ΠΑΡΑΝΟΜΑ χαρακτηρίζει δικηγορικό γραφείο τα εμβόλια της Pfizer-BioNTech και Moderna, με την Ευρωπαϊκή Ένωση!!!!!!!!!!

30 Ιουλίου, 2021 0 Από Καλλιόπη Σουφλή
Προβολές:514
Μοίρασέ το

 

Οι ρήτρες σύμφωνα με τις οποίες οι κατασκευαστές εμβολίων δεν εγγυώνται ούτε είναι υπεύθυνοι για την αποτελεσματικότητα και την απουσία παρενεργειών θα πρέπει να θεωρηθούν εξαρχής παράνομες σύμφωνα με το βελγικό δίκαιο περί συμβάσεων.

“Αυτό που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν είναι ότι η φαρμακευτική βιομηχανία ξαφρίζει αυτή τη στιγμή όπως καμία βιομηχανία δεν έχει ξαφρίσει ποτέ στην ιστορία ολόκληρης της οικονομίας”.

Είναι γνωστό ότι η Επιτροπή της ΕΕ έχει υπογράψει συμβάσεις για την αγορά corona-εμβολίων με διάφορες εταιρείες.

Μιας και οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεχώς μιλούν για διαφάνεια, θεωρούμε άκρως προκλητικό το γεγονός οτι εν μέσω της “χειρότερης πανδημίας όλων των εποχών”(σύμφωνα με τα λεγόμενα των πολιτικών), τα συμβόλαια για την ένεση που θα μας…απελευθερώσει δεν έχουν δημοσιευθεί πουθενά.

Το συμβόλαιο με την AstraZeneca(το οποίο έχουμε δημοσιεύσει εδώ) είναι το μοναδικό που έχει δημοσιευθεί στην επίσημη σελίδα της ΕΕ αλλα και αυτό αρκετά…μονταρισμένο.

Οι συμβάσεις ήταν μυστικές, αλλά πλέον έχουν και στην περίπτωση της Pfizer-BioNTech και Moderna διαρρεύσει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή έχει συνάψει συμβάσεις μόνο για γενετικά τροποποιημένα παρασκευάσματα, αλλά όχι για τα κλασικά εμβόλια που διατίθενται επίσης από διάφορους κατασκευαστές.

Σαν Ε.Υ.Ε θεωρούμε οτι οι πολίτες πρέπει να είναι ενημερωμένοι καθώς, συμβόλαια σαν και αυτά που έχουν να κάνουν με την σωματική αλλα και ψυχική υγεία (κρίνοντας απο τις παρενέργειες που έχουν μεχρι τώρα αναφερθεί) των πολιτών, θα πρέπει να είναι προσβάσιμα στο ευρύ κοινό.

 

Τον Ιούλιο του 2020, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τροποποίησαν τον κανονισμό για τη χρήση φαρμάκων που περιέχουν ή αποτελούνται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, ο οποίος ίσχυε μέχρι τότε, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η χρήση γενετικά τροποποιημένων εμβολίων.

 

 

Πολύ ευνοϊκοί όροι χορηγήθηκαν στις εξαιρετικά εκτεταμένες συμβάσεις με την Pfizer-Biontech (104 σελίδες) και τη Moderna (69 σελίδες).

Οι εταιρείες δεν χρειάζεται να παρέχουν εγγυήσεις αποτελεσματικότητας, ούτε να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τυχόν ζημίες που προκαλούνται από τα παρασκευάσματα.

Τα κράτη μέλη και συνεπώς, οι φορολογούμενοι – που είναι οι αγοραστές των εμβολίων -, αναλαμβάνουν τελικά όλη την ευθύνη και τις συνέπειες για ζημίες ή αναποτελεσματικότητα.

Είναι σημαντικό για την εμπιστοσύνη του κοινού να αναλάβουν οι κατασκευαστές την ευθύνη τους για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας των εμβολίων.

Δεδομένου ότι το οικονομικό βάρος της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων βαρύνει τελικά (σχεδόν) εξ ολοκλήρου τα κράτη μέλη, οι κατασκευαστές δεν έχουν πλέον κανένα πραγματικό κίνητρο να προμηθεύουν και να εγγυώνται αποτελεσματικά και ασφαλή εμβόλια.

 

Κατά συνέπεια, η υποχρέωση των κατασκευαστών δεν έχει καμία ουσία.

Ωστόσο, οι φαρμακευτικές εταιρείες κερδίζουν τεράστια χρήματα από τα εμβόλια και τα τέστ, όπως σημειώνει ο συγγραφέας Ernst Wolff:

“Αυτό που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν είναι ότι η φαρμακευτική βιομηχανία ξαφρίζει αυτή τη στιγμή όπως καμία βιομηχανία δεν έχει ξαφρίσει ποτέ στην ιστορία ολόκληρης της οικονομίας”.

