Καυτά ερωτήματα και εικόνες που λένε πολλά, για την παγίδα της ....”Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης” του Σταύρου Βιτάλη.

Καυτά ερωτήματα και εικόνες που λένε πολλά, για την παγίδα της ....”Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης” του Σταύρου Βιτάλη.

30 Αυγούστου, 2020 19 Από Καλλιόπη Σουφλή
Προβολές:1,601
Μοίρασέ το

 

Πιστεύω πως μ’ αυτή την ανάρτηση, κατά την προσωπική μου άποψη, ρίχνω φως σε μια “ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ”, ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ.

 

Έρευνα ρεπορτάζ: Καλλιόπης Σουφλή

 

Εχθές, με άρθρο στην σελίδα του στο f.b., ο νομικός Νίκος Αντωνιάδης, κατέστησε σαφές την προσωπική του άποψη μεταξύ άλλων, και για την … “Συντακτική Εθνοσυνέλευση”. (εδώ)

Επαναλαμβάνω το συγκεκριμένο κομμάτι της ανάρτησης που αφορά στο θέμα αυτό:

“-Εις ό,τι αφορά στην “εθνοσυνέλευση της 3ης Σεπτεμβρίου” και την “άμεση δημοκρατία”:

Πρόκειται για ανόητη και επικίνδυνη πρωτοβουλία.
Ανόητη, διότι όλα όσα διαβάζω περί άμεσης δημοκρατίας δεν έχουν την παραμικρή πρακτική και ουσιαστική βάση.
Είναι πράγματα ανέφικτα και γραφικά.
Και ως γραφικά περνάνε στη σφαίρα της επικινδυνότητας.
Διότι διακωμωδείται ο σοβαρός κοινωνικός και νομικός αγώνας για την αντιμετώπιση και ανατροπή των δεινών που πλήττουν τους Έλληνες πολίτες.
Ο γραφικός χαρακτήρας της πρωτοβουλίας αυτής δυσφημεί την ουσιαστική και σοβαρή κοινή προσπάθεια.
Η επικινδυνότητα δε αυτής εντείνεται με τις προτροπές για την κατάργηση της Βουλής των 300 και αντικατάστασή της από την “άμεση δημοκρατία”.
Γιατί πέραν του γραφικού χαρακτήρα της προτροπής αυτής, υπάρχει ο κίνδυνος να παρασυρθούν πολίτες και να προβούν σε πράξεις βίας.
Με τον επιπλέον κίνδυνο να παρεισφρύσουν στην “συνέλευση” αυτή παρακρατικά στοιχεία για να αποδομήσουν ακόμη περισσότερο τον σοβαρό αγώνα”.
Αυτά γράφει ο νομικός Ν. Αντωνιάδης, και αν η άποψή του διαβαστεί πολύ προσεκτικά, θα αντιληφθείτε πως πίσω από τις λέξεις και ανάμεσα στις γραμμές, ΚΡΟΥΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΩΝΑ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ Σ’ ΑΥΤΗΝ.
Προσωπικά, θα το πάω δυο μέτρα παρακάτω και θα θέσω κάποια ερωτήματα και παράλληλα, θα αναρτήσω και κάποιες φωτογραφίες, για να γίνουν πιο σαφή και το θέμα και οι λόγοι που μια τέτοια “εθνοσυνέλευση” με βρίσκει κάθετα αντίθετη.
Και οφείλω στο σημείο αυτό, να παραθέσω εδάφια του νόμου περί συναθροίσεων – διαδηλώσεων:
1. Σύμφωνα με τον νέο νόμο περί συναθροίσεων (ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4703/2020, ΦΕΚ 131/Α/10-7-2020) θα πρέπει να γίνονται τα κάτωθι:

Άρθρο 3

Υποχρέωση γνωστοποίησης

  1. Ο οργανωτής οφείλει να γνωστοποιήσει στην κατά τόπον αρμόδια αστυνομική ή λιμενική αρχή, την πρόθεσή του να καλέσει το ευρύ κοινό ή ορισμένες κατηγορίες προσώπων ή αριθμό συγκεκριμένων ατόμων να συμμετάσχουν σε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση, σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο.

2. Η γνωστοποίηση γίνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας της Ελληνικής Αστυνομίας και υποβάλλεται εγκαίρως πριν από την πραγματοποίηση της δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης.

Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του οργανωτή, τον ακριβή τόπο, τον χρόνο έναρξης και τον εκτιμώμενο χρόνο λήξης, τον σκοπό, καθώς και το προτεινόμενο δρομολόγιο της συνάθροισης. Δεν οφείλεται γνωστοποίηση για τις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις που πραγματοποιούνται για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς και της επετείου της 17ης Νοεμβρίου.

3. Αυθόρμητη ή έκτακτη δημόσια υπαίθρια συνάθροιση που δεν έχει γνωστοποιηθεί κατά τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 2 επιτρέπεται, εφόσον δεν διαφαίνονται κίνδυνοι διασάλευσης της δημόσιας ασφάλειας ή σοβαρής διατάραξης της κοινωνικοοικονομικής ζωής. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια αστυνομική ή λιμενική αρχή καλεί τους συμμετέχοντες να ορίσουν οργανωτή, εφόσον οι υφιστάμενες συνθήκες το επιτρέπουν, ενώ δύναται να επιβάλει περιορισμούς σύμφωνα με το άρθρο 8. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτούς, καθώς και με την υποχρέωση ορισμού οργανωτή, η αστυνομική ή λιμενική αρχή δύναται να προβεί στη διάλυση της ανωτέρω συνάθροισης ενημερώνοντας αμελλητί τον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών.

