Δώστε μεγάλη σημασία στο αποκαλυπτικό άρθρο του έγκριτου νομικού Χ. Κατσιβαρδά, για την ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑ

27 Ιουλίου, 2022 2 Από Καλλιόπη Σουφλή
Μοίρασέ το

 

Χαράλαμπτος Κατσιβαρδάς: “Απολαμβάνουμε λοιπόν αγεληδόν και απερίσκεπτα την υπερεκχειλίζουσα ευήθη παραπληροφόρηση των εγκάθετεων «αετονύχηδων» του συστήματος οι οποίοι φέρονται ότι αυτοκλήτως ενδιαφέρονται όλως υποκριτικώς, δια το συλλογικό καλό, όπως το ίδιο αφήγημα προεβλήθη παραπειστικά πέρυσι με την στανική επιβολή και σπουδή του υποχρεωτικού εμβολιασμού με γνώμονα την προάσπιση της δημόσιας υγείας ως εσωτερικό κίνδυνο και ασύμμετρη απειλή δια την δημόσια ζωής των πολιτών της κοινωνίας, ενώ ουδέποτε ασχολήθηκαν μέχρι τούδε δια τις άθλιες συνθήκες νοσηλείας εις τα δημόσια νοσοκομεία καθώς και δια την χαίνουσα ανεξέλεγκτη πληγή των λοιμώξεων η οποία ενδημεί ανεπίλυτη, ως εκ τούτου, αυτή ταύτη, είναι η επιβολή της «Ουργουελιανής» πραγματικότητας του αντεστραμμένου βιούμενου κόσμου μας.”

Και επί το απλούστερον, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η Βιοασφάλεια, δεν είναι τίποτα περισσότερο, παρά ένας σφικτός εναγκαλισμός πλήρους ελέγχου της προσωπικής ζωής του καθενός μας.

ΑΡΝΗΘΕΙΤΕ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ.

ΑΡΝΗΘΕΙΤΕ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΑΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ.

ΒΡΕΙΤΕ ΤΡΟΠΟΥΣ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΟΡΓΟΥΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥΣ.

 

Καλλιόπη Σουφλή

Τύπου

 

«Η Τεχνοκρατική εποχή συνεπάγεται την σταδιακή εμφάνιση μιας κοινωνίας η οποία θα ελέγχεται και θα κυριαρχείται όλο και περισσότερα από μια ελίτ αποστασιοποιημένη από τις παραδοσιακές αξίες Αυτή η ελίτ δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει τις πιο προηγούμενες τεχνολογίες για την επίτευξη των πολιτικών της στόχων (..)για να διαμροφώσει την δημόσια συμπεριφορά και να κρατήσει την κοινωνία υπό στενή εποπτεία και έλεγχο» Ζμπίγκνιου Μπρεζίνσκυ

 

Η νεοπαγής μορφή ολοκληρωτισμού, ως μείζονα έκφανση της παγκοσμιοποίησης υπό τις ερπύστριες της οποίας έχει τεθεί εξ ολοκλήρου η πραγματικότητα αποτυπώνεται λίαν ευγλώττως δια της στεντόρειας διακήρυξης της πολύφερνης ψηφιακής πραγματικότητας η οποία υπό το πρόσχημα του εκσυγχρονισμού της κοινωνίας αποβλέπει προεχόντως και κυρίως εις το να εξυπηρετήσει αμιγώς πολιτικούς σκοπούς πλήρους ελέγχου της ροής της πληροφόρησης.

Ασφαλώς οι υποκριτικές δυνάμεις των εξωνημένων πολιτικών ταγών της καθεστωτικής τάξης το παρασιωπά αθέμιτα διαφημίζοντας στεντορείως την μείζονα πρόοδο εις την επίλυση των γραφειοκρατικών προβλημάτων πλην όμως η αντικειμενική πραγματικότητα ιδίως επί της Δικηγορικής καθημερινότητας ήδη συνηγορεί εις την διατύπωση των ως άνω σκέψεων καθότι ουδόλως έχει συρρικνωθεί ο χρόνος διεκπεραίωσης των υποθέσεως και επάγομαι ακολούθως :

Καταρχάς η ανάληψη των εκδικασθεισών υποθέσεων μετά των πρακτικών καθυστερούν δυσανάλογα με την δια ζώσης αυτοπρόσωπη ανάληψη ούτως ώστε να αναφύονται πρόσθετα προβλήματα ιδίως εάν εκκρεμούν συναφείς δίκες και καθίστανται αδηρίτως αναγκαία η χρήση εγγράφων ή αποφάσεων προς ετέρα αποφάση, το αυτό συμβαίνει, και εις περίπτωση δημιουργίας σφάλματος δια ηλεκτρονικού τρόπου.

