα είναι σε τρείς τομείς. Ή εις τον ουρανόν ή εις την γήν ή εις τον άδην. Ο ουρανός όπως επί παραδείγματι ο Μωυσής κατέβασε “μάννα” από τον ουρανό,40 ολόκληρα χρόνια, το σημείο αυτό το τεράστιο, το μεγάλο. Τα οποία βεβαίως πάντα εργάζεται ο Θεός. Ο προφήτης Ηλίας κατέβασε πύρ από τον ουρανόν να κατακαύσει την θυσίαν πάνω στο καρμήλιο όρος, αλλά και για να κατακαύσει εκείνους τούς Πεντηκοντάρχους που ήρθαν να τον συλλάβουν.

Ακόμη, θαύμα βάθους είναι μία ανάσταση νεκρού, που και ο προφήτης Ελισσαίος και ο προφήτης Ηλίας έδωσαν το θαύμα αυτό του βάθους. Ανάσταση νεκρου.

Θαύματα δε επιφανείας θα λέγαμε της γης είναι η θεραπεία ενός ασθενους. Αυτά λέγονται θαύματα επιφανείας δηλαδή επί της γης. Οι Εβραίοι λοιπόν ζήτησαν,όχι θαύματα που έκανε ο Χριστός, όπως θεραπείες ασθενών, αναβλέψεις τυφλών,δη εκ γενετής, και ό,τι άλλο. Ζήτησαν θαύμα από τον ουρανόν. Θα μου πείτε έδωσε θαύματα βάθους, ανέστησε νεκρούς.

Οι άνθρωποι όμως ήσαν κακόπιστοι και εζήτησαν και θαύμα ύψους, και ο Κύριος τους είπε: ” Ζητάει αυτή η γενεά θαύμα, θαύμα ζητά. Δεν θα σας δώσω παρά μόνον το σημείον του Ιωνά.” Το οποίο είναι και εις τους τρείς τομείς. Διότι ο Χριστός απέθανε, ετάφη, κατέβηκε στον ‘Αδη, ανήλθε από τον ‘Aδη, ανέστη και ανελήφθη στον ουρανόν. Αυτό λέγει μόνο το σημείο θα σας δώσω, το σημείο του Ιωνά. Παρά ταύτα οι διατεθειμένοι να μην πιστέψουν δέν επίστεψαν, και μέχρι σήμερα έχουν μείνει στην απιστία τους

‘Ομως, αγαπητοί μου ο Ψευδοπροφήτης, θα είναι πάρα πολύ πρόθυμος να τους δώσει σημείο από τον ουρανό και τούτο θα είναι το να κατεβάσει φωτιά από τον ουρανό.Τούτο θα το κάνει κατ’απομίμηση των παλαιών προφητών, αλλά και το σπουδαίο, ως αντίπραξη εις τους δυο προφήτες που θα υπάρχουν τότε, τόν προφήτην Ηλίαν και τον προφήτην Ενώχ. Οι οποίοι θα έρθουν να κηρύξουν μετάνοια και θα κατεβάσουν κι εκείνοι φωτιά από τον ουρανό, και τότε ο Ψευδοπροφήτης θα αντιπαραταχθεί εις την ενέργεια των δύο προφητών για να αποδείξει εις τον κόσμον ότι οι δυο προφήται δεν είναι από τον Θεόν, και ότι και ο ίδιος δύναται να κάνη το ίδιο θαύμα.

Ξέρετε τι θα γίνει; Ότι ακριβώς συνέβαινε με τόν Μωυσέα ενώπιον του Φαραώ, διότι αυτά τα παλαιά είναι τύποι μελλόντων γενέσθαι, και τότε όταν ο Φαραώ είδε τα θαυμάσια του Μωυσέως, το πρώτο θαυμάσιο ήταν όταν την ράβδο που κρατούσε την ποιμενική ο Μωυσής, κατ’ εντολή πάντα του Θεού, την έριξε κάτω και έγινε φίδι.Τότε εκάλεσε ο Φαραώ, έντρομος βεβαίως προ αυτού του θαύματος, εκάλεσε τους μάγους του και έκαναν το ίδιο κι εκείνοι. ‘Εριξαν ο καθένας το ραβδί του χάμω και έγιναν φίδια. Ο Μωυσής έπιασε την ουρά του φιδιού και έγινε πάλι μπαστούνι, ράβδος. Όμως δεν μπόρεσαν να κάνουν οι μάγοι τα δικά τους μπαστούνια να τα κάνουν ράβδους,δηλαδή να τα κάνουν πάλι ραβδιά από φίδια που είχαν γίνει. Ωστόσο όμως εσκληρύνθη η καρδιά του Φαραώ. Τα ονόματα των κυριωτέρων μάγων μάς διασώζει κατά παράδοσιν των Εβραίων ο Απ. Παύλος. Ιανής και Ιαμβρής. ‘Οπως λέγει αντιστάθηκαν στην αλήθεια που προσέφερε ο Μωυσής τότε ο Ιανής και ο Ιαμβρής, οι δυο αυτο μάγοι, έτσι θα αντιστέκονται στην αλήθεια οι ψευδόχριστοι, οι ψευδοπροφήται και οι αντίχριστοι όλων των αιώνων και όλων των εποχών.

Αλλά ο Κύριος μάς ειδοποιεί. Μάς λέγει Ματθ.24,24 “Εγερθήσονται γαρ ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και δώσουσι σημεία μεγάλα και τέρατα,ώστε πλανήσαι ει δυνατόν και τους εκλεκτούς. Ιδού προείρηκα υμίν.” Θα σηκωθούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και θα δώσουν σημεία, δηλαδή θαύματα μεγάλα και τέρατα, δηλαδή θαύματα τεράστια, για να πλανήσουν αν είναι δυνατόν καί τούς εκλεκτούς. Ιδού προείρηκα υμίν. Κοιτάξτε αυτή τη φρασούλα…να σας το προείπα, δηλαδή σας προειδοποιώ, σας έχω ήδη ειδοποιήσει. Αλλοίμονο στους πιστούς εκείνους που δεν θα γνωρίζουν τις παραγγελίες του Χριστού,

Ο καθηγητής και ακαδημαϊκός ήδη μόλις αποθανών, Παναγιώτης Μπρατσιώτης, ο οποίος ερμηνεύει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, είναι ο μόνος στην εποχή μας που υπομνημάτισε το βιβλίο της Αποκαλύψεως, αναφέρει τα εξής πράγματα: Ότι τα μνημονευόμενα θαύματα του Ψευδοπροφήτου μπορούν να συσχετισθούν διά μέσου των αιώνων, λέγει μετά Χριστόν,με τα θαύματα της επιστήμης, της τέχνης της τεχνικής, που κατέληξαν εις την θεοποίησιν ορισμένων ανθρώπων, του πολιτισμού ή της ανθρωπίνης λογικής. Θα ήθελα να μείνω σε κάποια μικρή ανάλυση των όσων λέγει εδώ στο σημείο αυτό ο Μπρατσιώτης.Πράγματι σήμερα και η επιστήμη και η τεχνική, όχι λιγότερο και η τέχνη, έχουν θεοποιηθεί. Οταν λέμε σήμερα τέχνη,με τον γενικόν χαρακτηρισμόν “πολιτιστικές εκδηλώσεις”, προσέξτε με, πολιτιστικές εκδηλώσεις, γενικά η τέχνη που παρουσιάζεται με αυτές τις εκδηλώσεις τις πολιτιστικές. Όλα αυτά ενεργούν κατά ένα θαυμβωτικό τρόπο στα μάτια των ανθρώπων και οι άνθρωποι τοσο πολυ εκπλήσονται,ώστε δημιουργείται μία πεποίθησή τους επάνω σ’ αυτά. Όταν επί παραδείγματι βλέπουν ότι η επιστήμη επιτυγχάνει ετούτο και εκείνο,ή η τεχνική επιτυγχάνει ετούτο και εκείνο, δημιουργείται μια υπεραισιοδοξία ότι θα επιτύχει και άλλα και άλλα, ώστε να μην έχομε πιά ανάγκη από τον Θεόν. ‘Οταν, επί παραδείγματι, ήδη από τον περασμένο αιώνα, αλλά δια μέσου όλων , των αιώνων, ξέρετε μετά Χριστόν, που καλλιεργήθηκε η επιστήμη, προ παντός τους δύο τελευταίους αιώνας, προ παντός τον 19ον και τον 20ου αιώνα,

οταν βλέπουν τάς προόδους επί παραδείγματι της ιατρικής,ξέρετε τι λέγουν;

Δεν έχομε ανάγκη από τον Θεόν. Έχομε την ιατρική επιστήμη. Τι θά πει να καταφύγω εις τον Θεόν, στην Εκκλησία, έχομε την Ιατρική επιστήμη”. Και βλέπετε στην συνείδησή τους οι άνθρωποι θεοποιούν την επιστήμη. Ή θεοποιούν την τεχνική καθ’οιονδήποτε τρόπο. Ότι δεν έχουμε ανάγκη. Τι θά πει θα βρέξει ή δεν θα βρέξει. Γιατί να κάνουμε λιτανεία εις τον Θεόν θα έχουμε τον τρόπο να ρυθμίζουμε εμείς τις καιρικές συνθήκες. Τώρα κατά πόσο το πετύχαμε άλλη παράγραφος. Και εμείς θα ρυθμίζουμε τα πάντα ώστε να αντικαταστήσουμε τον Θεό. Δεν έχομε ανάγκη του Θεού. Αυτό είναι μια θεοποίηση της τεχνικής και της επιστήμης. Δηλαδή με άλλα λόγια, πίσω απ’ όλα αυτά, θεοποιείται ο ανθρώπινος λόγος, η ανθρωπίνη λογική. ‘Εχομε τον θείον Λόγον και τον ανθρώπινον λόγον. Λόγος θα πη λογική. Εδώ απορρίπτουμε τον θείον Λόγον που είναι ο Υιός του Θεου ο ενανθρωπήσας, ο Ιησούς Χριστός και ανακηρύσσομε σε θεό τον ανθρώπινο λόγο, ήτοι την ανθρωπίνη λογική, η οποία θα επιτύχει τα πάντα και θα είναι παντοδύναμη, θα είναι το κέντρο του παντός. Η ανθρωπίνη λογική. Αν λοιπόν σήμερα μπορούμε να λέμε ότι η επιστήμη κάνει θαύματα, να τα θαύματα του ψευδοπροφήτου,

Και κάπως πιο χειροπιαστά. ‘Οταν λέμε ότι θα αποδείξουμε ότι σιγά-σιγά μπορούμε να κατασκευάσωμε έναν άνθρωπο. Αφού λοιπόν μπορούμε να κατασκευάσουμε έναν άνθρωπο, τότε δεν έχει έννοια πιά ο Θεός Δημιουργός, ή η έννοια της ψυχής και άλλα πράγματα, αφού μπορούμε να φτιάξουμε έναν άνθρωπο. Ή ακόμη παρότι είναι θεωρία και δεν είναι επιστημονική αλήθεια προσπαθούμε, αποπειρώμεθα να αποδείξουμε,αλλά δεν έχει αποδειχθεί αυτό, γι ‘αυτό παραμένει θεωρία και δεν είναι επιστημονική αλήθεια, ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον πίθηκο. Κι αν κατάγεται από τον πίθηκο κι έφθασε στην τελική του μορφή, εξελικτικά εκεί που έφθασε, τότε δεν είναι υπεύθυνο ον, δέν είναι μια υπαρξη υπεύθυνη έναντι κανενός, ούτε έναντι του Θεού ούτε έναντι των συνανθρώπων του. Διότι αφού είναι ζώον εξελιγμένον ποία η ευθύνη; ‘Ενα ζώο τι ευθύνη έχει; Έτσι λοιπόν προσπαθούμε να βγάλαμε την έννοια της ευθύνης,την έννοια της ενοχής έναντι τίνος; Ο άνθρωπος μόνος του εξελίχθηκε. Από ζώο και έγινε άνθρωπος. Όλα αυτά τα πράγματα είναι ήδη οι διδασκαλίες του ψευδοπροφήτου μέσα στους αιώνες. Ας το αντιληφθούμε κι άν εγκολπωνόμεθα αυτές τις θεωρίες, τις ψευδοθεωρίες για να απαλλάξουμε τον εαυτό μας από την ευθύνη έναντι Θεού και ανθρώπων, να απαλλάξουμε την σκέψη μας ότι έχουμε ανάσταση νεκρών, ότι είμαστε εικόνα του Θεού, ότι θα κριθούμε και ότι θα ζήσουμε στην αιωνιότητα, πλάθουμε αυτά τα ψεύτικα πράγματα και αυτά τα παραμύθια. Ή αν τα πλάθουν κάποιοι ψευδοπροφήται, εμείς τα εγκολπωνόμεθα γιατί είναι ευχάριστα, γλυκά παραμύθια. Όλα αυτά όμως σάς ξαναλέγω αγαπητοί μου είναι προϊόντα του ψευδοπροφήτου.

13-14” καὶ πλανᾷ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς διὰ τὰ σημεῖα ἃ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι ἐνώπιον τοῦ θηρίου, λέγων τοῖς κατοικοῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς ποιῆσαι εἰκόνα τῷ θηρίῳ, ὃς εἶχε τὴν πληγὴν τῆς μαχαίρας καὶ ἔζησε.”

Πλανά αυτούς που κατοικούν επάνω στην γη με αυτά τα θαύματα που του δώθηκε να κάνη, λέγοντας στους ανθρώπους της γης να κάνουν εικόνα εις το θηρίο και να την προσκυνήσουν,δηλαδή στόν Αντίχριστο,ο οποίος είχε την πληγή της μαχαίρας και έζησε. Ενθυμείσθε παλιά είχαμε πή ότι ή ο ίδιος ανεστήθη από ένα θανάσιμο τραύμα -ψευδοανάστασις- ή κάποιον εκ των υπασπιστών του και των υπηρετών του ανέστησε σας τόχα πή αυτό περασμένα- και έτσι θα δημιουργήσει την εντύπωση ότι δύναται και από τους νεκρούς να αναστήσει. Και τότε αυτό θα επικαλείται ο Ψευδοπροφήτης και έτσι να προσκυνηθεί δια εικόνος ο Αντίχριστος.

