Οἱ Ἀσίνα,οἱ Χάζαροι καί στό βάθος ...Σιών ! Τό μόνιμο ἀγκάθι στό μάτι τους,ὁ Ἑλληνισμός !  (Για να γνωρίζετε πως ΤΟΥΡΚΟΙ ΚΑΙ ΧΑΖΑΡΟΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ)

Οἱ Ἀσίνα,οἱ Χάζαροι καί στό βάθος ...Σιών ! Τό μόνιμο ἀγκάθι στό μάτι τους,ὁ Ἑλληνισμός ! (Για να γνωρίζετε πως ΤΟΥΡΚΟΙ ΚΑΙ ΧΑΖΑΡΟΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ)

23 Ιουλίου, 2020 7 Από Καλλιόπη Σουφλή
Προβολές:1,188
Μοίρασέ το
 
 
Ποιός Ἐρντογάν,λοιπόν,ποιά τουρκία,πού ἐπιζητᾶ ἀναβίωσιν τῆς νεο-ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας ;
 
Πιόνια στά χέρια τοῦ σιωνισμοῦ,ὅλοι τους !
 
Μαριονέτες πού χρησιμοποιοῦνται γιά τήν ὁλοκλήρωσιν τῶν σχεδίων τους.
 
Τήν πραγματοποίησιν τοῦ ὀνείρου τους,τοῦ μεγαλυτέρου τους πόθου :τόν ἀφανισμό τοῦ Ἑλληνισμοῦ,διά παντός !
 
Καί ποιοί,λέγεται πώς ἦσαν ἡ τῆς «ἐλίτ» τῶν τουρκικῶν (τουρανο-μογγολικῶν) νομαδικῶν φυλών πού δημιούργησαν τήν χαζαρική αὐτοκρατορία ;
Μία φυλή ὀνόματι «Ἀσίνα».
 
Μήπως γνωρίζετε,πώς οἱ τοῦρκοι θεωροῦν ὅτι κατάγονται ἀπό τήν συγκεκριμένη φυλή;
 
Καί τούς προγόνους τους αὐτούς ὀνομάζουν : «οὐράνιους τούρκουςγαλάζιους τούρκους»;
 
Χμμ,μήπως σᾶς λέει κάτι ἡ «γαλάζια πατρίδα» τοῦ Ἐρντογάν,τώρα ;

 
 
Αυτή η ιστορία των τουρκοχαζαροεβραίων, θα ενταχθεί στα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΟΤΑΝ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΙΔΙΑΚΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ.
 
Μήπως να ενημερωθεί η μαντάμ Γιαννά και ο “τουρκόφιλος συρφετός” της επιτροπής της;;;
 
 
Μήπως αυτός ο Τίγκας, που διοργανώνει την ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, εν μέσω διεκδικήσεων των τουρκαλάδων, πρέπει να ενημερωθεί ποιών την μουσική παρουσιάζει;;;
 
Να ενημερωθεί και η κιουρία Μενδώνη του Α-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, που είναι χορηγός… αν και κόβω το κεφάλι μου, πως γνωρίζει πολύ καλά την ιστορία των… προγόνων…
 
Καλλιόπη Σουφλή

 
 

Τακτική πού ἀκολουθοῦσαν παλαιόθεν οἱ ἑβραῖοι,ἦταν νά εἰσχωροῦν σέ βασίλεια ὅπου προσπαθοῦσαν νά λάβουν εἴτε θέσεις ὑψηλές εἴτε καί κυρίως συμβούλων παρά τόν ἀνώτατο ἄρχοντα. Ὅταν μέσῳ αὐτῆς τῆς τακτικῆς δέν μποροῦσαν νά ἐπιτύχουν τόν σκοπό τους,διότι γίνονταν γνωστοί οἱ ὕπουλοι σκοποί τους,τότε εἶχαν καί ἄλλη τακτική.

 
Δημιουργοῦσαν οἱ ἴδιοι ἰσχυρά βασίλεια μέσῳ ἑνώσεως διαφόρων βαρβάρων λαῶν.
 
Κάτι παρόμοιο συνέβη μέ τούς Φράγκους καί τήν Φραγκία (ὅπου Φραγκία= Ἀγγλία=Γερμανία,ἤτοι ἕν καί τό αὐτό…),στήν Εὐρώπη καί τούς Χαζάρους καί τήν Χαζαρική αὐτοκρατορία,στήν Ἀσία.

