Ετικέτα: ΑΝΘΡΩΠΙΑ

Στη μνήμη του Αντώνη, ένα εξαιρετικό άρθρο πρόκληση για όλους μας. "Ψυχή Φωτεινή και Γενναία, είθε ο χαμός σου να μην πάει χαμένος

Στη μνήμη του Αντώνη, ένα εξαιρετικό άρθρο πρόκληση για όλους μας. “Ψυχή Φωτεινή και Γενναία, είθε ο χαμός σου να μην πάει χαμένος

Το περιστατικό του Αντώνη, αν και τόσο συγκεκριμένο, Απογυμνώνει και φανερώνει την τεράστια έκταση μιας γενικής συλλογικής ηθικής αλλοτρίωσης Είθε η αποκάλυψη της ανθρωπιστικής κρίσης που βράζει πια ως την ...