Τό Σύστημα κι᾿οἱ ὑπηρέτες του...

Τό Σύστημα κι᾿οἱ ὑπηρέτες του...

9 Νοεμβρίου, 2020 16 Από Καλλιόπη Σουφλή
Προβολές:595
Μοίρασέ το
Τό Σύστημα κι᾿οἱ ὑπηρέτες του...

Αύτό τό ἄτομο, ἀλλά καί ὁ τρόπος πού λειτούργησε στήν συγκεκριμένη περίπτωσι μέ τόν ὑπερήλικα συνάνθρωπό του,ἀντιπροσωπεύει τά μελλοντικά ὅργανα τοῦ Συστήματος.

Μέ ἄλλα λόγια,ἡ ἐπιλογή γιά μία ἀνάλογο θέσι θά γίνεται μέ γνώμονα τό πόσο ἠλιθιωδῶς πιστά σκυλιά εἶναι καί μέχρι ἐκεῖ.

 

Από εδώ και μπρος, θα γινόμαστε καθημερινοί μάρτυρες αυτού του απαίδευτου και κατά πολλούς ψυχασθενούς τμήματος της κοινωνίας, τους αστυνομικούς, που η στολή τους δίνει την αίσθηση της απόλυτης εξουσίας προς τον λαό.

Σήμερα, για να γίνεις αστυνομικός, θα πρέπει να έχεις πολλά απωθημένα ως άνθρωπος, τρομερή έλλειψη αξιοπρέπειας και συνείδησης και κυρίως θα πρέπει να μισείς τον κόσμο (μιλώ για την πλειοψηφία και όχι για την μικρή μειοψηφία που πιστεύει πως θα κυνηγάει τον κακό, έτσι όπως παίζαμε παιδιά τους κλέφτες και αστυνόμους).

Η στολή και η εξουσία που τους δίνει το σαθρό πολιτικό σύστημα, ανεβάζει το καταρρακωμένο και ασθενές ψυχικό τους υπόβαθρο, με αποτέλεσμα να ζούμε καταστάσεις εξωπραγματικές, που χαρακτηρίζονται από άκρατη βιαιότητα, που συναντάμε σε βαριά ψυχικά ασθενή άτομα, και χρήζουν νοσηλείας.

Δεν γνωρίζω τι σόι ” πατεράδες και μάνες” τους ανάθρεψαν, αλλά ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΝΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ… “ΒΛΑΣΤΑΡΙΑ ΤΟΥΣ”.

 

Καλλιόπη Σουφλή

 

 

Μή περιμένετε ν᾿ἀλλάξῃ τίποτα,ὄχι μόνον σ᾿αὐτή τήν χώρα,τήν ἤδη καταδικασμένη ( μπορεῖ ἀκόμη νά μήν τό ἔχουν καταλάβη,στήν πλειοψηφία τους οἱ ἑλλαδῖτες,ἀλλά εἶναι καταδικασμένοι καί ὄχι βεβαίως ἀπό κάποιον …ἰό…) ἀλλά σ᾿ὁλόκληρο τόν κόσμο.

Ναί σ᾿ὁλόκληρο τόν …πολιτισμένο κόσμο !

Καί ὁ λόγος πού δέν θ᾿ἀλλάξῃ τίποτα εἶναι προσδιορισμένος,πάντα ἦταν καί ὄχι βεβαίως ἀπό τήν «πλατιά μάζα»,πῶς νά προσδιορίσῃς τόν ἐαυτό σου ὡς αἴτιο ἑνός κακοῦ ἀφοῦ μέ μία λέξι,πρὄκειται γιά τόν ἴδιο τόν λαό !

Τόν κάθε λαό,τοῦ ὅποιου …πολιτισμένου κράτους τῆς ὑφηλίου.

Διαβᾶστε :

Αστυνομικός έδωσε πρόστιμο σε ….95χρονο γιατί δεν φορούσε σωστά τό ΦΙΜΩΤΡΟ!

Ο υπερβάλλοντας ζήλος του αστυνομικού να επιβάλλει 150 ευρώ πρόστιμο στον 95χρονο για μη σωστή χρήση μάσκας, ενώ θα μπορούσε να αρκεστεί σε μια σύσταση, προκάλεσε την οργή των πολιτών, όπως αναφέρει ιστοσελίδα…

Ἐσεῖς τό λέτε «ὑπερβάλοντα ζῆλον»,ἐγώ τό λέω μέ τήν πραγματική του ἔννοια : Ἔλλειψις παιδείας.