Τό δέ παράδειγμα τῆς Χαζαρίας εἶναι καί τό πιό χαρακτηριστικό τοῦ ἑβραϊκοῦ  ὕπουλου καί καταχθόνιου σχεδιασμοῦ.

 
Γιατί; Διότι μέσῳ αὐτῆς τῆς δημιουργίας ἐπέτυχαν νά φέρουν στό προσκήνιο λαούς ἐντελῶς ἀγροίκους,βαρβάρους,ἀπολίτιστους,νά τούς ἑδραιώσουν ὡς ἐπήλυδες σέ τόπους πολύ πέραν τῶν προγονικῶν τους ἑστιῶν καί νά τούς χρησιμοποιοῦν κατά τό δοκοῦν έναντίον αὐτοκρατοριῶν καί βασιλείων.
 
Ἐπίσης,πολύ σημαντικό στοιχεῖο γιά τούς σκοπούς τους,ἦταν νά ἐπιτυγχάνουν νά ἔχουν στά χέρια τους τήν ἐξουσία.
 
Κάτι πού δέν ἦταν καθόλου δύσκολο ἀφοῦ ἀνάμεσα στούς τυφλούς βασιλεύει ὁ μονόφθαλμος (ὅπου τυφλοί οἱ βάρβαροι καί μονόφθαλμοι οἱ «κλέφτες» τῆς ἑλληνικῆς γνώσεως,ἑβραῖοι…).

Ο Κριστιάν του Σταβελό στο «Expositio in Matthaeum Evangelistam» (Ερμηνεία του Ευαγγελίου του Ματθαίου, περίπου 860-880) αναφέρεται σε αυτούς ως απογόνους των δαιμόνων Γκογκ και Μαγκόγκ, που είχαν κάνει περιτομή και τηρούσαν όλους τους νόμους του Ιουδαϊσμού (ἐδῶ)

 

Γράφει τό βίκιπαίδεια :Σφραγίδα που ανακαλύφθηκε σε ανασκαφές σε χαζαρικές τοποθεσίες, της οποίας η συμβολική σημασία είναι ασαφής.(ἐδῶ),

Ἀσαφή,χαρακτηρίζει τήν συμβολική του,ἀλλά ὅταν ἀποθηκεύεις τήν εἰκόνα τήν όνομάζει : Davestar.

Τί ἐπέτυχαν μέσῳ τῆς Χαζαρίας,τελικῶς;

 
Πέρα ἀπό τόν ἄμετρο πλουτισμό,τήν διείσδυσή τους στούς Βυζαντινοὐς Αὐτοκρατορικούς οἴκους ( Ἡ Θεοδώρα τῶν Χαζάρων,σύζυγος Ἰουστινιανοῦ Β΄),τήν δημιουργία τῆς ὀθωμανικῆς δυνάμεως πού ἀπετέλεσε καί τήν ταφόπλακα τῆς Βυζαντινῆς Αὑτοκρατορίας,πάντα μέ τήν συνδρομή καί τῶν ἐκ τῆς Δύσεως Φράγκων ἤ ἀλλιῶς τῆς …Χριστιανικῆς Εὐρώπης…
 
Στήν οὐσία ἐκεῖ πού πρόσβλεπαν μέσῳ τῆς διαλύσεως τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας,ἦταν τό σταμάτημα τῆς διαδόσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ.
 
Τό μόνιμο ἀγκάθι στό μάτι τους,ὁ Ἑλληνισμός !

 

χάλκινο νόμισμα από το Μαρόκο, γνωστό ως Φάλους με το Αστέρι του Δαβίδ, το οποίο ονόμασαν  Σφραγίδα του Σολομώντα.

 
Νομισματοκοπία στη Fes από τον Mohammed IV (1802-1873) Σουλτάνος ​​του Μαρόκου. (ἐδῶ)

Ἡ ἐπέκτασις τοῦ ὀθωμανικοῦ κράτους καί ἡ δημιουργία τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας στήν οὐσία αὐτό πού ἄφησε ἦταν ἡ δημιουργία τοῦ συγχρόνου κρατους τῆς Τουρκίας.

 
Βασικῶς ὅμως ἡ ἐπέκτασις τῶν τουρανομογγολικῶν φυλῶν δημιούργησαν κράτη ὅπως τό Τουρκμενιστάν πού ἔχει σφιχταγκαλιαστεῖ μέ τούς τουρκαλάδες τά τελευταῖα 25 χρόνια καί πολλά ἀκόμη σέ -στάν ( περᾶστε ἀπό ἐδῶ ), μέ βάσιν σ᾿ὅλα αὐτά,κατά τό πλεῖστον,τήν μουσουλμανική θρησκεία.

