S.O.S. Δημήτρης Δασκαλάκης (νομικός): ” ανάληψη της αστικής ευθύνης εκ μέρους του εργοδότη για τις παρενέργειες του εμβολίου συνιστά την κερκόπορτα του εμβολιασμού”!

S.O.S. Δημήτρης Δασκαλάκης (νομικός): ” ανάληψη της αστικής ευθύνης εκ μέρους του εργοδότη για τις παρενέργειες του εμβολίου συνιστά την κερκόπορτα του εμβολιασμού”!

24 Ιουλίου, 2021 1 Από Καλλιόπη Σουφλή
Μοίρασέ το
S.O.S. Δημήτρης Δασκαλάκης (νομικός): ” ανάληψη της αστικής ευθύνης εκ μέρους του εργοδότη για τις παρενέργειες του εμβολίου συνιστά την κερκόπορτα του εμβολιασμού”!

 

Δημήτρης Δασκαλάκης: “Η υπεύθυνη δήλωση περί ανάληψης αστικής ευθύνης εκ μέρους των εταιρειών για τις παρενέργειες και βλάβες που θα προκληθούν εξαιτίας του εμβολιασμού, συνιστά την σύγχρονη «κερκόπορτα» για την άλωση της προσωπικής μας συνείδησης.”

S.O.S. Δημήτρης Δασκαλάκης (νομικός): ” ανάληψη της αστικής ευθύνης εκ μέρους του εργοδότη για τις παρενέργειες του εμβολίου συνιστά την κερκόπορτα του εμβολιασμού”!

 

Από τους ελάχιστους νομικούς, που η νομική του κατάρτιση συμβαδίζει με την ακεραιότητα της προσωπικότητάς του,  ο δικηγόρος Δημήτρης Δασκαλάκης κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για μια δήλωση ΠΑΓΙΔΑ, που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και αφορά την ανάληψη ευθύνης από τους εργοδότες προς τους εργαζόμενους στην περίπτωση υποχρέωσης εμβολιασμού του εργαζόμενου.

Δεν γνωρίζω ποιός κυκλοφόρησε αυτή τη δήλωση.

Ζούμε σε παράξενες και σκοτεινές εποχές, που ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, έχει βγάλει παγανιά όλα τα “τσιράκια του”.

Οφείλω να δημοσιεύσω την νομική άποψη του δικηγόρου κ. Δημήτρη Δασκαλάκη, ως ενημέρωση και προειδοποίηση, για να μην πιαστεί κανείς εργαζόμενος στην ΦΑΚΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗΣ.

 

Καλλιόπη Σουφλή

 

Υ.Γ. Υπενθυμίζω την σημαντικότατη ΑΡΝΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ, από τον κ. Δασκαλάκη εδώ… καθώς και όλες τις αναρτήσεις στα ΑΤΤΙΚΑ ΝΕΑ, των εξαιρετικών νομικών συμβουλών του, εδώ

 

 

Άρθρο από τον Δημήτριο Νικ. Δασκαλάκη, Δικηγόρο Αθηνών.

 

Διακινείται τελευταία στο διαδίκτυο έγγραφη δήλωση σχετικά με την ανάληψη αστικής ευθύνης εκ μέρους του εργοδότη για τις παρενέργειες, επιπλοκές και βλάβες στην υγεία των μισθωτών που θα προκληθούν εξαιτίας της διενέργειας του εμβολιασμού.

 

Η υπεύθυνη δήλωση που υπέπεσε στην αντίληψή μου έχει το εξής περιεχόμενο:

 

 « ΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Ν. 1599/1086

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η, …………………υπευθύνως δηλώνω, γνωρίζοντας τις συνέπειες του νόμου, ότι σε περίπτωση που μετά τον εμβολιασμό του/της…………………, εργαζόμενου/ης στην επιχείρηση/υπηρεσία/φορέα…………………….και με θέση…………………….., παρουσιάσει παρενέργειες, επιπλοκές ή τυχόν άλλο ιατρικό πρόβλημα που επιφέρει από απλή σωματική μέχρι και ανήκεστη βλάβη στη σωματική ακεραιότητα και υγεία του, καθώς μέχρι και την ημερομηνία εμβολιασμού του, τεκμαίρεται υγιής,

Αναλαμβάνω κάθε αστική ευθύνη για τις ανωτέρω δυσμενείς συνέπειες στον εργαζόμενο και Υποχρεούμαι σε καταβολή τυχών νοσηλείων, έξοδα θεραπείας και/ή αποθεραπείας του εργαζομένου καθώς και αποζημίωσης και διαφυγόντων κερδών ένεκα ανικανότητας προς εργασία, ενώ σε περίπτωση που υπάρξει θανατηφόρος σωματική βλάβη, Υποχρεούμαι σε καταβολή αποζημίωσης στην οικογένεια και κληρονόμους του/της ανωτέρω εργαζομένου/ης.

