Από ποιά φυλή είπαμε πως ήταν ο Φίλιππος, ο σύζυγος της Ελισσάβετ;;; Από την φυλή των ΔΑΝ;;;

Από ποιά φυλή είπαμε πως ήταν ο Φίλιππος, ο σύζυγος της Ελισσάβετ;;; Από την φυλή των ΔΑΝ;;;

9 Απριλίου, 2021 3 Από Καλλιόπη Σουφλή
Προβολές:2,903
Μοίρασέ το

 

Δεν λέει “σπέρματα” ως περί πολλών…

1. Το σπέρμα τού Όφεως

2. Δαν: Όφις, Δράκων και Λέων

3. Η αποστασία τής φυλής Δαν

Σε προηγούμενη ανάρτηση, αναφέρθηκα στον θάνατο του δούκα του Εδιμβούργου Φίλιππου, συζύγου της βασίλισσας Ελισσάβετ, και ζήτησα από τους αναγνώστες να ψάξουν για την φυλή των ΔΑΝ…

Για να μην κουράζεστε, σκέφθηκα να σας παρουσιάσω κάποια ιστορικά και εκκλησιαστικά κομμάτια γι αυτήν την φυλή, και για την σχέση της με τον… ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ.

Διαβάστε τα παρακάτω θέματα και στην συνέχεια, δείτε και τα στοιχεία που σας είχα αποκαλύψει κάποιους μήνες πριν.

Στο τέλος των παρακάτω αναρτήσεων, σας έχω και την ανάρτηση περί του ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ.

Και να δείτε πως … δένει το “γλυκό”, με την οικογένεια της Ελισσάβετ… και πως πλησιάζουμε στα … ΓΕΓΟΝΟΤΑ…

 

Καλλιόπη Σουφλή

Ο Κύριος και οι απόστολοι, μίλησαν για κάποιον πανίσχυρο εχθρό τής πίστεως, που θα ερχόταν λίγο πριν από την δεύτερη παρουσία τού Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο εχθρός αυτός είναι γνωστός στους Χριστιανούς ως “Θηρίο”, ή Αντίχριστος“..

Από παλιά, πλήθος Χριστιανών σχολιαστών και προφητών, δήλωναν ότι η καταγωγή τού ανόμου αυτού, θα ήταν από την Εβραϊκή φυλή τού Δαν. Στη μελέτη αυτή θα δούμε μερικές προφητείες τής Αγίας Γραφής, που αποκαλύπτουν ότι πράγματι από αυτή τη φυλή θα προέλθει ο Αντίχριστος.

 

1. To σπέρμα τού Όφεως

Μία από τις πρώτες προφητείες τής Αγίας Γραφής, αναφέρεται στην έχθρα που θα είχε ο Σατανάς και το “σπέρμα” του, με την Εκκλησία και το “σπέρμα” της. Πρόκειται για τα λόγια που είπε ο Θεός στον “όφη”, (το Διάβολο σύμφωνα με την Αποκάλυψη 20/κ΄ 2), μετά την αμαρτία τών πρωτοπλάστων: “Και έχθραν θέλω στήσει αναμέσον σου και τής γυναικός, και αναμέσον τού σπέρματός σου, και τού σπέρματος αυτής. Αυτό, θέλει σου συντρίψει την κεφαλήν, και συ θέλεις κεντήσει την πτέρναν αυτού”. (Γένεσις 3/γ΄ 15).

Όπως ακριβώς η Εκκλησία θα είχε σπέρμα, έτσι και ο Όφης (ο Διάβολος), θα είχε κι αυτός το δικό του σπέρμα, σε συνεχή πάλη κατά τής Εκκλησίας. Και όπως η Εκκλησία τού Ισραήλ θα γεννούσε τον Χριστό, έτσι και ο Όφις, θα έφερνε σε ύπαρξη τον Αντίχριστο.

Ο απόστολος Παύλος, μας δίνει το κλειδί για να το κατανοήσουμε αυτό, καθώς μας εξηγεί ότι οι προφητείες που μιλούσαν για κάποιο “σπέρμα”, μιλούσαν κυρίως για τον Ιησού Χριστό, ενώ όλοι οι υπόλοιποι που θα αναφέρονταν ως “σπέρμα τού Αβραάμ”, θα γίνονταν σπέρμα του κατ’ επέκτασιν, λόγω τής πίστεώς τους στον Ιησού Χριστό: “τω δε Αβραάμ ερρέθησαν αι επαγγελίαι και τω σπέρματι αυτού. ου λέγει: “και τοις σπέμασιν” ως επί πολλών, αλλ’ ως επ’ ενός: “και τω σπέρματί σου”, ος εστιν Χριστός …πάντες γαρ υμείς είς εστε εν Χριστώ Ιησού. Ει δε υμείς Χριστού, άρα τού Αβραάμ σπέρμα εστε…” (Γαλάτας 3/γ΄ 16,28,29).

