ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Η ΠΙΟ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΤΗΣ ELITE ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΖΩΗΣ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Η ΠΙΟ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΤΗΣ ELITE ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΖΩΗΣ

28 Ιανουαρίου, 2023 3 Από Καλλιόπη Σουφλή
Προβολές:968
Μοίρασέ το

 

Ἡ elite ἐντέχνως στρέφει τὸν κόσμο σὲ ἕνα ἐντελῶς ἀνούσιο ἄθλημα ὅπου καταναλώνεται τὸ ἐνεργητικὸ τῶν ἀνύποπτων ποδοσφαιρόφιλων στὸ νὰ βλέπουν τοὺς «ἄλλους νὰ ἀθλοῦνται».

Άλλο ένα δημιούργημα της… ελίτ…
Μέσα στις Λονδρέζικες μασσονικές μπυραρίες δημιουργήθηκε το ποδόσφαιρο…
Κι ίσως είναι παράλειψη του αρθρογράφου το γεγονός πως δεν επεσήμανε κάτι πολύ σημαντικό και ουσιαστικό για το κράτος που για πρώτη φορά – αν δεν κάνω λάθος, γιατί δεν ασχολούμαι με το “άθλημα – έγιναν οι “αγώνες”…
Κράτος που δεν έχει λευκούς… αν αυτό σας λέει κάτι…
Και οι λαοί, “υποτάχθηκαν” στους… Καταριανούς…
Όσο για την FIFA, είναι απόλυτα ελεγχόμενη και άκρως διεφθαρμένη…
Συνδέστε την παρούσα ανάρτηση, με την επόμενη… εδώ…και θα έχετε την πλήρη εικόνα…
Καλλιόπη Σουφλή
Θὰ εἶναι πολλοὶ αὐτοὶ ποὺ θὰ μὲ μισήσουν γι᾽ αὐτὸ τὸ ἄρθρο, ἀλλὰ ὅσο πάθος κι ἐὰν διοχετεύσουν δὲν θὰ μπορέσουν νὰ κρυφτοῦν ἀπὸ τὴν ἀλήθεια.
Αὐτὸ ποὺ συμβαίνει εἶναι πολὺ φανερὸ γιὰ νὰ εἶναι τυχαῖο.
Δὲν εἶναι σύμπτωση.
Εἶναι μεθόδευση.
Ὁλοι κάποια στιγμὴ τῆς ζωῆς μας ἔχουμε πιαστεῖ στὰ δίχτυα της.
Ἡ προπαγάνδα εἶναι σὰν τὴν Λερναῖα Ὕδρα, βγάζει καινούρια κεφάλια ὅσες φορὲς κι ἐὰν κοποῦν καὶ γενιοῦνται ἄλλα μικρότερα (νέα προπαγάνδα) καὶ ἄλλα μεγαλύτερα (παλαιὰ προπαγάνδα ποὺ «δουλεύει» ἀκόμη).
Πραγματικὰ δὲν καταλαβαίνω πὠς εἶναι δυνατὸν νὰ μὴν «βλέπετε» τὶ συμβαίνει μὲ τὸ ποδόσφαιρο.
Οἱ προσωπικές μου ἐμπειρίες ἀπὸ τὸν κόσμο ποὺ βλέπω νὰ ἀκολουθῇ τὸ ποδόσφαιρο εἶναι τὸ ὁλίγότερο, ἀπογοητευτικές.
Γιὰ τοὺς ἀγῶνες ποὺ γίνονται στὸ Κατὰρ, ἔγινε μία ἐπένδυση 229 δισεκατομμυρίων δολλαρίων καὶ ἡ ὑποδομὴ – ἀπὸ τὸ 2010 μέχρι σήμερα – κόστισε τὴν ζωὴ σὲ περίπου 6.500 ἐργάτες.