4.Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται ειδική ιστοσελίδα, μέσω της οποίας παρέχεται ενημέρωση στους πολίτες για τις προγραμματισμένες ή τρέχουσες συναθροίσεις και λοιπές εκδηλώσεις, καθώς και τις σχετιζόμενες με αυτές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Με όμοια απόφαση προβλέπονται οι ειδικότεροι όροι λειτουργίας της ιστοσελίδας και κάθε αναγκαίο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας.

 

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις οργανωτή

Ο οργανωτής της συνάθροισης υποχρεούται να μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή της λαμβάνοντας κάθε αναγκαίο και πρόσφορο μέτρο. Ιδίως, ο οργανωτής της συνάθροισης:

α) συνεργάζεται άμεσα με την αρμόδια αστυνομική ή λιμενική αρχή και ιδίως με τον Αστυνομικό ή Λιμενικό Διαμεσολαβητή και συμμορφώνεται στις υποδείξεις τους παρέχοντας τη συνδρομή του στην προσπάθεια για την τήρηση της τάξης και την ομαλή πραγματοποίηση της συνάθροισης,

β) ενημερώνει τους μετέχοντες στη συνάθροιση για την υποχρέωσή τους να μην φέρουν αντικείμενα πρόσφορα για την άσκηση βίας και ζητά την παρέμβαση της αρμόδιας αστυνομικής ή λιμενικής αρχής για την απομάκρυνση ατόμων που φέρουν τέτοια αντικείμενα,

γ) ορίζει επαρκή αριθμό ατόμων, τα οποία παρέχουν συνδρομή στην περιφρούρηση της συνάθροισης.

 

Άρθρο 7

Απαγόρευση

1.Επικείμενη δημόσια υπαίθρια συνάθροιση μπορεί να απαγορευθεί αν:

α) επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, λόγω ιδιαιτέρως πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως, κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της ιδιοκτησίας και της πολιτειακής εξουσίας ή

β) απειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής σε ορισμένη περιοχή ή

γ) πρόκειται για δημόσια υπαίθρια συνάθροιση ο σκοπός της οποίας αντιτίθεται προς τον σκοπό ήδη προγραμματισμένης γνωστοποιηθείσας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 και μη απαγορευθείσας συνάθροισης που πραγματοποιείται ή βρίσκεται σε εξέλιξη στην ίδια περιοχή ή εγγύς της ίδιας περιοχής και κατά το αυτό χρονικό διάστημα.

2.Στις περ. β) και γ) της παρ. 1 η αρμόδια αστυνομική ή λιμενική αρχή σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 υποδεικνύει ενδεικτικά, εφόσον είναι εφικτό, ως εναλλακτικές επιλογές, άλλες περιοχές, κατάλληλες για την πραγματοποίηση της συνάθροισης.

3.Η απόφαση για την απαγόρευση δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης κοινοποιείται στον οργανωτή εγκαίρως πριν από τον αιτηθέντα για την πραγματοποίησή της χρόνο.

4.Γ ια τη λήψη της απόφασης περί απαγόρευσης, όπως και για την επιβολή περιορισμών σύμφωνα με το άρθρο 8 σε γνωστοποιηθείσα δημόσια υπαίθρια συνάθροιση λαμβάνονται υπόψη ιδίως: (α) ο εκτιμώμενος αριθμός συμμετεχόντων, (β) η περιοχή πραγματοποίησής της, (γ) ο βαθμός επικινδυνότητας αυτής ως προς την πιθανότητα διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων και διατάραξης της κοινωνικοοικονομικής ζωής.

 

Άρθρο 8

Περιορισμοί

1.Επιτρέπεται η επιβολή περιορισμών σε σχέση με επικείμενη δημόσια υπαίθρια συνάθροιση, εάν πιθανολογείται ότι η διεξαγωγή της θα διαταράξει δυσανάλογα την κοινωνικοοικονομική ζωή της συγκεκριμένης περιοχής, λόγω ιδίως των ειδικότερων κυκλοφοριακών και άλλων ιδιαίτερων τοπικών συνθηκών.

2.Επιτρέπεται η επιβολή περιορισμών σε σχέση με δημόσια υπαίθρια συνάθροιση που βρίσκεται σε εξέλιξη, εάν η διεξαγωγή της προκαλεί δυσανάλογα μεγάλη διατάραξη στην κοινωνικοοικονομική ζωή της περιοχής, λόγω ιδίως του αριθμού των συμμετεχόντων και λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τις ειδικότερες κυκλοφοριακές και άλλες ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες.

3.Η απόφαση για την επιβολή περιορισμών σε γνωστοποιηθείσα συνάθροιση κοινοποιείται στον οργανωτή εγκαίρως πριν από τον αιτηθέντα για την πραγματοποίησή της χρόνο.

 

Άρθρο 9

Διάλυση

1.Η διάλυση δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης που βρίσκεται σε εξέλιξη δύναται να διαταχθεί, εάν:

α) πραγματοποιείται παρά την έκδοση απόφασης απαγόρευσης του άρθρου 7 ή

β) οι συμμετέχοντες δεν συμμορφώνονται προς τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν σε σχέση με αυτή, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 ή

γ) μετατρέπεται σε βίαιη με τη διάπραξη σοβαρών αξιόποινων πράξεων, όπως επιθέσεων κατά προσώπων, εμπρησμών, φθορών δημόσιας ή ιδιωτικής περιουσίας, βιαιοπραγιών κατά της αστυνομικής δύναμης και ιδίως σε περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί και εμπρηστικοί μηχανισμοί, φωτοβολίδες, αιχμηρά αντικείμενα ή από τη συνέχισή της προκαλείται άμεσος κίνδυνος κατά της ζωής ή σωματική βλάβη ή

δ) πραγματοποιείται χωρίς να έχει γνωστοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 3, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 3 του ιδίου άρθρου.

