Ἡ σχεδιασμένη ἐξολόθρευσις τοῦ ἀνθρωπίνου γένους

Ἡ σχεδιασμένη ἐξολόθρευσις τοῦ ἀνθρωπίνου γένους

19 Μαρτίου, 2021 3 Από Καλλιόπη Σουφλή
Προβολές:765
Μοίρασέ το

 

Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι πρέπει νά πεθάνουν, πιστεύουν, πρὄκειμένου οἱ ζωές αὐτῶν νά ἐπιτύχουν τήν ἀθανασία μέσῳ τοῦ πυριτίου.

Τά ἐμβόλια Covid-19 εἶναι τό τέλειο ὄπλο γιά τήν ἐπίτευξιν μαζικῆς ἐξολοθρεύσεως, ἐπειδή οἱ ἠλίθιοι, εὔπιστοι ἄνθρωποι παρατάσσονται ἐθελοντικῶς νά κάνουν τό «ἐμβόλιο-αὐτοκτονία».

 

 

Μια σύγχρονη Βαβέλ, δηλαδή… και οι σχεδιαστές τα ίδια ερπετά, όπως και πριν πεντέμισι χιλιάδες χρόνια…

Και τα μαστόρια ίδια… οι σκλάβοι… παλιοί και σύγχρονοι…

Κι η αλαζονεία ίδια… να φτάσει ο πύργος ως τον ουρανό.

Σατανιστές και τότε ο βασιλιάς και οι σχεδιαστές…

Σατανιστές και σήμερα…

Καθόλου τυχαίο…

Και ναι… το τέλος τους θα έρθει, γιατί θεοί στην θέση του Θεού, δεν θα γίνουν ποτέ.

Κρίμα που ο γήινος χρόνος δεν έχει καμιά σχέση με τον συμπαντικό του Θεού.

Η ανθρωπότητα έχει να περάσει πολλά ακόμα από τους Καμπαλιστές της πόρνης Βαβυλώνας…

 

Καλλιόπη Σουφλή

 

Υ.Γ. Η ιστορία, επαναλαμβάνεται… πάντα όμως με πολύ πόνο και αίμα για την ανθρωπότητα.

Γιά νά καταλάβετε γιατί οἱ παγκοσμιοποιητές ἐργἀζονται σκληρά γιά νά ἐξοντώσουν ὁλόκληρο τήν ἀνθρωπότητα πρέπει πρῶτα νά καταλάβετε τά σχέδια γιά τόν ἑαυτό τους.

Πιστεύουν στόν Μετανθρωπισμό καί πιστεύουν ὅτι πρὄκειται νά μεταβοῦν ἀπό τήν ζωή μέ βάσιν τόν ἄνθρακα σέ μία ζωή μέ βάσιν τό πυρίτιο, «μεταφορτώνοντας» τήν συνείδησίν τους σέ μηχανές. 

Μόλις βρεθοῦν στά μηχανήματα, πιστεύουν ὅτι θά ἔχουν ἄπειρη δύναμιν, ἀθανασία καί τήν ἰκανότητα νά ἐπεκτείνονται καί νά κατακτοῦν ὁλόκληρο τό Σύμπαν. Στήν οὐσία ὅτι θά γίνουν θεοί ! 

Ἀλλά ἡ κατασκευἠ μαζικοῦ στόλου διαστημοπλοίων ἐξερευνήσεως τοῦ διαστήματος, ῥομπότ ἐξολοθρευτές μέ βάσιν τό πυρίτιο, συστήματα ἐπικυριαρχίας γιά τήν Γῆ καί ἄλλους πλανήτες, ἀπαιτεῖ τεραστίους πόρους.

Αὐτοί οἱ πόροι-νερό, ὁρυκτά, γῆ, ἐνέργεια κ.λπ. – καταναλώνονται, ἐπί τοῦ παρόντος ἀπό τά δισεκατομμύρια ἀνθρώπων πού κατοικοῦν στόν πλανήτη.

Γι᾿αὐτό οἱ παγκοσμιοποιητές πρέπει νά ἐξοντώσουν τήν ἀνθρωπότητα πρὄκειμένου νά ἐλευθερώσουν πόρους γιά τήν νέα τους περιοχή πυριτίου πού σκοπεύουν νά κυριαρχήσουν καί νά ἐξοπλίσουν γιά νά κατακτήσουν, κυριολεκτικῶς, ὁλόκληρο τόν γαλαξία.