Ἀναμφισβήτητα μεγάλο ἔργο καὶ εὐκαιρία γιὰ πολλὰ κέρδη. Ἔτσι ὅπως τὰ πανάκριβα iPhones κατασκευάζονται ἀπὸ ἀνθρώπους φυλακισμένους σὲ μονάδες ἐργασίας ποὺ μοιάζουν μὲ φυλακές καὶ μὲ ἡμερομίσθιο 1 δολλαρίου ἡμερησίως, αὐτὸ ποὺ ὁ καθένας βλέπει στὸ τέλος εἶναι μία ἐντυπωσιακὴ συσκευὴ καὶ ἐπιλέγει νὰ μὴν συνδέει τὸ τεχνολογικὸ θαῦμα μὲ τὸν τρόπο ποὺ κατασκευάστηκε διότι ἔτσι ἔχει μάθει νὰ σκέπτεται.
Δὲν τὸν ἐνδιαφέρει.
Θεωρεῖ πὼς εἶναι κάτι ποὺ δὲν τὸν ἀγγίζει καὶ πιστεύει ὅτι κάποιοι ἄνθρωποι ὑπάρχουν γιὰ νὰ τὸν ὑπηρετοῦν χωρὶς ὁ ἴδιος νὰ ἔχῃ κάποια ὑποχρέωση ἀπέναντί τους ἀφ᾽ οὗ ἔχει πληρώσει μισθοὺς τριῶν ἐτῶν γιὰ νὰ ἀγοράσῃ τὴν συσκευή του.
Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο οἱ ἐπένδυση καὶ οἱ θάνατοι τοῦ Mundial (Universal), World-wide, ἀφήνουν ἀδιάφορους τοὺς ποδοσφαιρόφιλους μπροστὰ στὴν φιέστα τῶν ἀγώνων, ὅταν μάλιστα τὴν βλέπουν ἀπὸ μεγάλη ὀθόνη καὶ δωρεάν.
Ἐκεῖ λοιπόν, στὰ μέρη ὅπου γίνονται οἰ συναθρήσεις τῶν «ἐκπαιδευομένων δούλων» ποὺ κάθονται μπροστὰ σὲ μία ὀθόνη καὶ παρακολουθοῦν τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο τοὺς χειραγωγοῦν ἀλλὰ χωρὶς νὰ τὸ καταλαβαίνουν, ἀκούω καὶ βλέπω ὅλο τὸν κόσμο νὰ χαίρεται καὶ νὰ μιλάῃ ὑπὲρ τῆς Ἀργεντινῆς.
Καὶ ἐρωτῶ:
Αὐτὸ πάλι ποιὸς τοὺς τὸ δίδαξε;
Πῶς διάλεξαν τὴν ὁμάδα ποὺ θὰ ὑποστηρίξουν;
Γιατὶ εἶναι ἐναντίον τῆς Γαλλίας;
Ὅταν οἱ πρωθυπουργοὶ -ποὺ ὅλοι μισοῦμε κι ἔχουμε καταλάβει τὸν ῤόλο τους – ἀφήνουν τὶς «δουλειές τους» γιὰ νὰ πᾶνε νὰ δοῦν «μπάλα», δὲν σᾶς κάνει καμμία ἐντύπωση;
Γιατὶ τὸ κάνουν;
Ἔχετε τὴν ἐντύπωση ὅτι διακατέχονται ἀπὸ «ἀθλητικὸ πνεῦμα»;
Φυσικὰ ὄχι!
Εἶναι δουλειά, εἶναι ἀτζέντα,, εἶναι θρησκεία, εἶναι καλούπωμα τῶν λαῶν, ὁμογενοποίηση πρόκειται γιὰ ὑποδούλωση σὲ δραστηριότητα χαμηλῆς νοημοσύνης. Καὶ ποιὸς ἄρχοντας δὲν θὰ ζήλευε νὰ διοικῇ ἕναν εὔρωστο λαὸ μὲ χαμηλὴ νοημοσύνη.
Γιὰ σκεφτεῖτε το λίγο.
Τηλεόραση δὲν βλέπω τὰ τελευταῖα 16, ἴσως καὶ περισσότερα χρόνια.