Περί τού Ιησού Χριστού μιλάει η Αγία Γραφή στον ενικό για ένα σπέρμα, και παρ’ όλα αυτά πολλοί είναι αυτοί που γίνονται σπέρμα τού Αβραάμ, ενδυόμενοι το Χριστό.

Κατά τον ίδιο τρόπο, όταν η Αγία Γραφή μιλάει στη Γένεση για το “σπέρμα τού Όφεως”, μιλάει στον Ενικό, “ως περί ενός σπέρματος”, ο οποίος είναι ο Αντίχριστος, όπως θα δούμε στη συνέχεια.

Και κατά τον ίδιο τρόπο, όπως αυτοί που έχουν το “Πνεύμα τού Χριστού” γίνονται “σπέρμα τού Αβραάμ”, αυτοί που έχουν το πνεύμα τού Αντιχρίστου, γίνονται “σπέρμα τού Όφεως”.

Οι μεν ντύνονται το Χριστό, οι δε τον Αντίχριστο. (Ρωμαίους 8/η΄ 9. Εφεσίους 2/β΄ 2).

Επίσης, κατά τον ίδιο τρόπο που οι Χριστιανοί προσπαθούν να ομοιάσουν στο Χριστό, έτσι και τα σπέρματα τού Όφεως, μοιάζουν με τον Δράκοντα, τον Σατανά. ΄Ετσι, στην Αποκάλυψη 12/ιβ΄ 3, και 13/ιγ΄ 1, παρατηρούμε ότι ο Δράκων – Σατανάς, έχει όμοια χαρακτηριστικά με το Θηρίο – Αντίχριστο. Έχουν (προφητικά) 7 κεφάλια και 10 κέρατα.

 

2. Δαν: Όφις, Δράκων και Λέων

Ο Ησαϊας, αφού στην αρχή τού 14/ιδ΄ κεφαλαίου μας μιλάει για τον Αντίχριστο ως ομοίωση τού Σατανά, λέει στο 29: “Μη χαίρε Παλαιστίνη πάσα διότι συνετρίφθει η ράβδος τού πατάξαντός σε. Επειδή εκ τής ρίζης τού όφεως, θέλει εξέλθει βασιλίσκος, και ο καρπός αυτού, φλογερός πετώμενος όφις”.

“Φίδι” όμως, αναφέρεται από τον Ιακώβ προφητικά και η φυλή τού Δαν, συνδέοντάς την με διάφορες άλλες προφητείες: Με το ότι από τη φυλή αυτή θα εξέλθει ηγέτης, (“κριτής”), με το “δάγκωμα τής φτέρνας”, κάτι που είχε προειδοποιήσει ο Θεός στην Εδέμ, με την πτώση τού “αναβάτη” “προς τα οπίσω”, δηλαδή το αντίθετο τής ευθείας οδού, και τέλος με την “αναμονή τής ελεύσεως τού Κυρίου για σωτηρία”.

Γένεση 49/μθ΄ 16,17: “Ο Δαν θα κρίνει τον λαό του ως μία από τις φυλές Ισραήλ. Θα είναι όφις επί τής οδού, ασπίς επί τής τρίβου, δάκνων τας πτέρνας τού ίππου, ώστε ο ιππεύς αυτού θέλει πίπτει εις τα οπίσω. Την σωτηρίαν σου περιέμεινα Κύριε”.

Και ο Ιερεμίας όμως συνδέει το σπέρμα τού Όφεως με τη φυλή τού Δαν, κατά τον καιρό τού Αντιχρίστου, που θα υπόσχεται “ειρήνη και ασφάλεια”. Εδώ δείχνει συγκεκαλυμένα και διφορούμενα την προέλευση τού Αντιχρίστου, χρησιμοποιώντας μάλιστα τις ίδιες λέξεις με την προφητεία τού Ησαϊα 14/ιδ΄ 29 που είδαμε πιο πάνω, για ” όφεις, βασιλίσκους”.