Ξέρετε,ἐν προκειμένῳ πῶς φαίνεται ἡ ἔλλειψις παιδείας ;

Πρῶτον,στό ὅτι δέν σέβεται ἕναν ὑπερήλικα,δεύτερον δέν τοῦ ἀναγνωρίζει τά αὐτονόητα,δῆλα δή νά μήν τοῦ ἔχει ὑποδείξη κανείς ποιός εἶναι ὁ σωστός τρόπος καλύψεως τῶν μερῶν τοῦ προσώπου πού χρειάζονται τήν προστασία τῆς μάσκας,τρίτον δέν τοῦ ἀναγνωρίζεται ἡ πρώτη φορά ὅπου συνήθως ἀρκεῖ ἡ σύστασις.

Αύτό τό ἄτομο,λοιπόν,ἀλλά καί ὁ τρόπος πού λειτούργησε στήν συγκεκριμένη περίπτωσι μέ τόν ὑπερήλικα συνάνθρωπό του,ἀντιπροσωπεύει τά μελλοντικά ὅργανα τοῦ Συστήματος.

Μέ ἄλλα λόγια,ἡ ἐπιλογή γιά μία ἀνάλογο θέσι θά γίνεται μέ γνώμονα τό πόσο ἠλιθιωδῶς πιστά σκυλιά εἶναι καί μέχρι ἐκεῖ.

Πόσο πιστοί ὑπηρέτες τοῦ Συστήματος θά εἶναι καί κυρίως δἰχως ἴχνος συναισθήματος,ῥομπότ δῆλα δή, κατά τήν ἐκτέλεσιν τῶν καθηκόντων τους.

Καί ὅλα αὐτά γιά τήν ἐξυπηρέτησιν τῶν ἀνθρώπων τοῦ Συστήματος οἱ ὁποῖοι θά εἶναι ἐν τέλει καί οἱ ἀποκλειστικῶς ὡφελημένοι καί σαφῶς κερδισμένοι.

Τά ὅργανα,ἁπλῶς θά ὑπηρετοῦν,μ᾿ἔνα ξεροκόμματο καί τίποτα περισσότερο διότι θά κακομάθουν.

Ὅπως τά ζῶα πού ἄν τά κακομάθεις μετά δέν τούς ἀρκεῖ τό ξεροκόμματο ἀλλά ζητοῦν κάθε μέρα τσιτσί…

Ἔτσι,τό Σύστημα ἐνδιαφέρεται νά ἔχῃ τέτοιας ὑποστάθμης ὑπηρέτες,παντοῦ ὄχι μόνον στήν ἀστυνόμευσιν,ἀλλά σ᾿ὅλους τούς τομεῖς ἐκφράσεώς του. 

Καί ἐδῶ στήν ἑλλαδική,μ᾿αὐτό τό «ἄξιον» ἐκπαιδευτικό σύστημα πού ὑφίσταται,τά πράγματα εἶναι πολύ πιό εὔκολα.

Ἔτσι,θά συναντᾶς καθημερινά γύρω σου τέτοια ὅντα/ὑπηρέτες τά ὁποῖα θά πρέπῃ νά ἀνέχεσαι διότι εἶσαι μέρος μιᾶς κοινωνίας πού βασίζεται στίς προδιαγραφές τοῦ ἐλεεινοῦ καί τρισαθλίου Συστήματος…

Υ.Γ. Ὁ Κοεντζόγλου βγῆκε καί ἀνακοίνωσε πώς δέν θά πραγματοποιηθοῦν οἱ τριήμεροι ( ἄκου τριήμεροι !!!) «ἑορτασμοί» γιά τήν «ἐπέτειο τοῦ πολυτεχνείου».

Εἶμαι σιγουρότατη πώς τά ἀναρχοάπλυτα θά ξαμολυθοῦν στούς δρόμους γιά νά τό …γλεντήσουν ἀπό πολλές ἀπόψεις.

Πρῶτον διότι δέν ὑπακούουν,ὡς ἀναρχικοί,στίς ἐπιταγές τοῦ ὅποιου καθεστῶτος,

δεύτερον διότι πρέπει νά ἑορτάσουν τήν «πολύτιμη ἐπέτειον» τῆς «νίκης κατά τῆς δικτατορίας»,

τρίτον διότι ἐπιβάλλεται νά συσχετίσουν τό γεγονός μέ τήν καταδίκη τῆς «ἐγκληματικῆς ὁργανώσεως» τῶν φασιστῶν/νεοναζιστῶν,

τέταρτον διότι ἄν δέν ἔρθουν,παραδοσιακῶς,σέ σύγκρουσι μέ τούς «μπάτσους-γουρούνια-δολοφόνους» δέν νοεῖται ἑορτασμός πολυτεχνείου,

