Τὸ «Πολυτεχνεῖο» εἶναι ἕνα πτῶμα ποὺ κάθε χρόνο ἡ Ἀριστερὰ τὸ ξεθάβει καὶ τὸ περιφέρει στοὺς δρόμους γιὰ νὰ δικαιολογήσει τὴν ὕπαρξή της.  Σήμερα τόσο ἡ γενιὰ τοῦ Πολυτεχνεῖου ὅσο καὶ ἡ γενιὰ τῶν Τεθωρακισμένων δὲν φαίνεται νὰ ἔχουν τίποτε πιὰ νὰ χωρίσουν.

Τὸ «Πολυτεχνεῖο» εἶναι ἕνα πτῶμα ποὺ κάθε χρόνο ἡ Ἀριστερὰ τὸ ξεθάβει καὶ τὸ περιφέρει στοὺς δρόμους γιὰ νὰ δικαιολογήσει τὴν ὕπαρξή της. Σήμερα τόσο ἡ γενιὰ τοῦ Πολυτεχνεῖου ὅσο καὶ ἡ γενιὰ τῶν Τεθωρακισμένων δὲν φαίνεται νὰ ἔχουν τίποτε πιὰ νὰ χωρίσουν.

18 Νοεμβρίου, 2020 5 Από Καλλιόπη Σουφλή
Προβολές:331
Μοίρασέ το
 
ἡ ἀπαγόρευση τῆς ἐλεύθερης κυκλοφορίας καὶ συναθροίσεως τῶν πολιτῶν μπορεῖ νὰ πραγματοποιηθεῖ μόνο μὲ τὴν κήρυξη τῆς χώρας σὲ κατάσταση πολιορκίας, ἡ ὁποία ἔχει συγκεκριμένη χρονικὴ ἰσχὺ καὶ πρέπει νὰ κυρωθεῖ ἀπὸ τὴν Βουλὴ γιὰ νὰ ἰσχύσει, καὶ ὄχι μὲ διατάγματα καὶ πράξεις νομοθετικοῦ περιεχομένου.
 
Καὶ γι’ αὐτὸ μιλούσαμε τότε γιὰ ἄτυπη δικτατορία Μητσοτάκη, καὶ φαντάζαμε γραφικοί.
 
Καὶ γι’ αὐτὸ κατηγορούσαμε τὸ πολιτικὸ σύστημα, γιατὶ τὸ συνταγματικὸ πραξικόπημα πέρασε μὲ τὴν συναίνεση καὶ τὴν ἀνοχὴ ὁλόκληρης τῆς ἀντιπολίτευσης.

 
 
 
Όσο θα περνά ο καιρός, όλο και περισσότεροι πολίτες θα συνειδητοποιούν πως ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΓΑΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΚΙΩΔΗ ΑΡΧΗΓΟ.
 
ΚΑΙ ΟΛΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ.
 
Μας κυβερνάει μια κλίκα διεστραμμένων και πορωμένων υποκειμένων, ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ.
 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ, ΟΠΟΥ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΝΑ ΞΕΠΟΥΛΗΘΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΡΡΙΚΝΩΘΟΥΝ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΦΑΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ.
 
 
Καλλιόπη  Σουφλή
 
 
Τὸ «Πολυτεχνεῖο» εἶναι ἕνα πτῶμα ποὺ κάθε χρόνο ἡ Ἀριστερὰ τὸ ξεθάβει καὶ τὸ περιφέρει στοὺς δρόμους γιὰ νὰ δικαιολογήσει τὴν ὕπαρξή της.  Σήμερα τόσο ἡ γενιὰ τοῦ Πολυτεχνεῖου ὅσο καὶ ἡ γενιὰ τῶν Τεθωρακισμένων δὲν φαίνεται νὰ ἔχουν τίποτε πιὰ νὰ χωρίσουν.
 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ»
ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΟ «ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ»
 