Ιερεμίας 8/η΄ 15 – 17: “Επροσμείναμεν ειρήνην, αλλ’ ουδέν αγαθόν. Καιρόν θεραπείας, αλλ’ ιδού ταραχή. Το φρύαγμα τών ίππων αυτού, ηκούσθει από Δαν. Πάσα η γη εσείσθει από τού ήχου τού χρεμετισμού τών ρωμαλαίων (ίππων) αυτού. Διότι ήλθον, και κατέφαγον την γην, και το πλήρωμα αυτής. Την πόλιν, και τους κατοικούντας εν αυτή. Διότι, ιδού εγώ εξαποστέλλω προς εσάς όφεις, βασιλίσκους, οίτινες δεν θέλουσι γοητεύεσθαι, αλλά θέλουσι σας δαγκάνει, λέγει Κύριος”.

Ας δούμε όμως και την προφητεία τού Ησαϊα 30/λ΄ 6, σύμφωνα με τη μετάφραση τών Εβδομήκοντα, (Ο΄): “…Εν τη θλίψει και τη στενοχωρία, λέων και σκύμνος λέοντος εκείθεν, και ασπίδες και έκγονα ασπίδων πετομένων, οι έφερον επί όνων και καμήλων τον πλούτον αυτών προς έθνος, ο ουκ ωφελήσει αυτούς”.

Εδώ, μιλώντας για τον καιρό τής “μεγάλης θλίψεως” τού καιρού τού Αντιχρίστου, ο προφήτης συνδέει τα “φίδια” και τα σπέρματά τους τα “έκγονα ασπίδων” με τον “λέοντα” και το “σκύμνο λέοντος”, το σπέρμα του.

Αυτή η σύνδεση τών φιδιών με τα λιοντάρια, δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για παραπομπή σε μια άλλη προφητεία για τη φυλή τού Δαν. Βρίσκεται στο Δευτερονόμιο 33/λγ΄ 22: “Ο Δαν σκύμνος λέοντος. Θέλει πηδήσει από Βασάν”.

Γιατί όμως αναφέρεται ως λιοντάρι; Ας θυμηθούμε τα λόγια τής Αγίας Γραφής στο Α΄ Πέτρου 5/ε΄ 8, ότι ο Σατανάς, “ως λιοντάρι ζητά ποιον να καταπιεί”. Ομοίως και το σπέρμα του, ο Αντίχριστος από τη φυλή τού Δαν, θα είναι όμοιος με αυτόν.

Υπάρχει όμως και άλλος λόγος που ο Αντίχριστος παρομοιάζεται με λιοντάρι.

Θα μιμηθεί τον Ιησού Χριστό, και θα παρουσιαστεί ως ο υποσχεμένος Μεσσίας. Έτσι, αναφέρεται ως “λέων”, όπως ο Ιησούς Χριστός, αναφέρεται ως “λέων από τη φυλή τού Ιούδα”, στην προφητεία τού Ιακώβ, στη Γένεση 49/μθ΄ 9: “Σκύμνος λέοντος είναι ο Ιούδας.

Εκ τού θηρεύματος υιέ μου ανέβης. Ανεπεσών εκοιμήθη ως λέων, και ως σκύμνος λέοντος…” (Δες και Αποκάλυψη 5/ε΄ 5).

Μια άλλη προφητεία που συνδέει τον “Λέοντα” με τον “Δράκοντα”, είναι τού Ιεζεκιήλ 32/λβ΄ 2.

Εκεί, ο Αντίχριστος εξεικονίζεται από τον Φαραώ: “…Ομοιώθης με σκύμνον λέοντος τών εθνών, και είσαι ως δράκων εν ταις θάλασσαις. Και εφώρμησας εις τους ποταμούς σου, και ετάραττες τα ύδατα με τους πόδας σου, και κατεπάτεις τους ποταμούς αυτών”. Αν και εμφανίζεται ως “σκύμνος λέοντος”, είναι “δράκων”, όμοιος με τον πατέρα του τον “δράκοντα, το διάβολο”. (Αποκάλυψη 20/κ΄ 2).

