Ετικέτα: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ

Ὁ Καποδίστριας, οἱ σχέσεις ἰσχύος καὶ οἱ προσανατολισμοὶ τοῦ σύγχρονου Ἑλληνικοῦ κράτους

Ὁ Καποδίστριας, οἱ σχέσεις ἰσχύος καὶ οἱ προσανατολισμοὶ τοῦ σύγχρονου Ἑλληνικοῦ κράτους (Εξαιρετικό άρθρο του Παναγιώτη Ήφαιστου)

Οἱ Ἕλληνες ὅταν Ἐπαναστάτησαν ἤθελαν ἀνεξαρτησία ἐξ οὐ καὶ οἱ κύριοι σκοποὶ τῆς στρατηγικῆς του Καποδίστρια ἦταν, ΠΡΩΤΟΝ, πλήρως ἀνεξάρτητο κράτος, ΔΕΥΤΕΡΟΝ, ἐκτεταμένη Ἐπικράτεια[24] καὶ ΤΡΙΤΟΝ, δημοκρατικὴ συγκρότηση σὲ ὅλα ...
Διαβάστε περισσότερα