Ποιούς πλανά; Όλους τούς ανθρώπους της γής. Εκτός φυσικά από τους εκλεκτούς. Οι εκλεκτοί είναι ο λαός του Θεού καί σας είπα την περασμένη Κυριακή θα το πώ άλλη μια φορά ότι ο εκλεκτός λαός του Θεού δεν συμπίπτει με τους κατοίκους ενός χριστιανικού κράτους. Αν είμεθα 9.00.000 οι ‘Έλληνες για να πάρω την δική μας πραγματικότητα, βέβαια εν ευρεία εννοία, εν ευρυτάτη εννοια, ασφαλώς είμεθα λαός του Θεού, αλλά ο εκλεκτός λαός του Θεού που δεν θα προσκυνήσει τον Αντίχριστον και θα είναι έτοιμος να υποστεί κάθε

μαρτύριον, δεν συμπίπτει αυτός λαός του Θεού ο εκλεκτός, εις αριθμόν με τον αριθμό των 9 εκατ. χριστιανών βαπτισμένων εδώ στον ελλαδικό μας χώρο. Δηλαδή με άλλα λόγια, θα το πω άλλη μια φορά, δεν συμπίπτει ο λαός του Θεού με τον λαό ενός χριστιανικού κράτους. Δεν συμπίπτει. Αυτό πρέπει να μας βάλει σε σκέψη αν ανήκουμε πράγματι στον λαό του Θεού, και να μην καυχώμεθα ότι είμεθα και μάλιστα Ορθόδοξοι Χριστιανοί, βαπτισμένοι και ότι με αυτόν τον τρόπο θα σωθούμε οπωσδήποτε. Οι εκλεκτοί λοιπόν δεν θα παρασυρθούν, απ’ όλες τις απάτες που θα δημιουργήσει ο Ψευδοπροφήτης.

Λέγει ο άγιος Ανδρέας Καισαρείας: Πλανά τούς εν τη γη την διηνεκή κατοίκησιν της καρδίας έχοντας. Τούς γαρ εν ουρανώ κεκτημένους το πολίτευμα, ουτε απατά η αίσθησις, ησφαλισμένους ακριβώς τη προαναφωνήσει της αυτού ελεύσεως.”

Προσέξτε ποιούς πλανά δώ θα βρούμε ίσως κάποιο στοιχείο το οποίο αν το εξετάσουμε θα δούμε ότι είμεθα εις την περίπτωση να πλανηθούμε τους εν τη γη την διηνεκή κατοίκησιν της καρδίας έχοντας. Αυτοί που έχουν κοσμικό, γήινο φρόνημα. Χριστιανός ναι, πηγαίνει στην εκκλησία αν θέλετε, εξομολογείται αν θέλετε, κοινωνεί, αλλά έχει κοσμικό φρόνημα, σκέπτεται κοσμικά πάντοτε. Πάρα πολλοί χριστιανοί μας οι οποίοι ζουν κάποια μυστηριακή ζωή, κάποτε και πυκνή μυστηριακή ζωή, καλώς ή κακώς δεν ξέρω, αλλά έχουν κοσμικό φρόνημα αυτοί οι χριστιανοί. Αυτοί που έχουν κοσμικό φρόνημα οπωσδήποτε δεν θα σωθούν,εκείνοι οι οποίοι θα έχουν το κοσμικό φρόνημα, εκείνοι θα πλανηθούν.

Αν έπρεπε να ερευνήσωμε ανάμεσα στους ακροατές μας, τους αποψινούς, τους παρόντες κι εγώ ο ίδιος που σας ομιλώ, δεν ξέρω αγαπητοί μου πόσο ποσοστό κοσμικού φρονήματος έχουμε μέσα μας. Αυτό σας ανησυχεί; Εμένα προσωπικά με ανησυχεί. Με ανησυχεί πάρα πολύ. Και νομίζω ότι οφείλουμε να μας ανησυχεί. Το καταλαβαίνουμε εύκολα αυτό όταν βλέπει κανένας από πολύ χοντρά πράγματα, χοντρά όχι λεπτά, πώς παρασύρονται οι χριστιανοί. ‘Οταν επί παραδείγματι τους βλέπετε να πηγαίνουν να ακούν μία Αθανασία Κρικέτου, όταν πηγαίνουν σ’ έναν Χρήστο από το Γάζωρο, να συμβουλευθούν ή να επιτύχουν μία θεραπεία τους. Θαύματα κάνουν αυτοί, είναι ψευδοπροφήται όμως, είναι ψευδοπροφήται. Όταν ακόμη δημοσιεύονται κατά καιρούς στις εφημερίδες διάφορα πράγματα και από τα μέσα ποικίλης ενημερώσεως προβάλλονται διάφορα πράγματα,διάφορες θεωρίες,βλέπετε τους ανθρώπους, αμέσως και παρασύρονται,

Αμέσως. Φοβάμαι ότι εάν ήρχετο το αληθές πρόσωπο του Ψευδοπροφήτου, γιατί αυτά είναι πρόδρομοι του ψευδοπροφήτου, εάν ήρχετο αυτός ούτος ο Ψευδοπροφήτης, φοβάμαι ότι μεγάλες μάζες χριστιανών θα παρεσύρoντo ευκολώτατα. Εγώ σας ειδοποιώ, όπως ο Κύριος λέγει “εγώ προείρηκα υμίν”, σάς το είπα. Εγώ ειδοποιώ και το βλέπουμε αυτό καθημερινά, άνθρωποι που ακούν τους λόγους αυτους εδώ, σε κάποια δεδομένη στιγμή τους βλέπετε και παρασύρονται. Δηλαδή; Δηλαδή. οι χριστιανοί μας είναι αστήρικτοι, δέν έχουν ερείσματα, δέν έχουν στήριγμα, δέν έχουνε βάση, δεν είναι εδραιωμένοι.

Εδώ λέγει ακόμα ότι θα κάνει το θηρίον,ο Ψευδοπροφήτης, να προσκυνηθεί το θηρίο και λέγει ¨ο” εκείνο το αναφορικό “ο“, που σημαίνει “το θηρίον”, φυσικά αφού αναφέρεται στο θηρίο, αλλά κατόπιν θα πει εις αρσενικόν αναφορικον, “ός”, ο οποίος. Δηλαδή ενώ ομιλεί ο Ευαγγελιστής κεκαλυμμένα πάντοτε περί θηρίου,αφήνει να υπονοηθή ο Αντίχριστος ο οποίος διαρκώς καλύπτεται υπό την προσηγορίαν,υπό την ονομασίαν “θηρίον.”

Αλλά ίσως να πείτε,τι ακριβώς είναι στο βάθος όλων αυτών των πραγμάτων; Μου φαίνεται πως είναι η τρίτη φορά,κι αν χρησιμοποιήσω και το τελευταίο θέμα από τα περυσινά, είναι η τετάρτη φορά που θα το πω η τετάρτη φορά- στα δυο περασμένα θέματα, σήμερα τρείς, και το τελευταίο θέμα πριν κλείσουμε τις περυσινές μας ομιλίες. Είναι η τελική προσκύνησις αγαπητοί μου προσώπων, δηλαδή το πρόσωπο του Αντιχρίστου, αλλά μέχρι που να φάσωμε εκεί θα είναι διάφορα πρόσωπα.

Ο Αντίχριστος θα είναι πολιτικόν πρόσωπον. Μάλιστα τελειώνουμε περίπου με τα θέματά μας αυτά, γύρω από το τι γράφει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, για να δούμε άλλα σημεία της Αγίας Γραφής -πως τα ερμηνεύουν οι Πατέρες της Εκκλησίας μας με σπουδαία χαρακτηριστικά γύρω από το πρόσωπο του Αντιχρίστου εξαιρετικώς αποκαλυπτικά.

“Οτι θα είναι Εβραίος, ότι θα είναι έτσι, ότι θα είναι έτσι, ότι θα είναι έτσι, θα είναι σοφός, θα είναι φιλάνθρωπος θα είναι, θα είναι… που δεν αναφέρει εδώ ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη ,αλλά άλλα σημεία της Αγίας Γραφής, τότε με πολλή ευκολία θα προσκυνηθεί ,ως πολιτικόν πρόσωπον. Πώς έχουμε τούς πολιτικούς που μας κυβερνούν; Ως πολιτικόν πρόσωπον, που θα κυβερνήσει τόν κόσμον, με αυτήν την έννοια θα προσκυνηθεί.

Τύποι όμως του Αντιχρίστου είναι εκείνοι που ζητούν, που κυβερνούν τις τύχες των ανθρώπων, καθ’ οιονδήποτε τρόπον να προκυνηθούν και να γίνουν αποδεκτοί από τους ανθρώπους ως αυθεντίες, εις βαθμόν που εάν λείψουν, νά μήν δύνανται να αποκατασταθούν. Ή ότι έαν έχουμε αυτούς τους κυβερνώντες ,δέν έχουμε ανάγκη από τον Θεόν. Και το λέγει σαφώς η Αγία Γραφή ” επικατάρατος άνθρωπος, πάς ο ελπίζων επ’άνθρωπον”. Καταραμένος ο άνθρωπος που έχει τις ελπίδες του σε άνθρωπο. Και όταν λέγει εδώ ελπίδες, με την έννοια την απόλυτη. ‘Οχι με την σχετική. Όπως λέμε έχω την ελπίδα μου στον γιατρό, νά με κάνει καλά. Αυτό αν το πούμε με την σχετική έννοια δέν προσκρούομε στο θέλημα του Θεού διότι βάζουμε τον Θεόν και μετά βάζουμε τον γιατρό. Αν το θέλετε, για να μην πω έτσι και θορυβηθήτε όταν λέγει η Σοφία Σειράχ “παιδί μου όταν αρρωστήσεις προσευχήσου εις τον Θεόν και πήγαινε εις τον ιατρόν”, με αυτήν την έννοια την σχετική βέβαια, μπορούμε να πούμε,έχω την ελπίδα μου εις τον γιατρό. Όταν πω όμως ότι δεν πιστεύω εις τον Θεόν,αλλά η απόλυτη ελπίδα μου είναι ο γιατρός,τότε βεβαίως απολυτοποιώ τα πράγματα και τότε βεβαίως προσκυνώ τον γιατρόν. Κάνω προσκύνημα στον γιατρό,δηλαδή τον θεοποιώ τον γιατρό. Έτσι θα θεοποιήσω και τους πολιτικούς άρχοντας όποιοι και να είναι. Μπορεί να είναι αξιόλογοι άνθρωποι, μπορεί να είναι σπουδαίοι άνθρωποι, εφ’ όσον όμως θα απολυτοποιήσουμε την δράση τους, τις ενέργειές τους, τότε πέφτουμε στην καισαρολατρεία, ως προδρομική κατάσταση της λατρείας και προσκυνήσεως του Αντιχρίστου.

13-15 καὶ ἐδόθη αὐτῷ (ποιο αυτώ; Δοτική. Τω Ψευδοπροφήτη. Δηλαδή εις τον Ψευτοπροφήτην) πνεῦμα δοῦναι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ, ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα ἀποκτανθῶσι.

‘Αλλο σημείο εδώ λοιπόν του Ψευδοπροφήτου είναι η ζωοποίησις της εικόνος του Αντιχρίστου με το να την καταστήσει ομιλούσα προκειμένου να προσκυνηθεί. Παράξενο, παράξενο! Νά γίνει δηλαδή η εικόνα του Αντιχρίστου, να ζωγραφισθεί η εικόνα του Αντιχρίστου και η εικόνα αυτή να αρχίση να ομιλεί. Πώς θα ομιλεί;

Λέγει ο Ανδρέας Καισαρείας. Γιατί όλοι οι ερμηνευται και οι νεώτεροι ανατρέχουν εις την Ιστορία, εφ’ όσον η παρουσία του Ψευδοπροφήτου και του Αντιχρίστου, σας ανέφερα είναι σ’ όλους τους αιώνες. Λέγει λοιπόν ο άγιος Ανδρέας Καισαρείας: ” Ιστόρηται πολλάκις γοητείας λαλήσαι δι’εικόνων και ξοάνων διά τε Απολλωνίου (του Τυανέως εννοείται) διά τε ετέρων, δαίμονας, οίμαι δέ καί διά νεκρών σωμάτων.”

