Παραγραφή χιλιάδων εκκρεμών υποθέσεων (με ποινή έως 1 χρόνο) και καταδικών έως 6 μήνες – Όλες οι εξαιρέσεις

Παραγραφή χιλιάδων εκκρεμών υποθέσεων (με ποινή έως 1 χρόνο) και καταδικών έως 6 μήνες – Όλες οι εξαιρέσεις

18 Μαΐου, 2020 0 Από Καλλιόπη Σουφλή
Προβολές:198
Μοίρασέ το

Από την παραγραφή και την παύση ποινικής δίωξης εξαιρούνται τα αδικήματα που αφορούν στη διάδοση του κορονοιού (285 ΠΚ) και άλλα αδικήματα που σχετίζονται π.χ. με απόδραση κρατουμένου, με διατάραξη πλειστηριασμών (πράξεις κατά συμβολαιογράφου), ψευδή καταγγελία στην Αρχή (230 ΠΚ), προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας (337 ΠΚ) κ.λπ.

 

Χιλιάδες εκκρεμείς υποθέσεις που έχουν ως όριο ποινής το 1 έτος και οι καταδικαστικές αποφάσεις με ποινή έως 6 μήνες παραγράφονται και παύει η ποινική τους δίωξη με διάταξη που κατέθεσε χθες στη Βουλή ο Υπουργός Δικαιοσυνης, Κωστας Τσιάρας.

Η διάταξη, όπως είχε αποκαλύψει το dikastiko.gr, αποτελούσε σαφές αίτημα της ηγεσίας των δικαστηρίων (Αρείου Πάγου και μάλιστα δυο φορές), αλλά της Ένωσης Εισαγγελέων με σαφή στόχευση την αποσυμφόρηση των πινακίων των ποινικών δικαστηρίων που πλέον έχουν υπερφορτωθεί με δεδομένο ότι τα ακροατήρια ήδη δεν λειτουργούν λόγω κορονοϊού από τα μέσα Μαρτίου.

 

Από την παραγραφή και την παύση ποινικής δίωξης εξαιρούνται τα αδικήματα που αφορούν στη διάδοση του κορονοιού (285 ΠΚ) και άλλα αδικήματα που σχετίζονται π.χ. με απόδραση κρατουμένου, με διατάραξη πλειστηριασμών (πράξεις κατά συμβολαιογράφου), ψευδή καταγγελία στην Αρχή (230 ΠΚ), προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας (337 ΠΚ) κ.λπ.

 

 

Συγκεκριμένα εξαιρούνται οι παραβάσεις :

 

α) των άρθρων 82A (εγκλήματα με ρατσιστικό χαρακτήρα), 142( από αμέλεια κίνδυνος του κράτους), 155( προσβολή συμβόλων άλλου κράτους) , 158 παρ. 2 ( νόθευση εκλογικής διαδικασίας σε περιφερειακό ή δημοτικό επίπεδο) , 160 ( αντιποίηση αρχής) , 163( παραβίαση μυστικότητας ψηφοφορίας) , 166 παρ. 1( διατάραξη εκλογικής διαδικασίας) , 168 παρ. 3( διατάραξη και παρακώλυση υπαλλήλου (συμβολαιογράφου) σε πλειστηριασμό)  , 173 παρ. 1( απόδραση κρατουμένου) , 175( αντιποίηση αρχής)  178 ( παραβίαση σφραγίδων αρχής) , 183( διέγερση μέσω διαδικτύου σε εξέγερση)  , 184 παρ. 1 ( διέγερση σε τέλεση κακουργημάτων ή πλημμελημάτων) , 221 παρ. 2 εδάφιο πρώτο ( ψευδές ιατρικό πιστοποιητικό) , 230 ( ψευδής καταγγελία) , 285 παρ. 4 περ. α ( διάδοσης ασθενειών)  , 304A παρ. 1 εδάφιο δεύτερο (σωματική βλάβη εμβρύου ή νεογνού)  , 337 παρ. 1 ( προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας) , 358 του Π.Κ.(παραβίαση υποχρέωσης διατροφής)   και 377 Π.Κ.(κλοπη και υπεξαίρεση μικρής αξίας)  για τις περιπτώσεις αγοράς εμπορευμάτων με πίστωση.