Τὴν καραμπινάτη ἀντισυνταγματικότητα τῆς γενικῆς -καὶ ὄχι «Πολυτεχνειακῆς»- ἀπαγόρευσης τῶν ὑπαιθρίων συναθροίσεων τὴν καταγγέλλει ἀκόμη καί… ἡ Ἕνωση Δικαστῶν καὶ Εἰσαγγελέων, μὲ τόσο πρόδηλα νομικὰ ἐπιχειρήματα ποὺ ἤδη τὰ ἔχει ὑπ’ ὄψιν ὅποιος πολίτης γνωρίζει τὸ σύνταγμα -καὶ δὲν νομίζω νὰ εἶναι καὶ πολλοὶ οἱ δημοκράτες ποὺ ἔχουν κάνει τὸν «κόπο» νὰ τὸ διαβάσουν.
 
Γιὰ ὅσους διαθέτουν στοιχειώδη πολιτικὴ σκέψη καὶ δὲν ἔχουν κάψει τὰ ἐγκεφαλικά τους κύτταρα ἀπὸ τὸν παραταξιακὸ ὀπαδισμό, ἡ ἀπόφαση τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀστυνομίας περὶ ἀπαγορεύσεως ὅλων τῶν δημοσίων ὑπαιθρίων συναθροίσεων ἄνω τῶν τριῶν (καὶ ὄχι τεσσάρων, ὅπως γράφεται) ἀτόμων καθ’ ἅπασαν τὴν ἐπικράτεια (ΦΕΚ 5046, Ἀριθμ. 1029/8/18) εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι ἀποτελεῖ κατάφωρη καταπάτηση τοῦ Συντάγματος μὲ πρόσχημα τὴν ἀπαγόρευση τῆς ἐτησίας συγκεντρώσεως-διαδηλώσεως γιὰ τὴν ἐπέτειο τοῦ Πολυτεχνεῖου, καὶ ὅτι αὐτὴ θὰ ἀποτελέσει προηγούμενο γιὰ μελλοντικὲς ἀπαγορεύσεις κάθε εἴδους συγκεντρώσεως πολιτῶν.
 
Μὲ ἄλλα λόγια, εἶναι ἄλλο πρᾶγμα ἡ ἀστυνομία νὰ ἀπαγορεύει αἰτιολογημένως τὴν πραγματοποίηση συγκεκριμένης ὑπαιθρίας συναθροίσεως ἐπικαλούμενη σοβαρὸ κίνδυνο γιὰ τὴν δημοσία ἀσφάλεια (κάτι ποὺ προβλέπει τὸ σύνταγμα), καὶ εἶναι ἐντελῶς διαφορετικὸ πρᾶγμα νὰ ἀπαγορεύσει ὁποιαδήποτε ὑπαιθρία συνάθροιση σὲ ὁλόκληρη γεωγραφικὴ ἑνότητα, πολὺ δὲ περισσότερο σὲ ὁλόκληρη τὴν χώρα (κάτι ποὺ μπορεῖ νὰ γίνει μόνο μὲ τὴν κήρυξη τῆς χώρας σὲ κατάσταση πολιορκίας βάσει τῶν προβλεπομένων συνταγματικῶν διαδικασιῶν).
 
Σημειώνουμε ὅτι δὲν ὑπάρχει ἀστυνομικὴ ἀπόφαση γιὰ τὴν συγκέντρωση-διαδήλωση τοῦ «Πολυτεχνεῖου», καὶ ἀσφαλῶς οἱ δηλώσεις Μητσοτάκη-Χρυσοχοΐδη περὶ ἀπαγορεύσεώς της δὲν ἔχουν ὡς τέτοιες καμμία νομικὴ ἰσχύ.
 
Ἔτσι, μὲ τὴν κλασσικὴ πολιτικάντικη κουτοπονηριά, οἱ κυβερνῶντες ἔκαναν κάτι χειρότερο: δὲν ἔβαλαν τὸν ἀρχηγὸ τῆς ἀστυνομίας νὰ ἐκδώσει ἀπόφαση γιὰ τὴν ἀπαγόρευση τοῦ «Πολυτεχνεῖου» ἀλλὰ ὅλων τῶν ὑπαιθρίων συγκεντρώσεων σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἑλλάδα.
 
