Ο δικηγόρος Β. Κατσιβαρδάς, στηλιτεύει τον ρόλο της ... Α-δικαιοσύνης: “Η Δικαιοσύνη πλήττεται από την ανίατη λοιμική της κομματοκρατίας, η οποία συνιστά ασφαλές τεκμήριο σήψης και προκεχωρημένης αποσύνθεσης”

17 Φεβρουαρίου, 2022 0 Από Καλλιόπη Σουφλή
Προβολές:183
Μοίρασέ το

 

Xαράλαμπος Β Κατσιβαρδάς: Η πολυεπίπεδη βάσανος της Δικαιοσύνης

Ούτε τυχαία είναι η παγκόσμια κατάταξη της “ελληνικής δικαιοσύνης” στα τελευταία της λίστας όλων των κρατών.
Μήπως να σας θυμίσω τις καταγγελίες της ηθικότατης κυρίας πρ. Εφέτου Μαρίας Μαργαρίτη;
Μήπως να σας θυμίσω τις καταγγελίες του αείμνηστου εισαγγελέα  Μπάγια, που λίγες μέρες μετά τις καταγγελίες του έπαθε “ξαφνιτίδα” και πέθανε (πολύ πριν έρθει ο κορονογιός);
Ή μήπως να σας θυμίσω τον περίεργο θάνατο του αείμνηστου εισαγγελέα Δημήτρη Τσεβά;;;
Αυτού του είδους η “δικαιοσύνη” θέλει βομβαρδισμό από τα θεμέλιά της, για να φύγει όλη η σαπίλα.
Καλλιόπη Σουφλή
δικαιοσύνης

Η παθογένεια της Δικαιοσύνης δεν έγκειται αποκλειστικά και μόνον εις την ακηδεμόνευτη απονομή της ή εις την κόλουρη λειτουργική ανεξαρτησία της, κατά παρέκκλιση του αδιάστικτου γράμματος του άρθρου 26 του Συντάγματος.

Ωστόσο όμως η Δικαιοσύνη πλήττεται και από την ανίατη λοιμική της κομματοκρατίας, η οποία συνιστά ασφαλές τεκμήριο σήψης και προκεχωρημένης αποσύνθεσης καθότι υπονομεύει κατ’ ουσίαν την υγιή αντίληψη δια μια δίκαιη κοινωνία, η οποία συνακολούθως καθίσταται άρρηκτα συνυφασμένη με την εξυγίανση των θεσμών.

Εις επίρρωσιν όμως των ως άνω η Δικαιοσύνη συνιστά μείζονα έκφανση της Ελλαδικής Κρατικής αβελτηρίας καθότι ευρίσκεται εις τον πυρήνα αυτού και το στηρίζει ανυπερθέτως, τούτο δε εξάλλου αντανακλάται εις την σοβούσα νοοτροπία των Δικαστικών λειτουργών.

Ασφαλώς η «παραδοσιακά» διαχρονική τοιαύτη διαβρωτική κατάσταση, συνιστά ανυπερθέτως ένα πασίδηλο γεγονός το οποίο κατατρύχει εκ βάθρων τον θεσμό της Δικαιοσύνης δίχως τούτο να σημαίνει ότι οι δικαστές ως πρόσωπα δεν είναι αξιόλογοι ή δεν έχουν όραμα την ορθή απονομή της δικαιοσύνης με αποκλειστικό γνώμονα την λυσιτελή και τελέσφορη ρύθμιση των αναφυομένων βιοτικών σχέσεων.

