Θα γίνει της... Πόπης! ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ οι ερχόμενες ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ;;;

Θα γίνει της... Πόπης! ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ οι ερχόμενες ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ;;;

20 Νοεμβρίου, 2021 11 Από Καλλιόπη Σουφλή
Προβολές:543
Μοίρασέ το

Σύμφωνα με την καταγγελία, καταγράφηκαν περισσότεροι ψήφοι από τους ψηφίσαντες, όπως κοινοποιήθηκε από την «Ψηφιακή Κάλπη Ζευς» η οποία είχε αναλάβει και την διεξαγωγή.

Η ΑΔΕΔΥ έκανε λόγο για παρωδία και χαρακτήρισε την ψηφοφορία άκυρη, καλώντας την υπουργό Παιδείας, κα Κεραμέως, να την ακυρώσει!

Άραγε οι επόμενες εθνικές εκλογές θα γίνουν με την εν λόγω ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΛΠΗ, η οποία εμφανίζει περισσότερους ψήφους από τους ψηφοφόρους;;;

 

Υ.Γ. Εμένα με λένε ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Και ξαφνικά στις ζωές μας μπαίνει η «ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΛΠΗ ΖΕΥΣ» – Ήδη υπάρχουν οι πρώτες καταγγελίες για αλλοίωση αποτελεσμάτων!!!

 

Συγκεκριμένα, πριν μερικές μέρες, δημοσιεύθηκε η νέα απόφαση 5204/11.11.2021 σχετικά με την λειτουργία της ψηφιακής κάλπης.

Ήδη τελέστηκε μία εκλογικά διαδικασία με το συγκεκριμένο σύστημα!

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Παιδείας (ΠΟΣΥΠ) κατήγγειλε τις ηλεκτρονικές εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων στο ΚΥΣΔΙΠ και στα 13 ΠΥΣΔΙΠ, αφού σύμφωνα με την καταγγελία, καταγράφηκαν περισσότεροι ψήφοι από τους ψηφίσαντες, όπως κοινοποιήθηκε από την «Ψηφιακή Κάλπη Ζευς» η οποία είχε αναλάβει και την διεξαγωγή.

Η ΑΔΕΔΥ έκανε λόγο για παρωδία και χαρακτήρισε την ψηφοφορία άκυρη, καλώντας την υπουργό Παιδείας, κα Κεραμέως, να την ακυρώσει!

Άραγε οι επόμενες εθνικές εκλογές θα γίνουν με την εν λόγω ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΛΠΗ, η οποία εμφανίζει περισσότερους ψήφους από τους ψηφοφόρους;;;

Αναφέρεται στο ΦΕΚ:

 

1. Η Ψηφιακή Κάλπη «ΖΕΥΣ» είναι πληροφοριακό σύστημα, μέσω του οποίου είναι δυνατή η διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών. Το σύστημα αυτό αναπτύσσει και λειτουργεί η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (ΕΔΥΤΕ ΑΕ).

2. Η Ψηφιακή Κάλπη «ΖΕΥΣ» βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνολογικά πρότυπα για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, τα οποία διασφαλίζουν το αδιάβλητο και το απόρρητο της εκλογικής διαδικασίας (σ.σ. Άλλα καταγγέλλουν οι Σύλλογοι, όπως είδατε παραπάνω) . Υποστηρίζει πολλαπλά είδη ψηφοδελτίων και εκλογικών συστημάτων, όπως ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, ψηφοφορίες με διαφορετικό ψηφοδέλτιο ανά συνδυασμό και ψηφοδέλτια για ταξινομική ψήφο (STV). Τόσο η προετοιμασία της ψηφοφορίας από τη Διεξάγουσα Αρχή, όσο και η υποβολή της ψήφου από τους ψηφοφόρους γίνονται απομακρυσμένα μέσω του Διαδικτύου.

3. Ως «Διεξάγουσες Αρχές», που μπορούν να κάνουν χρήση της Ψηφιακής Κάλπης «Ζευς», ορίζονται τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, οι φορείς της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, οι φορείς του δημοσίου, ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς και κάθε άλλο νομικό πρόσωπο δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, στους οποίους η ΕΔΥΤΕ ΑΕ δύναται να παρέχει δικτυακές και υπολογιστικές υπηρεσίες, σύμφωνα με την νομοθεσία που διέπει τους σκοπούς και τη λειτουργία της ΕΔΥΤΕ ΑΕ και το καταστατικό της. Η χρήση της Ψηφιακής Κάλπης «Ζευς» πραγματοποιείται κατόπιν απόφασης των αρμόδιων οργάνων των Διεξαγουσών Αρχών σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας τους ή το καταστατικό τους. Η έκδοση της εν λόγω απόφασης δεν απαιτείται, αν από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται ρητά ως υποχρεωτική η χρήση της Ψηφιακής Κάλπης «Ζευς».