 


 

Ἡ ἀνθρωπότητα εἶναι ἐμπόδιο, ὅπως βλέπετε,στό νά ἐπιτύχουν τούς στόχους τους.

Πιστεύουν ἐπίσης ὅτι ἡ ἀνθρωπότης ἔχει πλέον ἐξυπηρετήση τόν σκοπό της δημιουργώντας τεχνητή νοημοσύνη καί ἀνώτερες μορφές ζωῆς μέ βάσιν τό πυρίτιο.

Ἑπομένως τό ἀνθρώπινο γένος εἶναι πλέον δαπανηρό κατά τήν ἄποψίν τους.

Γι᾿αὐτό ἀκριβῶς,οἱ παγκοσμιοποιητές λένε πώς διεξάγουν ἕναν «πόλεμο κατά τοῦ ἄνθρακα».

Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἔχουν δημουργηθῆ μέ βάσιν τόν ἄνθρακα.

Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι πρέπει νά πεθάνουν, πιστεύουν, πρὄκειμένου οἱ ζωές αὐτῶν νά ἐπιτύχουν τήν ἀθανασία μέσῳ τοῦ πυριτίου.

Τά ἐμβόλια Covid-19 εἶναι τό τέλειο ὄπλο γιά τήν ἐπίτευξιν μαζικῆς ἐξολοθρεύσεως, ἐπειδή οἱ ἠλίθιοι, εὔπιστοι ἄνθρωποι παρατάσσονται ἐθελοντικῶς νά κάνουν τό «ἐμβόλιο-αὐτοκτονία».

Αὐτό εἶναι τό ἰδανικό σχέδιο γιά τούς παγκοσμιοποιητές, ἐπεί δή δέν χρειάζεται νά ἀσχολοῦνται μέ πυροβολισμούς ἀνθρώπων, θαλάμους ἀερίων γι᾿αὐτούς ἤ ἀκόμη καί μαζικά μαζέματα σέ στρατόπεδα.

Τά βοοειδῆ/πρόβατα θά προσφερθοῦν ἐθελοντικά γιά τήν αὐτοκτονία τους πιστεύοντας πώς ἐνεργοῦν ὡς «ἔξυπνοι ἄνθρωποι» πού ἔχουν «κάνη τήν ἔρευνα» καί ἐμπιστεύονται τίς «ἔγκυρες πηγές» ὅταν ἀποφασίζουν νά κάνουν τό ἐμβόλιο/αὐτοκτονία..

Ἀπό τόν Mike Adams

How to survive the engineered EXTERMINATION of the human race


Ἀκοῦστε καί μάθετε,ἐδῶ ( ῥαδιοφωνική ἐκπομπή στό brighteon)
Ἀλήθεια,γιατί βιάζονται τόσο πολύ;
Ὅλα αὐτά πού συμβαίνουν τά τελευταῖα χρόνια, λογικῶς, θά χρειάζονταν τοὐλάχιστον μία 50ετία γιά νά συμβοῦν.
Ἄν σκεφθῇ κανείς πώς ἀπό ἐκείνη τήν πρώτη προσελήνωσιν, τό 1969, δέν ὑπῆρξε, οὐσιαστικῶς καμμία πρόοδος στό θέμα διαστημικά ταξείδια, εἶναι ἄξιον ἀπορίας ὅλη αὐτή ἡ τεχνολογία πού ἔχει ἀναπτυχθῆ καί λειτουργεῖ σέ γήϊνο ἐπίπεδο. 
Ἀναρωτιέμαι,πῶς καί γιατί γίνεται αὐτό;
Γιατί δέν ὑπάρχει μία συμπόρευσις τῆς τεχνολογίας σ᾿ὅλα τά ἐπίπεδα;
Ἐννοῶ ἐπάνω στήν Γῆ καί ἐκτός αὐτῆς.
 