Υπήρξαν μεγάλοι μάγοι μέσα στην Ιστορία, ο Σίμων ο μάγος, ο Απολλώνιος ο Τυανεύς, περίφημος μάγος, καταπληκτικός. Κάποτε βρέθηκε στην Αλεξάνδρεια ο Απολλώνιος ο Τυανεύς, και για μια στιγμή μένει σε μια μετέωρη στάση, και λέγει: “Αυτήν την ώρα δολοφονείται ο Αυτοκράτωρ.” Ύστερα από ένα μήνα που ήρθε πλοίο από την Ιταλία, εδόθηκε είδηση ότι ο αυτοκράτωρ,την ιδίαν μέρα και ώρα που είπε ο Απολλώνιος ο Τυανεύς είχε δολοφονηθεί ο αυτοκράτωρ. Αυτά όμως, δεν είναι περίεργα. Διότι ο πνευματισμός είναι ένα πάρα πολύ πρόχειρο παράδειγμα. Εκπλήσσεσθε πώς μια εικόνα μπορεί να ομιλεί; Δέν έχετε παρά να πάτε μήν πάτε ποτέ,θεός φυλάξοι, έκφραση είναι- σέ μιά πνευματιστική συνεδρίαση να δείτε πώς τα αντικείμενα μπορούν να ομιλούν, να κινούνται και να εκφράζουν σκέψιν.Από το πιό θα λέγαμε αρχάριο και στοιχειώδες τραπεζάκι του πνευματισμού, που εγώ θα ευχόμουνα κανείς να μην είχε πάει, φοβάμαι όμως μήπως από τους φίλους ακροατές, ίσως νάχουν βρεθεί, ιδίως γυναίκες. Και το που κάνουν αυτό σαν μιά τρόπον τινά, σαν μια διασκέδαση, Να ρωτήσουμε το τραπεζάκι να μας πει μερικά πράγματα Δεν είναι παρά ένα μικρό τραπεζάκι που βάζουν τα χέρια τους επάνω, και το τραπεζάκι αυτό αρχίζει να μετακινείται να ανασηκώνει και να χτυπάει το πόδι του ή τα πόδια του και να δίνει συνθηματικές απαντήσεις, όπως επί παραδείγματι αν θα βρέξει αύριο. Να πούμε δε στο τραπεζάκι,αν θα βρέξει να χτυπήσει δυο φορές, αν δεν βρέξει να χτυπήσει μια φορά κάτω τα πόδια, και να χτυπάει το πόδι αναλόγως. Και έτσι να πραγματοποιείται την άλλη μέρα ο καιρός για τον οποίον ζητούσαμε πληροφορία από το τραπεζάκι. Το τραπέζι έχει συνείδηση; Μπορεί να μιλάει; Να απαντάει δηλαδή; Έχει σκέψη; Αν είναι δυνατόν! Είναι ο διάβολος αγαπητοί μου, είναι ο διάβολος πού μιλάει διά του τραπεζιού που δίνει αυτές τις πληροφορίες, Είναι ο διάβολος, είναι ο διάβολος! ‘Ετσι έχουμε αντικείμενα που μετακινούνται, έχομε αντικείμενα τα οποία δημιουργούν μουσικήν. Να βγαίνει μέσα από ένα καλάθι μουσική. Να γίνονται πετροβολητά. Τα αντικείμενα να παίρνουν διαφορετικό βάρος. Αντικείμενα βάρους ενός κιλού να γίνονται βάρους 100 κιλών. Και αντικείμενα βάρους 100 κιλών να γίνονται βάρους ενός κιλού κ.ο.κ. Μήν σας φαίνεται παράξενο. Αυτά γίνονται συνεχώς. Διαβάστε βιβλία σχετικά θα το δείτε αυτό. Μην πάτε ποτέ σε πνευματιστική συνεδρίαση, που συμβαίνουν αυτά, διότι θα κάνατε πολύ μεγάλη αμαρτία. Έστω κι από περιέργεια αν πηγαινε κανείς, να το ξέρετε, ειδοποιώ. Αλλά σας το είπα δεν έχετε παρά να πάτε, σαν σχήμα λόγου, για να σας πω οτι τι το εκπληκτικόν δηλαδή, τι το εκπληκτικόν. Έτσι οι άνθρωποι, θα το λεγα έτσι σήμερα, όταν πια ο πνευματισμός βγεί στο πεζοδρόμιο, όταν δηλαδή πνευματιστικώ τω τρόπω, θα ενεργεί ο Ψευδοπροφήτης, όπως και ενεργούν σήμερα οι ψευδοπροφήται πνευματιστικώ τω τρόπω και κάνουν θαύματα,τί το περίεργο να πλανώνται οι άνθρωποι. Και να πούν, ιδού η αλήθεια, η εικόνα αυτή ομιλεί. Ιδού η αλήθεια. Αυτός, ο Αντίχριστος δηλαδή, είναι αληθής. Θα τον προσκυνήσουν λοιπόν, μάλιστα, επιτρέψτε μου εδώ σαν παρένθεση να σας έλεγα και το εξής: ότι ακόμη και σε πνευματικά πράγματα δικά μας, της πίστεώς μας, θρησκευτικά πράγματα, όταν σας πουν κάτι, δεν δείχνετε πίστη, αλλά ευπιστία. Αγαπητοί μου δεν σας λέγω να είσαστε άπιστοι άνθρωποι, Θεός φυλάξοι,όχι όμως εύπιστοι. ‘Οχι με την πρώτη ευκολία, όταν μας παρουσιάσουν κάτι να το προσκυνήσουμε. Τo ακούτε αυτό σας παρακαλώ; Είναι μερικοί άνθρωποι του αγυρτικα κινούνται. Αγυρτικά κινούνται. Όταν παρουσιάζουν, δέν ξέρω, ότι αυτός ο σταυρός έπαθε μίαν αλλοίωσιν επί παραδείγματι, θυμάμαι, θυμάμαι κάποτε μια τέτοια περίπτωση που ένας και δυστυχώς ήτο και ιερεύς, στην Αθήνα και συνεργάζετο μ’ έναν μάγο ο οποίος έφτιαχνε σταυρούς από ειδικό ξύλο, γιατί αυτό του υπαγόρευε η μαγική του τέχνη από τον Όλυμπο αυτό το ξύλο, δεν θυμάμαι τι ξύλο ήταν- κι έκανε σταυρούς και με τον τρόπον αυτόν υποστήριζε μερικά πράγματα, ότι οι σταυροι αυτοί πετυχαίνουν εκείνο κι εκείνο. Καί τούς ανθρώπους τούς έστελνε αυτός ο ιερεύς, πήγαιναν να εξομολογηθούν και τους έστελνε ο ιερεύς σ’ αυτόν τον άνθρωπο που ήτανε μάγος! Ξέρετε τι θα πει να πάς να εξομολογηθείς και να σε στείλει σ’ έναν τέτοιο μάγο ο ιερεύς; Να φυλάξει ο Θεός!

Σας φαίνεται περίεργον; Καθόλου περίεργον! Τι νομίζετε ότι είναι οι “φωτισμένες” που υπάρχουνε στην Αθήνα; Τι νομίζετε ότι είναι; Ή ακόμη δεν το ξέρατε, που αυτήν την Αθανασία Κρικέτου την επισκέπτοντο και ιερείς και επίσκοποι ακόμη. Και την παρεδέχοντο ιερείς και επίσκοποι ακόμη! Και τι ήταν; Το λεγόμενο,το φαινόμενο αυτό, πως λέγεται στην ιατρική, δερμογραφία κάπως έτσι λέγεται, που όταν επάνω στο δέρμα κανείς μ’ ένα αντικείμενο αιχμηρόν άμα χαράξει ελαφρώς ερεθίζεται και παρουσιάζει διάφορα σχέδια, γραμματα, ότι κανείς θα κινήσει με το αιχμηρό όργανο επί του δέρματος.Δερματογραφία, έτσι λέγεται. Και το εκμεταλλευόταν αυτή η γυναίκα χρόνια ολόκληρα. Για να πλανά τούς ανθρώπους. Τί το περίεργο,τι το παράξενο; Αδελφοί μου προσέχετε! Θα είμαστε πιστοί, όχι εύπιστοι! Όταν ο άλλος σας φέρνει σταυρό κι όταν λέει ξέρεις να έχει κι ετούτο κι εκείνο, ή μια εικόνα ή ένα αντικείμενο, προσοχή! Πολλοί πλάνοι υπάρχουνε στον κόσμο. Πολλοί πλάνοι. Θέλει πάρα τπολλή προσοχή, τα μάτια μας να είναι ανοιχτά γιά να μην πλανηθούμε και προσκυνήσουμε, αντί τον Χριστόν, προσκυνήσουμε τον διάβολο.

Σας είπα όμως ότι θα ασκηθεί αυτή η πλάνη και η πειθώς. Όταν δεν πεισθούν οι άνθρωποι τότε θα χρησιμοποιηθεί βία κι εξαναγκασμός και τότε, όλη τυτή η ιστορία θυμίζει την χρυσή εικόνα του Ναβουχοδονώσορος . Τύπος είναι αυτή η χρυσή εικόνα του Ναβουχοδονώσορος με τους τρεις παίδας. Κλήθηκαν τότε όπως θα γνωρίζετε από την ιστορία του Δανιήλ, λαοί, φυλές και γένη (και τι δεν εκλήθησαν στη Βαβυλώνα) να προσκυνήσουν σε μια ανοιχτή πεδιάδα,την χρυσή εικόνα. Και εδόθηκε το σύνθημα, όταν η μουσική θα παιανίσει εκείνα κι εκείνα, τότε θα πέσουν όλοι να προσκυνήσουν.Τρία αναστήματα δεν προσκύνησαν. ‘Εμειναν όρθιοι. Ηταν οι τρεις παίδες. Τολμήσατε εσείς να μην προσκυνήσετε;

– Ναι βασιλεύ, λέγουν οι τρεις παίδες. Ναι, έχουμε διδαχθεί μόνο τον αληθινό Θεό να προσκυνούμε και όχι ανθρώπους. Σε υπηρετούμε πιστά αλλά δεν μπορούμε να σε προσκυνήσουμε. Δεν μπορούμε να προσκυνήσουμε την χρυσή εικόνα που έστησες.

και τότε γεμάτος θυμό τους πέταξε μέσα στο καμίνι του πυρός, καί γνωρίζετε το θαύμα το παρακάτω που δεν εκάησαν.

‘Ετσι, έχουμε εδώ τον εξαναγκασμόν. Ήθελε τότε ο Ναναβουχοδονώσορ να δημιουργήσει ενότητα των λαών, των ανομοιογενών λαών για να διατηρήσει την αυτοκρατορία του. Την μέθοδο του Ναβουχοδονώσορος την αντέγραψαν οι Πέρσες, μετά την αντέγραψαν οι αρχαίοι Έλληνες με τον μέγα Αλέξανδρο και μετά την αντέγραψαν οι Ρωμαίοι.Οι αρχαίοι Έλληνες βέβαια πλήν του Αντιόχου του Επιφανούς δεν ζήτησαν καισαρολατρεία. Αλλά οι Ρωμαίοι ζήτησαν την καισαρολατρεία ακριβώς για να δημιουργήσουν εθνική ενότητα του απεράντου Ρωμαικού κράτους. Ώστε να υπάρχει η ενότητα με θρησκευτικήν διάστασιν εις το πρόσωπο του αυτοκράτορος. Αυτό θα κάνει και ο Αντίχριστος για να κυβερνήσει ολόκληρη την γη. Θα είναι σημείο ενότητος των λαών η προσκύνησις του Αντιχρίστου. Μην σας φαίνεται παραμύθι. ‘Εχουμε τα ιστορικά προηγούμενα.

Λέγει αυτός ο Κύριος και ειδοποιεί. Όταν ουν ίδητε, προσέξτε, το βδέλυγμα της ερημώσεως το ρηθέν διά Δανιήλ του προφήτου εστώς εν τόπω αγίω,ο αναγινόσκων νοείτω, βλέπετε το συνθηματικό,ο αναγινώσκων νοείτω, αυτός που διαβάζει ας καταλάβει. Αυτό που σας είπα την περασμένη φορά. Μερικά πράγματα δεν μπορούμε να τα λέμε ανοιχτά, ο αναγινώσκων ή ο ακούων νοείτω, τότε οι εν τη Ιουδαία φευγέτωσαν εις τα όρη. Ποιο είναι αυτό το βδέλυγμα της ερημώσεως το ρηθέν, το ειπωθέν διά Δανιήλ του προφήτου; Τι γράφει ο προφήτης Δανιήλ σε τρία σημεία, θα σας πω ένα μόνο σημείο “και επί το ιερόν βδέλυγμα των ερημώσεων, σημειώνει ο Δανιήλ.” Tι εννοούσε ο Κύριος όταν ερμήνευε τον Δανιήλ; Ότι εις τον ναό του Σολομώντος θα εστήνετο το άγαλμα του αυτοκράτορος. Μη ξεχνάτε δε ότι όταν ο κύριος ομιλεί ο αυτοκράτωρ της Ρώμης είχε κατοχή εις το έδαφος της Παλαιστίνης. Ο αναγινώσκων νοείτω. Αυτός που διαβάζει ας καταλάβει. Κι όταν γράφουν οι Ευαγγελιστες στα Ευαγγέλια τους ο αναγινώσκων νοείτω. Έτσι εις τον ναό του Σολομώντος θα εστήνετο το άγαλμα του αυτοκράτορος πρός προσκύνησιν. Δηλαδή καισαρολατρεία. Αγαπητοί μου λίγα χρόνια πριν από την καταστροφήν της Ιερουσαλήμ, πάλι από τους Ρωμαίους ο ναός του Σολομώντος, (που μέσα δεν έμπαιναν λαϊκοί, πολλώ δε μάλλον γυναίκες,μόνον ιερείς, και εις τα άγια των αγίων μόνον ο αρχιερεύς, κι αυτός μια φορά τον χρόνο) εκεί εστήθηκε το άγαλμα του αυτοκράτορος. Και του Διός. Σας κάνει εντύπωση; Αλλά αυτό είναι το βρέλυγμα της ερημώσεως. Δηλαδή ότι ο ναός πλέον ερημώθηκε. Και είναι βδέλυγμα αυτό το οποίο κατέστησε έρημο τον ναό. Ποιο είναι το βδέλυγμα; Το άγαλμα του αυτοκράτορος. Ή το άγαλμα του Διός που στήθηκε εκεί πέρα. Μην ξεχνάτε ότι πάνω από τον τάφο του Χριστού έγινε ναός της Αφροδίτης. Για να εξαφανισθεί η μνήμη του τάφου του Χριστού, το ακούσατε;

Στήθηκε, κτίστηκε ναός της Αφροδίτης για να γίνωνται ασχημίες και βρωμιές και να μην υπάρχει η μνήμη του τάφου του Χριστού. Αυτά έκαναν οι ειδωλολάτρες. Αλλά το μάτι του Δανιήλ και φυσικά και του Κυρίου που ερμηνεύει τον Δανιήλ τον προφήτη, διαπερνά τους αιώνας αγαπητοί μου και φτάνει εις τον Αντίχριστον, τύπος του οποίου υπήρξε ο αυτοκράτωρ του οποίου στήθηκε το άγαλμα στον ναό του Σολομώντος.