Σύμφωνα με τη δική τους παράδοση,οι Αφγανοί, θεωρούν ότι είναι απόγονοι ενός κοινού προγόνου Βασιλέως που έφερε το όνομα Αφγάνα, από τον οποίο και ονομάσθηκε η χώρα τους.

 
Ο Αφγάνα θεωρείται κατά τη παράδοση ότι ήταν εγγονός του Βασιλέως Σολομώντα των Ισραηλιτών ο οποίος και αρχικά εγκαταστάθηκε στη περιοχή αυτή.
 
Κατά τον 9ο αιώνα φέρονται να εξισλαμίστηκαν και τότε αρχίζει η ιστορική τους παρουσία.(ἐδῶ)
 
Γιά χαζαρο-ἀφγανούς,ἐδῶ,ἐδῶ,ἐδῶ.ἐδῶ,ἐδῶ,ἐδῶ καί ἐδῶ)

Ἀλλά καί :

Η «χαμένη εβραϊκή φυλή» της Ινδίας ονειρεύεται επιστροφή στο Ισραήλ 

 Σε μια συναγωγή στη βορειοανατολική Ινδία, μια ομάδα ανδρών προσεύχεται για την ευκαιρία να «επιστρέψει σπίτι», ένα σπίτι που δεν έχουν δει ποτέ και το οποίο εγκατέλειψαν οι πρόγονοί τους πριν από σχεδόν 3.000 χρόνια

«Η Ινδία δεν είναι η χώρα μας», λέει ο Χανιέλ Ρούμπεν, 72 ετών, από τους γηραιότερους της κοινότητας η οποία υποστηρίζει ότι κατάγεται από τους Μανασσήτες, μια από τις «χαμένες φυλές» του Ισραήλ που αναφέρεται στη βίβλο και εξορίστηκε το 720 π.Χ. από ασσύριους κατακτητές.

 
Η κοινότητα περιλαμβάνει γύρω στα 7.200 μέλη που ζουν στα κρατίδια Μιζοράμ και Μανιπούρ, κοντά στα σύνορα με τη Μιανμάρ.

Καί ποιοί,λέγεται πώς ἦσαν ἡ τῆς «ἐλίτ» τῶν τουρκικῶν (τουρανο-μογγολικῶν) νομαδικῶν φυλών πού δημιούργησαν τήν χαζαρική αὐτοκρατορία ;

 
Μία φυλή ὀνόματι «Ἀσίνα».
 
Μήπως γνωρίζετε,πώς οἱ τοῦρκοι θεωροῦν ὅτι κατάγονται ἀπό τήν συγκεκριμένη φυλή; Καί τούς προγόνους τους αὐτούς ὀνομάζουν : «οὐράνιους τούρκουςγαλάζιους τούρκους» ;
 
Χμμ,μήπως σᾶς λέει κάτι ἡ «γαλάζια πατρίδα» τοῦ Ἐρντογάν,τώρα ;

Οι Ουράνιοι Τούρκοι ή Γαλάζιοι Τούρκοι (τουρκικά: Göktürkler, ελλην. Γκιοκτούρκοι), γνωστοί επίσης ως Ασίνα και Ατσίνα Τούρκοι, ήταν μια συνομοσπονδία νομαδικών τουρκικών (τουρανικών) φύλων στη μεσαιωνική Κεντρική Ασία.

 
Οι Ουράνιοι Τούρκοι, υπό την ηγεσία του χαγάνου Μπουμίν (πέθανε το 552 μ.Χ.) και των υιών του, διαδέχθηκαν το Χαγανάτο των Ρουράν (Το Χαγανάτο των Ρουράν ήταν μια συνομοσπονδία νομαδικών μογγολικών φυλών (με τη συμμετοχή και κάποιων τουρκικών φυλών) στη Μογγολία από τα τέλη του 4ου αιώνα μ.Χ. έως τα μέσα του 6ου αιώνα.
 
Έχει υποτεθεί κατά καιρούς ότι οι Ρουράν είναι οι μετέπειτα εμφανισθέντες στην Ευρώπη Άβαροι της Ευρασίας.
 
Ο όρος Ρουράν είναι μανδαρινικός κινεζικός και προέρχεται από τα κινεζικά χρονικά.ἐδῶ Σημ.Πελασγ.
 