Εις επίρρωση των ως άνω καθίσταται η ηλεκτρονική παραγγελία πιστοποιητικών εγγράφων, ένθα απαιτείται ιδιαίτατα ικανό χρονικό διάστημα ίνα εκδοθούν ιδίως καθότι αφορά τα περί των κληρονομικών, με αποτέλεσμα να παρέρχονται ταχθείσες προθεσμίες υπό διάφορες υπηρεσίες καθότι επιτάσσουν τα εν λόγω πιστοποιητικά να μην εξικνούνται των τριών μηνών, πράγμα εξ ορισμού ανέφικτο και αδύνατο.

Την φαύλη αυτή περιδήνηση των πολιτών και των Δικηγόρων την ονοματίζουν οι πολύφερνοι ευαγγελιστές της κίβδηλης προόδου ως εξέλιξη, απτό γεγονός το οποίο αποδεικνύει την ανελευθερία των εξαρτημένων αυτών προπαγανδιστών, από εσμό αφανών και άφατων συμφερόντων, οι οποίοι ενδοιάζουν να ομολογήσουν ευθαρσώς και να αποκαλύψουν αντικειμενικά την αλήθεια περί της αλυσιτέλειας της δήθεν ψηφιοποιήσεως την εν λόγω υπηρεσιών.

Έτερο παράδειγμα έκθεσης της Πολιτείας δια τις ανακρίβειες και τις δυστοπικές τις διακηρύξεις περί της σύντμησης του χρόνο διευθέτησης, διαδικασιών δια της ψηφιακής πραγματικότητας, καθίσταται ο καθημαγμένος Νόμος Κατσέλη, όπου διαρκούσης της δευτέρας παρατεταμένης περιόδου εγκλεισμού ένεκεν και συνεπεία της πανδημίας, εγκαινιάστηκε η περιλάλητη πλατφόρμα ηλεκτρονικής επανακατάθεσης των εκκρεμών, εις πρώτο βαθμό, υποθέσεων των πολιτών προς υπαγωγή εις τον Ν. Κατσέλη.

Δια του τρόπου αυτού, δήθεν επισπεύδοντο οι δίκες και ούτως θα εκμηδενίζονταν ο όγκος της εργασίας των δικαστών καθότι οι εν λόγω υποθέσεις ποσώς θα χρόνιζαν επί έτη άχρι της εκδικάσεως των, πλην όμως και τούτο απεδείχθη μία φενάκη, καθότι ουδένα ουσιαστικό και τελέσφορο αποτέλεσμα παρήγε.

Καταρχάς μετά από δύο έτη ελάχιστες υποθέσεις έχουν εκδικασθεί, άρα αποδεικνύει ότι η ψηφιακή πραγματικότητα εξυπηρετεί κατά το μάλλον ή ήττον αλλότριους σκοπούς εξ αυτών δια των οποίων έχει θεσπιστεί και συν τοις άλλοις εν περιπτώσει τυχόν σφάλματος επί της ηλεκτρονικής πλατφόρμας , οφείλεις να επικοινωνήσεις με τον διαχειριστή αμιγώς ηλεκτρονικά μέσω αποστολής e-mail.

H ανταπόκριση απαντήσεως επί των αιτημάτων ανάγεται μετά την πάροδο 8 μηνών εκ της ημερομηνίας υποβολής της και ούτω καθ’ εξής.