Και γράφει τώρα ο Απόστολος Παύλος Β’ θεσ. 2,4: Ώστε αυτόν (ποιόν αυτόν; τον Αντίχριστον, τον άνoμoν) εις τον ναό του θεού (ποιός είναι ο ναός του Θεού;) ως θεόν καθίσας αποδεικνυντα εαυτόν ότι εστί θεός.” Θα καθησει και θα προσκυνηθεί εις τον ναόν του Θεού και θα αποδεικνύει τον εαυτόν του ότι είναι θεός.

Επιτρέψατέ μου, αν και θα επανέλθω εις τον Απόστολο Παύλο προσεχώς, αλλά εδώ τώρα, κάπως έτσι περιστασιακά, θα λέγαμε ότι ο ναός, ποιος θα είναι; Ρωτάει ο άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, ποιός θα είναι και έκανε τις κατηχήσεις του μέσα στον ναό της Αναστάσεως, που είχε κτίσει η αγία Ελένη, στα Ιεροσόλυμα γύρω στο 350 μΧ, και λέγει, ποιος ναός; Αυτός εδώ ο ναός που είμεθα; Μη γένοιτο, λέγει, όχι, όχι, όχι. Θα χτίσει ο Αντίχριστος τον ναό του Σολομώντος κι εκεί θα προσκυνηθεί. Ο ναός του Σολομώντος δέν χτίστηκε ακόμη. Θα κτιστεί, είναι στα σκαριά, είναι το όνειρο των Εβραίων. Μάλιστα τις πέτρες τις έχουν έτοιμες στις Η.Π.Α. Το γιατί βέβαια οι πέτρες θα είναι από τις Η.Π.Α, είναι ο εξής λόγος ότι δεν πρέπει κατά την παλαιά κατασκευή του ναού, να ηκούετο σφύρα και καλέμι εις τον τόπο που θα εκτίζετο ο ναός. Έπρεπε να πελεκηθούν οι πέτρες σε μακρινή περιοχή. ΄
Ε
τσι έκτισε ο Σολομών τον ναό, τον ομώνυμο. Έτσι τον έκτισε. Αλλά θα τα πούμε πιο καλύτερα προσεχώς. Αλλά όμως αγαπητοί μου,έτσι λέγει ο άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, δέν μας το καθορίζει όμως ο Απόστολος Παύλος, μήπως καθήσει και εις τον ναό του Θεού δηλαδή και σε χριστιανικό ναόν; Νεώτεροι ερμηνευτές, εκφράζουν τον εξής φόβον και τρομάξτε. Εγώ όταν το διάβασα τρόμαξα. Μήπως ήδη, μήπως ήδη, πρόδρομοι του Αντιχρίστου κάθονται και σε ορθόδοξους ναούς και τιμώνται, ενώ στήν πραγματικότητα από μέσα τους είναι αντίχριστοι; Μήπως δηλαδή ενεργεί ο Αντίχριστος ακόμη και σε Ορθόδοξους ναούς; Ο νοών νοείτω, κι ας καταλαβαίνει. Αγαπητοί μου υπάρχει και αυτός ο φόβος (σ.ι. φανερώθηκαν οι κρυφοί αντίχριστοι το 2016 στην αιρετική συνοδο του Κολυμπαρίου, η οποία αποτελεί την μεγάλη αποστασία που αναφέρει ο Απόστολος Παυλος, Β’ Θεσ.) .

Ο Πλίνιος ο νεότερος,ο οποίος ήταν επαρχος της Βιθυνίας, ο γνωστός ως λόγιος, που έχουμε τα έργα του στην λατινική έζησε το 111 έως 113 μ.Χ. έδρασε στην Βιθυνία συγγνώμη από το 111 έως 113 μετά Χριστόν φυσικά, αυτός ο λόγιος έστειλε μια περίφημη επιστολή την οποία διασώζει ο Ευσέβιος Καισαρείας στην Εκκλησιαστική του ιστορία, στον τρίτο τόμο,μιά περίφημη επιστολή στον Τραϊανό, που είχε εξαπολύσει τρομερό διωγμό εναντίον των Χριστιανών, και του γράφει ο Πλίνιος: ” ‘Εξω του μή βούλεσθαι εαυτούς ειδολολατρείν ουδέν ανόσιον. εν αυτοίς ευρηκέναι.” Δεν υπάρχει, λέει τίποτα να βρει κανείς σ’ αυτούς ανόσιο,αμαρτωλό, κακόηθες. Δεν είναι, λέγει,ούτε μοιχοί άνθρωποι, ούτε πόρνοι,ούτε φονείς οι Χριστιανοί, έξω από ένα σημείο: δέν ειδωλολατρούν, δέν προσκυνούν τους θεούς. Που σημαίνει ότι οι πιστοί και οι εκλεκτοί άνθρωποι ένα μόνο έγκλημα θα έχουν. Δεν θα προσκυνήσουν τον Αντίχριστο.

Αλλά,ο Αντίχριστος θα στραφεί εναντίον τους κατά έναν φοβερόν τρόπο, Ακούσατέ το.

Καί ποιεί πάντας,(ποιός ; ο Ψευδοπροφήτης) τους μικρούς και τους μεγάλους και τους πλουσίους και τους πτωχούς και τους ελευθερους καi τους δούλους, να δώσουσιν αυτοίς χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετώπων αυτών.

Θα κάνει λέει τους πάντας μικρούς και μεγάλους πλουσίους και φτωχούς ελεύθερους και δούλους, όλες τις τάξεις των ανθρώπων, ώστε να τους βάλει χάραγμα ή στο δεξί χέρι, σφραγίδα ή στο μέτωπο, που θα αποδεικνύεται ότι αυτοί ήδη προσεκύνησαν τον Αντίχριστο και θα φέρουν την σφραγγίδα του Αντιχρίστου, αλλά γι’ αυτά τα θέμα αγαπητοί μου, επειδή η ώρα ετελείωσε, πρώτα ο Θεός, θα μιλήσουμε την ερχομένη Κυριακή.

__________________

Ομιλία 56η πατρός Αθανασίου Μυτιλυναίου

Εκφωνήθηκε 14/11/1982

Πηγή: www.arnion.gr

Ευρισκόμεθα εις το 13ον κεφάλαιο. του βιβλίου της Αποκαλύψεως στον στίχο 16“ καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσωσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν”.

Εδώ ο Ιερός Ευαγγελιστής,ο οποίος πάντα συνηθίζει να δείχνει αυτήν την κατάταξη θα λέγαμε των ανθρώπων, όταν λέγει μικροί μεγάλοι, πλούσιοι, φτωχοί, δούλοι, ελεύθεροι, για να εκφράσει ότι εκείνα που ενεργεί ο ψευδοπροφήτης για λογαριασμό του αντιχρίστου είναι για όλους τους ανθρώπους. Οτι δεν θα είναι μόνο οι πλούσιοι οι οποίοι θα υποστούν την κακίαν ή τις επίδράσεις του αντιχρίστου. Ή μόνον οι πτωχοί, ή μόνον οι ελεύθεροι, ή οι δούλοι κλπ, ή μόνον οι μεγάλοι και όχι κι οι μικροί. Αλλά την σφραγγίδα του ο αντίχριστος, τη ενεργεία πάντοτε του ψευδοπροφήτου, θα την εναποθέσει εις πάντας τους ανθρώπους, αδιαφόρως φύλου, ηλικίας και κοινωνικής τάξεως. Αλλά εις αυτόν τον ένα άμεσον εξαναγκασμόν που λέγαμε την περασμένη φορά, διά να απονεμηθεί τιμή εις το θηρίο το πρώτο, τον αντίχριστον διά να προσκυνηθεί η εικόνα του, με την απειλή του θανάτου, έρχεται και ένας έμμεσος τρόπος εκβιασμού, που είναι οικονομικής φύσεως και του φυσικά και αυτός εκλείει την απειλή του θανάτου.

13-17 καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.

Και να γίνει ώστε να μην μπορεί κανείς να αγοράσει ή να πουλήσει, παρά μόνον εκείνος ο οποίος θα έχει το χάραγμα, την σφραγγίδα του αντιχρίστου, που θα είναι το όνομα του θηρίου ή ο αριθμός που αντιστοιχεί εις το όνομα του θηρίου. Του αντιχρίστου. Βέβαια αυτό το “ο αριθμός” , σας εξηγώ, λέμε Αθανάσιος. Το πρώτο γράμμα ελληνικά είναι το 1, το Θ είναι το 9. Το δεύτερο Α είναι το 1. Το Ν είναι το 50. Μετά είναι το Α, πάλι 1. Το Σ είναι το 200. Το Ι είναι το 10, το Ο είναι το 70.Το Σ πάλι το 200. Αν τα βάλουμε στην σειρά το όνομά μου τι αριθμό δίνει; Δίνει κάπου 500,600,700 ,δεν ξέρω πόσο, ώστε ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί εις το όνομά μου. Είτε λοιπόν είναι το ίδιο το όνομα ή ο αριθμός του ονόματος είναι το ίδιο πράγμα.

Ώστε υπάρχει εδώ ένας οικονομικός αποκλεισμός. Προσέξτε έδώ αυτό το σημείο του οικονομικού αποκλεισμού,

Όταν σας έλεγα και πέρυσι αναφερόμενος σ’ αυτόν τον οικονομικό αποκλεισμο, κάνοντας ένα άλμα εις το 13 κεφάλαιο ενώ ήδη ευρισκόμεθα πιο μπροστά, επειδη σας είχα, έτσι εκτάκτως αναφέρει ένα περιστατικό το οποίο και σήμερα θα αναφέρω, μερικοί από σας τρομοκρατηθήκατε. Και είπατε δηλαδή θα υπάρχει ένας τρόπος που να μην μπορούμε να διακινηθούμε οικονομικά, που οι τράπεζες συνήθως είναι εκείνες που δημιουργούν την διακίνηση, γιατί θα δούμε λίγο πιο κάτω οι τράπεζες μπαίνουν στην μέση. Δηλαδή θα έχουμε κάποια δυσκολία; Πάρτε την περίπτωση που οι τράπεζες είχαν απεργία και είδατε αμέσως υπήρχε μία οικονομική παράλυση στην αγορά. Αν υποτεθεί ότι αυτό δεν είναι γενικευμένο αλλά είναι μόνο για πρόσωπα τα οποία δεν θα εξυπηρετούντο οικονομικά από τις τράπεζες ή από την αγορά γενικώς, ούτε να αγοράσουν – θα πηγαίνεις στον μπακάλη και θα του λές ,δώσε μου ένα κιλό ζάχαρη, ή στον φούρναρη δώσε μου ένα κιλό ψωμί. Θα σου πει: Έχεις το χάραγμα, έχεις την σφραγγίδα; Ή οποία θα είναι στο χέρι ή στο μέτωπο. Εάν την έχεις ψώνισε ότι θέλεις. Δεν την έχεις; Δεν θα ψωνίσεις τίποτα. Ή είσαι παραγωγός. Αυτό θα πει, δεν θα μπορεί κανείς να αγοράσει ή να πουλήσει. Είσαι παραγωγός και θα θέλεις να πουλήσεις το εμπόρευμά σου, δεν θα σου αγοράσουν το εμπόρευμά σου, την παραγωγή σου, εάν δεν έχεις το χάραγμα του αντιχρίστου. Αντιλαμβάνεσθε, είναι ένας εκβιασμός φοβερός και δεν ξέρω οι άνθρωποι πώς θα μπορούσαν σ’ αυτό το σημείο να αντισταθούν, να αντιδράσουν, πραγματικά για να δειτε πόσο φοβερές θα είναι εκείνες οι ημέρες του αντιχρίστου,

Ποια όμως είναι αυτή η σφραγγίδα περί της οποίας ο λόγος; Ποιο είναι το χάραγμα; Χάραγμα τότε την εποχή εκείνη, που εγράφετο η Αποκάλυψη. ήτο η αυτοκρατορική σφραγγίδα, και έτσι ελέγετο χάραγμα. Θυμηθήτε ακόμη την εποχή του Ναβουχοδονόσορος ή άλλων βασιλέων παλαιών που ως σφραγγίδα είχαν το δαχτυλίδι τους το οποίον επάνω όπως εμείς σήμερα έχουμε μία πέτρα, ενδεχομένως κάπως έτσι, ένα διαμάντι,μια πολύτιμη πέτρα, εκείνοι είχαν κάποια χαράγματα εκεί και ετίθετο σφραγγίδα επάνω εις τα έγγραφα και η σφραγγίδα αυτή ήταν στο χέρι πάντα του βασιλέως. Δεν ήταν κάπου σ’ένα ντουλάπι, σ’ ένα συρτάρι που θα μπορουσε ο γραμματέας να την χρησιμοποιεί, ήταν στο χέρι του βανιλέως.με την σφραγίδα του. Εάν υποτεθεί ποτέ ότι ο βασιλεύς έδινε σε κάκοιoν το δακτυλίδι του, δηλαδή την σφραγγίδα –να το πως έτσι, την μεγάλη σφραγγίδα του κράτους, να μιλήσω με μια σύγχρονη έκφραση σήμαινε ότι αυτός που έπαιρνε την σφραγίδα είχε μεγάλη δικαιοδοσία. Και μεγάλη εξουσία, σπουδαίο αυτό.

