Ετικέτα: ΜΑΡΙΑ ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗ ΔΕΛΗΒΑΝΗ

Αυτά που ΔΕΝ ΓΡΑΦΕΙ στο άρθρο της η Μαρία Νεγρεπόντη - Δελιβάνη...

Αυτά που ΔΕΝ ΓΡΑΦΕΙ στο άρθρο της η Μαρία Νεγρεπόντη – Δελιβάνη...

Διαβάζω και εξοργίζομαι... Μαρία Νεγρεποντι - Δελιβάνη: Το τέλος της Ευρώπης με συνταγή Καλέργη. Οι αρμόδιοι στην πατρίδα μας, προφανώς, αγνοούν το σχέδιο Καλέργη. Ας αναλογιστούμε, ωστόσο,  την τραγική μοίρα ...