Ετικέτα: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Μάθετε τα κατοχυρωμένα δικαιώματά σας. Η υποχρεωτική έγγραφη απάντηση δημοσίων υπηρεσιών στον πολίτη

Μάθετε τα κατοχυρωμένα δικαιώματά σας. Η υποχρεωτική έγγραφη απάντηση δημοσίων υπηρεσιών στον πολίτη

Ο πολίτης θα πρέπει να γνωρίζει τα κατοχυρωμένα δικαιώματα του, σε οποιαδήποτε συναλλαγή του με δημόσια υπηρεσία. Η άρνηση απάντησης δημόσιας υπηρεσίας ή η μη απάντηση, συνιστούν παράβαση καθήκοντος του ...
Διαβάστε περισσότερα