Εντούτοις όμως πέραν από την προσφιλή μερίδα των επίορκων δικαστών, υπάρχει και μία έτερη μερίδα, η οποία έχει αλλοτριωθεί πλήρως από την συνθλιπτική αντίληψη της Δικαιοσύνης ως απλώς μία γραφειοκρατική προέκταση του ευρύτερου δημοσίου τομέα, με αποτέλεσμα ένιοι δικαστές, να επιλαμβάνονται των υποθέσεων όχι με κράτιστο γνώμονα την έκδοση, εν τω μέτρω του δυνατού, ορθοτόμων αποφάσεων, εμπνεόμενοι υπό του οράματος προσφοράς εις το κοινωνικό σύνολο και μεταρρύθμιση της κοινωνίας επί τα βελτίω, διότι δια μέσου των δικαστικών αποφάσεων, καίτοι δια μέσου της «ιεράς» αυτής διαδικασίας εκδόσεων αποφάσεων, ο δικαστής δύναται να καταστεί ανατρεπτικός και επαναστάτης.

Τούτο δε συμβαίνει, διότι με ορισμένο ρηξικέλευθο σκεπτικό, δύναται να επιβάλλει ορισμένες καινοφανείς αποφάσεις, χαράσσοντας ανατρεπτικές κατευθυντήριες γραμμές ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένεκεν και συνεπεία τοιούτου του τολμηρού «ακτιβισμού», ένα θετικό προηγούμενο δεδικασμένο το οποίο θα επιδρά θετικά ως οιονεί εφαλτήριο αντίστασης προς την καθεστωτική αντίληψη περί ορισμένων ακανθωδών ζητημάτων του κοινωνικού γίγνεσθαι.

Τηρουμένων των αναλογικών υπάρχουν και δικαστές οι οποίοι ουδόλως εμφορούνται από όραμα δια την κοινωνία αλλά επί μάλλον και μάλλον, επιλαμβάνονται μίας υποθέσεως με νοοτροπία δημοσίου υπαλλήλου, δηλαδή επιδιώκουν όχι να δώσουν μια καίρια λύση, αλλά να εντοπίσουν το παραμικρό σχολαστικό δικονομικό ελάττωμα καίτοι ιάσιμο, ίνα αποδιώξουν και απεκδυθούν της υποθέσεως μη ενδιαφερόμενοι δια την προσπάθεια εις την οποία έχει αποδυθεί ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος και ο εντολέας του δια την προπαρασκευή ενός δικαστηρίου προσβλέποντες εις την ουσιαστική απονομή δικαιοσύνης.

Μια πρόσθετη κατηγορία είναι οι ιδεολήπτες και προκατειλημμένοι Δικαστές, οι οποίοι παραγκωνίζουν τα αμιγώς ορθολογιστικά κριτήρια κρίσης μιας υπόθεσης και αποφαίνονται με γνώμονα τις υποκειμενικές αντιλήψεις τις προσωπικές του πεποιθήσεις.

Τούτο συμβαίνει διότι δεν ενδιαφέρονται δια την επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων αλλά δια την επίδειξη ισχύος προς τους πολίτες δίχως όμως να ίστανται εις το ύψος των περιστάσεων.

Ωσαύτως άξιο μνείας εν προκειμένω καθίσταται και η έλλειψη κατανόησης ορισμένων σπουδαίων ζητημάτων περί της κοινωνίας λ.χ η στέρηση της επικοινωνίας του τέκνου εκ των γονέων του και δη κατ’ εξακολούθηση γεγονός το οποίο συγκροτεί ανυπερθέτως βάναυση προσβολή της προσωπικότητας του θιγόμενου, στοιχειοθετεί ασφαλώς κακή άσκηση της επιμέλειας διότι ενισχύει την γονική αποξένωση προκαλώντας αποδεδειγμένα δομικές ισορροπίες, περαιτέρω τον Νόμο περί των όπλων, ή εις τα τροχαία ατυχήματα, ορισμένοι δικαστές δεν έχουν εμπεδώσει θεμελιώδεις έννοιες επί του πραγματικού δια να κάνουν προσηκόντως την χρήση του Νόμου εκδίδοντας μία άτοπη απόφαση, με αποτέλεσμα, μη κατανοώντας βιωματικά τις πράξεις αυτές καθ’ αυτές, να αποφαίνονται κατά τέτοιο τρόπο ούτως ώστε δια την έκδοσης υπό αυτών, των επίμαχων δικαστικών αποφάσεων, να δημιουργούν περισσότερα προβλήματα εξ όσων επιδιώκουν να λύσουν.

