Ετικέτα: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΣΑΚΗΣ

ΑΡΣΑΚΗΣ: “Να αγαπάτε την Ελλάδα αλλά από μακριά!”!!! Πόσο δίκιο είχε...

ΑΡΣΑΚΗΣ: “Να αγαπάτε την Ελλάδα αλλά από μακριά!”!!! Πόσο δίκιο είχε...

Παρατηρώντας ότι στις Ρουμανικές Χώρες, οι ευνοημένες από τη νομοθεσία γυναίκες που αποκτούσαν οικονομική και κοινωνική δύναμη, συχνά εκτραχηλίζονταν, αποφάσισε να διαθέσει μεγάλο μέρος της περιουσίας του στη “Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία”, ...