 

Τόπος και ημερομηνία

 

Ο υπογράφων/Η υπογράφουσα»

 

Κατά την προσωπική μου γνώμη και άποψη, η υπεύθυνη δήλωση ανάληψης αστικής ευθύνης εκ μέρους του εργοδότη, κλονίζει και αμβλύνει την αποφασιστικότητα της άρνησης του εμβολιασμού και καλλιεργεί ένα κλίμα συνθηκολόγησης και αποδοχής του εμβολίου μεταξύ των εργαζομένων, υπό την απατηλή εκδοχή της καταβολής των νοσηλείων και χρηματικής αποζημίωσης σε περίπτωση επιπλοκής και βλάβης της υγείας ή πρόκλησης θανάτου.

Κανείς όμως δεν οφείλει να προσέρχεται σε μια αμφιβόλου αξίας και αποτελεσματικότητας προληπτική ιατρική πράξη, έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού του τις πιθανές σοβαρές ή λιγότερο σοβαρές, μεσοπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες, βλάβες, παρενέργειες και επιπλοκές της υγείας του οι οποίες θα προκληθούν από την διενέργεια ενός πειραματικού εμβολίου, αφού στην περίπτωση αυτή, με την δική του εκούσια συμμετοχή στην εμβολιαστική διαδικασία, παραβιάζεται μια θεμελιώδης ιατρική αρχή σύμφωνα με την οποία η πρόληψη ή θεραπεία για μια ασθένεια δεν πρέπει να προκαλεί χειρότερα αποτελέσματα από την ίδια την νόσο και ως εκ τούτου η μελλοντικώς εισπραχθησόμενη χρηματική αποζημίωση δεν αίρει την υφιστάμενη προσωπική μας ευθύνη για την προστασία της ατομικής μας υγείας που βρίσκει συνταγματική έκφραση και εφαρμογή στην διάταξη του άρθρου 5 παραγ. 5 του Συντάγματος, σύμφωνα με την οποία: «Καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας και της γενετικής του ταυτότητας».

Με την διακινούμενη στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εγγράφου δηλώσεως ανάληψης αστικής ευθύνης εκ μέρους των εργοδοτών, αφενός μεν μεθοδεύεται η άρση των δυσμενών συνεπειών του εμβολιασμού και αφετέρου καλλιεργείται μεταξύ των εργαζομένων ένα κλίμα πλασματικής αισιοδοξίας και εξασφάλισης τους από τις πιθανές παρενέργειες και επιπλοκές του εμβολιασμού.

 

Είναι όμως έτσι τα πράγματα; Να μην κοροϊδευόμαστε. Το ζήτημα της απόδειξης και θεμελίωσης της ιατρικής ευθύνης είναι ένα από τα δυσκολότερα στο δίκαιο των αδικοπραξιών.

 

Η υπογραφή της ανωτέρω δηλώσεως εκ μέρους του εργοδότη δεν συνεπάγεται άνευ άλλου τινός, την εκ των προτέρων αποδοχή της υπαιτιότητάς του και την αυτοδίκαιη και άμεση υποχρέωσή του για την καταβολή αποζημιώσεως.

 

Διαβάστε προσεκτικά: «Αναλαμβάνω κάθε αστική ευθύνη για τις ανωτέρω δυσμενείς συνέπειες στον εργαζόμενο…», επομένως προκύπτει αβίαστα ότι οι παρενέργειες, οι επιπλοκές και οι βλάβες της υγείας που προκαλούνται από τον εμβολιασμό, θα πρέπει να οφείλονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στην βλαπτικότητα και ελαττωματικότητα του εμβολίου και να μην συσχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με υφιστάμενο (γνωστό ή άγνωστο) υποκείμενο νόσημα ή με προϋπάρχουσα βλάβη της υγείας του εργαζομένου ή με βεβαρημένο οικογενειακό ιστορικό.