Μὲ δυὸ λόγια, ἡ κυβέρνηση ἐργαλειοποιεῖ τὸ «Πολυτεχνεῖο» γιὰ νὰ ἐπιβάλλει κατάσταση ἐκτάκτου ἀνάγκης ἀπὸ τὸ παράθυρο, δημιουργώντας τετελεσμένα γιὰ γενικευμένη καταστολὴ ὄχι μόνο κάθε εἴδους συγκεντρώσεως-διαδηλώσεως, ἀλλὰ καὶ κάθε ἁπλῆς ὑπαιθρίας συναθροίσεως πολιτῶν γιὰ ὁποιονδήποτε λόγο ἐν εἴδη στρατιωτικοῦ νόμου.
 
Ταυτοχρόνως, ἡ κυβέρνηση χρησιμοποιεῖ ἐπικοινωνιακὰ τὸ «Πολυτεχνεῖο» γιὰ νὰ τονώσει τὰ ἀντανακλαστικὰ τῶν Δεξιῶν καὶ νὰ τοὺς συσπειρώσει ὑπέρ της καλλιεργώντας παραταξιακὰ ψευτοδίπολα (αὐτὸ λέγεται κοινῶς «μάντρωμα»).
 
Τὴν ἀντισυνταγματικότητα τῆς ἀπόφασης τῆς ἀστυνομίας τὴν κατανοεῖ ὄχι ἁπλῶς ὁ πρωτοετὴς φοιτητὴς τῆς νομικῆς ἀλλὰ ὁποιοσδήποτε πολίτης ἔχει διαβάσει τὸ σύνταγμα.
 
Εἶναι αὐτὸ ἀκριβῶς ποὺ λέγαμε -μεταξὺ ἐλαχίστων- στὴν πρώτη καραντίνα:
Ὅτι ἡ ἀπαγόρευση τῆς ἐλεύθερης κυκλοφορίας καὶ συναθροίσεως τῶν πολιτῶν μπορεῖ νὰ πραγματοποιηθεῖ μόνο μὲ τὴν κήρυξη τῆς χώρας σὲ κατάσταση πολιορκίας, ἡ ὁποία ἔχει συγκεκριμένη χρονικὴ ἰσχὺ καὶ πρέπει νὰ κυρωθεῖ ἀπὸ τὴν Βουλὴ γιὰ νὰ ἰσχύσει, καὶ ὄχι μὲ διατάγματα καὶ πράξεις νομοθετικοῦ περιεχομένου.
 
Καὶ γι’ αὐτὸ μιλούσαμε τότε γιὰ ἄτυπη δικτατορία Μητσοτάκη, καὶ φαντάζαμε γραφικοί.
 
Καὶ γι’ αὐτὸ κατηγορούσαμε τὸ πολιτικὸ σύστημα, γιατὶ τὸ συνταγματικὸ πραξικόπημα πέρασε μὲ τὴν συναίνεση καὶ τὴν ἀνοχὴ ὁλόκληρης τῆς ἀντιπολίτευσης.
 
Ἀλλὰ φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς κορωνοϋστερίας ποὺ εἶχε καταλάβει ὁλόκληρο τὸ πολιτικὸ φάσμα τῶν «ἀπὸ κάτω».
 
Τώρα ἀρχίζουν νὰ φαίνονται τὰ ἀποτελέσματα.
 
Φυσικά, ἡ ἐπικοινωνιακὴ διαχείριση γίνεται καὶ ἀπὸ τὴν Ἀριστερά, γιὰ νὰ κατηγορήσει τὴν «φασίζουσα» Δεξιὰ («ὁ λαὸς δὲν ξεχνᾶ τί σημαίνει Δεξιὰ», «πάντα φασίστες ἤσασταν» καὶ ἄλλες τέτοιες παρλαπίπες -στὶς ὁποῖες ὅμως οἱ ἀριστεροὶ «καρατσιμᾶνε») καὶ γιὰ νὰ κρατήσει ζωντανὸ τὸ πάντα «ἐπίκαιρο ὅσο ποτὲ» πολυτεχνειακὸ κουφάρι.
 