4. Για τους σκοπούς λειτουργίας της, η Ψηφιακή Κάλπη «ΖΕΥΣ» δύναται να χρησιμοποιεί αυθεντικοποίηση με χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 84 του ν. 4727/2020 και το άρθρο 47 του ν. 4623/2019.

5. Κάθε αίτημα διεξαγωγής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας μέσω της Ψηφιακής Κάλπης «ΖΕΥΣ» και κάθε επικοινωνία με την ΕΔΥΤΕ ΑΕ γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

6. Η Ψηφιακή Κάλπη «Ζευς» διατίθεται αυτούσια ως πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο (σ.σ. Αδιάβλητη ή ελεγχόμενη;;;). Τόσο η προετοιμασία για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας όσο και η υποβολή της ψήφου από τους ψηφοφόρους και το σύνολο της διεξαγωγής και της εξαγωγής των αποτελεσμάτων, πραγματοποιείται και τελεί υπό την αποκλειστική ευθύνη της εκάστοτε Διεξάγουσας Αρχής. Η ΕΔΥΤΕ ΑΕ αναλαμβάνει μόνο τη διαχείριση του Πληροφοριακού Συστήματος της υπηρεσίας Ψηφιακή Κάλπη «ΖΕΥΣ» και δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την νομιμότητα, τον τρόπο οργάνωσης, τη χρήση των αποτελεσμάτων και τον σκοπό κάθε ψηφοφορίας (σ.σ. Αποποίηση ευθυνών – Δεν ξέρουν τίποτα αν πραγματοποιηθεί νοθεία;;;).

7. Για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, η εκάστοτε Διεξάγουσα Αρχή ορίζει το αρμόδιο «Όργανο Διεξαγωγής Εκλογών», το οποίο ορίζει περαιτέρω τον Διαχειριστή της εκλογικής διαδικασίας.

8. α) Η Διεξάγουσα Αρχή που διενεργεί ηλεκτρονικές ψηφοφορίες μέσω της Ψηφιακής Κάλπης «ΖΕΥΣ» ορίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια της περ. 7 του άρθρου 4 και του άρθρου 26 του ΓΚΠΔ.

β) Το Όργανο Διεξαγωγής Εκλογών ορίζεται ως σημείο επικοινωνίας των υποκειμένων, των οποίων τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της διαδικασίας ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, με την Διεξάγουσα Αρχή.

γ) Η ΕΔΥΤΕ ΑΕ ενεργεί ως εκτελούσα την επεξεργασία, κατά την έννοια της περ. 8 του άρθρου 4 του ΓΚΠΔ, παρέχοντας το πληροφοριακό σύστημα της υπηρεσίας Ψηφιακή Κάλπη «ΖΕΥΣ» για τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας υπό τις οδηγίες και την ευθύνη της Διεξάγουσας Αρχής.

δ) Μεταξύ της ΕΔΥΤΕ ΑΕ και της Διεξάγουσας Αρχής συνομολογείται Συμφωνητικό Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ, μέσω αυτόματης ηλεκτρονικής διαδικασίας προτεινόμενων όρων και αποδοχής αυτών, η οποία καθορίζεται από την ΕΔΥΤΕ ΑΕ.

9. Οι τεχνικές λεπτομέρειες για τη διαδικασία διεξαγωγής κάθε ηλεκτρονικής ψηφοφορίας αποτελούν περιεχόμενο των προαναφερόμενων όρων του Συμφωνητικού.

10. Η νέα απόφαση δεν επηρεάζει την ισχύ και τις διατάξεις προηγούμενων υπουργικών αποφάσεων σχετικών με τη χρήση της Ψηφιακής Κάλπης «ΖΕΥΣ».

 

Εδώ το σχετικό ΦΕΚ!

 

 

Πηγή

Προβολές : 543


Μοίρασέ το:Ετικέτες: , , , , , ,

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ


Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες, θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας, για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης, σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολογίου, μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε, καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιοδνήποτε τρόπο, το ιστολόγιο. Ο διαχειριστής του ιστολογίου, δεν ευθύνεται για τα σχόλια και τους δεσμούς που περιλαμβάνει. Τονίζουμε ότι υφίσταται μετριασμός των σχολίων και παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, να έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
  • Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες, ασυνάρτητος λόγος και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις, υπονοούμενα, απειλές ή χυδαιολογίες.>
  • Μην δημοσιεύετε άσχετα με το θέμα σχόλια.
  • Ο κάθε σχολιαστής, οφείλει να διατηρεί ένα μόνον όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
  • Με βάση τα παραπάνω, η διαχείριση, διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης σχολίων, χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.
  • Επιπλέον σας τονίζουμε, ότι το ιστολόγιο, λειτουργεί σε εθελοντική βάση και ως εκ τούτου, τα σχόλια θα αναρτώνται μόλις αυτό καταστεί δυνατόν.

Διαβάστε ακόμα