 

Επομένως για να ιδρυθεί ευθύνη του εργοδότη για την καταβολή αποζημιώσεως, θα πρέπει να αποδειχθεί ότι η βλάβη της υγείας προκλήθηκε εξαιτίας του εμβολίου με ταυτόχρονο αποκλεισμό άλλων πιθανών οργανικών ή παθολογικών αιτίων, με συνέπεια να ανακύπτουν δυσχερή ζητήματα που χρήζουν ενδελεχούς δικαστικής διερεύνησης και απόδειξης.

 

Επιβάλλεται δηλαδή να αποδειχθεί από τον ζημιωθέντα εργαζόμενο (ή στην απευκταία περίπτωση του θανάτου από τους νόμιμους κληρονόμούς του) η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της βλάβης της υγείας (ή θανάτου) και της ιατρικής προληπτικής πράξης, του εμβολιασμού.

Ο ενάγων (μισθωτός) φέρει το βάρος της αποδείξεως της βλαπτικής επενέργειας και του ελαττώματος του εμβολίου και της αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της εμβολιαστικής παρενέργειας και της επιπλοκής και βλάβης της υγείας του.

Η δε συμπεριληφθείσα στην ανωτέρω δήλωση της φράσεως «ότι μέχρι και την ημερομηνία του εμβολιασμού του, ο εργαζόμενος τεκμαίρεται υγιής», δεν συνιστά αμάχητο τεκμήριο, αλλά ο εργαζόμενος, ως ενάγων, φέρει το βάρος της αποδείξεως του σχετικού ισχυρισμού.

Η έγγραφη υπεύθυνη δήλωση ανάληψης αστικής ευθύνης εκ μέρους του εργοδότη, δεν λειτουργεί ως πανάκεια αλλά δυστυχώς αποκοιμίζει τους αφελείς και καλοπροαίρετους συνανθρώπους μας, ανοίγοντας τον δρόμο σε ένα πολυετή, πολυέξοδο και ψυχοφθόρο δικαστικό αγώνα που θα προκαλέσει τεράστια ψυχική και σωματική ταλαιπωρία στον εργαζόμενο και στην οικογένειά του καθώς και την οικονομική του αιμορραγία.

 

Ο σκοπός όμως της αφανούς σατανοκίνητης ελίτ που κινεί τα νήματα εκ του παρασκηνίου για τον παγκόσμιο εμβολιασμό της ανθρωπότητας θα έχει ήδη επιτευχθεί, αδιαφορώντας για τα αθέμιτα και παράνομα μέσα που μετέρχονται για την υλοποίηση των στόχων τους.

 

Η υπεύθυνη δήλωση περί ανάληψης αστικής ευθύνης εκ μέρους των εταιρειών για τις παρενέργειες και βλάβες που θα προκληθούν εξαιτίας του εμβολιασμού, συνιστά την σύγχρονη «κερκόπορτα» για την άλωση της προσωπικής μας συνείδησης.

 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου υπάρχουν  εταιρείες που δωροδοκούν με 500 και 300 ευρώ κατά περίπτωση τους εργαζόμενους τους, προκειμένου αυτοί να εμβολιαστούν.

Εγείρεται το εξής ερώτημα: Τι θα πράξουν οι πολίτες, αν οι εταιρείες ύστερα από μυστική και αφανή συνεννόηση με το κράτος για την παροχή οικονομικών ανταλλαγμάτων και φοροαπαλλαγών, αποδεχθούν την πρόταση των εργαζομένων και αναλάβουν εγγράφως την αστική ευθύνη για τις παρενέργειες του εμβολιασμού;

Κρίνεται πολύ πιθανό οι εργαζόμενοι να βρεθούν ενώπιον του εξής διλήμματος: Από την μια θα υφίσταται ο εργασιακός εκφοβισμός, η απειλή της απόλυσης και της αναστολής της εργασίας και του μισθού και από την άλλη, η δωροδοκία και η «πολύ ευνοϊκή» για τους εργαζόμενους έγγραφη δήλωση ανάληψης αστικής ευθύνης εκ μέρους του εργοδότη.

 

Πολύ φοβάμαι ότι η δήλωση ανάληψης αστικής ευθύνης συνιστά το «τυράκι» για να παγιδευτεί ο άτυχος πολίτης στο κλουβί του εμβολιασμού, χάνοντας μια για πάντα την προσωπική του βούληση και ελευθερία.