2.Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1, η αρμόδια αστυνομική ή λιμενική αρχή μπορεί να χρησιμοποιεί προς τούτο κάθε νόμιμο, πρόσφορο, αναγκαίο και ανάλογο με τις περιστάσεις μέσο, εφόσον προηγουμένως δεν έχει καταστεί δυνατή η εκούσια συμμόρφωση και αποχώρηση των συμμετεχόντων σε συνάθροιση.

 

Άρθρο 13

Ποινικές κυρώσεις και αστική ευθύνη

1.Όσοι αλλοιώνουν ή επιχειρούν να αλλοιώσουν με βιαιοπραγίες τον ειρηνικό χαρακτήρα δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών.

2.Ο οργανωτής δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης ευθύνεται για την αποζημίωση όσων υπέστησαν βλάβη της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας από τους συμμετέχοντες στη δημόσια υπαίθρια συνάθροιση. Από την ευθύνη αυτή απαλλάσσεται, εάν είχε γνωστοποιήσει εγκαίρως τη διεξαγωγή της συνάθροισης και αποδεικνύει ότι έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές αναφέρονται περιοριστικά στις περ. α’, β’ και γ’ του άρθρου 4.

3.Η διάταξη της παρ. 2 εφαρμόζεται αναλογικά και για τον οργανωτή της παρ. 3 του άρθρου 3.” (από εδώ)

 

Και έρχομαι βάσει του νόμου, να θέσω κάποια ερωτήματα για την περιβόητη … “ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ” του ΔΗΘΕΝ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΑΤ’ ΑΠΟΝΟΜΗ,  Σταύρου Βιτάλη.

Προηγουμένως όμως, διαβάστε και αυτό το σχόλιο, ενδεχομένως από … οπαδό του Σταύρου Βιτάλη, που κατά την προσωπική μου άποψη, έχει ενδιαφέρον καθώς αναφέρεται “υποτίθεται’ σε … “ακαδημαϊκή και εγκυκλοπαιδική γνώση”…

 

ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΉ ΓΝΩΣΗ ΜΟΝΟ.
ΣΤΡΑΤΗΓΕ Μ ΑΣ ΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ.
ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΠΡΙΝ ΧΡΟΝΙΑ ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΟΙ ΔΕΝ ΤΟ ΕΛΑΒΑΝ ΥΠΟΨΗ ΟΤΑΝ ΕΠΡΕΠΕ ΕΙΡΩΝΕΥΟΜΕΝΟΙ( ΣΕ ΠΟΛΕΜΟ ΠΑΜΕ.)
ΞΕΚΙΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΈΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΕΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ,ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΎΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΜΕΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΕΩΣ ΚΑΙ ΝΥΝ ΥΠΑΛΛΉΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΤΛ.
ΠΑΡΝΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΚΟΥΒΑΔΕΣ – ΤΕΝΕΚΕΔΕΣ ΜΕ ΝΕΡΟ, ΜΑΣΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ Η ΨΕΚΑΣΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΙΟ ΚΑΙ ΓΑΝΤΙΑ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΧΟΝΤΡΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ .
ΤΑ ΔΑΚΡΥΓΟΝΑ ΤΑ ΠΙΑΝΟΜΕ ΜΕ ΤΑ ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑΤΙ ΚΑΙΝΕ ΚΑΙ ΤΑ ΡΙΧΝΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΚΟΥΒΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΜΕΤΑ ,ΒΟΛΙΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΤΟΥ ΜΠΟΓΙΑΤΙΣΜΑΤΟΣ 20ΛΙΤΡΩΝ.
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΟΣ ΩΣ ΑΠΑΝΩ.
ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΖΕΜΑ ΤΩΝ ΔΑΚΡΥΓΟΝΩΝ Η ΚΑΠΝΟΓΟΝΩΝ ΟΡΙΖΟΥΜΕ 2 ΝΕΑΡΟΎΣ ΔΡΟΜΕΊΣ ΠΟΥ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΜΟΛΙΣ ΠΕΣΕΙ ΒΟΜΒΙΔΑ ΔΑΚΡΥΓΟΝΟΥ ΚΑΠΝΟΓΟΝΟΥ ΟΡΜΑΝΕ ΤΙΣ ΑΡΠΆΖΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΙΧΝΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΥΒΑΔΕΣ.
ΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΠΝΟΥ Η ΔΑΚΡΥΓΟΝΩΝ ΤΙΣ ΒΡΕΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ.ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΝΑ ΦΟΡΕΣΟΥΜΕ ΓΙΑΛΑΚΙΑ ΠΙΣΙΝΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΜΩΣ ΝΑ ΤΑ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ.
ΤΣΑΝΤΑ ΩΜΟΥ ΜΕ 2 ΛΙΤΡΑ ΝΕΡΟ ΣΕ ΘΕΡΜΟΣ Η ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΟΛΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΑΤΗΘΕΙ ΠΑΓΩΜΕΝΟ ,ΕΧΤΡΑ ΤΟ ΜΠΟΥΚΑΛΑΚΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ.
ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΜΩΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΖΕΣΤΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ ΣΕ ΘΕΡΜΟΣ ΠΛΑΚΕΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΣΤΑΦΙΔΕΣ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΣΥΚΑ ΚΤΛ .
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΠΟΥ ΝΑΧΕΙ ΤΣΙΡΟΤΑ , ΠΕΤΑΤΙΝ ΕΠΙΔΕΣΜΟΥΣ ΚΥΛΙΝΤΡΙΚΟΥΣ ,ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ΓΙΑ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΑΙΜΟΡΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΖΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΡΧΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η ΑΛΛΟΙ ΠΕΤΑΞΟΥΝ ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΝΡΩΜΕΝΟΥΣ.
ΡΟΦΗΜΑ ΠΑΓΩΜΕΝΟ Η ΖΕΣΤΟ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΦΡΑΠΕ ΚΑΦΕ ΤΣΑΙ ΧΥΜΟΥΣ ΚΤΛ ΞΗΡΑ ΤΡΟΦΗ ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΞΗΡΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΜΙΑ ΑΛΛΑΞΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΑ ΚΑΙ 1 ΜΕ 2 ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΚΑΛΤΣΕΣ,ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ,ΜΠΛΟΥΖΑ , ΚΑΠΕΛΑΚΙ ΦΑΚΟ ΑΝ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ Η ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΜΑΣ ΒΡΕΙ Η ΝΥΧΤΑ
ΒΑΖΕΛΙΝΗ ΓΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΙΝΕ ΑΠΟ ΤΑ ΔΑΚΤΥΓΟΝΑ ΚΑΙ ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ.
ΟΡΙΖΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΠΟΥ ΞΕΡΕΙ ΩΣ ΠΡΩΤΟ ΒΟΗΘΟ Η ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΜΕ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΓΝΩΡΊΖΟΥΝ
ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ.
ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΟΜΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ, ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΗ ΑΤΟΜΑ Η ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΑ ΠΑΜΕ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΦΙΛΙΚΟ ΣΠΙΤΙ.
ΟΣΑ ΑΤΟΜΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑ 3 ΜΕ 4 ΗΜΕΡΩΝ ΜΗΠΩΣ ΣΥΜΒΕΙ ΚΑΤΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΙΔΙΩΣ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ.
ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ POWER BANK ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ SMS ΠΟΥ ΠΕΡΝΑΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΣΕΡΒΕΡ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ.
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΕ ΠΡΟΚΑΘΩΡΙΣΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΧΑΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ Η ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΜΑΣ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΠΕΝΤΕ ΕΩΣ ΕΞΙ ΑΤΟΜΩΝ ΦΙΛΩΝ ΓΝΩΣΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΛΕΓΧΟ ,
ΔΕΝ ΧΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΚΟΒΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ ΜΠΑΙΝΕΙ ΕΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΡΑΙΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΒΕΒΑΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΣΟΥΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΟΤΙ ΗΘΕΛΕ ΣΥΜΒΕΙ.
ΟΣΟΙ ΘΑ ΚΡΑΤΟΥΝ ΣΗΜΑΙΕΣ ΝΑ ΤΙΣ ΔΕΣΟΥΝ ΣΕ ΓΕΡΟ ΙΣΤΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΥΕΙ ΚΑΙ ΩΣ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΣΤΡΑΜΠΟΥΛΙΞΟΥΜΕ ΤΟ ΠΟΔΙ ΜΑΣ Η ΚΟΥΡΑΣΤΟΥΜΕ.
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΜΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΑ ΑΣ ΠΑΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΘΟΥΜΕ ΚΑΤΙ ΚΑΚΟ .
ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΦΟΡΑΜΕ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ, ΜΠΛΟΥΖΕΣ, ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ .
ΥΠΌΨΗΝ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΊΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΊΑΣ ΝΑ ΔΙΑΚΌΨΟΥΝ ΕΙΤΕ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΓΕΝΙΚΑ Η ΚΑΤΕΠΙΛΟΓΗΝ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΟΒΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΉΣ ΔΙΚΤΙΩΣΗΣ ΦΒ MESSAGER ΟΠΟΤΕ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΊ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ ΟΠΩΣ ΓΟΚΙ ΤΟΚΙ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΙ ΦΑΚΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΣ’
(Το πήρα από την σχετική ανάρτηση στην προσωπική σελίδα του Σταύρου Βιτάλη, του βασικού εμπνευστή και διοργανωτή της … “Εθνοσυνέλευσης) εδώ
Και δεν σας κρύβω πως προβληματίστηκα, πάντα σε σχέση και με τον παρόντα νόμο, έτσι όπως σας παρουσίασα άρθρα του, ανωτέρω.
Άρα κάποιοι, ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ ΤΟΥΣ, ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ  “ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ”, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ “ΜΑΣΚΕΣ” ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΔΙΑΒΛΗΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΥΧΟΝ ΧΡΗΣΗ ΔΑΚΡΥΓΟΝΩΝ…
ΚΑΙ Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΝΕΥΣΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ,  ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΤΙΚΟ ΝΟΜΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ;
Παραθέτω στην ίδια ανάρτηση του διοργανωτή, στην οποία ο ίδιος ο Σταύρος Βιτάλης, κάνει λόγο για… μάσκες ειδικού τύπου…
ΚΑΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΠΟΥΣΕΣ.
Αυτό, δεν σας προβληματίζει;
ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΙ … “ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ” ΣΥΜΒΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΙ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ, ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΚΑΛΕΙ ΣΕ… “ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ”, ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ, ΟΠΩΣ Ο ΙΔΙΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΙΟ ΚΑΤΩ;

 

 

Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, ο Σταύρος Βιτάλης, αποδέχεται την απάτη του κορονοϊού…  “μάάάάάάάλστα… μάάάάάλστα… “.. που έλεγε και ένας παλιός ηθοποιός, στην ταινία με τον Χατζηχρήστο…

Παραβλέπω την άποψη του “υποστρατήγου κατ’ απονομή” με τον κορονοϊό, ΑΛΛΑ… ΤΙ ΡΟΛΟ ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΑ ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΓΙΑΛΙΑ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΠΟΥ ΚΟΥΜΠΩΝΕΙ ΣΤΗ ΜΑΣΚΑ;;;

ΑΠΟ ΤΙ ΘΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ;;;

Μήπως από τον ήλιο, μήπως από τη ζέστη, ή μήπως κάτι άλλο;

Και άντε … να το καταπιούμε αυτό με τις περίεργες μάσκες…

Αλλά αυτό το … “πάμε να πάρουμε την Ελλάδα μας πίσω”,  και μάλιστα δημοσίως να κάνει λόγο για ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ, πώς το εννοεί;;;

Γιατί κάτι τέτοιο, προύποθέτει … ΠΟΛΕΜΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΣΩΜΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ – ΑΣΤΥΝΟΜΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ.