Οὔτε ἡ ἀγάπη τῶν κινέζων μέ τούς ἐβραίους εἶναι περίεργη.
 
Ἔχει ΚΑΙ αὐτή βαθιές ῥίζες…) ως η κύρια δύναμη στην περιοχή και δημιούργησαν το τουρκικό χαγανάτο των Ουράνιων Τούρκων («Γκιoκ Τουρουκλαρί», 582-745), μια αχανή αυτοκρατορία, αποτελώντας μια από τις αρκετές νομαδικές δυναστείες που θα διαμόρφωναν το μελλοντικό πολιτισμό και τις κυρίαρχες αξίες των τουρανικών φύλων
…Το 439 μ.Χ. στην Κεντρική Ασία μια φυλή με την ονομασία Ασίνα ζούσε στην περιοχή που σήμερα βρίσκεται στη βορειοδυτική Κίνα, την επαρχία Σιντζιάνγκ ή Ανατολικό Τουρκεστάν.
 
Μιλούσαν είτε μια τουρκική (το πιθανότερο) είτε μια μογγολική γλώσσα

ΕΔΩ

…Το όνομα «Ασίνα» προέρχεται από τη μογγολική λέξη «chono», «china» ή «shina» που σημαίνει λύκος, με το πρόθεμα «A» μπροστά που σημαίνει ο ευσέβαστος, σεβάσμιος, μεγαλύτερος, σημαντικός. Συνδυαζόμενα σημαίνουν ο «Ευγενής (αριστοκράτης) Λύκος» ή απλούστερα «Ο Λύκος» (με την έννοια του μοναδικού και σημαντικού).(ἐδῶ)

Μήπως τώρα σᾶς λέει κάτι καί τό «Γκρίζος Λύκος» τῶν τουρκαλάδων; Μέ τήν μόνη διαφορά πώς ἐκεῖνοι οἱ «εὐσεβεῖς,σεβάσμιοι,μεγαλύτεροι,σημαντικοί» ἀλλά «λύκοι» ἦσαν οἱ πάντα γνωστοί ἐπιτήδειοι,πού ἔθεταν τίς βάσεις τῆς ὑποχθονίας κυριαρχίας τους. Ποῦ νά φαντασθεῖ,ὁ κάθε ἄνθρωπος,πώς ἀκόμη καί στό Ἀφγανιστάν καί στά βορειοδυτικά τῆς Ἰνδίας,ἔχουν σπείρει τόν σπόρο τους,ἔχουν ἑτοιμάσει τά σχέδιά τους καί ἔχουν θέσει τίς βάσεις τῆς κυριαρχίας τους,ὅπως κανείς δέν θά μποροῦσε νά διανοηθῇ !

Ποιός Ἐρντογάν,λοιπόν,ποιά τουρκία,πού ἐπιζητᾶ ἀναβίωσιν τῆς νεο-ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας ;

 
Πιόνια στά χέρια τοῦ σιωνισμοῦ,ὅλοι τους !
 
Μαριονέτες πού χρησιμοποιοῦνται γιά τήν ὁλοκλήρωσιν τῶν σχεδίων τους.
 
Τήν πραγματοποίησιν τοῦ ὀνείρου τους,τοῦ μεγαλυτέρου τους πόθου :τόν ἀφανισμό τοῦ Ἑλληνισμοῦ,διά παντός !

Κάτι μάθαμε καί σήμερα…

Υ.Γ. Νά τό «τραβήξουμε» λίγο τό πρᾶγμα; Τό «Ἀσίνα» θά μποροῦσε νά μᾶς φέρῃ στό νοῦ καί τό Ἀθῆνα/Ἀθηνᾶ ; Γιατί ὄχι; Ἔ,διόλου ἀπίθανο ἄν ἀναλογιστεῖ κανείς τήν καταγωγή τοῦ μπαμπά τῆς Ἀθηνᾶς…

Ναός τοῦ Διός στήν ΒααλμέκΜπααλμέκ (Ἡλιούπολη) τοῦ Λιβάνου :

ούτε ένας Ρωμαίος αυτοκράτορας δεν απαίτησε ποτέ να πιστωθεί για το σύνθετο του ναού του Μπαάλμπεκ ή για την οικοδόμηση των ογκώδη θεμελίων του…

 
Ο ναός του Διός ήταν αφιερωμένος στον Δία τον Ηλιοπολίτη και είχε κτιστεί πάνω από το ναό του Βάαλ-Χαντάντ
 
Οι άραβες πίστευαν ότι το Μπαάλμπεκ άνηκε κάποτε στον θρυλικό Νεμρώδ (δισέγγονος του Νώε) που διοικούσε αυτή τη περιοχή του Λιβάνου.ο Νεμρώδ επαναστάτησε ενάντια στον Ιεχωβά και έκτισε τον πύργο της Βαβέλ
 
Η μουσουλμανική παράδοση λέει ότι το Μπαάλμπεκ ήταν κάποτε το σπίτι του Αβραάμ, και αργότερα του Σολομώντα.
 