 

Ας  αναλάβει ο κάθε πολίτης την ευθύνη της προσωπικής του επιλογής.

Κατά την προσωπική μου εκτίμηση θεωρώ ότι είναι επωφελέστερη μια κάθετη δήλωση άρνησης εμβολιασμού που δεν αφήνει περιθώρια διαπραγμάτευσης και παρερμηνειών.

 

Η αυταρχική και ολοκληρωτικού τύπου εξουσία που ασκείται στην πατρίδα μας, πρέπει να λάβει το ηχηρό μήνυμα ότι το δικαίωμα του αυτοκαθορισμού δηλ. της προσωπικής αυτονομίας (στο πλαίσιο της προστασίας του δικαιώματος στον ιδιωτικό βίο) που βρίσκει συνταγματική έκφραση και εφαρμογή στο άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου συνιστά πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας, είναι αδιαπραγμάτευτο και δεν εξαρτάται από όρους και προϋποθέσεις.

 

Αυτή είναι η προσωπική μου θέση. Κάθε άνθρωπος, ας αποφασίσει σύμφωνα με την συνείδησή του.

 

Πηγή

Προβολές : 2,049


Μοίρασέ το:Ετικέτες: , , , , , ,

Αγαπητοί αναγνώστες των ΑΤΤΙΚΩΝ ΝΕΩΝ,

Δώδεκα χρόνια, συνταξειδεύουμε μαζί στον χώρο της διαδικτυακής ενημέρωσης. Σ’ αυτά τα χρόνια, στάθηκα δίπλα σας , με μοναδικό στόχο την ενημέρωσή σας, όσο πιο αντικειμενικά μπορούσα αφιερώνοντας ατέλειωτες ώρες γι'αυτήν. Μετά την διαγραφή του πρώτου μου ιστολογίου, αναγκάστηκα να πάω σε άλλη πλατφόρμα και να πληρώνω ένα σημαντικό ποσόν κάθε μήνα, για την ασφάλεια του ιστολογίου μου.

Μπορείτε να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια, με την μηνιαία συνδρομή σας, στην Paypal επιλέγοντας το μπανεράκι που βρίσκεται ακριβώς κατώ απο το κείμενο αυτό , και να προχωρήσετε στην διαδικασία δωρεάς όσο κοστίζει ένας καφές.

Η διαδικασία είναι πολύ απλή είτε έχετε λογαριασμό Paypal είτε όχι.Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε το ποσο και να επιλέξετε το κουτάκι με την σήμανση 'Make this a monthly donation' και εν συνεχεία να πατήσετε το κουμπακι 'Donate with PayPal' αν έχετε λογαριασμό με Paypal , η 'Donate with a Debit or Credit Card', αν δεν έχετε λογαριασμό με Paypal και κάνετε την δωρεά με χρεωστική η πιστωτική κάρτα.

Αν έχετε πρόβλημα με την διαδικασία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email [email protected] η να στείλετε μήνυμα απο την φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται σταθερά στο κάτω μέρος της σελίδας.

Σας ευχαριστώ για την στήριξη σας.

Καλλιόπη Σουφλή


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ


Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες, θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας, για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης, σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολογίου, μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε, καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιοδνήποτε τρόπο, το ιστολόγιο. Ο διαχειριστής του ιστολογίου, δεν ευθύνεται για τα σχόλια και τους δεσμούς που περιλαμβάνει. Τονίζουμε ότι υφίσταται μετριασμός των σχολίων και παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, να έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
  • Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες, ασυνάρτητος λόγος και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις, υπονοούμενα, απειλές ή χυδαιολογίες.>
  • Μην δημοσιεύετε άσχετα με το θέμα σχόλια.
  • Ο κάθε σχολιαστής, οφείλει να διατηρεί ένα μόνον όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
  • Με βάση τα παραπάνω, η διαχείριση, διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης σχολίων, χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.
  • Επιπλέον σας τονίζουμε, ότι το ιστολόγιο, λειτουργεί σε εθελοντική βάση και ως εκ τούτου, τα σχόλια θα αναρτώνται μόλις αυτό καταστεί δυνατόν.

Διαβάστε ακόμα