Από εκεί λοιπόν είναι παρμένη η έκφραση “χάραγμα”, δηλαδή σφραγγίδα, που τι άλλο θα είναι παρά η σφραγγίδα με το όνομα ή τον αριθμόν του αντιχρίστου. Πιστεύω θα ενθυμήσθε, όταν πέρυσι την άνοιξη σας είχα αναφέρει ένα περιστατικό που μου είχε διηγηθεί ο κ. Σωτηρόπουλος, ο κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος, θεολόγος, του”Σταυρου”. Είχε έλθει στην Λάρισα, είχε κάνει και μια ομιλία εδώ στόν Σάπφειρο και ήρθε στο μοναστήρι, τον φιλοξενήσαμε, και μου είπε αυτό που τότε σας είχα πει και δεν μπορούσα να το κρατήσω περισσότερο, ήθελα να σας το πω αμέσως, αν και ήταν κάτι που άνηκε σ’ αυτό το σημείο που σήμερα αναλύουμε. Με δυο λόγια να σας το ξαναπώ:

Κάποιος ορθόδοξος ιερεύς στην Αμερική, του είπε ότι ετοιμάζουν οι τράπεζες της Αμερικής μία μέθοδο ταυτότητος των καταθετών γιατί σήμερα για να πάρεις χρήματα από την τράπεζα, να κάνεις μία ανάληψη χρημάτων, φυσικα θα πάς με την ταυτότητά σου κλπ ετοιμάζουν μία μέθοδο ώστε η ταυτότητα να είναι ανεξιτήλως χαραγμένη στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο με ακτίνες λέιζερ. Οπότε στο χέρι σου όταν θα είναι αυτή η σφραγγίδα δεν θα είναι εξωτερικά τίποτε, πρέπει να βάλεις το χέρι σου σ’ ένα ειδικό μηχάνημα για να γίνει η αποκάλυψις της σφραγγίδος, ότι είσαι εσύ αυτός που είσαι και αυτό βέβαια σας είπα θα είναι ανεξίτηλο, ή στο χέρι το δεξί ή στο μέτωπο. Θα είναι δύο αριθμοί. ένας γενικός και ένας ατομικός. Ο γενικός αριθμός θα είναι ο 666 και ο ατομικός αριθμός θα είναι ο αριθμός μητρώου σου που είσαι στα κατάστιχα της τραπέζης, ως καταθέτης. Θα είναι ο ατομικός σου αριθμός, θα μου πείτε, γιατί να χρησιμοποιηθούν δύο αριθμοί ,δέν θά ήτο αρκετός, ας πούμε ότι είναι έξυπνος τρόπος αυτός, μία ταυτότητα ανεξίτηλη που κανείς με τον τρόπο αυτό ότι και να κάνει, ότι είναι τα δακτυλικά μας αποτυπώματα επί παραδείγματι, που όπως και όπου να κινηθεί θα δώσει μία πιστότητα της ταυτότητός του. Αν θά ήτο αρκετό να τεθεί ένας μόνο αριθμός, ο ατομικός αριθμός; Τί θα εχρειάζετο ο γενικός αριθμός 666; Αγαπητοί μου εδώ υπάρχει κάτι το καταπληκτικό.

‘Οπως θα ξέρετε τα χρήματα, τα πολλά χρήματα που διακινούνται μέσα στις αγορές του κόσμου ολοκλήρου ανήκουν σε χέρια Εβραϊκά. Αυτό το ξέρετε. Οι Εβραίοι δεν είναι πολλοί εις τον κόσμον. Είναι έντεκα εκατομμύρια. ‘Ολοι οι Εβραίοι σε όλον τον κόσμο. Αλλά κρατουν κατά έναν συντριπτικό ποσοστό την οικονομία του κόσμου. Συνεπώς αυτοί οι άνθρωποι ρυθμίζουν τα πράγματα. Αλλά τι θα ενδιέφερε αυτούς και τι σχέση έχουν αυτοί με τον αριθμόν 666; Οι Εβραίοι έχουν μείνει άπιστοι εις τον Ιησούν Χριστόν και φυσικά αναμένουν άλλον Μεσσία. Είναι μια μερίδα, οι λεγόμενοι Σιωνιστές, οι οποίοι έχουν Μεσσιανικές προσδοκίες, αλλά υλιστικού τύπου,υλιστικής διαστάσεως. Είναι γνήσιοι απόγονοι εκείνων των Εβραίων της εποχής του Χριστού, που ζήτησαν τον Μεσσία να είναι εθνικός απελευθερωτής και που και που θα τους έδινε να φάνε με χρυσά κουτάλια, να το πώ κατά την δημώδη έκφραση. Οι ελπίδες τους βεβαίως διεψεύσθησαν εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, γι’αυτό και τον εσταύρωσαν. Βέβαια είναι κι άλλα τα αίτια, τον εφθόνησαν, το λέγει σαφώς ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι “διά φθόνου παρέδωκαν αυτόν”. Πότε όμως; Όταν είδαν να διαψεύδεται η ελπίδα των ότι θα μπορούσε να σπαθεί Μεσσίας όπως τον περίμεναν. Βεβαίως οι προφήται δεν μιλούσαν για έναν τέτοιο Μεσσία. Αλλά μέσα στην παραζάλη της δίψας των και της πείνας των για ελευθερία και για πλούτο δεν ερμήνευαν σωστά τούς προφήτας. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο. Με το κριτήριο των παθών ηρμήνευαν τάς Γραφάς. Κι όταν κανείς ερμηνεύει τις Γραφές με το κριτήριο των παθών οπωσδήποτε θα ερμηνεύσει λανθασμένα, έτσι δεν έβλεπαν ότι ο Μεσσίας είναι παθητός .Και σκανδαλίστηκαν όταν είδαν τον Μεσσίαν, τον αναμενόμενον, επί του Σταυρού. Οι θεσεις που έλεγαν, αν είσαι εσύ ο Χριστός κατέβα από τον Σταυρόν να δούμε και να πιστέψουμε, γιατί πάντα είχαν μέσα στο μεδούλι τους την αναζήτηση θαύματος, που δεν είναι πάντα τεκμήριο το θαύμα. Γιατί θαύματα θα κάνει και ο ψευδόχριστος και ο αντίχριστος. Δεν είναι πάντοτε το κριτήριο αυτό. Ωστόσο διαψεύσθησαν.

βεβαίως την Αγία Γραφή την γνωρίζουν, την Κ.Δ .οι Εβραίοι. Βεβαίως γνωρίζουν ότι ο αριθμός 666 είναι ένας μεσσίας, ο οποίος θα είναι και λέγεται από τους Χριστιανούς αντίχριστος. Οι άνθρωποι αυτοί όμως παρέδωκαν πλέον την καρδιά τους εις τον σατανά. Σαφώς ο Χριστός είπε ότι εκείνος που δεν έχει τον Υιόν δεν έχει ούτε τον Πατέρα. Ακούστε αυτό, είναι τρομερό! Αυτός που δεν έχει τον Υιόν δεν έχει ούτε τον Πατέρα κι εκείνος που δεν έχει τίποτα τότε είναι άθεος. Τότε λοιπόν οι Εβραίοι, αφού δεν έχουν τον Υιόν,δέν επίστευσαν, άρα δεν έχουν ούτε τον Πατέρα,άρα είναι άθεοι. ‘Αρα λοιπόν έχουν κυβερνηθεί, έχουν ήδη πια κατακτηθεί από τον διάβολο. Και εφόσον είναι άνθρωποι με παχυλές υλιστικές θέσεις,δεν βλέπουν τίποτα άλλο μπροστά τους παρά τα χρήματα και την κοσμοκρατορία. Πώς θα εξυπηρετηθούν; Θα εξυπηρετηθούν μόνο αν δεχθούν έναν μεσσία που θα σταθεί αντίπαλος του Ιησού Χριστού. Ήδη διαισθάνονται ότι αυτός είναι εκείνος που φέρει τον αριθμό 666 στο βιβλίο της Αποκαλύψεως.

Κάνει εντύπωση! Κάνει εντύπωση! Αλλά γιατί κάνει εντύπωση; Ενθυμείσθε πέρυσι που σας είχα διαβάσει από μια μασσωνική προσευχή του 30ου βαθμού, που αποτείνεται προς τον Μπαφομέτ, που δεν είναι παρά ο διάβολος. Είναι ένα άγαλμα, που είναι ο τραγοπόδης θεός,ο Πάν ας το πούμε, ή ένας μισός άνθρωπος και μισός τραγί με κέρατα, έχει ουρά, και τα πόδια, και τα χέρια είναι ανθρώπινα, τα πόδια είναι τραγίσια και κάθεται σταυροπόδι, κι αυτόν προσκυνούν. Ο Μπαφομέτ δηλαδή ο διάβολος, σας το ξαναλέω άλλη μια φορά. Και θα πείτε γιατί τον προσκυνούν, οι άνθρωποι προσκυνούν αυτόν, καί υβρίζουν τον Γιαχβέ, τον Κύριον,τον Θεόν ότι είναι ο εχθρός του πολιτισμού, εχθρός της προόδου, κλπ κλπ, ενώ ο Μπαφομέτ, ο διάβολος, είναι εκείνος που προάγει τον πολιτισμόν. την επιστήμη την τεχνική, την τέχνη, τις ηδονές του κόσμου τούτου. Από την άλλη μεριά το Ευαγγέλιο δεν αρέσει. Αλλά και η Π.Δ. ως ασκητική, διότι, θυμηθείτε τους Εβραίους στην έρημο αγαπητοί μου, πόσες φορές εγόγγυσαν όταν ο Θεός τους είχε υπό παιδαγωγία μόνο με το “μάννα”. Αυτοί θέλανε και κρέας και τα σκόρδα και τα κρεμμύδια και τα ψάρια της Αιγύπτου, και θέλησαν να γυρίσουν πίσω και να αθετήσουν την επαγγελία του Θεου γιά μιά γή επαγγελίας, υποσχέσεως. Συνεπώς οι Εβραίοι δεν θέλουν τον Θεό. Αλλά θέλουν έναν μεσσία,έναν θεό που θα τους δώσει υλικά αγαθά. Γι αυτό το λόγο απορρίπτουν τον Θεό της Π.Δ., απορρίπτουν και τον Ιησού Χριστόν ως μεσσία και θέλουν έναν που θα τους δώσει ευημερία. Και όταν ξέρουν ότι αυτός θα κυβερνησει τον κόσμο εξ ονόματος των Εβραίων και όπως θα δούμε στην συνέχεια, θα είναι Εβραίος, τότε λοιπόν χωρίς να γνωρίζουν ακόμη ποιός θα είναι αποδέχονται τον αριθμόν 666 που είναι το χαρακτηριστικόν της δικής τους επικρατήσεως παγκοσμίως. Έτσι εξηγούνται τα πράγματα.

Αν διαβάσετε το τελευταίο πρωτόκολλο των σοφών της Σιών, το τελευταίο, πώς ζητούν και θέλουν να διαμορφωθεί ο μέλλον βασιλεύς,απόγονος του Δαυίδ όπως λέγουν, ο αστήρ του Δαυίδ που θα βασιλεύσει στους Εβραίους και θα γίνει κοσμοκράτωρ,αγαπητοί μου θα βρείτε χαρακτηριστικά γνωρίσματα όπως μας τα λέγουν οι Πατέρες για τον μέλλοντα αντίχριστο. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία θα τρομάξετε αν ακούσετε για τον αντίχριστο, πόσο θαυμάσιος άνθρωπος θα είναι, στην αρχή. Στην αρχή! Έτσι,τι το περίεργο αν ζητούν να βάλουν αυτούς τους δυό αριθμούς, τον αριθμό 666 και τον αριθμό τον ατομικό.

Πάντως, όπως ξέρετε, επειδή κάθε προφητεία δεν έγινε από άνθρωπο, αλλά από το Πνεύμα του Θεού, ή το καταλαβαίνουν ή δεν το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι, γίνονται υπηρεται της πληρώσεως των προφητειών του Θεού. ‘Οταν επί παρα5cίγματι ανά πάσα στιγμή ο Ευαγγελιστής Ιωάννης βλέπει πως ο Χριστός σταυρώνεται και λέγει, και διεμέλισαν τα ιμάτια του Κυρίου, γιατί ήτανε γραμμένο, και ότι ο κύριος δέν συνεθλίβησαν τα οστά του, όπως των δύο ληστών. Γιατί ήτανε γραμμένο, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης “και οστούν ου συντρηβήσεται αυτού.”

Ανά πάσα στιγμή βλέπει την Γραφή ,μα την Γραφή δεν την διάβαζαν οι Εβραίοι; Σπουδαίοι ραββίνοι υπήρχαν. Δεν διάβαζαν; Και όμως αγαπητοί μου εξεπλήρωναν τίς προφητείες χωρίς να το καταλαβαίνουν.

Και συνεχίζει η Αγία Γραφή:

13-18 ῟Ωδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς’.Το Χ είναι το 600, το Ξ είναι το 60 και το ΣΤ είναι το 6. 666

Εδώ λέγει είναι η σοφία. Αυτός που έχει νου ας ψηφίσει τον αριθμόν του θηρίου,να τον βρεί. Να τον βάλει κάτω να τον βρει. Γιατί είναι αριθμός ανθρώπου. Όταν λέγει αριθμός ανθρώπου, θα πει είναι όνομα ανθρώπου και μάς δίνει όπως σας είπα και τον αριθμό.

Αλλά, για προσέξτε όμως λίγo εδώ, ποιά είναι αυτή η σοφία; ῟Ωδε ἡ σοφία ἐστίν· Προφανώς ομιλεί περί της Θείας Σοφίας, κι όχι περί της σοφίας ως προϊόντος του ανθρωπίνου νου. Και, που σημαίνει ότι εκείνα που γράφω και σας λέγω,ώδε η σοφία, είναι κατανοητά μόνον κατόπιν Θείας Αποκαλύψεως και Θείου Φωτισμού. Θα μου πείτε μέχρι τώρα απεκαλύφθει το όνομα σε κάποιους σπουδαίους; Δεν απεκαλύφθει αγαπητοί μου. Αν απεκαλύφθη. ίσως να απεκαλυφθη στον Ιερόν Ευαγγελιστή Ιωάννη. Διότι ήδη βρήκαμε στην Αποκάλυψη, που του λέγει ο Θεός, “αυτά δεν θα τα γράψεις.” Το ίδιο πράγμα στον Δανιήλ, ο οποίος κι αυτος προφητεύει για τον αντίχριστο. Και του λέγει ο Θεός “αυτά δεν θα τα γράψεις.” Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιες αποκαλύψεις που δεν αφορούν εις την Εκκλησίαν, αφορούν μόνο εις το πρόσωπο του προφήτου που γράφει τις προφητείες. Ειδικά μόνο, διότι θα μπορούσε να αναρωτηθεί ο Ιωάννης “Κύριε σε παρακαλώ πές μου, ποιός είναι αυτός ο λυμεώνας, ο καταστροφεύς της Εκκλησίας αλλά και σύμπαντος κόσμου, πες μου ποιος είναι; Θα σου πω ποιος είναι, είναι αυτός, αλλά δέν θα το γράψεις τ’ όνομά του. Θα γράψεις μόνο τον αριθμό του ονόματός του. Κι επειδή στον αριθμό του ονόματος ταιριάζουν πολλά ονόματα, δεν μπορεί κανείς να εντοπίσει αμέσως. Δεν μπορεί καθόλου, τίποτα,είναι αδύνατον.