Οἱ γνώσεις τοῦ ποδοσφαίρου ποὺ ἔχω σταματᾶνε στὸ Webley μὲ τὸν Παναθηναϊκὸ 3 – 0. Αὐτὸ ὅμως πρόκειται γιὰ προσωπική ἐπιλογή.
Τὸ ποδόσφαιρο τὸ θεωρῶ ἀπόλυτα αἰσχρὸ καὶ ἄκρως χειραγωγούμενο, ὁ Θεὸς νὰ τὸ κάνῃ … ἄθλημα.
Ἡ elite ἐντέχνως στρέφει τὸν κόσμο σὲ ἕνα ἐντελῶς ἀνούσιο ἄθλημα ὅπου καταναλώνεται τὸ ἐνεργητικὸ τῶν ἀνύποπτων ποδοσφαιρόφιλων στὸ νὰ βλέπουν τοὺς «ἄλλους νὰ ἀθλοῦνται».
Ἐπενδύονται δισεκατομμύρια σὲ γήπεδα καὶ διαφημίσεις, ἐπιπλέον ἀστρονομικὰ ποσὰ ποὺ παίρνουν οἱ ποδοσφαιριστὲς ἐνῷ ὑποστηρίζεται μία ὁλόκληρη βιομηχανία σπατάλης ἐνεργητικοῦ σὲ κάθε διοργάνωση μεγάλων ἀγώνων.
Ἑκατομμύρια παιδιὰ «κατασκευάζονται»» ἀπὸ τοὺς ἀφελεῖς γονεῖς τους ὥστε νὰ καταντήσουν κι αὐτὰ μία ἡμέρα ποδοσφαιρόφιλοι καὶ νὰ ταυτίσουν τὰ ἰδανικά τους μὲ αὐτὰ τῶν ποδοσφαιριστῶν.
Παράλληλα περνοῦν μηνύματα σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο.
Γιὰ νὰ μπορέσετε νὰ καταλάβετε τὴν ἐπίδραση καὶ ἀπήχηση τῆς προπαγάνδας, φτάνει νὰ παρατηρήσετε ὅτι ὅταν λανσάρεται κάποιος ποδοσφαιριστής, δημιουργεῖται ἕνα πρότυπο, τὸ ὁποῖο τροφοδοτεῖ μία σειρὰ τρόπων (style), καὶ προϊόντων ποὺ συνοδεύουν τὴν «εἰκόνα» του, μὲ πρώτιστο χαρακτηριστικὸ τὸ καθ᾽ ὅλα ἀποκρουστικὸ κούρεμα.
Τὰ θερμά μου συλλυπητήρια σὲ ὅσους «νομίζουν» ὅτι εἶναι ὡραῖοι μὲ αὐτὸν τὸν καnνιβαλισμὸ τῶν μισοξυρισμένων κρανίων τὰ μισομούσια, τὰ κοτσιδάκια καὶ κάθε λογῆς «ζωγραφικὴ» στὸ ἄδειο κεφάλι τους καὶ φυσικὰ τὸ “look” τοῦ φυτοῦ.
Τὰ σημερινὰ κεφάλια ποὺ βλέπουμε παγκοσμίως μοιάζουν μὲ καρώτα, γογγύλια, κρεμμύδια, παντζάρια ῥαπανάκια καὶ λοιπὰ κηπευτικὰ τῶν ὁποίων ἡ κυρίως τροφὴ βρίσκεται καὶ ἀναπτύσσεται μέσα στὸ χῶμα, ἐνῷ οἱ «φοῦντες» περισσεύουν ἔξω ἀπὸ αὐτό, ὥστε ὁ καλλιεργητὴς γνωρίζει ποῦ εἶναι «θαμμένο» τὸ λαχανικό.