πέμπτον διότι ἔχουν ἤδη ἔτοιμες τίς κλούβες (ὅπως αὐτές πού βάζουν τά πορτοκάλια) μέ τίς μολότωφ ,

ἔκτον διότι πρέπει νά κατεβάσουν κάμποσες βιτρίνες καταστημάτων γιά τίς ἐπικείμενες χριστουγεννιάτικες «ἀγορές» τους…

Ξέρετε,ἄν τούς ἐρωτήσετε,εἶμαι σίγουρη πώς θά σᾶς ἀραδιάσουν πολλούς ἀκόμη λόγους γιατί πρέπει νά ..ἑορτασθῇ τό τριήμερο καρναβάλι,συγγνώμη ἐπέτειος ἤθελα νά πῶ. Θά τό ᾿δεῖτε…

Καί τότε,εἶμαι πολύ περίεργη νά ἀκούσω τίς αἰτιολογήσεις τοῦ Κοεντζόγλου,τοῦ Κούλη,ἀλλά κι᾿ὅλων τῶν πολιτικάντηδων,βεβαίως…

Ὅπως πολύ περίεργη εἶμαι νά ᾿δῶ πόσες συλλήψεις θά γίνουν,ἄμα γίνουν,διότι αὐτή τήν φορά ἐκτός ἀπό τίς συνήθεις παραβάσεις τῶν ἀναρχοεξτρεμιστικῶν ἐγκληματικῶν ὁμάδων,θά ὑφίσταται μία ἀκόμη,σοβαρή,τῆς διασπορᾶς τοῦ ἰοῦ…

Ἡ Πελασγική

 

Πηγή

 

 

 

 

 

 

 

Προβολές : 595


Μοίρασέ το:Ετικέτες: , ,

Αγαπητοί αναγνώστες των ΑΤΤΙΚΩΝ ΝΕΩΝ,

Δώδεκα χρόνια, συνταξειδεύουμε μαζί στον χώρο της διαδικτυακής ενημέρωσης. Σ’ αυτά τα χρόνια, στάθηκα δίπλα σας , με μοναδικό στόχο την ενημέρωσή σας, όσο πιο αντικειμενικά μπορούσα αφιερώνοντας ατέλειωτες ώρες γι'αυτήν. Μετά την διαγραφή του πρώτου μου ιστολογίου, αναγκάστηκα να πάω σε άλλη πλατφόρμα και να πληρώνω ένα σημαντικό ποσόν κάθε μήνα, για την ασφάλεια του ιστολογίου μου.

Μπορείτε να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια, με την μηνιαία συνδρομή σας, στην Paypal επιλέγοντας το μπανεράκι που βρίσκεται ακριβώς κατώ απο το κείμενο αυτό , και να προχωρήσετε στην διαδικασία δωρεάς όσο κοστίζει ένας καφές.

Η διαδικασία είναι πολύ απλή είτε έχετε λογαριασμό Paypal είτε όχι.Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε το ποσο και να επιλέξετε το κουτάκι με την σήμανση 'Make this a monthly donation' και εν συνεχεία να πατήσετε το κουμπακι 'Donate with PayPal' αν έχετε λογαριασμό με Paypal , η 'Donate with a Debit or Credit Card', αν δεν έχετε λογαριασμό με Paypal και κάνετε την δωρεά με χρεωστική η πιστωτική κάρτα.

Αν έχετε πρόβλημα με την διαδικασία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email [email protected] η να στείλετε μήνυμα απο την φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται σταθερά στο κάτω μέρος της σελίδας.

Σας ευχαριστώ για την στήριξη σας.

Καλλιόπη Σουφλή


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ


Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες, θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας, για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης, σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολογίου, μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε, καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιοδνήποτε τρόπο, το ιστολόγιο. Ο διαχειριστής του ιστολογίου, δεν ευθύνεται για τα σχόλια και τους δεσμούς που περιλαμβάνει. Τονίζουμε ότι υφίσταται μετριασμός των σχολίων και παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, να έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
  • Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες, ασυνάρτητος λόγος και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις, υπονοούμενα, απειλές ή χυδαιολογίες.>
  • Μην δημοσιεύετε άσχετα με το θέμα σχόλια.
  • Ο κάθε σχολιαστής, οφείλει να διατηρεί ένα μόνον όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
  • Με βάση τα παραπάνω, η διαχείριση, διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης σχολίων, χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.
  • Επιπλέον σας τονίζουμε, ότι το ιστολόγιο, λειτουργεί σε εθελοντική βάση και ως εκ τούτου, τα σχόλια θα αναρτώνται μόλις αυτό καταστεί δυνατόν.

Διαβάστε ακόμα