 

Χαρακτηριστικά η διάταξη αναφέρει:

Άρθρο 63 : Παραγραφή και παύση ποινικής δίωξης

 

 1. Παραγράφεται το αξιόποινο και παύει η δίωξη των πλημμελημάτων, που έχουν τελεσθεί μέχρι και την 30η.04.2020, κατά των οποίων ο νόμος, ως κύρια ποινή , απειλεί ποινή φυλάκισης μέχρι ένα (1) έτος ή χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας ή σωρευτικά κάποιες από τις παραπάνω ποινές .
 2. Εάν, στην περίπτωση των πλημμελημάτων της παρ . 1, ο υπαίτιος υποπέσει μέσα σε δύο (2) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος σε νέα από δόλο αξιόποινη πράξη κακουργήματος ή πλημμελήματος και καταδικαστεί αμετάκλητα οποτεδήποτε σε ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερη των έξι (6 ) μηνών, συνεχίζεται η κατ’ αυτού παυθείσα ποινική δίωξη και δεν υπολογίζεται στον χρόνο παραγραφής του αξιόποινου της πρώτης πράξης ο διανυθείς χρόνος από την παύση της δίωξης μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη για τη νέα πράξη.
 3. Οι δικογραφίες που αφορούν στις παραπάνω αξιόποινες πράξεις, τίθενται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα. Για την τύχη των πειστηρίων αποφαίνεται με διάταξή του, ο αρμόδιος εισαγγελέας 4. Οι αστικές αξιώσεις που απορρέουν από τις πράξεις που αναφέρονται στις παρ. 1 έως 3 , δεν θίγονται με οποιονδήποτε τρόπο.

 Η παραγραφή του αξιόποινου και η παύση της δίωξης δεν κωλύει την επιβολή των κατά νόμο προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων στις υποθέσεις αυτές.

5. Η κατά τα ανωτέρω παραγραφή του αξιόποινου και η παύση της ποινικής δίωξης , δεν ισχύει για τα πλημμελήματα, που προβλέπονται και τιμωρούνται από τις εξής διατάξεις:

 α) των άρθρων 82A, 142, 155, 158 παρ. 2, 160, 163, 166 παρ. 1, 168 παρ. 3, 173 παρ. 1, 175 178, 183, 184 παρ. 1, 221 παρ. 2 εδάφιο πρτο, 230, 285 παρ. 4 περ. α, 304A παρ. 1 εδάφιο δεύτερο, 337 παρ. 1, 358 του Π.Κ. και 377 Π.Κ. για τις περιπτώσεις αγοράς εμπορευμάτων με πίστωση, β ) του άρθρου πέμπτου του ν. 2803/2000 (A’ 48) , γ) του άρθρου 6 παρ.4 του ν . 3213/2003 (A’ 309 ) , δ ) του άρθρου μόνου παρ. 1 του ν. 690/1945 (A’ 292), ε) του άρθρου 29 παρ. 1 εδάφιο πρτο του ν . 703/1977 (A’ 278) και του άρθρου 44 παρ. 1 εδάφια πρτο και δεύτερο και 2 του ν. 3959/2011 (A’ 93) , στ) του άρθρου 6 παρ. 2 και 3 του ν . 456/1976 (Α’ 277), ζ) του άρθρου 41 ΣΤ του ν. 2725/1999 (A’ 121), η) του άρθρου 10 του ν .4637/2019 (Α’ 180 ).

 

 1. Η θέση στο αρχείο , σύμφωνα με την παρ. 3, δικογραφίας , η οποία αφορά σε ποινική δίωξη που ασκήθηκε για γεγονός για το οποίο εξετάσθηκε ο διάδικος ή ο μάρτυρας ή έγινε η αναφορά στην αρχή ή η καταμήνυση ή ισχυρίστηκε ή διέδωσε ο υπαίτιος , δεν αποτελεί το τέλος της ποινικής δίωξης κατά την διάταξη του άρθρου 59 παρ. 2 Κ.Π..

 

Στην περίπτωση αυτή το τέλος της ποινικής δίωξης επέρχεται μετά τη συνέχιση της παυθείσας ποινικής δίωξης , σύμφωνα με την παρ. 2, και την έκδοση αμετάκλητης απόφασης ή αμετάκλητου βουλεύματος.

 

 1. Στις περιπτώσεις των άρθρων 224, 229, 362 εδάφιο δεύτερο και 363 Π.Κ., αν για το γεγονός για το οποίο εξετάσθηκε ο διάδικος ή ο μάρτυρας ή έγινε η αναφορά στην αρχή ή η καταμήνυση ή ισχυρίστηκε ή διέδωσε ο υπαίτιος , πριν την άσκηση ποινικής δίωξης τέθηκε η δικογραφία στο αρχείο, σύμφωνα με την παρ. 3, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών , μετά την προκαταρκτική εξέταση (άρθρα 243, 43 παρ. 1 εδάφιο δεύτερο Κ.Π.Δ.) , κατόπιν σύμφωνης γνώμης του εισαγγελέα εφετών, αναβάλλει, με πράξη του, κάθε περαιτέρω ενέργεια έως το τέλος της ποινικής διαδικασίας της υπόθεσης που τέθηκε στο αρχείο .