Θά παρακινδυνέψω μία ὑπόθεσιν, συνδέοντας καί τό ἀρχικό μου ἐρώτημα πού ἀφορᾷ τήν βιασύνη πού τούς ἔχει πιάση : Μήπως, λέω, μήπως κάτι τούς ἐμποδίζει καί αὐτό τό κάτι εἶναι μία ἐκτός πλανήτου δύναμις; 
Χμμ… Καί ἴσως, ποιός ξέρει, μπορεῖ καί ὅλο αὐτό πού ἔχουν στήση κατά τῆς ἀνθρωπότητος νά εἶναι ἕνα εἶδος ἐκδικήσεως ἐναντίον ἐκείνης τῆς δυνάμεως, πού προφανῶς ἀποδεικνύεται ὑπερασπιστής τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως. 
 
Οἱ ἐωσφοριστές πού ἔχουν καταλάβη τήν Γῆ ἀλλά συνάμα εἶναι καί ἐγκλωβισμένοι σ᾿αὐτήν.
 
Μέ ἄλλα λόγια : ὁ Θεός εἶναι ὁ μεγάλος τους ἀντίπαλος.
Ὁ ἀνίκητος ἀντίπαλος καί ἡ μάχη τους κατά τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ ἐκδίκησις ἐναντίον Του.
Ἀλλά ἀποδεικνύεται ταυτοχρόνως καί κάτι πολύ σημαντικό : Ὁ Θεός μᾶς ἀγαπᾶ καί μᾶς προστατεύει.
Καί αὐτό εἶναι ἕνα πολύ καλό καί εὐοίωνο μήνυμα γιά τήν ἀνθρωπότητα. 
 
Ἐν τέλει,αὐτοί θά φᾶνε τό κεφάλι τους ! 
Υ.Γ. Γιά διαβᾶστε :
«…Υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτοί που φτιάχνουν και στηρίζουν όλο αυτό το «σενάριο» που στήνεται γύρω μας, βιάζονται.
Βλέπουν να πλησιάζουν κάποιες κοσμογονικές αναδιατάξεις και ανακατατάξεις που θα «αλλάξουν» τον πλανήτη, και θέλουν να φύγουν(;)…
Ποιοι είναι αυτοί, και γιατί βιάζονται να προκαλέσουν όλες αυτές τις ανακατατάξεις και την Παγκοσμιοποίηση;
Εντάξει, δέχομαι ότι είμαστε όλοι παιδιά ενός θεού, κτλ.
Αλλά, η διαδικασία των μεταλλάξεων και η δημιουργία ανθρώπινων προτύπων σε εργαστήρια, η δημιουργία ρομπότ με ανθρώπινη σάρκα, που θα καταλήξουν τελικά στη δημιουργία μοντέρνων Εκατόγχειρων και Γιγάντων, τι άλλο είναι, πέρα από τη δημιουργία ενός ρομποτικού στρατού;…»
καί πολλά ἄλλα ἄκρως σημαντικά, λεχθέντα ἀπό τό 2002, 18 χρόνια πρίν, ἀπό τόν ἀείμνηστο Φουράκη.
Ἡ Πελασγική

 

Πηγή

Προβολές : 765


Μοίρασέ το:Ετικέτες: , , , , ,

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ


Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες, θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας, για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης, σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολογίου, μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε, καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιοδνήποτε τρόπο, το ιστολόγιο. Ο διαχειριστής του ιστολογίου, δεν ευθύνεται για τα σχόλια και τους δεσμούς που περιλαμβάνει. Τονίζουμε ότι υφίσταται μετριασμός των σχολίων και παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, να έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
  • Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες, ασυνάρτητος λόγος και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις, υπονοούμενα, απειλές ή χυδαιολογίες.>
  • Μην δημοσιεύετε άσχετα με το θέμα σχόλια.
  • Ο κάθε σχολιαστής, οφείλει να διατηρεί ένα μόνον όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
  • Με βάση τα παραπάνω, η διαχείριση, διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης σχολίων, χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.
  • Επιπλέον σας τονίζουμε, ότι το ιστολόγιο, λειτουργεί σε εθελοντική βάση και ως εκ τούτου, τα σχόλια θα αναρτώνται μόλις αυτό καταστεί δυνατόν.

Διαβάστε ακόμα