Ετικέτα: ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΝΤΑΡΑΚΗΣ

Δημήτρης Παυλάκης: “Οί δυνάμεις πού προωθούν τά αιολικά είναι οί ίδιες πού χρεωκόπησαν τήν χώρα”

Δημήτρης Παυλάκης: “Οί δυνάμεις πού προωθούν τά αιολικά είναι οί ίδιες πού χρεωκόπησαν τήν χώρα”

Ο αγώνας τού Δημήτρη Παυλάκη είναι μιά παρακαταθήκη γιά τό μέλλον καί μιά κατάθεση ψυχής,άς μήν αφήσουμε τήν θυσία του νά πάει χαμένη…καί γιά μιά ακόμη φορά νά μή βυθιστούμε ...