‘Ισως ακόμη, το όνομα του λυμεώνος, του υιού της απωλείας και της ανομίας, αυτό το όνομα να το εγνώριζε και ο Απόστολος Παύλος. Ίσως. Να τους αποκαλύφθη δηλαδή. Ή αν θέλετε, μπορεί να εγνώριζαν το όνομα του αντιχρίστου οι 12 Απόστολοι. Και να το κράτησαν μυστικό. Και αυτό να μην κατετέθη. Να μην έχει κατατεθεί και δεν κατετέθη φυσικά στην Εκκλησία και αγνοούμε ποιος μπορεί να είναι. Κρατήθηκε μόνο για λογαριασμό τους. Τότε θα ερωτήσετε, γιατί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης δημιουργεί αυτήν την πρόκληση και λέγη ώδε η σοφία, εδώ είναι η σοφία. Κι αυτός που έχει νου ας ψηφίσει τον αριθμό του θηρίου. Γιατί είναι αριθμός ανθρώπου. Σε προκαλεί! Ε, λοιπόν αγαπητοί μου, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η πρόκλησις δεν είναι όπως θα την φανταζόμαστε, μία πρόκληση, αλλά όσο και κυρίως να προκληθεί η προσοχή του αναγνώστου στην περιέργειά του, ποιος άραγε να είναι και μέσα του ν’ αρχίσει να αισθάνεται μερικά πράγματα, ότι πρέπει να προσέχει τον ερχόμενο αντίχριστο. Και ότι ακόμα, αυτό δεν το στερεί η Αγία Γραφή, θα δοθούν πάρα πολλά χαρακτηριστικά της φυσιογνωμίας του αντιχρίστου,ώστε δεν θα λείπει παρά μόνο το όνομα. Συνεπώς το όνομα θα το μάθετε ως να λέγει όταν γνωρίζετε όλα τ’άλλα χαρακτηριστικά, κι όταν θα έρθει ο αντίχριστος θα πείτε “είναι αυτός”. Συνεπώς είναι μία πρόκληση περισσότερο της προσοχής. Οχι της περιεργείας. Βέβαια ξέρουμε ότι ο άνθρωπος είναι περίεργος και μέσα στην ιστορία έγιναν πολλές απόπειρες να αποκρυπτογραφηθεί ο αριθμός 666. Ομως ματαίως. Ματαίως. Διότι τίποτα δεν αποκάλυψε ο αριθμός αυτός. Σας είπα ταιριάζει σε πολλά ονόματα. Χρησιμοποιήθηκε το ελληνικό αλφάβητο, χρησιμοποιήθηκε το λατινικά αλφάβητο, χρησιμοποιήθηκε το εβραϊκό αλφάβητο, κατά την ταπεινή μου και φτωχή μου γνώμη, που φυσικά είναι αυτό που δέχεται και η Εκκλησία κυρίως, είναι μάλλον το Ελληνικό αλφάβητο. Εφόσον το βιβλίο της Αποκαλύψεως γράφτηκε ελληνικά πρέπει να χρησιμοποιηθεί το ελληνικό αλφάβητο και όχι το λατινικό. Για να δείτε δε, τι τραβηγμένες ερμηνείες έχουν κάνει, φερ’ ειπείν,βάζουν Λατίνους να πουν ότι οι Λατίνοι είναι αντίχριστοι και το λατι, το “τί” το γράφουν με “ει” και περισπωμένη, ενώ δεν γράφεται έτσι, γράφεται με “Ι”. Γιατί; Γιατί βγαίνει ο αριθμός 661, για να βάλουν πέντε ακόμα νούμερα, και βάζουν και το ε και το κάνουν Λατείνος, με “ΕΙ”. Βεβαίως.

Ή το “αρνούμαι” του Ιππολύτου, “αρνούμαι”, γιατί λέγει δεν θα είναι όνομα, αλλά θα είναι το “αρνούμαι τον Ιησούν Χριστόν”. Το”αρνούμαι” το “μαι”το γράφουν με “ε”. Διότι έτσι οικονομείται ο αριθμός. τοε” είναι 5 νουμερα ενώ το “αι “είναι 15 νούμερα. Δηλαδή 10 νουμερα παραπάνω, Αυτά είναι τραβηγμένες ερμηνείες.Τίποτα απ’ όλα αυτά δεν υπάρχει, τίποτα το ασφαλές. Τότε τί; Ε ακούσατε το, που, θα παρακαλέσω, επειδή πάρα πολλές φορές κυκλοφορούν αυτά τα ονόματα, συγκεκριμένα εδώ η ΧΟΕ που υπάρχει εδώ στην Λάρισα, που είναι πεντηκοστιανοί, εδώ στην Λάρισα, από τους αδελφούς Χασιώτη, που σας έχω κι άλλοτε πει, και προσέχετε πάλι σας ξαναλέγω, μη βρεθήτε σε κύκλους τους. είναι πεντηκοστιανοί, είναι αιρετικοί! Υπεστήριζαν ότι ο αντίχριστος φέρει το όνομα Γουλιέλμος 2ος. Δέν βγαίνει ακριβώς τώρα, πώς το υπεστήριζαν,δεν ξέρω, Γουλιέλμος 2ος. Τρέχα γύρευε.

Επειδή λοιπόν υπάρχουν διαρκώς αυτές οι προκλήσεις,κι ο άνθρωπος είναι περίεργος και μπορεί να πέσει θύμα της περιεργείας του, ακούστε τον χρυσούν κανόνα της Εκκλησίας. Είναι του αγίου Ειρηναίου “Κατά αιρέσεων” στο 5ο βιβλίο, 30 παράγραφος και μετά του αγίου Ανδρέα Καισαρείας, στην ερμηνεία που κάνει στην Αποκάλυψη. Ακούστε πρώτα του αγίου Ειρηναίου:

” Ασφαλέστερον και ακινδυνότερον το περιμένειν την έκβασιν της προφητείας ή το καταστοχάζεσθαι και απομαντεύεσθαι ονόματα τυχόντα πολλών ονομάτων ευρεθήναι δυναμένων εχόντων τον προηρημένον αριθμόν.”

Ότι είναι ασφαλέστερον και ακινδυνότερον το να περιμένει κανείς την πλήρωσιν της προφητείας ότι θα έρθει ο αντίχριστος, παρά να κάθεται κανείς να σκέφτεται και να προσπαθεί να απομαντεύσει ποιός άραγε μπορεί να είναι ο αντίχριστος.

Ο δε άγιος Ανδρέας Καισαρείας γράφει:

“και την μέν ακρίβειαν της ψήφου,ως και τα λοιπά τα περί αυτού γεγραμμένα,ο χρόνος αποκαλύψει και η πείρα τοίς νηφουσιν.”

Αυτό είναι και γραμματικό. Μάλιστα αν επιτρέπεται, για να το κάνω πιο ευνημόνευτο θα μείνω σε δυο λέξεις, τρεις λέξεις: “ο χρόνος αποκαλύψει και η πείρα τοίς νήφουσιν”. Ο χρόνος πράγματι αποκαλύπτει τις προφητείες. Αλλά πώς θα μπορεί να γίνει αντιληπτό ότι ήρθε η πλήρωσις της προφητείας. Ο χρόνος πληρώσεως της προφητείας. Όταν έχει κανείς πείρα πνευματική και νήψιν. Ακούσατε το. Και νήψιν! Τί είναι αυτή η νήψις; Νήψις καρδίας. Από το νήφω, που θα πεί κατά λέξη εγκρατεύομαι οίνου και συνεπώς είμαι νηφάλιος. ‘Εχω καθαρό μυαλό. Αλλά όπως είναι γνωστό, τα πάθη δημιουργούν μέθην. Σκοτασμόν του νου και της καρδίας. Όταν δεν έχω λοιπόν αυτήν τη μέθη των παθών, δηλαδή βρίσκομαι εις μίαν νηπτικήν κατάστασην, η καρδιά μου πραγματικά νήφει, τότε θα μπορώ να βλέπω το κάθε τι, και να ερμηνεύω αυτό που συμβαίνει στην Ιστορία. Όπως γράφει ο άγιος Ιγνάτιος στον άγιο Πολύκαρπο ότι “τους καιρούς καταμάνθανε τον αναμενόμενον προσδόκα”, κι όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω, η Δευτέρα του Χριστού παρουσία, συνδέεται χρονικά άμεσα με την εμφάνιση του αντιχρίστου. Διότι ευθύς μετά θα έρθει ο Χριστός. Μετά τον αντίχριστον, ευθύς μετά. Συνεπώς όταν λέγει εδω “τούς καιρούς καταμάνθανε” είναι πολύ σπουδαίο. Δηλαδή να τους μελετάς τους καιρούς. Να βλέπεις. Για να μπορείς όμως, να μελετάς και να βγάζεις συμπεράσματα πρέπει να έχεις καρδιά νηφουσα, δηλαδή καρδιά που να είναι καθαρή, καθαρή από πάθη. Να είσαι ο άνθρωπος ο πιστός, να μην έχεις κυριευθεί από πάθη και κακίες και ελαττώματα, και τότε θα μπορείς να βλέπεις. Πολύ λοιπόν επιγραμματικά λέγει ο άγιος Ανδρέας Καισαρείας ότι “ο χρόνος αποκαλύψει και η πείρα τοίς νήφoυσι”. Πολύ παραπάνω δε όταν οι δύο προφήται, ο προφήτης Ηλίας και ο Ενώχ θα δείξουν τον αντίχριστο και θα πουν “αυτός είναι”. Τότε οι μεν άπιστοι θα δυσαρεστηθούν, γιατί θα είναι το ίνδαλμά τους ο αντίχριστος, όπου και τελικά θα θανατωθούν από τον αντίχριστον, οι πιστοί όμως θα πούν “αυτός είναι”. Και δεν θα είναι μόνο η πείρα η προσωπική και η νήψις της καρδίας των, που θα διακρίνουν από τα πολλά γνωρίσματα που δίνει η Αγία Γραφή της προσωπογραφίας του αντιχρίστου, αλλά θα είναι και οι δύο προφήται που θα δώσουν την επιμαρτυρία τους διά το πρόσωπο του αντιχρίστου.

Και συνεχίζει ο άγιος Ανδρέας: “ H γαρ έδει, σαφώς γνώσθήναι το τοιαυτον όνομα,ο τεθεάμενος αν αυτό απεκάλυψεν”. Γιατί αν έπρεπε να γνωσθεί σαφώς αυτό το όνομα του αντιχρίστου, εκείνος που το είδε (γι’αυτό σας είπα ότι υπάρχει η πιθανότης,ότι ο άγιος Ιωάννης εγνώριζε το όνομα,ο τεθεάμενος,αυτός που έχει δει το όνομα,το είδε γραμμένο), θα το απεκάλυπτε. “ Αλλ’ουκ ηυδόκησεν η θεία χάρις εν θεία βίβλω το του λυμεώνος όνομα γραφήναι”.

Δεν ευδόκησε η Χάρις του Θεού, να γραφεί το όνομα του λυμεώνος, του καταστροφέως αυτού, να γραφτεί στο βιβλίο της Αγίας Γραφής. “Ως εν γυμνασίας τε λόγω, πολλά εστίν ονόματα των αριθμόν τούτον περιέχοντα, προσηγορικά τε και κύρια”. Είναι πραγματικά σαν μια γυμνασία της περιεργείας. Να ξέρει κανείς να πει, ε, πολλά ονόματα βγαίνουν. Α,όχι λοιπόν, δέν θα είμαι περίεργος. Θα περιμένω όταν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου.

Εάν όμως αγαπητοί μου τεθεί μία απορία, τότε, αφού δεν αποκαλύπτεται το όνομα, δεν αποκρυπτογραφείται ο αριθμός, τότε γιατί να τεθεί; Για ποιο λόγο να τεθεί; Έτσι απλώς ετέθη; Μήπως ο προφήτης παίζει; Ο προφήτης δεν παίζει. Ο προφήτης γράφει σοβαρά και κάτω από την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Τότε τι έννοια έχει αυτό; Απλούστατα,όταν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου τότε οι άνθρωποι θα αισθανθούν ότι επαληθεύεται η προφητεία. Ο Χριστός έλεγε για πράγματα που θα συνέβαιναν σε λίγες ώρες ή σε μια μέρα ή σε δυο τρεις μέρες. Σας τα είπα λέγει αυτά όταν θα γίνουν για να πιστέψετε.