Ομοίως προφητεύει ο Ιεζεκιήλ και στο 29/κθ΄ 3 – 5: “…Ιδού εγώ…εναντίον σου Φαραώ βασιλεύ Αιγύπτου, μεγάλε δράκων, κοιτώμενε εν μέσω τών ποταμών αυτού…”

Και ο Ησαϊας 27/κζ΄ 1, λέει: “…θέλει παιδεύσει ο Κύριος δια τής μαχαίρας αυτού τής σκληράς και μεγάλης και δυνατής, τον Λευιάθαν, τον σκολιόν όφιν, και θέλει αποκτείνει τον δράκοντα τον εν τη θαλάσση”.

Ας δούμε και το χωρίο Ψαλμοί 74/οδ΄ 13,14: “Συ διεχώρησας δια τής δυνάμεώς σου την θάλασσαν. Συ συνέτριψας τας κεφαλάς τών Δρακόντων εν τοις ύδασι. Συ συνέτριψας τας κεφαλάς τού Λευιάθαν”. Εδώ είναι ενδιαφέρον να θυμηθούμε, ότι στην Αποκάλυψη ο Δράκων και το Θηρίο, εμφανίζεται με πολλά κεφάλια!

 

3. Η αποστασία τής φυλής Δαν

Από τα παραπάνω λοιπόν, φαίνεται ότι σε όλη την ιστορία τού λαού τού Θεού, υπήρχε μία μάχη μεταξύ του λαού τού Θεού, και τού λαού τού Σατανά, οι οποίοι παρομοιάζονται με “όφεις”, ή “δράκοντες”.

Αυτοί οι άνθρωποι, όπως ο Φαραώ ή άλλοι εκάστοτε εχθροί τού τότε πιστού Ισραήλ, χρησιμοποιήθηκαν στις προφητείες τής Αγίας Γραφής, ως προσκιάσεις τού πραγματικού Αντιχρίστου, τού κατ’ εξοχήν “σπέρματος τού Όφεως”, που θα προέλθει από τη φυλή Δαν.

Προφανώς, αυτός είναι και ο λόγος που η φυλη Δαν δεν συμπεριλαμβάνεται μεταξύ τών σεσωσμένων φυλών τού Ισραήλ, στην Αποκάλυψη 7/ζ΄ 1 – 8.

Εκεί, περιγράφεται το υπόλοιπο τών πιστών Ισραηλιτών τής εποχής τού Αντιχρίστου, που αριθμείται συμβολικά σε 144.000.

Ο λόγος που παραλείπεται αυτή η φυλή, είναι προφανώς, ότι θα ακολουθήσουν εξ’ ολοκλήρου τον “συμπατριώτη” τους Αντίχριστο, με αποτέλεσμα να μην αφήσουν επαρκές “υπόλοιπο” σεσωσμένων, όπως οι άλλες φυλές.

Έτσι, δεν θεωρούνται ως “αληθώς Ισραηλίτες”, αλλά αντί για σπέρμα τού Αβραάμ, θεωρούνται σπέρμα “τού διαβόλου”. (Ρωμαίους 2/β΄ 29. Αποκάλυψις 3/γ΄ 9. Ιωάννης 8/η΄ 39 – 44).

Η πτώση τής φυλής τού Δαν, φαίνεται σε μία εσχατολογική προφητεία, στο Αμώς 8/η΄ 14: “οι ομνύοντες εις την αμαρτίαν τής Σαμαρείας, και οι λέγοντες: “Ζει ο Θεός σου Δαν”… θέλουσι πέσει, και δεν θέλουσι σηκωθεί πλέον”.

Γιατί άραγε; Προφανώς επειδή ο Δαν τής προφητείας αυτής, δε λατρεύει τον αληθινό Θεό, αλλά έναν ψεύτικο, τον Αντίχριστο. Και είναι σημαντικό, ότι δεν αναφέρεται άλλη φυλή (ως φυλή) να συμμετέχει σ’ αυτή την πλάνη.

Ας μην ξεχνάμε επίσης, ότι ο Αντίχριστος θα αξιώσει να λατρεύεται ως Θεός. (Β΄ Θεσσαλονικείς 2/β΄ 4). Αυτόν θα δεχθεί η φυλή του στο σύνολό της, και δεν θα μείνει απ’ αυτήν υπόλοιπο.

Αλλά ως τότε, πολλοί πρόδρομοι τού Αντιχρίστου θα φανούν. “Παιδιά, τελευταία ώρα είναι. Και καθώς ακούσατε, ότι ο Αντίχριστος έρχεται, και τώρα πολλοί αντίχριστοι υπάρχουν…

Αυτός είναι ο αντίχριστος, ο αρνούμενος τον Γιό και τον Πατέρα.