Επίσης προτείνει ότι ο προφήτης Ηλίας αναλήφθηκε στον ουρανό από το Μπαάλμπεκ – πάνω σε ένα άλογο της φωτιάς.
 
Άλλοι μύθοι σύνδεσαν το Μπαάλμπεκ με τη βιβλική φιγούρα του Κάιν – ο γιος του Αδάμ – υποστηρίζοντας ότι το έκτισε ως καταφύγιο αφότου τον είχε αναθεματίσει ο Ιεχωβάς ο θεός του.(ἀπό ἐδῶ)

ἐδῶ 

Τί συνδέει τούς ἑβραίους μέ τόν Κρόνον ;

Το Χαζαρικό Χαγανάτο ήταν
το μόνο ιουδαϊκό κράτος που δημιουργήθηκε μεταξύ της Καταστροφής της Ιερουσαλήμ (67-70 μ.Χ.) και της ίδρυσης του Ισραήλ (1948), και το παράδειγμά του διέγειρε μεσσιανικές προσδοκίες, ήδη από τον Τζούντα Χαλεβί (1075–1141), Ισπανοεβραίο γιατρό, ποιητή και φιλόσοφο. 
Την εποχή του Αιγύπτιου βεζίρη Μάλικ αλ-Άφνταλ (απεβίωσε το 1121), κάποιος Σολομόν μπεν Ντουγί, ταυτιζόμενος συχνά με Χαζάρο Εβραίο, επιχείρησε να ξεσηκώσει μια μεσσιανική σταυροφορία για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης και επιστροφή σε αυτήν όλων των Εβραίων.
 
Έγραψε δε σε πολλές εβραϊκές κοινότητες για να ζητήσει υποστήριξη.
 
Τελικά μετακόμισε στο Κουρδιστάν, όπου ο γιος του Μεναχέμ, μερικές δεκαετίες αργότερα, έλαβε τον τίτλο του Μεσσία και, συγκροτώντας ένα στρατό για το σκοπό αυτό, κατέλαβε το φρούριο της Αμαντίγια, βόρεια της Μοσούλης.
 
Στο σχέδιό του αντέδρασαν οι αρχές των ραβίνων και δηλητηριάστηκε στον ύπνο του.
 
Μια θεωρία υποστηρίζει ότι το Άστρο του Δαβίδ, μέχρι τότε διακοσμητικό μοτίβο ή μαγικό έμβλημα, άρχισε να προσλαμβάνει την εθνική του σημασία στη μεταγενέστερη εβραϊκή παράδοση από την προηγηθείσα συμβολική χρήση του στη σταυροφορία του Μεναχέμ.(ἐδῶ)

 

Πηγή

Προβολές : 1,188


Μοίρασέ το:Ετικέτες: , , , ,

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ


Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες, θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας, για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης, σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολογίου, μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε, καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιοδνήποτε τρόπο, το ιστολόγιο. Ο διαχειριστής του ιστολογίου, δεν ευθύνεται για τα σχόλια και τους δεσμούς που περιλαμβάνει. Τονίζουμε ότι υφίσταται μετριασμός των σχολίων και παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, να έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
  • Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες, ασυνάρτητος λόγος και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις, υπονοούμενα, απειλές ή χυδαιολογίες.>
  • Μην δημοσιεύετε άσχετα με το θέμα σχόλια.
  • Ο κάθε σχολιαστής, οφείλει να διατηρεί ένα μόνον όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
  • Με βάση τα παραπάνω, η διαχείριση, διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης σχολίων, χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.
  • Επιπλέον σας τονίζουμε, ότι το ιστολόγιο, λειτουργεί σε εθελοντική βάση και ως εκ τούτου, τα σχόλια θα αναρτώνται μόλις αυτό καταστεί δυνατόν.

Διαβάστε ακόμα