Φερ’ειπείν την Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, τους λέγει:” Απόψε θα σκορπισθούν τα προβατα γιατί θα παταχθή ο ποιμήν. Απόψε, συ Πέτρε θα με αρνηθείς“.Τα ξέρετε τα πιο πολλά να μην τα πολυλογώ και οι άλλοι θα με αρνηθήτε. Σε τρείς μέρες θα αναστηθώ. Εσείς θα λυπηθήτε κι ο κόσμος θα έχει χαρά για την σταύρωσή μου. Αλλά μην φοβόσαστε και η γυναίκα,λέει άμα γεννήσει,ενώ πάει να γεννησει έχει λύπη, όταν όμως γεννησει έχει χαρά γιατί έφερε άνθρωπο στον κόσμο, και σεις, θα χαρή η ψυχή σας, η καρδιά σας όταν θα με ξαναδείτε πάλι. Σας τα είπα (σαφώς το λέγει αυτό ο Κύριος εκεί) σας τα είπα ώστε όταν γίνουν να πιστέψετε. Δηλαδή η προφητεία αγαπητοί μου είναι το μεγαλύτερο τεκμήριο αλήθειας και γνησιότητος. Δεν είναι το θαύμα. Γιατί θαύματα θα κάνει έστω και ψεύτικα κι ο αντίχριστος, κι ο διάβολος κάνει θαύματα. Μήπως ο πνευματισμός και η μαγεία δεν κάνουν θαύματα; Αλλά εκείνο που είναι αδιάσειστο τεκμήριο αλήθειας είναι η προφητεία. Ο διάβολος δεν ξέρει το μέλλον. Και δεν μπορεί να δώσει προφητεία. Και άλλοτε σας το είπα, στο βρόντο λέει μερικά πράγματα. Και οι άνθρωποι που θα πιστέψουν στον διάβολο, ο Θεός επιτρέπει για την τιμωρία τους στέλνοντας πλάνης πνεύμα, να επαληθεύσει εκείνο το οποίο επιστεψαν εις τον διάβολο, στο όνειρο, στην πρόρρηση της γύφτισσας, της καφετζούς, του πνευματιστού. Να επαληθεύσει μόνο και μόνο σαν μια τιμωρία ή παιδαγωγική ή καταδικαστική. Φοβάμαι καταδικαστική. Διότι το πνεύμα της πλάνης είναι η εσχάτη τιμωρία που μπορεί να δώσει ο Θεός. Το λέγει η ιδία η Αγία Γραφή αυτό, η Π.Δ., το πνεύμα της πλάνης,το λέγει και ο Απόστολος Παυλος πρός Θεσσαλονικείς, θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Γι αυτό το λόγο λοιπόν η προφητεία είναι προνόμιο μόνο του Θεού. Γι’αυτό το λόγο ετέθη, δια να πληρωθεί η προφητεία, και οι άνθρωποι της εποχής εκείνης ( μπορεί να είναι η εποχή μας, μπορεί να είναι η επομένη γενιά, δεν το ξέρουμε) να πουν αληθής η προφητεία. Πρέπει να προσέξουμε.

Εδώ αγαπητοί μου τελειώνει το 13ο κεφάλαιο που αναφέρεται με στυγνό βέβαια τρόπο στον αντίχριστο, άν θέλετε στο πρώτο θηρίο, τον δράκοντα, τον διάβολο, στο δεύτερο θηρίο, που έρχεται από την θάλασσα, τον αντίχριστο, και το τρίτο θηρίο που είναι ο ψευδοπροφήτης. Τώρα εδώ ο Ιερός Ευαγγελιστής παρακάτω βάζει ένα ιντερμέντζο, βάζει κάτι ευχάριστο. Για να δώσει, στην συνήθεια του είναι, έναν τόνο αναψυχής στον αναγνώστη, ύστερα από την καταπίεση της ψυχής του από τα δυσάρεστα να συμβούν. Πριν όμως πάμε στο 14ο κεφάλαιο, για να δούμε αυτό το ιντερμέτζο, που είναι οι 144.000 παρθένοι που ακολουθούν το Αρνίον όπου αν υπάγει και είναι μια ωραιοτάτη εικόνα, ωραιοτάτη! Σάς ειχα υποσχεθεί ότι θα πρέπει να δούμε το θέμα του αντιχρίστου όχι μόνο από την πλευρά της Αποκαλύψεως, αλλά και από ολόκληρη την Αγία Γραφή, τι μαρτυρίες έχουμε για τον αντίχριστο από ολόκληρη την Αγία Γραφή, Καινή και Παλαιά Διαθήκη,για να μην νομισθεί ότι είναι ένα μόνο σημείο της Αγίας Γραφής, η Αποκάλυψη. ‘Οχι είναι πολλά σημεία της Αγίας Γραφής και πως ερμηνεύουν οι Πατέρες. Και πώς διαζωγραφίζουν την προσωπικότητα του αντιχρίστου με λεπτομέρειες που θα εκπλαγείτε. Γι‘ αυτό λοιπόν, βεβαίως πάρα πολύ σύντομα, θα δούμε κι από την πλευρά αυτή το θέμα του αντιχρίστου: που θα έρθει, πώς θα έρθει, από που θα γεννηθεί, σε ποιο τόπο κλπ.

Κατ’αρχάς πρέπει να σας πω ότι το οξυ μάτι των Πατέρων της Εκκλησίας μας διακρίνει εκείνα που εμείς δεν μπορούμε να διακρίνουμε με τόσην ευκολίαν στην Αγία Γραφή. Γι αυτό θα χρησιμοποιήσουμε ως οδηγούς τους Πατέρες της Εκκλησίας μας, που είναι οι ‘Αγιοι της Εκκλησίας μας. Τα ονόματα που του αποδίδουν τόσο η Αγία Γραφή όσο καί οι Πατέρες της Εκκλησίας μας( μερικά, γιατί είναι περισσότερα απ’ αυτά που θα σας πω), είναι τα εξής:

Αντίχριστος( Α΄Ιωάν.4,3)

Θεός ειμι εγώ(Ιεζεκιήλ 28,2-10 και Β’ Θεσ/κείς 2,3).

Τρίτον, ανθρωπος της αμαρτίας(Β΄Θεσ/κείς 2,3).

Τέταρτον, υιός της απωλείας(Β΄Θεσ/κείς 2,4).

Πέμπτον, αντικείμενος (Β΄Θεσ/κείς 2,4)

‘Εκτον,υπεραιρόμενος δηλαδή υπερηφανευόμενος, σουπερ υπερηφανευόμενος, αυτό θα πει υπεραιρόμενος ( Β΄Θεσ/κείς 2,4)

Έβδομον, άνομος(Β΄Θεσ/κείς 2,8).

Βλέπετε ο Απόστολος Παύλος έχει πολλές ονομασίες στον αντίχριστον.

Όγδοον, θηρίον (στο οικείο κεφάλαιο που αναλύουμε).

‘Ενατον, κοσμοπλανής (Διδαχή, 16η παράγραφο, χωρίον 4)

Δέκατον, εχθρός(άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων).

Ενδέκατον, άνομος θεός (Ειρηναίος στο 5ο βιβλίο κατά αιρέσεων).

Δωδέκατον,υιός διαβόλου,( Ιππόλυτος,επίσκοπος Ρώμης).

Δέκατον τρίτον,όφις φίδι (τον αποκαλεί ο Ιακώβ στο παιδί του τον Δάν. Γένεσις 49, 16-18).

Δέκατον τέταρτον,πλάνος(Ιερός Δαμασκηνός).

Δέκατον πέμπτον, ψευδόχριστος, ψευδής χριστός κατά λέξη ( άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων).

Όλα τα ονόματα φυσικά αυτά είναι φοβερά. Έκανα μία επιλογή για να σας δώσω μια εικόνα, γιατί από τα ονόματα ήδη καταλαβαίνουμε και το πρόσωπο.

Ενδεικτικά θα χρησιμοποιήσουμε μόνο μερικά χωρία από την Αγία Γραφή, πολύ λίγα τρία τέσσερα. Καινή και Παλαιά Διαθήκη. Και κατ’ αρχάς από την Π.Δ. ‘Ενα θεμελιώδες σημείο για τον αντίχριστο είναι το εξής: όταν ο Ιακώβ ευλογούσε τα δώδεκα παιδιά του στην Αίγυπτο,λίγο πριν πεθάνει, εις τον Ιούδα τον 4ο γυιό του πέρασε όλη την ευλογία για να έρθει από αυτόν ο Μεσσίας, του είπε τα πιο μεγαλειώδη και επαινετικά λόγια. Θα δείτε μέσα σε κείνα τα λόγια του Ιακώβ για τον Ιούδα τον υιό του, να υπάρχει το στοιχείο της ενσάρκου οικονομίας του Υιού του Θεού, τον θάνατό Του, όταν του λέγει ως σκύμνος που έπεσες να κοιμηθείς. Είναι ο θάνατος του Μεσσίου, Και ποιος μπορεί να Σε ξυπνήσει, δηλαδή ποιος τολμά να Σε ξυπνήσει. Όταν δηλαδή θα αναστηθείς, τότε οι εχθροί Σου θα τρέμουν, τον θάνατον, την ανάσταση, την Εκκλησία, την πίστη των εθνών και αυτός προσδοκία εθνών. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Που ομιλεί περί κλίματος εκεί και την αιωνία μακαριότητα. Δηλαδή υπάρχει προφητικά η διαζωγράφησις τών χαρακτηριστικών του Μεσσίου, Του Χριστού. Του Ιησού Χριστού, που είδε.

Όταν έφθασε εις τον Δαν τον γυιό του, του προφητεύει τα εξής:” Δάν κρινεί τον λαόν αυτού ωσει και μία φυλήν εν Ισραήλ. Και γεννηθήτω Δαν, όφις εφ’οδού. εγκαθήμενος επί τρίβους,δάκνων πτέρνα ίππου και πεσείται ο ιππεύς εις τα οπίσω, την σωτηρίαν περιμένων Κυρίου” ( Γέννεσις 49 Κεφ. 16-18).

Η προφητεία αυτή αγαπητοί μου εξεπληρώθη μερικώς επί του κριτού Σαμψών. Ο Σαμψών ήταν από την φυλή του Δαν. Όταν λέγει ” Δαν κρινεί τόν λαόν αυτού”. Ο Σαμψών ήτο κριτής και έκρινε τον λαόν, όχι την φυλήν του, λέει εδώ η προφητεία ” ωσεί και μία φυλή εν Ισραήλ”. Θα κρίνει δηλαδήθα σταθεί κριτής, αρχηγός δηλαδή, ολοκλήρου του Ισραήλ και των 12 φυλών. Συνεπώς εδώ βλέπουμε την μερική εκπλήρωση της προφητείας, στον Σαμψών,αλλά γενικώς η προφητεία θα πληρωθεί εις τον αντίχριστον. Ο Σαμψών ήτο ευσεβής άνθρωπος. Δεν ήτο ασεβής. αλλά εκυβέρνησε τον λαό του Θεού. Εδώ ο αντίχριστος θα είναι ασεβής, αλλά θα κυβερνήσει αυτός όχι μόνο τον λαό του Θεού, τους Εβραίους, αλλά θα γίνει κοσμοκράτωρ.

Το σημείο της προφητείας που λέγει, “και γεννηθήτω Δαν όφις” , και να γίνει, αυτό το “νά γίνει”,όχι ότι έρχεται , είναι προφητική η διάστασις αυτής της ευχής. Ο Δαν να γίνει φίδι. Εκπληρώθει μερικώς επί του προδότου Ιούδα, κατα τον λόγο του Κυρίου “ο τρώγων μετ’ εμού τον άρτον επήρε επ’ εμέ τήν πτέρναν αυτού”. Αυτός που έτρωγε ψωμί μαζί μου σήκωσε την φτέρνα του καί με κλώτσησε. Γενικώς όμως θα πληρωθεί επί του αντιχρίστου,ο οποίος θα φέρει όλο το διάβολο μέσα του. Θυμηθείτε,κι ο Ιούδας είχε τον διάβολο μέσα του, και τότε λέγει όταν πήρε το ψωμί από τα χέρια του Κυρίου, τότε εισήλθε ο σατανάς εις την καρδίαν του Ιούδα του προδότου. Και ο διάβολος ο οποίος επτέρνισε, επτέρνισε, τρικλοπόδισε να το πω έτσι, επτέρνισε τους πρωτοπλάστους. Κατόπιν επτέρνισε τον Κύριον. Θυμόσαστε την προφητείαν εκεί στον παράδεισο, που λέγει ο Θεός ” συ δε (λέγει στο διάβολο) τηρήσης αυτου πτέρναν”. Θα έρθεις να του πληγώσεις την φτέρνα. Γι’αυτό λέγεται και πτερνισμός. Θα τον τρικλοποδίσεις. Θα του κάνεις κακό. Θα τον ανεβάσεις στον σταυρό. Κατόπιν ο διάβολος,ο πτερνιστής διάβολος, έρχεται να διώξει την Εκκλησίαν.Τους πρωτοπλάστους, τον Κύριον και την Εκκλησίαν. Εκείνο το μέρος της προφητείας, που λέγει ότι “ο ιππεύς αναμένει την σωτηρίαν, ο ιππεύς πέφτει στα οπίσω την σωτηρίαν περιμένων του Κυρίου”. Ποιός είναι ο ιππεύς; Είναι ο πιστός άνθρωπος, ανύποπτος προχωρεί στον δρόμο του. Συ Δαν, σαν φίδι, πηγαίνεις, πετιέσαι ξαφνικά στον δρόμο του ιππέως και δαγκώνεις το άλογο καί ο ιππέας πέφτει ανάποδα πίσω. Και φυσικά χτυπάει το κεφάλι του. Ο δρόμος είναι έρημος, προσέξτε εικόνα προφητική, ο δρόμος είναι έρημος. Από που θα πάρει την σωτηρία του ο άνθρωπος αυτός,ο ταξιδιώτης παρά μόνον από τον Θεό. Που σημαίνει, ο αντίχριστος θα είναι τόσο δυνατός, ώστε δεν θα υπάρχει άνθρωπος ανώτερος του για να ζητηθεί από κάποια θύματα να απαλλαγούν από τα χέρια του αντιχρίστου. Και τότε μόνη σωτηρία τους θα είναι, των πιστών, να στραφούν προς τον ουρανόν και να παρακαλέσουν τόν Χριστό. Και πράγματι, η σωτηρία θα έλθει από τον Χριστό. Πως θα έρθει; Μάς το λέγει ο Απόστολος Παύλος στην Β’ πρός Θεσσαλονικείς επιστολήν του: “Ο Κύριος αναλωση αυτόν.” Θα τον καταστρέψει ο Κύριος. Και συνεπώς η προφητεία αυτή του Ιακώβ αναφέρεται καθολικά εις τον αντίχριστον. Θα μου πείτε από τον Δάν θα έλθει ο αντίχριστος; Ναί, περιμένετε. Ο Δανιήλ στο βιβλίο του,7 κεφάλαιο ,25 για να μην πω,οτι ολόκληρο κεφάλαιο έχει για τον αντίχριστο και πλείστα όσα άλλα χωρία εκτός του κεφαλαίου εκείνου.