Η βελγική ένωση Notre Bon Droit, στην οποία διέρρευσαν οι συμβάσεις, έλαβε γνωμοδότηση από το δικηγορικό γραφείο De Bandt CV / SC σχετικά με τη νομική εγκυρότητα των συμβάσεων.

Η γνωμοδότηση είναι αρνητική, οι δικηγόροι θεωρούν τις συμβάσεις παράνομες και συνεπώς άκυρες.

Την γνωμοδότηση μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Η Notre Bon Droit εξέδωσε το ακόλουθο δελτίο τύπου σχετικά με το θέμα:

Η βελγική ένωση “Notre Bon Droit” ζήτησε από γνωστή ευρωπαϊκή δικηγορική εταιρεία νομική γνωμοδότηση σχετικά με τη νομιμότητα των ρητρών αποποίησης ευθύνης και εγγύησης που χορηγήθηκαν στους κατασκευαστές των εμβολίων COVID-19.

Οι ρήτρες αυτές διέπονται από το βελγικό δίκαιο σύμφωνα με τη συμφωνία μεταξύ των μερών.

Συνοψίζοντας, οι ρήτρες αυτές είναι, εκ πρώτης όψεως, άκυρες:

  • Επειδή οι κατασκευαστές δεν εγγυώνται την ελάχιστη αποτελεσματικότητα των εμβολίων που διαθέτουν στην αγορά,
  • Επειδή οι κατασκευαστές δεν αναλαμβάνουν καμία πραγματική ευθύνη για τυχόν βλάβες που μπορεί να προκαλέσουν αυτά τα εμβόλια,
  • Διότι τα κράτη μέλη (και συνεπώς οι φορολογούμενοι), που είναι οι αγοραστές των εμβολίων, αναλαμβάνουν τελικά όλη την ευθύνη και τις συνέπειες από την άποψη της ζημίας ή της αναποτελεσματικότητας.
  • Είναι σημαντικό για την εμπιστοσύνη του κοινού να αναλάβουν οι κατασκευαστές την ευθύνη να διασφαλίσουν ότι τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά και ασφαλή.

Η Notre Bon Droit καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ να επαναδιαπραγματευτούν αυτές τις συμβάσεις προς το συμφέρον των πολιτών.

Η γνωμοδότηση καταλήγει:

Οι ρήτρες σύμφωνα με τις οποίες οι κατασκευαστές εμβολίων δεν εγγυώνται ούτε είναι υπεύθυνοι για την αποτελεσματικότητα και την απουσία παρενεργειών θα πρέπει να θεωρηθούν εξαρχής παράνομες σύμφωνα με το βελγικό δίκαιο περί συμβάσεων.

Πράγματι, οι ρήτρες αυτές αποσκοπούν στο να απαλλάξουν τους κατασκευαστές από την κύρια υποχρέωσή τους (να παραδώσουν και να εγγυηθούν κάτι σύμφωνα με τη σύμβαση), αλλά επίσης -και κυρίως- στο να αφαιρέσουν από τη σύμβαση την ουσία της και κάθε χρήσιμο αποτέλεσμα.

Οι ρήτρες που απαιτούν από τα κράτη μέλη (ως αγοραστές του προϊόντος) να αναλαμβάνουν την υποχρέωση να αποζημιώνουν τους κατασκευαστές (ως πωλητές του προϊόντος) έναντι (σχεδόν) κάθε ζημίας που μπορεί να προκαλέσουν τα εμβόλια σε τρίτους (εμβολιαζόμενους) είναι, εκ πρώτης όψεως, προβληματικές. Δεδομένου ότι το οικονομικό βάρος της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων βαρύνει τελικά (σχεδόν) εξ ολοκλήρου τα κράτη μέλη, οι κατασκευαστές δεν έχουν πλέον κανένα πραγματικό κίνητρο να προμηθεύουν και να εγγυώνται αποτελεσματικά και ασφαλή εμβόλια. Κατά συνέπεια, η υποχρέωση των κατασκευαστών δεν έχει καμία ουσία.

Παρ’ όλα αυτά, ο δικαστής μπορεί να ασκήσει τη διακριτική του ευχέρεια να εξετάσει τις εξαιρετικές περιστάσεις που περιβάλλουν την παραγωγή των εμβολίων COVID-19 και τα συνολικά οικονομικά μεγέθη των συμβάσεων, προκειμένου να “μετριάσει” την προφανή παρανομία των ρητρών αυτών. Είναι επίσης πιθανό ο δικαστής να επικυρώσει τις ρήτρες εάν ο κατασκευαστής καταφέρει να αποδείξει ότι, κατά τη στιγμή της εμπορίας του εμβολίου COVID-19, δεν ήταν σε θέση να προβλέψει, υπό το πρίσμα της κατάστασης των επιστημονικών γνώσεων, την ύπαρξη σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών ή/και την αναποτελεσματικότητα του εν λόγω εμβολίου.