Όποιος αρνείται τον Γιό, δεν έχει ούτε τον Πατέρα…

Όποιος γεννήθηκε από τον Θεό, αμαρτία δεν κάνει, επειδή το σπέρμα του μένει σ’ αυτόν, και δεν μπορεί να αμαρτάνει, επειδή γεννήθηκε από το Θεό.

Έτσι γνωρίζονται τα παιδιά τού Θεού και τα παιδιά τού Διαβόλου.

Όποιος δεν ζει με δικαιοσύνη, δεν είναι από το Θεό. Ούτε όποιος δεν αγαπά τον αδελφό του”. (Α΄ Ιωάννου 2/β΄ 18,22,23. 3/γ΄ 9,10).

N. M.

 

Πηγή

Σημεία των καιρών: Η άνοδος της φυλής του Δαν

 

Η καταγωγή του Αντιχρίστου

Ποιος όμως θα είναι ο Αντίχριστος των εσχάτων καιρών; Μήπως ο Διάβολος, σαν άνθρωπος; Όχι! «Ουδαμώς» λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο Αντίχριστος δεν θα είναι ο Σατανάς, δεδομένου, ότι διακρίνεται από αυτόν, σαν ξεχωριστό πρόσωπο. Θα το δούμε αυτό καλύτερα πιο κάτω, όταν θα αναπτύξουμε το θέμα με βάση με βάση το κείμενο της Αποκαλύψεως. Θα δούμε εκεί, ότι ο Σατανάς παρομοιάζεται με Δράκοντα, ο Αντίχριστος με θηρίο επτακέφαλο, που βγαίνει από την άβυσσο της θαλάσσης και ο ψευδοπροφήτης παρομοιάζεται με το θηρίο, που βγαίνει από την ξηρά.

Δεν θα είναι, λοιπόν, ο Αντίχριστος, ο ίδιος ο Διάβολος ενανθρωπημένος, διότι είναι αδύνατη η ενανθρώπιση του Διαβόλου, καθώς και κάθε πονηρού ή αγαθού αγγέλου.

Ο Σατανάς δεν μπορεί να σαρκωθεί, να γεννηθεί σαν άνθρωπος, όπως ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Δεν μπορεί, λοιπόν, αυτός, ο ασώματος, να παρουσιασθεί μέσω του Αντιχρίστου, σαν άνθρωπος επί της γης.

Μιλώντας γι’ αυτό το ζήτημα ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός υπογραμμίζει, ότι είναι αδύνατο να γίνει ενανθρώπηση του Διαβόλου, όπως έγινε η ενανθρώπηση του Χριστού:

«Ουκ αυτός τοίνυν ο Διάβολος γίνεται άνθρωπος, κατά την του Κυρίου ενανθρώπηση∙ μη γένοιτο» (PG. 94,1217).

Δεν θα είναι ο Σατανάς, θα είναι άνθρωπος. Θα είναι όμως άνθρωπος, όργανο του Διαβόλου. Θα είναι ενεργούμενό του.

Για τον άνθρωπο αυτό, τον Αντίχριστο λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι θα είναι: «κατ’ ενέργειαν του Σατανά εν πάση δυνάμει και σημείοις και τέρασι ψεύδους» (Β΄ Θεσ. Β’ 9).

Ο Ιερός Χρυσόστομος επίσης δίδοντας απάντηση στο ερώτημα, ποιος είναι ο Αντίχριστος λέγει, ότι δεν είναι ο Σατανάς: «αλλ’ άνθρωπος τις πάσαν αυτού δεχόμενος την ενέργειαν» (PG. 62,482). Θα είναι, λοιπόν, άνθρωπος, που θα κάνει ό,τι του λέει ο Σατανάς.

Με τον άνθρωπο, λοιπόν, αυτόν θ’ αναπτύξει δραστηριότητα πικρή και βάναυση ο Διάβολος έτσι, σαν να ήταν ο ίδιος αυτοπροσώπως.

Οι Πατέρες μας το ξεκαθαρίζουν το ζήτημα τούτο πολύ καλά. Ο άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, για να δείξει πόσο πιστό όργανο του Διαβόλου θα είναι ο Αντίχριστος άνθρωπος των εσχάτων καιρών, μας τονίζει, ότι μ’ αυτόν είναι σαν να ενεργεί ο ίδιος ο Σατανάς, «αυτοπροσώπως δι’ αυτού ενεργών» (Κυριλ. Ιεροσολ. ΒΕΠΕΣ 39,191).

