ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΦΟΡΕΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΣΚΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

S.O.S. Διαβάστε και διαδώστε το. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΦΟΡΕΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΣΚΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

1 Σεπτεμβρίου, 2020 3 Από Καλλιόπη Σουφλή
Μοίρασέ το
ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΦΟΡΕΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΣΚΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΘΕ ΓΟΝΕΑΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΘΩΡΑΚΙΣΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΤΟΥ:

Οι εκπαιδευτικοί που καλούνται να εφαρμόσουν τυχόν μέτρα υποχρεωτικής προσέλευσης μαθητών με χρήση μάσκας, θα πρέπει να έχουν υπ’ όψιν τα ανωτέρω άρθρα καθώς και ότι σε περίπτωση τυχόν παρενεργειών στον οργανισμό των μαθητών από την πολύωρη χρήση μάσκας, θα υπέχουν και αστική και ποινική ευθύνη έναντι των γονέων που έχουν τη γονική μέριμνα και ασκούν την επιμέλεια των τέκνων τους, καθώς καλούνται να εφαρμόσουν παράνομες και αντισυνταγματικές εντολές.

 

Κύριοι εκπαιδευτικοί, επειδή ΑΓΝΟΕΙΤΕ προφανώς και τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα και τις τεράστιες ευθύνες που σας έχουν πετάξει στη μούρη, τα σαπρόφυτα της δικτατορίας του Μητσοτάκη, ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΣΑΣ, ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙΤΕ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΟΙ ΠΟΛΥ ΑΣΧΗΜΑ.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΕ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΚΛΙΚΑΣ ΕΒΡΑΙΟΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ.

 

Καλλιόπη Σουφλή

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΦΟΡΕΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΣΚΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

1. Οι γονείς ως έχοντες τη γονική μέριμνα και ασκώντας την επιμέλεια έχουν και την ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ να λαμβάνουν αποφάσεις για την εκπαίδευση, υγεία και σωματική ακεραιότητα των ανήλικων παιδιών τους.

(κατεβάστε τὸ ἀρχεῖο για εκτύπωσι ἐδώ)

Περαιτέρω, όσον αφορά τη χρήση μάσκας ή μη (που αποτελεί, όπως ισχυρίζεται μια μερίδα λοιμωξολόγων, μέσο προφύλαξης από τον κορωναϊό/COVID 19), καθότι αποτελεί ιατρικό/παραϊατρικό βοήθημα και συνιστά βιοϊατρική παρέμβαση στον ανθρώπινο οργανισμό και τις αναπνευστικές λειτουργίες καθώς και εξάρτημα με άμεσες επιπτώσεις στο πρόσωπο κα το δέρμα του χρήστη, έχει εφαρμογή ο Ν. 3418/2005 (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας).

Η χρήση μάσκας εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της έννοια της «ιατρικής πράξης» σύμφωνα με τον εν λόγω νόμο, άρθρο 1 παρ. 1: «ιατρική πράξη είναι εκείνη που έχει ως σκοπό τη με οποιαδήποτε επιστημονική μέθοδο πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας του ανθρώπου».

Ο γονέας και μόνο μπορεί να συναινέσει, και μάλιστα ρητώς και εγγράφως, σε ιατρική πράξη που επιχειρείται στο ανήλικο τέκνο του, σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 2, εδ. αα ν.: «Αν ο ασθενής είναι ανήλικος, η συναίνεση δίδεται από αυτούς που ασκούν τη γονική μέριμνα ή έχουν την επιμέλειά του. Λαμβάνεται, όμως, υπόψη και η γνώμη του, εφόσον ο ανήλικος, κατά την κρίση του ιατρού, έχει την ηλικιακή, πνευματική και συναισθηματική ωριμότητα να κατανοήσει την κατάσταση της υγείας του, το περιεχόμενο της ιατρικής πράξης και τις συνέπειες ή τα αποτελέσματα ή τους κινδύνους της πράξης αυτής.

Στην περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 11 απαιτείται πάντοτε η συναίνεση των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα του ανηλίκου».

2. Οι σχολικοί σύμβουλοι, διευθυντές των σχολείων, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ να εφαρμόζουν μέτρα που συνιστούν ιατρικές πράξεις.

Δική τους αρμοδιότητα είναι να ακολουθούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και να διδάσκουν την ύλη στους μαθητές.

Περαιτέρω, συνιστά υπέρβαση αρμοδιοτήτων και ενέχονται γι’ αυτό, η απαγόρευση πρόσβασης των μαθητών στο σχολείο λόγω μη χρήσης μάσκας.

3. Η απομάκρυνση ενός παιδιού από το γονέα και η αφαίρεση της γονικής μέριμνας μπορεί να γίνει μόνο με δικαστική απόφαση, για εξαιρετικούς λόγους που ανάγονται στην αποδεδειγμένα κακή άσκηση της γονικής μέριμνας (άρθρα 1532 – 1533 Α.Κ.).