Ή μήπως δεν είναι έτσι;

Μήπως είναι στην φαντασία μου όλο αυτό το … πολεμικό σκηνικό;;;

ΤΟΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ, ΤΙ ΤΟΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ Ο ΙΔΙΟΣ Ο  … “υποστράτηγος κατ’ απονομή”;;;

 

Μήπως ο … “υποστρατηγός κατ’ απονομή”, γνωρίζει πως … “θα γίνει το έλα να δεις, με παρακρατικούς και  Αστυνομία;

ΝΑΙ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΙ… ΙΔΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ.

ΚΑΙ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΤΟΥ ΕΧΕΙ ΔΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ;;;

ΚΑΙ ΟΙ … ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ, ΜΟΥΓΚΑ ΣΤΗΝ ΣΤΡΟΥΓΚΑ, ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΚΙ Ο ΛΑΟΣ, ΟΤΑΝ Ο ΙΔΙΟΣ Ο … “ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΤ’ ΑΠΟΝΟΜΗ”, ΚΑΝΕΙ ΛΟΓΟ ΓΙΑ …  ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ;;;

ΚΑΙ ΑΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ, ΔΕΝ ΣΑΣ ΒΡΩΜΑΝΕ ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΙ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΚΕΨΗΣ ΣΑΣ.

 

Προχωρώ στο σκεπτικό μου και ερωτώ, με αναγωγή στο άρθρο 4 και στις παραγράφους του, όπως ορίζει ο νόμος. Και για να μην χάνετε χρόνο, γυρνώντας πιο πάνω στην ανάρτηση, σας το επαναλαμβάνω εδώ:

“Άρθρο 4

Υποχρεώσεις οργανωτή

Ο οργανωτής της συνάθροισης υποχρεούται να μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή της λαμβάνοντας κάθε αναγκαίο και πρόσφορο μέτρο. Ιδίως, ο οργανωτής της συνάθροισης:

α) συνεργάζεται άμεσα με την αρμόδια αστυνομική ή λιμενική αρχή και ιδίως με τον Αστυνομικό ή Λιμενικό Διαμεσολαβητή και συμμορφώνεται στις υποδείξεις τους παρέχοντας τη συνδρομή του στην προσπάθεια για την τήρηση της τάξης και την ομαλή πραγματοποίηση της συνάθροισης,

β) ενημερώνει τους μετέχοντες στη συνάθροιση για την υποχρέωσή τους να μην φέρουν αντικείμενα πρόσφορα για την άσκηση βίας και ζητά την παρέμβαση της αρμόδιας αστυνομικής ή λιμενικής αρχής για την απομάκρυνση ατόμων που φέρουν τέτοια αντικείμενα,

γ) ορίζει επαρκή αριθμό ατόμων, τα οποία παρέχουν συνδρομή στην περιφρούρηση της συνάθροισης.”

 

Τα έχει πράξει όλα αυτά ο … “Υποστράτηγος κατ’ απονομή”;;;

Προσωπικά, δεν είδα τέτοια σχετική ανάρτηση… αν μου διέφυγε, παρακαλώ οι οπαδοί του, να μου στείλουν το σχετικό λίνκ. ΔΗΛΑΔΗ, Ο κ. ΒΙΤΑΛΗΣ, ΘΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΓΙΑ … ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ;;;

Και προχωρώ:

Το άρθρο 7, κάνει λόγο για … ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ και περιγράφει επακριβώς πότε γίνεται αυτή:

Σας το υπενθυμίζω όπως το έβαλα ανωτέρω:

Άρθρο 7

Απαγόρευση

1.Επικείμενη δημόσια υπαίθρια συνάθροιση μπορεί να απαγορευθεί αν:

α) επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, λόγω ιδιαιτέρως πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως, κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της ιδιοκτησίας και της πολιτειακής εξουσίας

Ο… “υποστράτηγος κατ’ απονομή”, κάνει λόγο στην σελίδα του, για… ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

Η Ελλάδα, τι πολίτευμα έχει;

Κοινοβουλευτική δημοκρατία…

Άρα, δεν έχει … ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ…

Άρα, μιλάει για ανατροπή του πολιτεύματος;

ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΔΩΣΕ ΑΔΕΙΑ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ … “ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ”;

ΔΕΝ ΣΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΙ ΑΥΤΟ;;;

Για βάλτε λίγο το μυαλό σας να σκεφθεί… να προβληματιστεί…

Πώς επιβάλλεται βρε παίδες, η… “Άμεση Δημοκρατία”, για να μάθω κι εγώ;;;

Και για να μην προτρέξουν όσοι δεν με γνωρίζουν, όσοι δεν διαβάζουν τις αναρτήσεις των ιστολογίων μου εδώ και ένδεκα χρόνια, αλλά ενδεχομένως είναι όψιμοι αναγνώστες μου, καθιστώ σαφές πως δεν υπερασπίστηκα ποτέ την Κοινοβουλευτική Δημοκρατία ως πολίτευμα.

Αντιθέτως, πολλάκις έχω γράψει πως πρόκειται για ένα κατασκευασμένο πολίτευμα, απ’ αυτούς που… ΑΓΟΡΑΣΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ,  προκειμένου να επιβάλουν έμεση τυρρανία στον λαό “οι δοτές πολιτικές συμμορίες”.