Τὸ «Πολυτεχνεῖο» εἶναι ἁπλῶς τὸ πρόσχημα.
 
Ὁ στόχος εἶναι ἡ γερὴ σκλήρυνση τῆς καταστολῆς ἐν ὄψει τὴς μεγάλης κοινωνικῆς καταστροφῆς ποὺ προκαλεῖ ἡ καραντίνα.
 
Κανέναν δὲν ἐνοχλεῖ τὸ «Πολυτεχνεῖο».
Καὶ κανένας δὲν τοῦ δίνει πιὰ σημασία, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς κομμουνιστοφάγους δεξιοὺς καὶ τοὺς φασιστοφάγους ἀριστεροὺς παραταξιακοὺς χουλιγκάνους.
 
Τὸ «Πολυτεχνεῖο» εἶναι ἕνα πτῶμα ποὺ κάθε χρόνο ἡ Ἀριστερὰ τὸ ξεθάβει καὶ τὸ περιφέρει στοὺς δρόμους γιὰ νὰ δικαιολογήσει τὴν ὕπαρξή της.
 
Σήμερα τόσο ἡ γενιὰ τοῦ Πολυτεχνεῖου ὅσο καὶ ἡ γενιὰ τῶν Τεθωρακισμένων δὲν φαίνεται νὰ ἔχουν τίποτε πιὰ νὰ χωρίσουν.
 
Μᾶλλον κοιτάζονται συγκαταβατικὰ καθὼς συναντιόνται συχνὰ στὸ φαρμακεῖο, συζητᾶνε γιὰ τὶς ἀρρώστιες τους καὶ τρέμουν μήπως πεθάνουν ἀπὸ κορωνοϊό, μιᾶς καὶ κανένας ἀνθρώπινος θεὸς αὐτοῦ τοῦ μάταιου κόσμου δὲν μπορεῖ νὰ λυτρώσει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸν θάνατο.
 
Καὶ τὸ ἴδιο ἰσχύει τόσο γιὰ τοὺς δεξιοὺς ἀντικομμουνιστὲς -ποὺ εἶναι πρῶτα δεξιοὶ καὶ ἀντικομμουνιστὲς καὶ μετὰ χριστιανοὶ (δηλαδὴ καθόλου χριστιανοὶ)- ὅσο καὶ γιὰ τοὺς ἀριστεροὺς ἀθεόγερους, ποὺ νομίζουν πὼς θὰ ζοῦνε γιὰ πάντα, τσιρίζοντας ταυτόχρονα γιὰ τὸ κλείσιμο τῶν ἐκκλησιῶν καὶ γιὰ τὴν ἀπαγόρευση τῆς θείας κοινωνίας.

 

Πηγή

Προβολές : 331


Μοίρασέ το:Ετικέτες: , , , , ,

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ


Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες, θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας, για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης, σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολογίου, μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε, καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιοδνήποτε τρόπο, το ιστολόγιο. Ο διαχειριστής του ιστολογίου, δεν ευθύνεται για τα σχόλια και τους δεσμούς που περιλαμβάνει. Τονίζουμε ότι υφίσταται μετριασμός των σχολίων και παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, να έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
  • Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες, ασυνάρτητος λόγος και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις, υπονοούμενα, απειλές ή χυδαιολογίες.>
  • Μην δημοσιεύετε άσχετα με το θέμα σχόλια.
  • Ο κάθε σχολιαστής, οφείλει να διατηρεί ένα μόνον όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
  • Με βάση τα παραπάνω, η διαχείριση, διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης σχολίων, χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.
  • Επιπλέον σας τονίζουμε, ότι το ιστολόγιο, λειτουργεί σε εθελοντική βάση και ως εκ τούτου, τα σχόλια θα αναρτώνται μόλις αυτό καταστεί δυνατόν.

Διαβάστε ακόμα