Η διαδικασία κινείται είτε από τον άλλον γονέα, είτε από τους πλησιέστερους συγγενείς του τέκνου, ή από τον εισαγγελέα, ενώ η σχετική απόφαση μπορεί να ληφθεί ακόμη και αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο.

Αρμόδιο για την εκδίκαση της σχετικής αίτησης είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο, το οποίο δικάζει κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας.

Η ΠΝΠ από 25/2/2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού», πέραν του προβληματικού σημείου ότι δεν αποτελεί τυπικό νόμο και δεν μπορεί να υπερισχύει άλλου νόμου, δεν μπορεί να αναιρέσει τη διαδικασία που απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Κ.

4. Άπαντες οι δημόσιοι υπάλληλοι (όπου συμπεριλαμβάνονται οι δάσκαλοι και οι καθηγητές της μέσης εκπαίδευσης) υπέχουν ευθύνη, αστική, ποινική και πειθαρχική, σύμφωνα με το άρθρο 105 Εις Ν. Α.Κ.: «Για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του δημοσίου κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί, το δημόσιο ενέχεται σε αποζημίωση, εκτός αν η πράξη ή η παράλειψη έγινε κατά παράβαση διάταξης που υπάρχει για χάρη του γενικού συμφέροντος. Μαζί με το δημόσιο ευθύνεται εις ολόκληρον και το υπαίτιο πρόσωπο, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων για την ευθύνη των υπουργών».

Σύμφωνα με το άρθρο 25, παρ. 2 και 3 Υπαλληλικού Κώδικα:

2. Ο υπάλληλος οφείλει να υπακούει στις διαταγές των προϊσταμένων του. Όταν όμως εκτελεί διαταγή, την οποία θεωρεί παράνομη, οφείλει, πριν την εκτέλεση, να αναφέρει εγγράφως την αντίθετη γνώμη του και να εκτελέσει τη διαταγή χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Η διαταγή δεν προσκτάται νομιμότητα εκ του ότι ο υπάλληλος οφείλει να υπακούσει σε αυτήν.

3. Αν η διαταγή είναι προδήλως αντισυνταγματική ή παράνομη, ο υπάλληλος οφείλει να μην την εκτελέσει και να το αναφέρει χωρίς αναβολή. Όταν σε διαταγή, η οποία προδήλως αντίκειται σε διατάξεις νόμων ή κανονιστικών πράξεων, διατυπώνονται επείγοντες και εξαιρετικοί λόγοι γενικότερου συμφέροντος ή όταν, ύστερα από άρνηση υπακοής σε πρώτη διαταγή που προδήλως αντίκειται σε τέτοιες διατάξεις, ακολουθήσει δεύτερη διαταγή που εκθέτει επείγοντες και εξαιρετικούς λόγους γενικότερου συμφέροντος, ο υπάλληλος οφείλει να εκτελέσει τη διαταγή και να αναφέρει συγχρόνως στην προϊσταμένη αρχή εκείνου που τον διέταξε. Επί νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, εφόσον εκείνος που διέταξε είναι το διοικητικό συμβούλιο ή το ανώτατο μονομελές όργανο διοίκησης, η αναφορά υποβάλλεται στον εποπτεύοντα Υπουργό. Εάν εκείνος που διέταξε είναι ο Υπουργός, η αναφορά υποβάλλεται στον Πρωθυπουργό.

Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί που καλούνται να εφαρμόσουν τυχόν μέτρα υποχρεωτικής προσέλευσης μαθητών με χρήση μάσκας, θα πρέπει να έχουν υπ’ όψιν τα ανωτέρω άρθρα καθώς και ότι σε περίπτωση τυχόν παρενεργειών στον οργανισμό των μαθητών από την πολύωρη χρήση μάσκας, θα υπέχουν και αστική και ποινική ευθύνη έναντι των γονέων που έχουν τη γονική μέριμνα και ασκούν την επιμέλεια των τέκνων τους, καθώς καλούνται να εφαρμόσουν παράνομες και αντισυνταγματικές εντολές.

Περαιτέρω δε, οι εκπαιδευτικοί δεν είναι σε θέση να εφαρμόσουν αποφάσεις με ενδεχόμενο μεγάλο αντίκτυπο στην ψυχική υγεία και κοινωνικοποίηση των παιδιών καθώς δεν διαθέτουν ειδική γνώση αλλά και δεν έχουν λάβει εξειδικευμένη κατάρτιση αντιμετώπισης τέτοιων περιπτώσεων, μέσω ειδικά σχεδιασμένων σεμιναρίων που όφειλε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να είχε ήδη καταρτίσει και διεξάγει.