Είναι οι ίδιοι  που βρίσκονταν πίσω και από την δολοφονία του ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ  και από την ίδρυση του “ελληνικού κράτους” που ΟΥΔΕΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΕΧΕΙ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΚΑΘ’ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΒΡΑΙΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΚΡΑΤΟΣ.

Γιατί ο … “υποστράτηγος κατ’ απονομή” δεν αναφέρεται στο ΕΒΡΑΙΟΣΙΩΝΙΣΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΚΡΑΤΟΣ”, αλλά επικαλείται τον ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ;;; ΤΟΝ ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΑ ΗΓΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ;;;

Γνωρίζει ποιοί ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΑΝ ΤΟΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ;

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ … ΑΘΕΑΤΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΤΟΥ;

Είναι δυνατόν να επικαλείται τον ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ, και να μην κάνει λόγο για τους ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ ΤΟΥ;

Κι αυτός ο όρκος της … “κεντρικής επιτροπής της εθνοσυνέλευσης”, τι είναι παίδες;;;

Μπα… πουλάκια θα κάνουν τα ωραία μου μάτια…

Εξαιρετικό το Σύνταγμα του Ιωάννη Καποδίστρια, αλλά… πως θα παραδοθούν όλες οι εξουσίες, και πώς θα επιβληθεί το Σύνταγμα του μοναδικού ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ;;;

Μήπως ξεχνάτε πως … “έλληνες” θεωρούνται και δυο εκατομμύρια και πλέον ελληνοποιηθέντες αλβανοί, πακιστανοί και λοιποί… “συγγενείς”…

Κι αυτό το… “να επικυρώσω το Σύνταγμα Άμεσης Δημοκρατίας, εντός της Βουλής και χωρίς ενδοιασμό και δεύτερες σκέψεις” τι στο διάολο σημαίνει;;;

Κι αυτή η δήλωση του … “εμπνευστή και διοργανωτή της… “Εθνοσυνέλευσης”, δεν σας λέει τίποτα;;;

Δηλαδή, το … Κατερινιώ, θα του πει: “Πάρε πασά μου, την οδοντόβουρτσά μου…”

Είναι για να το ρίχνεις στα γέλια, αν το θέμα δεν ήταν τόσο σοβαρό…

Και κατόπιν των ανωτέρω, αλλά και όσων θα διαβάσετε στην παρούσα ανάρτηση, τους  έδωσε η Αστυνομία την άδεια για … “Εθνοσυνέλευση”;;;

ΚΑΙ Η ΕΥΠ, ΔΕΝ ΕΒΓΑΛΕ ΚΙΧ…

ΟΛΑ ΑΥΤΑ, ΔΕΝ ΣΑΣ ΒΡΩΜΑΝΕ;;;

ΓΙΑΤΙ ΕΜΕΝΑ, ΟΧΙ ΑΠΛΑ ΜΟΥ ΜΥΡΙΖΟΥΝ ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ … ΜΟΥ ΒΡΩΜΑΝΕ ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΜΑ…

Μακάρι να είμαι λάθος και να πέσω τελείως έξω στους προβληματισμούς και τις σκέψεις μου… αλλά…  

Γίνεται κατανοητό, γιατί ο έγκριτος νομικός Νίκος Αντωνιάδης, έκανε λόγο για … ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ;;;

Ή μήπως έπρεπε να το κάνει… πενηνταράκια;;;

Μήπως να σας το κάνω κι εγώ, φραγκοδίφραγκα;;;

Και ερχόμαστε σ’ αυτή την κάρτα, που με προβλημάτισε πολύ…

Και κατ’ αρχήν αυτό το … “ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ….. ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ”!!!!!!!!!!!

Και το δηλώνει σύμφωνα με την παρακάτω κάρτα, ταξίαρχος εν αποστρατεία, η κ. Κωνσταντινιά Ντέμου…

“ΘΑ ΤΡΕΛΛΑΘΩ, ΚΥΡΙΑ ΜΟΥ”, που έλεγε και ο αριστερός Λαζόπουλος… (πού είναι αυτός; Χάθηκε…)

ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΚΑΝΕΙ ΛΟΓΟ Η κ. ΝΤΕΜΟΥ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΑ;;;

Άρα, αναμένει … έκτροπα;;;

Από ποιούς;;;

 

Διαβάστε προσεκτικά τι γράφει και ο κ. Χρήστος Τσιάρτας, Πρόεδρος του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ και προβληματιστείτε πολύ.

Γιατί είναι σαφές πως έχει άριστη γνώση της Ιστορίας… και του παρασκηνίου της… αυτής, που πολύ λίγοι έλληνες γνωρίζουν…

Προσωπικά, έχω δηλώσει πως δεν ανήκω σε κανένα κίνημα και σε κανένα κόμμα.

Τα σωστά όμως, οφείλω να τα αναδεικνύω.

Κι εκεί, στο Κίνημα Εθνικής Ανεξαρτησίας, έχουν πιάσει το πολύ βαθύ νόημα της ιστορίας και των τραγικών καταστάσεων που ζούμε ως Έθνος.

Πάμε και στην επόμενη κάρτα, που είναι πολύ ενδεικτική του τι πρόκειται να γίνει στην … “Εθνοσυνέλευση”…

Τι λέει αυτός ο κύριος, που είναι και επικεφαλής των Εφέδρων, όπως ο ίδιος δηλώνει, και εγώ πιστεύω πως … ΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ, ΔΕΝ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΑΥΤΟ…

“Κύριοι αστυνομικοί, όπως θα μας φερθείτε, θα σας φερθούμε…”!!!!!!!!!!!!

ΚΑΙ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΧΕΙ ΔΩΣΕΙ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ …“ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ”!!!!!!

ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ, ΠΩΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΑ … ΣΑΪΝΙΑ ΤΙ ΓΡΑΦΕΙ Ο κ. ΧΑΡΗΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ…

ΑΝ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ, ΕΙΣΤΕ ΠΟΛΥ ΒΑΘΙΑ ΝΥΧΤΩΜΕΝΟΙ… ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΒΑΘΙΑ ΚΑΙ … ΘΑ ΣΥΜΒΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ….

ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΔΩΣΕΙ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗ, ΤΟΤΕ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ ΒΡΩΜΑΕΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ.

Αυτά τα ολίγα, προς το παρόν,  σε ότι αφορά στον ίδιο τον διοργανωτή, σε σχέση με την … “εθνοσυνέλευση”…

Αλήθεια, πριν προχωρήσω, δεν σας θυμίζει λίγο … ΑΠΑΤΕΩΝΑ Αρτέμη Σώρρα, όλο αυτό το σκηνικό περί ‘Εθνοσυνέλευσης, και … Ελλήνων Συνέλευσης;;;

Δεν μοιάζει … “στημένο”;;;

Και επειδή τα τελευταία δέκα χρόνια, λίγο πολύ όλοι μας έχουμε βρεθεί σε συλλαλητήρια και διαδηλώσεις, κι εγώ, λόγω της δημοσιογραφικής μου ιδιότητας, έχω παρευρεθεί σε πολλά από αυτά, έβλεπα τα παρακρατικά σκουλίκια, να ξεφυτρώνουν πίσω από δρομάκια του Συντάγματος και μέσα από τις τάξεις ακόμα και των… “αστυνομικών” και να καταστρέφουν τις ειρηνικές αντιδράσεις του λαού.

ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΘΩΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΟΠΙΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ… “εθνοσυνέλευση”;;;

Από ποιόν θα ζητηθούν ευθύνες αν ο οποιοσδήποτε πολίτης πάθει το παραμικρό;;;

Και ας πάμε τώρα, στον ίδιο τον … “εμπνευστή και διοργανωτή” της … “εθνοσυνέλευσης”… τον .. “υποστράτηγο κατ’ απονομή”.. όπως ο ίδιος δηλώνει.

Και ερωτω:

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ… “ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΤ’ ΑΠΟΝΟΜΗ”;

ΠΟΙΟΣ Ή ΠΟΙΟΙ ΤΟΥ ΑΠΕΝΕΙΜΑΝ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ;;;

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ;

ΟΧΙ. ΓΙΑΤΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ.

ΑΡΑ;;;

Ξαναβάλτε το αυτό το ρημάδι να δουλέψει, μπας και κατεβάσει κάτι η γκλάβα αυτών που τον πιστεύουν…

Και προς το παρόν, θα μιλήσω με εικόνες…

 

ΕΙΚΟΝΑ 1η.

“ΒΡΩΜΕΡΟ ΚΟΛΠΟ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ”…

Για θυμηθείτε, όσοι γνωρίζετε ιστορία, ΠΟΙΟΙ ΗΤΑΝ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821;

ΠΟΙΟΙ ΗΤΑΝ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1789;;;

ΗΤΑΝ ΠΑΝΤΑ ΟΙ ΙΔΙΟΙ… Ο ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ.

 

ΕΙΚΟΝΑ 2η

Αυτή η … περατζάδα του Βιτάλη, από τα κουμμουνιστικά επαναστατικά κινήματα, δεν σας λέει τίποτα;;;

ΕΙΚΟΝΑ 3η

Από … σμηνίτης στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, “υποστράτηγος κατ’ απονομή” στην … Δυτική Σαχάρα…

Γιατί, κύριε Βιτάλη μου;

Στην Ελλάδα, στην πατρίδα σου, δεν υπήρχαν μάχες να δώσεις;

“ΠΟΙΟΙ” ΣΕ ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΣΑΧΑΡΑ;;;

ΜΗΠΩΣ “ΟΙ ΙΔΙΟΙ”, που σε έστειλαν και στην Σερβία;;;

Μήπως “ΟΙ ΙΔΙΟΙ”, που σε έστειλαν και στους … Σαντινίστας;;;

ΑΠΟ “ΠΟΙΟΥΣ” έπαιρνες διαταγές;;;

ΠΟΙΟΥΣ ΚΑΛΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ, ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΟΡΑΤΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ;

ΜΗΠΩΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ;

ΤΙ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΕΧΕΙ Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΤΑΛΗΣ;

ΜΗΠΩΣ ΤΕΤΟΙΕΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ;

Ερωτήσεις θέτω… για να είμαστε εξηγημένοι…

Τι σας έχω γράψει πολλάκις, για την ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ;

ΠΩΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΟΥΜΜΟΥΝΙΣΜΟ… ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ.

ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ “ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΕ” Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΤΑΛΗΣ;

ΓΙΑ ΚΟΥΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ, ΜΗΠΩΣ…;;;

Πολλά τα… “γαλόνια … υποστράτηγου” από τα κουμμουνιστικά επαναστατικά κινήματα…

Τι γράφει όμως ο ανώνυμος, παρακάτω;

Δεν το ασπάζομαι, αλλά οφείλω να είμα επιφυλακτική.

ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΔΙΚΑ ΣΑΣ…

Για προσέξτε και αυτή την ανακοίνωση… λέει πολλά…

Κάνει λόγο για … ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ…

Ας πάμε τώρα και σ’ ένα άλλο πρόσωπο… αυτό που εικονίζεται στην παρακάτω εικόνα με τον … “υποστράτηγο κατ’ απονομή”…

Είναι ο Γιάννης Ιωαννίδης…

Και θα φρεσκάρω την μνήμη των παλιότερων αναγνωστών του ιστολογίου μου, ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο, που συμμετείχε στην … “ΣΤΕΓΗ ΑΣΤΕΓΩΝ” στο Βοτανικό, προκειμένου να μην γίνει … τέμενος…

 

Τον Γιάννη Ιωαννίδη, που έβγαλα στην σέντρα και αποκάλυψα τον ύποπτο ρόλο όχι μόνον τον δικό του, αλλά και άλλων προσώπων, σ’ εκείνη την υπόθεση που κατέληξε φιάσκο, γιατί ΗΤΑΝ ΕΝΑ ΣΤΗΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΣ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΘΕΩΡΗΣΕΙ Ο ΛΑΟΣ, ΠΩΣ … “ΚΑΠΟΙΟΙ ΦΥΛΑΤΤΟΥΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ”… ΕΝΩ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΗΤΑΝ ΑΛΛΗ…

 

 

 

Γιατί εκεί στο Βοτανικό, είχαν πάει να βοηθήσουν και έντιμα πρόσωπα… και αληθινοί ΕΛΛΗΝΕΣ, οι οποίοι αποχώρησαν όταν διαπίστωσαν πως το παιχνίδι ήταν στημένο και βρώμικο.

Μια ιστορία μπόχας και δυσωδίας του “παρακράτους…”

Και τώρα ο Γιάννης Ιωαννίδης, εμφανίζεται στο πλευρό του … Σταύρου Βιτάλη… 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΒΙΤΑΛΗ – ΙΩΑΝΝΙΔΗ Σ’ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ κατά την προσωπική μου άποψη και όχι μόνον, ΜΑΖΩΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ… “ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ”;;;

Αξίζει να επισημανθεί, πως η “εθνοσυνέλευση”, επρόκειτο να γίνει τον Ιανουάριο του 2020… προφανώς ανεβλήθη… γιατί άραγε;;;

Δείτε κι αυτή την εικόνα… ίσως να λέει πολλά…

ΑΚΡΟΑΡΙΣΤΕΡΟ ΣΧΗΜΑ…

ΠΑΡΑΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ…

“ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ”, λέει στις δηλώσεις του ο κ. Βιτάλης…

Και η παρακάτω κάρτα, πρέπει να προκαλέσει σκέψεις… και σωστή κρίση, για όσους σκέπτονται να συμμετάσχουν στην… “εθνοσυνέλευση”

 

 

 

Παραθέτω  τέλος τα παρακάτω στοιχεία, που έχουν πολύ ενδιαφέρον.

Μέσα από αυτά, προκύπτει πόση έντεχνη παραπληροφόρηση και απάτη υπάρχει.

Σημειωτέον ότι, αυτή η ανάρτηση στην σελίδα του Σταύρου Βιτάλη, είναι από τις 9-11-19.

Σ’ αυτή, αναδεικνύονται πρόσωπα που ΟΥΔΕΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΕΧΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ … “εθνοσυνέλευση”.

Υποτίθεται πως είναι προτεινόμενα πρόσωπα… και ο Σταύρος Βιτάλης με την ανάδειξή τους, δημιουργεί μια ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΦΑΝΤΑΣΙΑΚΟΥ… ΚΑΙ ΟΥΧΙ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ.

Στην παρακάτω σειρά των φωτογραφιών που έχω σκανάρει από την σελίδα του Σταύρου Βιτάλη, ο ίδιος παραδέχεται πως … ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ. 

ΜΗΠΩΣ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΒΙΤΑΛΗΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΙ ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ, ΘΑ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΛΑΟ ΣΤΗΝ ΣΦΑΓΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ;;;

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙΤΕ ΠΩΣ ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΩΘΟΥΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ;;;

ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΤΕ ΠΩΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ, ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΕ … ΠΡΑΚΤΟΡΙΑ;

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΑ, ΔΕΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΟΝΤΑΙ…

 

Καλλιόπη Σουφλή

 

Υ.Γ.1. Στην πρότελευταία εικόνα, αναφέρεται και το όνομά μου…κάποιοι με πρότειναν, απ’ ότι κατάλαβα…

Και φυσικά, δεν θα μπορούσα να συμμετέχω σε ένα ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ, από έναν “ύποπτο τύπο” με “περίεργο παρελθόν”…

Επιπλέον, ουδέποτε έλαβα σχετική πρόσκληση, όπως  δεν έλαβαν και πολλά άτομα τα οποία γνωρίζω, και περιλαμβάνονται στην παρακάτω λίστα – κράχτη και μάλιστα ΑΓΝΟΟΥΝ ΠΩΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ Σ’ ΑΥΤΗ.

Υ.Γ.2. Πιστεύω πως μ’ αυτή την ανάρτηση, κατά την προσωπική μου άποψη, έριξα φως σε μια “ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ”, ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ.

 

 

Δεν μας έφταναν οι έλληνες προτεινόμενοι, έχουμε και τους ξένους…

Και κάποιοι τον πίστεψαν…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προβολές : 1,601


Μοίρασέ το:Ετικέτες: , , , , ,

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ


Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες, θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας, για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης, σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολογίου, μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε, καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιοδνήποτε τρόπο, το ιστολόγιο. Ο διαχειριστής του ιστολογίου, δεν ευθύνεται για τα σχόλια και τους δεσμούς που περιλαμβάνει. Τονίζουμε ότι υφίσταται μετριασμός των σχολίων και παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, να έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
  • Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες, ασυνάρτητος λόγος και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις, υπονοούμενα, απειλές ή χυδαιολογίες.>
  • Μην δημοσιεύετε άσχετα με το θέμα σχόλια.
  • Ο κάθε σχολιαστής, οφείλει να διατηρεί ένα μόνον όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
  • Με βάση τα παραπάνω, η διαχείριση, διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης σχολίων, χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.
  • Επιπλέον σας τονίζουμε, ότι το ιστολόγιο, λειτουργεί σε εθελοντική βάση και ως εκ τούτου, τα σχόλια θα αναρτώνται μόλις αυτό καταστεί δυνατόν.

Διαβάστε ακόμα