Άρθρο 64 Παραγραφή και μη εκτέλεση ποινών υπό όρο

 1. Κύριες ποινές: α) φυλάκισης διάρκειας μέχρι έξι (5) μηνών ή β) χρηματικές ποινές ή γ) ποινές παροχής κοινωφελούς εργασίας, που έχουν επιβληθεί με αποφάσεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος , εφόσον οι αποφάσεις δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες και οι ποινές αυτές δεν έχουν εκτιθεί με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος , παραγράφονται και δεν εκτελούνται υπό τον όρο ότι ο καταδικασθείς δεν θα τελέσει μέσα σε δύο (2) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος νέα αξιόποινη πράξη από δόλο, για την οποία θα καταδικαστεί αμετάκλητα οποτεδήποτε σε ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερη των έξι (6) μηνών.

 

Σε περίπτωση νέας καταδίκης, ο καταδικασθείς εκτίει αθροιστικά, μετά την έκτιση της νέας ποινής και τη μη εκτιθείσα και δεν υπολογίζεται στον χρόνο παραγραφής της μη εκτιθείσας ποινής, ο διανυθείς χρόνος από τη δημοσίευση του νόμου αυτού μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη για τη νέα πράξη. Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται για χρηματικές ποινές που έχουν επιβληθεί σωρευτικά με ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερη των έξι (6) μηνών .

 

 1. Οι μη εκτελεσθείσες κατά την παρ . 1 αποφάσεις τίθενται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα . Η παραγραφή των ποινών δεν κωλύει την επιβολή των προβλεπόμενων από το νόμο διοικητικών κυρώσεων στις υποθέσεις αυτές.
 2. Εξαιρούνται των ως άνω ρυθμίσεων αποφάσεις που αφορούν παραβάσεις των άρθρων 82A, 235, 236, 237, 242, 259, 285, 358 και 390 του Π.Κ., καθώς και των ν . 927/1979 (A’ 139), 3304/2005 (A’ 16) , του άρθρου 11 του ν . 4443/2016 (A’232) και της παρ . 6 του άρθρου πρώτου της από 25.02.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42 ), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) .
 3. Η θέση στο αρχείο , σύμφωνα με την παρ. 2, απόφασης η οποία αφορά σε ποινική δίωξη που ασκήθηκε για γεγονός για το οποίο εξετάσθηκε ο διάδικος ή ο μάρτυρας ή έγινε η αναφορά στην αρχή ή η καταμήνυση ή ισχυρίστηκε ή διέδωσε ο υπαίτιος δεν αποτελεί το τέλος της ποινικής δίωξης κατά τη διάταξη του άρθρου 59 παρ. 2 ΚΠΔ.

 

Στην περίπτωση αυτή το τέλος της ποινικής δίωξης επέρχεται όταν η από φαση που τέθηκε στο αρχείο καταστεί αμετάκλητη».

 

 

Πηγή

Προβολές : 198


Μοίρασέ το:Ετικέτες: , ,

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ


Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες, θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας, για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης, σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολογίου, μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε, καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιοδνήποτε τρόπο, το ιστολόγιο. Ο διαχειριστής του ιστολογίου, δεν ευθύνεται για τα σχόλια και τους δεσμούς που περιλαμβάνει. Τονίζουμε ότι υφίσταται μετριασμός των σχολίων και παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, να έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
 • Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες, ασυνάρτητος λόγος και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις, υπονοούμενα, απειλές ή χυδαιολογίες.>
 • Μην δημοσιεύετε άσχετα με το θέμα σχόλια.
 • Ο κάθε σχολιαστής, οφείλει να διατηρεί ένα μόνον όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
 • Με βάση τα παραπάνω, η διαχείριση, διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης σχολίων, χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.
 • Επιπλέον σας τονίζουμε, ότι το ιστολόγιο, λειτουργεί σε εθελοντική βάση και ως εκ τούτου, τα σχόλια θα αναρτώνται μόλις αυτό καταστεί δυνατόν.

Διαβάστε ακόμα