Αυτή η νομική γνωμοδότηση υπογραμμίζει την οικονομική επιβάρυνση των Βέλγων και των Ευρωπαίων φορολογουμένων.

Είναι αφύσικο οι φορολογούμενοι να επιβαρύνονται με το κόστος οποιασδήποτε ζημίας που προκαλείται από τα εμβόλια COVID-19, επιπλέον του τεράστιου κόστους που συνδέεται με την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης.

Θέτει επίσης το ζήτημα της εμπιστοσύνης του κοινού στον εμβολιασμό ενάντια στην COVID-19.

Για να αποκατασταθεί αυτή η εμπιστοσύνη, είναι ζωτικής σημασίας οι κατασκευαστές να εγγυώνται πλήρως και ανοιχτά την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των εμβολίων και να αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη για κάθε βλάβη που προκαλούν.

Ως εκ τούτου, η “Notre Bon Droit” καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ να επαναδιαπραγματευθούν επειγόντως τις σχετικές συμβάσεις και, σε αντίθετη περίπτωση, να προσφύγουν στα αρμόδια βελγικά δικαστήρια για να κηρυχθούν άκυρες οι εν λόγω ρήτρες.

Σε συμφωνία με το δικηγορικό γραφείο και σύμφωνα με την εντολή του, το “Notre Bon Droit” είναι έτοιμο να αποστείλει αντίγραφο της παρούσας νομικής γνωμοδότησης στα μέλη των εθνικών κοινοβουλίων και κυβερνήσεων, καθώς και στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

[email protected]

Δείτε τα στοιχεία, εδώ

Πηγή

Προβολές : 514


Μοίρασέ το:Ετικέτες: , , , , , ,

Αγαπητοί αναγνώστες των ΑΤΤΙΚΩΝ ΝΕΩΝ,

Δώδεκα χρόνια, συνταξειδεύουμε μαζί στον χώρο της διαδικτυακής ενημέρωσης. Σ’ αυτά τα χρόνια, στάθηκα δίπλα σας , με μοναδικό στόχο την ενημέρωσή σας, όσο πιο αντικειμενικά μπορούσα αφιερώνοντας ατέλειωτες ώρες γι'αυτήν. Μετά την διαγραφή του πρώτου μου ιστολογίου, αναγκάστηκα να πάω σε άλλη πλατφόρμα και να πληρώνω ένα σημαντικό ποσόν κάθε μήνα, για την ασφάλεια του ιστολογίου μου.

Μπορείτε να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια, με την μηνιαία συνδρομή σας, στην Paypal επιλέγοντας το μπανεράκι που βρίσκεται ακριβώς κατώ απο το κείμενο αυτό , και να προχωρήσετε στην διαδικασία δωρεάς όσο κοστίζει ένας καφές.

Η διαδικασία είναι πολύ απλή είτε έχετε λογαριασμό Paypal είτε όχι.Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε το ποσο και να επιλέξετε το κουτάκι με την σήμανση 'Make this a monthly donation' και εν συνεχεία να πατήσετε το κουμπακι 'Donate with PayPal' αν έχετε λογαριασμό με Paypal , η 'Donate with a Debit or Credit Card', αν δεν έχετε λογαριασμό με Paypal και κάνετε την δωρεά με χρεωστική η πιστωτική κάρτα.

Αν έχετε πρόβλημα με την διαδικασία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email [email protected] η να στείλετε μήνυμα απο την φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται σταθερά στο κάτω μέρος της σελίδας.

Σας ευχαριστώ για την στήριξη σας.

Καλλιόπη Σουφλή


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ


Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες, θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας, για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης, σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολογίου, μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε, καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιοδνήποτε τρόπο, το ιστολόγιο. Ο διαχειριστής του ιστολογίου, δεν ευθύνεται για τα σχόλια και τους δεσμούς που περιλαμβάνει. Τονίζουμε ότι υφίσταται μετριασμός των σχολίων και παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, να έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
  • Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες, ασυνάρτητος λόγος και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις, υπονοούμενα, απειλές ή χυδαιολογίες.>
  • Μην δημοσιεύετε άσχετα με το θέμα σχόλια.
  • Ο κάθε σχολιαστής, οφείλει να διατηρεί ένα μόνον όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
  • Με βάση τα παραπάνω, η διαχείριση, διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης σχολίων, χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.
  • Επιπλέον σας τονίζουμε, ότι το ιστολόγιο, λειτουργεί σε εθελοντική βάση και ως εκ τούτου, τα σχόλια θα αναρτώνται μόλις αυτό καταστεί δυνατόν.

Διαβάστε ακόμα