Ο Οικουμένιος εξ άλλου, δίδοντας τον ορισμό του Αντιχρίστου, υπογραμμίζει, ότι θα είναι αυτός «άνθρωπος ενεργούμενος υπό του Σατανά» (PG. 119,117).

Και ο Θεοφύλακτος λέει, ότι ο Αντίχριστος θα είναι «άνθρωπος έχων τον Σατανάν εν εαυτώ, δι’ αυτού ενεργούντα» (PG. 124,1344)

Ο σατανοφόρος αυτός άνθρωπος θα εργασθεί κάθε ανομία. Θα υπηρετήσει τον αφέντη του, τον Διάβολο σ’ όλο το μισόκαλο μένος του. Θα ενεργήσει όσο πιο ύπουλα, βίαια, τυραννικά και βάρβαρα γίνεται, κατά της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της ανθρωπότητος.

Ο Αντίχριστος θα είναι Εβραίος μας πληροφορεί ο Οικουμένιος. Θα παρουσιασθεί «εκ ρίζης Εβραίων» λέει ο Ανδρέας Καισαρείας (PG. 106,368).

Θα γεννηθεί από την εβραϊκή φυλή Δαν βεβαιώνει, πάνω απ’ όλα, η Αγία Γραφή. «Και γενηθήτω Δαν όφις εφ’ οδού…» (Γεν. μθ. 17).

Θα γεννηθεί «εκ πορνείας» λέει ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Τοπικά ο Αντίχριστος θα ξεκινάει από την Γαλιλαία, όπως και ο Χριστός.

«Εκ Γαλιλαίας, όθεν ο Χριστός εξήλθεν, εξέρχεται, ως φησίν η Γραφή∙ σκύμνος λέοντος Δαν και εκπηδήσει εκ Βασάν. Αύτη δε εστιν Σκυθόπολις» (ΒΕΠΕΣ 35,132) λέγει ο Μέγας Αθανάσιος.

Από αυτό προκύπτει, ότι ίσως η μητέρα του Αντιχρίστου ή οι πρόγονοί του να ξεκινήσουν από τα ανατολικά μέρη της περσικής γης, πέρα από τον Ευφράτη και έρθουν στη Γαλιλαία.

Τούτο ενισχύει και το γεγονός, ότι τους τελευταίους καιρούς οι ξεριζωμένοι άπιστοι Εβραίοι ξαναγυρίζουν στον τόπο αυτό.

Από Εβραίους θα γεννηθεί, λοιπόν, ο Αντίχριστος. Εβραϊκή θα είναι η καταγωγή του, από εκεί θα κάνει το ξεκίνημα των φοβερών σχεδίων του Διαβόλου. «Τοις Ιουδαίοις ελεύσεται» λέει επιγραμματικά ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός (PG. 94,1216).

Πηγή: «Ο Αντίχριστος», Αρχ. Χαραλάμπους Βασιλοπούλου, εκδ. «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ», 1990

Ο Αντίχριστος λοιπόν θα είναι Εβραίος εκ ρίζης Εβραίων, δεν θα υπάρχει δηλαδή αμφιβολία για την Εβραϊκή καταγωγή του (δεν θα είναι δηλαδή προσήλυτος) και θα προέλθει από τη περιοχή της Γαλιλαίας η οποία πλέον ανήκει στο κράτος του Ισραήλ, το οποίο ιδρύθηκε το 1948.

Επιπλέον θα έλκει την καταγωγή του από τη φυλή του Δαν και επειδή η Εβραϊκότητα κληρονομείται από την μητέρα, η μητέρα του  θα είναι της φυλής του Δαν.

(Ο Κώδικας του Εβραϊκού Νόμου αναφέρει σαφώς ότι το παιδί μιας Εβραϊας μητέρας είναι Εβραιόπουλο, ανεξάρτητα από την καταγωγή του πατέρα (ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να εμφανιστεί σε ένα τεστ DNA), ενώ το παιδί μιας μη Εβραίας μητέρας δεν είναι Εβραιόπουλο.

Η καταγωγή μέσω της μητρός υπήρξε μια θεμελιώδης αρχή της Τορά από την αρχή της ύπαρξης του Εβραϊκού λαού.