5. Σε κοινή Ανακοίνωσή τους Π.Ο.Υ. και Unicef, στις 21/8/2020 (Advise on the use of masks for children in the Community in the context of Covid-19), εκφράζουν πολλές επιφυλάξεις για τη χρήση μάσκας σε παιδιά κάτω των 12 ετών, αναφέροντας ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για το πώς ο ιός μπορεί να επηρεάσει τα παιδιά καθώς και ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να σταθμίζονται και άλλοι παράγοντες όπως η κοινωνική τους ανάπτυξη ενώ επισημαίνουν ότι είναι προτιμότερη η λήψη άλλων μέτρων προφύλαξης, όπως «φυσική αποστασιοποίηση» (και όχι ο σκοπίμως χρησιμοποιούμενος από τα ΜΜΕ όρος της κοινωνιολογίας «κοινωνική αποστασιοποίηση»), υγιεινή των χεριών, επαρκής αερισμός των σχολικών αιθουσών κ.α.

Επίσης, στην εν λόγω Ανακοίνωση τονίζουν ότι «No children should be denied access to education because of mask wearing or the lack of a mask», σε μετάφραση «Σε κανένα παιδί δεν πρέπει να του αρνηθούν την πρόσβαση στην εκπαίδευση λόγω του ότι φοράνε μάσκα ή δεν φοράνε μάσκα».

Επισημαίνεται ότι, ο Π.Ο.Υ. είναι ο αρμόδιος φορέας να αποφασίζει για το αν μια νόσος, ιογενής ή μη, δύναται ή έχει εξελιχθεί σε επιδημία ή πανδημία, καθώς και να εκδίδει γενικές κατευθύνσεις τις οποίες τα κράτη-μέλη του είναι υποχρεωμένα να ακολουθούν.

Άλλωστε η χώρα μας συνεισφέρει σε ετήσια βάση γενναιόδωρα ποσά για τη συμμετοχή της στον Οργανισμό Η.Ε. καθώς και στα επίσημα όργανά του, μεταξύ των οποίων και ο Π.Ο.Υ. και Unicef.

Η Επιτροπή, λοιπόν, των λοιμωξιολόγων που έχει οριστεί από το Υπουργείο Υγείας είναι υποχρεωμένη να ακολουθεί και να συμβουλεύεται τις κατευθυντήριες οδηγίες του Π.Ο.Υ.

 

Πηγή

Προβολές : 771


Μοίρασέ το:Ετικέτες: , , , ,

Αγαπητοί αναγνώστες των ΑΤΤΙΚΩΝ ΝΕΩΝ,

Δώδεκα χρόνια, συνταξειδεύουμε μαζί στον χώρο της διαδικτυακής ενημέρωσης. Σ’ αυτά τα χρόνια, στάθηκα δίπλα σας , με μοναδικό στόχο την ενημέρωσή σας, όσο πιο αντικειμενικά μπορούσα αφιερώνοντας ατέλειωτες ώρες γι'αυτήν. Μετά την διαγραφή του πρώτου μου ιστολογίου, αναγκάστηκα να πάω σε άλλη πλατφόρμα και να πληρώνω ένα σημαντικό ποσόν κάθε μήνα, για την ασφάλεια του ιστολογίου μου.

Μπορείτε να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια, με την μηνιαία συνδρομή σας, στην Paypal επιλέγοντας το μπανεράκι που βρίσκεται ακριβώς κατώ απο το κείμενο αυτό , και να προχωρήσετε στην διαδικασία δωρεάς όσο κοστίζει ένας καφές.

Η διαδικασία είναι πολύ απλή είτε έχετε λογαριασμό Paypal είτε όχι.Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε το ποσο και να επιλέξετε το κουτάκι με την σήμανση 'Make this a monthly donation' και εν συνεχεία να πατήσετε το κουμπακι 'Donate with PayPal' αν έχετε λογαριασμό με Paypal , η 'Donate with a Debit or Credit Card', αν δεν έχετε λογαριασμό με Paypal και κάνετε την δωρεά με χρεωστική η πιστωτική κάρτα.

Αν έχετε πρόβλημα με την διαδικασία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email [email protected] η να στείλετε μήνυμα απο την φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται σταθερά στο κάτω μέρος της σελίδας.

Σας ευχαριστώ για την στήριξη σας.

Καλλιόπη Σουφλή


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ


Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες, θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας, για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης, σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολογίου, μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε, καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιοδνήποτε τρόπο, το ιστολόγιο. Ο διαχειριστής του ιστολογίου, δεν ευθύνεται για τα σχόλια και τους δεσμούς που περιλαμβάνει. Τονίζουμε ότι υφίσταται μετριασμός των σχολίων και παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, να έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
  • Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες, ασυνάρτητος λόγος και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις, υπονοούμενα, απειλές ή χυδαιολογίες.>
  • Μην δημοσιεύετε άσχετα με το θέμα σχόλια.
  • Ο κάθε σχολιαστής, οφείλει να διατηρεί ένα μόνον όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
  • Με βάση τα παραπάνω, η διαχείριση, διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης σχολίων, χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.
  • Επιπλέον σας τονίζουμε, ότι το ιστολόγιο, λειτουργεί σε εθελοντική βάση και ως εκ τούτου, τα σχόλια θα αναρτώνται μόλις αυτό καταστεί δυνατόν.

Διαβάστε ακόμα