Απολαμβάνουμε λοιπόν αγεληδόν και απερίσκεπτα την υπερεκχειλίζουσα ευήθη παραπληροφόρηση των εγκάθετεων «αετονύχηδων» του συστήματος οι οποίοι φέρονται ότι αυτοκλήτως ενδιαφέρονται όλως υποκριτικώς, δια το συλλογικό καλό, όπως το ίδιο αφήγημα προεβλήθη παραπειστικά πέρυσι με την στανική επιβολή και σπουδή του υποχρεωτικού εμβολιασμού με γνώμονα την προάσπιση της δημόσιας υγείας ως εσωτερικό κίνδυνο και ασύμμετρη απειλή δια την δημόσια ζωής των πολιτών της κοινωνίας, ενώ ουδέποτε ασχολήθηκαν μέχρι τούδε δια τις άθλιες συνθήκες νοσηλείας εις τα δημόσια νοσοκομεία καθώς και δια την χαίνουσα ανεξέλεγκτη πληγή των λοιμώξεων η οποία ενδημεί ανεπίλυτη, ως εκ τούτου, αυτή ταύτη, είναι η επιβολή της «Ουργουελιανής» πραγματικότητας του αντεστραμμένου βιούμενου κόσμου μας.

 

 

Χαράλαμπος Β Κατσιβαρδάς

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

 

Πηγή

Προβολές : 376


Μοίρασέ το:Ετικέτες: , ,

Αγαπητοί αναγνώστες των ΑΤΤΙΚΩΝ ΝΕΩΝ,

Δώδεκα χρόνια, συνταξειδεύουμε μαζί στον χώρο της διαδικτυακής ενημέρωσης. Σ’ αυτά τα χρόνια, στάθηκα δίπλα σας , με μοναδικό στόχο την ενημέρωσή σας, όσο πιο αντικειμενικά μπορούσα αφιερώνοντας ατέλειωτες ώρες γι'αυτήν. Μετά την διαγραφή του πρώτου μου ιστολογίου, αναγκάστηκα να πάω σε άλλη πλατφόρμα και να πληρώνω ένα σημαντικό ποσόν κάθε μήνα, για την ασφάλεια του ιστολογίου μου.

Μπορείτε να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια, με την μηνιαία συνδρομή σας, στην Paypal επιλέγοντας το μπανεράκι που βρίσκεται ακριβώς κατώ απο το κείμενο αυτό , και να προχωρήσετε στην διαδικασία δωρεάς όσο κοστίζει ένας καφές.

Η διαδικασία είναι πολύ απλή είτε έχετε λογαριασμό Paypal είτε όχι.Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε το ποσο και να επιλέξετε το κουτάκι με την σήμανση 'Make this a monthly donation' και εν συνεχεία να πατήσετε το κουμπακι 'Donate with PayPal' αν έχετε λογαριασμό με Paypal , η 'Donate with a Debit or Credit Card', αν δεν έχετε λογαριασμό με Paypal και κάνετε την δωρεά με χρεωστική η πιστωτική κάρτα.

Αν έχετε πρόβλημα με την διαδικασία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email [email protected] η να στείλετε μήνυμα απο την φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται σταθερά στο κάτω μέρος της σελίδας.

Σας ευχαριστώ για την στήριξη σας.

Καλλιόπη Σουφλή


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ


Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες, θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας, για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης, σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολογίου, μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε, καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιοδνήποτε τρόπο, το ιστολόγιο. Ο διαχειριστής του ιστολογίου, δεν ευθύνεται για τα σχόλια και τους δεσμούς που περιλαμβάνει. Τονίζουμε ότι υφίσταται μετριασμός των σχολίων και παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, να έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
  • Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες, ασυνάρτητος λόγος και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις, υπονοούμενα, απειλές ή χυδαιολογίες.>
  • Μην δημοσιεύετε άσχετα με το θέμα σχόλια.
  • Ο κάθε σχολιαστής, οφείλει να διατηρεί ένα μόνον όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
  • Με βάση τα παραπάνω, η διαχείριση, διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης σχολίων, χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.
  • Επιπλέον σας τονίζουμε, ότι το ιστολόγιο, λειτουργεί σε εθελοντική βάση και ως εκ τούτου, τα σχόλια θα αναρτώνται μόλις αυτό καταστεί δυνατόν.

Διαβάστε ακόμα