Ορισμένες πτυχές του Ιουδαϊσμού, όπως η ιεροσύνη, προέρχονται σαφώς μέσω του πατρός (βλ. Patrilineal Descent in Judaism , παρακάτω). Αλλά η γραμμή εισόδου στον εβραϊσμό ήταν πάντα μέσω της μητέρας – ή του προσηλυτισμού. Πηγή)

Η σύγχρονη Εβραϊκή κοινότητα έχει αποδεχτεί τουλάχιστον ένα γκρουπ ανθρώπων που φαίρονται ότι προέρχονται από μία χαμένη φυλή , τους Beta Israel (που σημαίνει Οίκος Ισραήλ), Falashas ή αλλιώς τους Εβραίους Αιθιοπικής καταγωγής, που λένε ότι προέρχονται από τη φυλή του Δαν. Πηγή

Οι Beta Israel ζούσαν απομονωμένοι από τους υπόλοιπους Εβραίους σε πρωτόγονα χωριά της Αιθιοπίας και οπως αναφέρεται στο παρακάτω βίντεο νόμιζαν ότι ήταν οι μοναδικοί Εβραίοι στον κόσμο (άρα μπορεί να υποτεθεί ότι είχαν\έχουν την αυτοσυνειδησία ότι ο αναμενόμενος “μεσσίας” θα προέλθει από αυτούς).

Ζούσαν απομονωμένοι γενικώς και από τους υπόλοιπους Εβραίους, για πάνω από 2000 χρόνια και οι θρησκευτικές πρακτικές τους είναι αυτές που υπήρχαν έως την καταστροφή του πρώτου ναού (προφανώς έφυγαν από τη γη του Ισραήλ μετά τη καταστροφή του ναού από τους Βαβυλωνίους).

Ότι παραδόσεις και πρακτικές αναπτύχθηκαν μετά την καταστροφή του πρώτου ναού, τους ήταν άγνωστες. 

Δεδομένης αυτής της μακράς απομόνωσης τους μπορούμε να θεωρήσουμε ότι δεν έχουν υποστεί φυλετικές προσμίξεις και λόγω της αυτοσυνειδησίας τους ότι προέρχονται από τη φυλή του Δαν, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι κυριολεκτικά και χωρίς προσμίξεις προέρχονται  από τη φυλή του Δαν.

Σχετικά µε την καταγωγή από τη φυλή ∆αν ο E. Norelli (Ippolito L’Antichristo, Bibliotheca Patristica X, Firenze 1987, σ. 189) παρατήρησε πως η φυλή αυτή συνδεόταν ήδη από τα χρόνια του Μωυσή µε την ειδωλολατρία στο Βόρειο Ισραήλ. 

Είναι φανερό πως η φυλή ∆αν πληρούσε τις προϋποθέσεις για να “γεννήσει” τον Αντίχριστο, γιατί αυτή η φυλή αποτελούσε το “µαύρο πρόβατο” της Ιουδαίας (ακόμη και σήμερα οι υπόλοιποι Εβραίοι δεν τους έχουν σε υπόληψη). Πηγή

 Ζούσαν με το όνειρο να επιστρέψουν στο Ισραήλ πράγμα που ξεκίνησε στις αρχές τις δεκαετίας του 80 όταν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Menachem Begin κάλεσε τον επικεφαλής της Μοσάντ στο γραφείο του το 1977 και του είπε: “Φέρε μου τους Αιθίοπες Εβραίους”.

Αυτό που ακολούθησε ήταν μια σειρά χερσαίων, θαλάσσιων και από αέρος επιχειρήσεων, μέσω των οποίων επαναπατρίστηκαν μέσω Σουδάν, περισσότεροι από 56.000 Εβραίοι Αιθίοπες, σε διάστημα οκτώ ετών.

Το Ισραήλ όμως απέτυχε να ενσωματώσει τους Εβραίους Αιθίοπες στην κοινωνία οι οποίοι έως σήμερα αντιμετωπίζουν φυλετικές διακρίσεις και μερικές φορές νιώθουν ότι δεν είναι μέρος της Ισραηλινής κοινωνίας.