Παίρνω ένα χαρακτηριστικό χωρίο. ” Και λόγους πρός Ύψιστον λαλήσει (ο αντίχριστος θα λαλήσει λόγους προς τον Ύψιστον φοβερούς) και τους αγίους τοο Υψίστου παλαιώσει (θα κακοποιήσει τους αγίους του Θεού) και υπονοήσει του αλλοιώσαι καιρούς και νόμον (και θα σκεφθεί να αλλοιώσει καιρούς και νόμον)”. Καιροί είναι η φύσις και νόμος είναι ο νόμος του Θεού. Προσέξτε όμως κάτι. Βρήκα μια καινούρια ερμηνεία επάνω καιρούς. Και χάρηκα πολύ γι’ αυτήν την ερμηνεία. Είναι η εξής: καιροί είναι το παρελθόν, η ιστορία και η παράδοσις.Θα το πω άλλη μια φορά, το παρελθόν, η ιστορία και η παράδοση.Θα ζητήσει ο αντίχριστος να αλλοιώσει την παράδοση, την ιστορία. Μήπως στην εποχή μας αλλοιώνεται η ιστορία; Μήπως στην εποχή μας η παράδοση αλλοιώνεται; Ο καθένας ας κρίνει. Ο καθένας ας κρίνει! Βλέπετε ότι γι ‘αυτό δεν το λέω εγώ τόσοι το λέγουν ζούμε ημέρες αντιχρίστου. Όταν βλέπουμε αλλοιώσεις πραγμάτων που ουδέποτε απετολμήθησαν να γίνουν, και βλέπουμε αυτές τις αλλοιώσεις ήδη να γίνονται, είναι καταπληκτικό.

Ο δε Νόμος πώς αλλοιούται; Όταν λέει ο Νόμος “ού μοιχεύσεις”, και σού λέει, “α βρε βλάκα ευκαιρίες σου τυχαίνουνε και λές ου μοιχεύσεις. Τι είναι η μοιχεία,τίποτα, δεν είναι. Και τι είναι η πορνεία, τίποτα δεν είναι. Γιατί τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου; Καταπίεση,λέγεται αυτό.

Αγαπητοί μου, διάβασα στο περιοδικό ΖΩΗ, το βρήκα στα επί των γεγονότων, το παίρνει από εφημερίδα. Ένας καθηγητής μέσης εκπαιδευσης,σ’ένα λύκειο της Ηλιουπόλεως, δεν το εχω μαζί μου να σας το διάβαζα, φοβερο πράγμα, είπε στους μαθητές, θα το διαβάσατε ίσως, είπε στους μαθητές, δέν θέλω, λέει να με σέβεσθε, αυτά είναι δουλοπρέπειες. Δουλοπρέπειες! Ο σέβασμός είναι δουλπρέπεια! Αλλά τί; Θέλω λέει να μου βρίζετε Χριστούς και Παναγίες, επί λέξη, όπως να σας βρίζω κι εγώ εσάς τα ίδια. Και αυτό λέγεται απελευθέρωση! Αυτό λέγεται ότι διατηρώ την προσωπικότητά μου και την ανθρωπιά μου. Ακούσατε παρακαλώ, ακούσατε; Αυτό θα πει αλλοίωση του νόμου. Αυτά τα ξανακούσατε άλλοτε ποτέ; Από τους παπούδες σας, τους προπαπούδες σας, τα είδατε πουθενά γραμμένα; Το περί σεβασμού θέμα το είδατε ποτέ να αλλοιώνεται, το είδατε πουθενά ποτέ; Πουθενά, ποτέ. ‘Αλλο πράγμα να υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν σέβεται. Δεν σέβεται αυτός. Αλλά δεν θα σου πει ποτέ όμως,στα καλά καθούμενα, και να έχει και υψηλή θέση και να σου πει ότι,τί θα πει σεβασμός, δεν έχει κανένα νόημα. Και εκείνοι που ετάχθησαν για την αγωγή της νεολαίας μας να γίνονται αυτοί οι χειραγωγοί στο σκοτάδι και στον γκρεμό, φοβερό πράγμα! Αυτό θα πει αλλοίωση καιρών καί νόμου.

Αλλά αγαπητοί μου τι να πει κανείς; Και ο Κύριος επροφήτευσε και ειδοποίησε τους μαθητές του για τον αντίχριστο. Καλύτερα, ειδοποίησε τους ίδιους τους Εβραίους ο Κύριος καί τούς είπε ότι,”εγώ ελήλυθα εν τω ονόματι του Πατρός μου καί ου λαμβάνεται με”. Εγώ ήλθα εις το όνομα του Πατέρα μου και δεν με λαμβάνετε. Εάν έλθει άλλος, εάν έλλος έλθει εν τω ονόματι τω ιδίω εκείνον λήψεσθε.” Ιωάννης 5,23. Όταν έλθει αλλός,αυτόν θα τον δεχθήτε και αυτός ο άλλος δεν είναι παρά ο αντίχριστος. Και όπως ερμηνεύει ο ιερός Χρυσόστομος – Πατρολογία 59,σελ. 235- “τον αντίχριστον ενταύθα ενίτεται.” δηλαδή υπαινίσσεται εδώ ο Κύριος αυτόν τον ίδιον τον αντίχριστον.

Αλλά επειδή η ώρα πέρασε, πρώτα ο Θεός,θα συνεχίσουμε την ερχομένη Κυριακή.

____________________________

Η καταγωγή του Αντιχρίστου φαίνεται να είναι ένα σημείο διαφοροποίησης απ’ τον Ιησού Χριστό, ένα σημείο-εξαίρεση στον κανόνα της τακτικής της μίμησης του Χριστού. Διότι ο Χριστός καταγόταν από τη γενιά του Δαβίδ, της φυλής του Ιούδα. Αντίθετα, ο Αντίχριστος θα έλκει την καταγωγή του απ’ τη φυλή του Δαν. Πάντως, στην Ιουδαϊκή παράδοση υπάρχει μια αναφορά που φαίνεται να συνδυάζει αυτές τις δυο απόψεις. Συγκεκριμένα, υπάρχει μια Ιουδαϊκή παράδοση σύμφωνα με την οποία ο πατέρας του Αντιχρίστου θα κατάγεται απ’ τη φυλή του Ιούδα, ενώ η μητέρα του απ’ τη φυλή του Δαν. Βλ. Louis Ginzberg, “ Antichrist ”, Αποσπάστηκε απ’ την ηλεκτρονική διεύθυνση http://Jewishencyclopedia.com/view-friendly.jsp?arbid=1577&letter=A.

Πηγή

Μεγάλου Αθανασίου, προς Αντίοχον

Ἐρώτ. ρη. Ποῖον σημεῖον ὀφείλει κρατεῖν ὁ ἄνθρωπος, ἵνα μὴ πλανηθῇ καὶ δέξηται τὸν Ἀντίχριστον, νομίζων ὅτι ὁ Χριστός ἐστιν;

  Ἀπόκ. Ὅπερ ὁ Κύριος ἡμῖν παρέδωκεν εἰπὼν, ὅτι “ὥσπερ ἡ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν, καὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν, οὕτως ἔσται καὶ ἡ δευτέρα παρουσία τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ.” Ὅθεν μανθάνομεν, ὅτι πᾶς Χριστὸς ἐρχόμενος, καὶ μὴ ἐξαίφνης ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ ἐν μιᾷ ὥρᾳ εὑρισκόμενος, τοιοῦτος ἀναμφιβόλως Ἀντίχριστός ἐστιν.

Ἐπὶ γὰρ τῆς δευτέρας παρουσίας τοῦ Χριστοῦ πᾶσα ἡ ἀνθρωπότης ἐν τῷ ἅμα εὑρίσκεται, καὶ ἐν μέσῳ αὐτῆς ὁ Χριστὸς ὑπὸ πάντων ὁρώμενος.

  Ἐρώτ. ρθ. Ἀληθὲς δὲ, ὅτι ἐξ Αἰγύπτου ἐξέρχεται ὁ Ἀντίχριστος, καὶ σημεῖόν τι ἐν τῇ χειρὶ τῇ μιᾷ, καὶ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τῷ ἑνὶ κέκτηται;

  Ἀπόκ. Πάντα ταῦτα γραώδεις μῦθοί εἰσιν. Ὁ γὰρ Ἀντίχριστος οὐδὲν σημεῖον τοιοῦτον κέκτηται· ἀλλὰ καὶ ἐκ τῆς Γαλιλαίας, ὅθεν ὁ Χριστὸς ἐξῆλθεν, ἐξέρχεται, ὥς φησιν ἡ Γραφή· “Σκύμνος λέοντος Δὰν, καὶ ἐκπηδήσει ἐκ Βασάν.” Αὕτη δέ ἐστιν Σκυθόπολις.

  Ἐρώτ. ρι. Λέγουσί τινες, ὅτι οὐδύναται ὁ Ἀντίχριστος νεκρὸν ἄνθρωπον ἀναστῆσαι· ἐπεὶ πάντα τὰ λοιπὰ σημεῖα ποιεῖ.

  Ἀπόκ. Τὸ εἰπεῖν τὸν Ἀπόστολον περὶ τοῦ Ἀντιχρίστου, ὅτι ἐν πᾶσι σημείοις καὶ δυνάμεσι πλάνης, εὔδηλον ὅτι καὶ νεκρὸν δείκνυσιν ἐγειρόμενον, οὐκ ἐν ἀληθείᾳ, ἀλλ’ ἐν φαντασίᾳ.

__________________________________

Η φυλή του Δαν σήμερα

 • Στη Δυτική Αφρική ζει μία φυλή με το όνομα του Δαν, κυρίως στην Ακτή Ελεφαντοστούν. Το όνομα ιντριγκάρει ειδικά όταν θυμόμαστε ότι οι Beta Israel (Falashas) από την Αιθιοπία , φαίνεται ότι κατάγονται από τη φυλή του Δαν κυρίως. Πηγή και εδώ

 • Ο μαζικός επαναπατρισμός των Φαλάσας από την Αιθιοπία στο Ισραήλ ξεκίνησε στις αρχές τις δεκαετίας του ’70, μέ βάση ένα διάταγμα των αρχιραββίνων του Ισραήλ , που έλεγε ότι οι Εβραίοι της Αιθιοπίας είναι “εξ΄ολοκλήρου” Εβραίοι. Το 2002 στο Ισραήλ ζούσαν 85.000 Αιθίοπες Εβραίοι, εκ των οποίων 23.000 ήταν γεννημένοι στο Ισραήλ. Πηγή

 • Ο επαναπατρισμός συνεχίζεται. Πηγή

 • 1973- Ο Ραββίνος Ovadia Yosef, o Σεφαρδίτης Αρχιραββίνος του Ισραήλ, αποφασίζει (σε συμφωνία με τον ραββίνο Radbaz που διακύρηξε το ίδιο τον 16ο αιώνα), ότι οι Beta Israel είναι από τη φυλή του Δαν και επιβεβαιώνει την Εβραϊκη ταυτότητα της κοινότητας. Πηγή

 • Η δολοφονία του Τζόρτζ Φλόυντ από την αστυνομία στις 25/05 και οι μαζικες αντιρατσιστικές διαδηλώσεις που προκάλεσε αυτό το γεγονός, τράβηξαν μια ευαίσθητη χορδή και στην Αιθιοπική κοινότητα του Ισραήλ. Πάνω από 144.000 Εβραίοι με καταγωγη από την Αιθιοπία ζούν στο Ισραήλ. Πηγή

 • Ναι , οι Ασκενάζι Εβραίοι είναι έγχρωμοι. Πηγή

 • Περηφάνια, όχι προκατάληψη: Είμαστε, νέοι, Εβραίοι και μαύροι. Πηγή

 • Πόσοι έγχρωμοι Εβραίοι υπάρχουν; Δεν ειναι απλώς μια ακαδημαϊκή ερώτηση. Πηγή

 • Η μαμά μου είναι λευκή και ο μπαμπάς μου μαύρος. Μην με αποκαλείτε έγχρωμη Εβραία. Ο Εβραϊκός κόσμος αλλάζει και άνθρωποι που μοιάζουν όπως εγώ γίνονται η απεικόνιση του “τυπικού Εβραίου” όλο και περισσότερο, μέρα με τη μέρα. Πηγή

______________________________________________

Απεικόνιση του εμφανώς μιγά “μεσσία” στο Παγκόσμιο Συμβούλιο “Εκκλησιών” . Πηγή

 

Πηγή

Προβολές : 1,124


Μοίρασέ το:Ετικέτες: , ,

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ


Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες, θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας, για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης, σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολογίου, μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε, καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιοδνήποτε τρόπο, το ιστολόγιο. Ο διαχειριστής του ιστολογίου, δεν ευθύνεται για τα σχόλια και τους δεσμούς που περιλαμβάνει. Τονίζουμε ότι υφίσταται μετριασμός των σχολίων και παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, να έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
 • Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες, ασυνάρτητος λόγος και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις, υπονοούμενα, απειλές ή χυδαιολογίες.>
 • Μην δημοσιεύετε άσχετα με το θέμα σχόλια.
 • Ο κάθε σχολιαστής, οφείλει να διατηρεί ένα μόνον όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
 • Με βάση τα παραπάνω, η διαχείριση, διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης σχολίων, χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.
 • Επιπλέον σας τονίζουμε, ότι το ιστολόγιο, λειτουργεί σε εθελοντική βάση και ως εκ τούτου, τα σχόλια θα αναρτώνται μόλις αυτό καταστεί δυνατόν.

Διαβάστε ακόμα