Ετικέτα: ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ

Έφυγε για το μεγάλο ταξείδι, ένας εξαίρετος ΑΝΘΡΩΠΟΣ και ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.. ο ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ. Καλό ταξείδι, ΚΥΡΙΕ ΚΑΘΗΓΗΤΑ.

Έφυγε για το μεγάλο ταξείδι, ένας εξαίρετος ΑΝΘΡΩΠΟΣ και ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.. ο ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ. Καλό ταξείδι, ΚΥΡΙΕ ΚΑΘΗΓΗΤΑ.

Παύλος Τούτουζας Ο Μεγάλος Καθηγητής και Διδάσκαλος  Το Τάμα του Έθνους τον προπέμπει εις την Αιωνιότητα Πρωτοπόρος εἰς τὴν ἐπιστήμην του, θεμελιωτὴς τῆς συγχρόνου Ἑλληνικῆς Καρδιολογίας, διεθνῶς ἀνεγνωρισμένος, τόσον σπουδαῖος ...
Διαβάστε περισσότερα