Πηγή

Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενες αναρτήσεις, γίνονται μεγάλες προσπάθειες να αλλάξουν οι αντιλήψεις των ανθρώπων και φυσικά και των Εβραίων , σχετικά με τους έγχρωμους ανθρώπους και ιδιαιτέρως αυτούς Αφρικανικής καταγωγής (η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση και προσφάτως έγινε ευρέως γνωστό και στην Ελλάδα ότι υπάρχουν Μαύροι Ισραηλινοί, μετά τη συνεργασία εγχώριας τραγουδίστριας με γνωστό Ισραηλινό ράπερ. Στην Αμερική είδαμε λευκούς ανθρώπους να γονατίζουν μπροστά σε μαύρους ανθρώπους. Είναι προφανές ότι οι άνθρωποι προετοιμάζονται να προσκυνήσουν έναν συγκεκριμένο τύπο ανθρώπου).

 

Mετά τη δολοφονία του Τζωρτζ Φλόυντ αυτό το φαινόμενο έχει ενταθεί , έως του σημείου να αναφερθεί σε προωθητικό βίντεο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για το Great Reset, και το γνωστό Vice News να κάνει ολόκληρο αφιέρωμα στη φυλή του Δαν, τους Εβραίους δηλαδή Αιθιοπικής καταγωγής.

Στο αφιέρωμα του Vice αναφέρεται ότι το Ανώτατο Ραββινικό Συμβούλιο του Ισραήλ αναγνώρισε επίσημα την Εβραϊκότητα των Αιθιόπων Εβραίων στα τέλη του περασμένου έτους, συμπτωματικά με την έναρξη της πανδημίας ( παρόλο που το 1973 ο Ραββίνος Ovadia Yosef, o Σεφαρδίτης Αρχιραββίνος του Ισραήλ, αποφάσισε- σε συμφωνία με τον ραββίνο Radbaz που διακύρηξε το ίδιο τον 16ο αιώνα- ότι οι Beta Israel είναι από τη φυλή του Δαν και επιβεβαίωσε την Εβραϊκη ταυτότητα της κοινότητας. Πηγή). Ο Ραββίνος που ομιλεί, δηλώνει ότι αυτό πήρε τόσο χρόνο, διότι έπρεπε να γίνει ενδελεχής έρευνα λόγω του ότι η τήρηση των αρχείων στην Αιθιοπία είναι ελλιπής. Αυτό σημαίνει ότι ουδείς δύναται πλεόν να αμφισβητήσει την Εβραϊκότητα τους, είναι εκ ρίζης Εβραίων με την βούλα του Ανώτατου Ραββινικού Συμβουλίου. Και όπως αναφέρεται στο τέλος του αφιερώματος , η νέα γενιά θα δώσει τη λύση.

Στην περιγραφή του βίντεο αναφέρεται ότι το αφιέρωμα γυρίστηκε τον Μάρτιο, εν μέσω πανδημίας, και προβλήθηκε στις αρχές Ιουνίου, συμπτωματικά λιγες μέρες μετά τη δολοφονία του Φλόυντ.

Τα διαφυλετικά ζευγάρια στο Ισραήλ.

Απεικόνιση του εμφανώς μιγά “μεσσία” στο Παγκόσμιο Συμβούλιο “Εκκλησιών”.

Ecumenismo, refugiados y la comunión para protestantes: los temas ...

 

πηγή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΔΩ ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΤΟ… ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ…

 

Προβολές : 2,903


Μοίρασέ το:Ετικέτες: , , , , ,

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ


Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες, θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας, για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης, σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολογίου, μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε, καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιοδνήποτε τρόπο, το ιστολόγιο. Ο διαχειριστής του ιστολογίου, δεν ευθύνεται για τα σχόλια και τους δεσμούς που περιλαμβάνει. Τονίζουμε ότι υφίσταται μετριασμός των σχολίων και παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, να έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
  • Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες, ασυνάρτητος λόγος και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις, υπονοούμενα, απειλές ή χυδαιολογίες.>
  • Μην δημοσιεύετε άσχετα με το θέμα σχόλια.
  • Ο κάθε σχολιαστής, οφείλει να διατηρεί ένα μόνον όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
  • Με βάση τα παραπάνω, η διαχείριση, διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης σχολίων, χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.
  • Επιπλέον σας τονίζουμε, ότι το ιστολόγιο, λειτουργεί σε εθελοντική βάση και ως εκ τούτου, τα σχόλια θα αναρτώνται μόλις αυτό καταστεί δυνατόν.

Διαβάστε ακόμα