Εν κατακλείδι, ουδείς στέφεται κακόβουλα έναντι ουδενός, εις τον αντίποδα, άπαντες επιδιώκουμε, εισφέροντας ο καθείς υπό τα ιδικό του καλειδοσκόπιο, να εισφέρει προς την βελτίωση του κοινωνικού συνόλου καταδεικνύοντας ορισμένες πλημμέλειες κατά το έργο της Δικαιοσύνης αλλά κατά περίσταση στηλιτεύοντας και ορισμένες δόλιες συμπεριφορές οι οποίες τιτρώσκουν το κύρος της Δικαιοσύνης δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα επί της βάση της Κοινωνικής πραγματικότητας.

 

Χαράλαμπος Β Κατσιβαρδάς

 

 

Πηγή

Προβολές : 183


Μοίρασέ το:Ετικέτες:

Αγαπητοί αναγνώστες των ΑΤΤΙΚΩΝ ΝΕΩΝ,

Δώδεκα χρόνια, συνταξειδεύουμε μαζί στον χώρο της διαδικτυακής ενημέρωσης. Σ’ αυτά τα χρόνια, στάθηκα δίπλα σας , με μοναδικό στόχο την ενημέρωσή σας, όσο πιο αντικειμενικά μπορούσα αφιερώνοντας ατέλειωτες ώρες γι'αυτήν. Μετά την διαγραφή του πρώτου μου ιστολογίου, αναγκάστηκα να πάω σε άλλη πλατφόρμα και να πληρώνω ένα σημαντικό ποσόν κάθε μήνα, για την ασφάλεια του ιστολογίου μου.

Μπορείτε να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια, με την μηνιαία συνδρομή σας, στην Paypal επιλέγοντας το μπανεράκι που βρίσκεται ακριβώς κατώ απο το κείμενο αυτό , και να προχωρήσετε στην διαδικασία δωρεάς όσο κοστίζει ένας καφές.

Η διαδικασία είναι πολύ απλή είτε έχετε λογαριασμό Paypal είτε όχι.Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε το ποσο και να επιλέξετε το κουτάκι με την σήμανση 'Make this a monthly donation' και εν συνεχεία να πατήσετε το κουμπακι 'Donate with PayPal' αν έχετε λογαριασμό με Paypal , η 'Donate with a Debit or Credit Card', αν δεν έχετε λογαριασμό με Paypal και κάνετε την δωρεά με χρεωστική η πιστωτική κάρτα.

Αν έχετε πρόβλημα με την διαδικασία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email [email protected] η να στείλετε μήνυμα απο την φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται σταθερά στο κάτω μέρος της σελίδας.

Σας ευχαριστώ για την στήριξη σας.

Καλλιόπη Σουφλή


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ


Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες, θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας, για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης, σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολογίου, μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε, καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιοδνήποτε τρόπο, το ιστολόγιο. Ο διαχειριστής του ιστολογίου, δεν ευθύνεται για τα σχόλια και τους δεσμούς που περιλαμβάνει. Τονίζουμε ότι υφίσταται μετριασμός των σχολίων και παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, να έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
  • Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες, ασυνάρτητος λόγος και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις, υπονοούμενα, απειλές ή χυδαιολογίες.>
  • Μην δημοσιεύετε άσχετα με το θέμα σχόλια.
  • Ο κάθε σχολιαστής, οφείλει να διατηρεί ένα μόνον όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
  • Με βάση τα παραπάνω, η διαχείριση, διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης σχολίων, χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.
  • Επιπλέον σας τονίζουμε, ότι το ιστολόγιο, λειτουργεί σε εθελοντική βάση και ως εκ τούτου, τα σχόλια θα αναρτώνται μόλις αυτό καταστεί δυνατόν.

Διαβάστε ακόμα