Οἱ ἄνθρωποι εἶναι γενικὰ ἀστεῖοι καὶ τοὺς ἀρέσει νὰ ὑποδύονται ἄλλα πλάσματα τῆς φύσεως, ἔτσι ντύνονται καὶ μιμοῦνται γατάκια, μέλισσες, λαγουδάκια, ἀρκουδάκια ποντίκια καὶ σὰν νὰ μὴν ἔφτανε αὐτό, ἔχουν ἀρχίσει νὰ ὑποδύονται χαρακτῆρες κινουμένων σχεδίων ἢ χαρακτήρων τοῦ Disney.
Ἔτσι, βλέπουμε νὰ δημιουργεῖται μία ὁλόκληρη μόδα χτενισμάτων ποὺ μοιάζουν μὲ τὸν Mickey Mouse μὲ τὰ μεγάλα αὐτιὰ ποὺ μοιάζουν μὲ δύο μπάλες.
Ἐκτὸς ἀπὸ χτενίσματα φοροῦν χοντρὰ μεγάλα ἀκουστικὰ ποὺ ὅταν δὲν τὰ χρησιμοποιοῦν τὰ τοποθετοῦν στὸ σημεῖο τῶν αὐτιῶν τοῦ Mickey – καὶ , χαίρονται» γιατὶ μοιάζουν μὲ κινούμενο σχέδιο.
Ἀκόμη, τὰ κορίτσια φοροῦν κοκκαλάκια (στέκες) μὲ τέτοια αὐτιὰ ἢ ἀπὸ ἄλλο ζῶο.
Ἔκανα αὐτὴν τὴν ἀναδρομὴ γιὰ νὰ καταλήξω στὸ ὅτι ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ἔχουν ὁδηγηθεῖ οἱ μᾶζες σὲ αὐτὴν τὴν κατάπτωση ἔχει καλλιεργηθεῖ πολλὰ χρόνια πρὶν καὶ ἔχει σκοπὸ τὴν μείωση τῆς ἀξιοπρέπειας τῆς ἀνθρώπινης ὑπάρξεως, τῆς ἐξομοιώσεώς της μὲ κινούμενα σχέδια καὶ τελικῶς τὴν ἀπόλυτη χειραγώγησή της, ἀφοῦ στὸ ὑποσυνείδητό τους οἱ ἄνθρωποι σὰν μονάδες θὰ ἔχουν ἐξισωθῇ μὲ τοὺς χαρακτῆρες τῶν κινουμένων σχεδίων ἢ κόμιξ ποὺ κυκλοφοροῦν γιὰ πολλὲς δεκαετίες.
Στρέψτε τὸ βλέμμα σας λίγες δεκαετίες πίσω καὶ διαπιστῶστε ὅτι ἡ σημερινὴ κοινωνία – αὐτὴ ποὺ προβάλλεται – ὑπάρχει σχεδὸν αὐτούσια μέσα στὰ περιοδικὰ γιὰ παιδιά, σὲ τόσο πολλὲς λεπτομέρειες ποὺ δύσκολα δὲν θὰ κεντρίσουν τὴν περιέργειά σας.
Ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ ἀποκρουστικοὺς χαρακτῆρες ποὺ δημιουργήθηκαν ποτὲ σὲ περιοδικὰ μὲ καρικατοῦρες, ὁ Tin Tin (Γαλλικὴ ἐπινόηση), χρησιμοποιήθηκε γιὰ νὰ καλύψῃ ἕνα κομμάτι αὐτῆς τῆς τεράστιας μεταβολῆς τῶν πληθυσμῶν ὥστε νὰ προσφέρῃ πρότυπα αἰσχρῆς, ἀκαλαίσθητης ἐνδυμασίας καὶ νὰ ὁδηγήσῃ στὴν ἀφυλικὴ μετανθρώπινη κατάσταση.
Σήμερα αὐτὰ τὰ δείγματα φαίνονται πεντακάθαρα ὅπως καὶ ἡ παγκόσμια προσπάθεια γιὰ νὰ τὰ ὑλοποιήσουν. (Βλέπε φωτογραφία μὲ τὸ κόκκινο πλαίσιο τὸν «ἀφυλικὸ» Tin Tin).
Δεῖτε αὐτὸ τὸ ἀηδιαστικὸ παντελόνι τοῦ Tin– Tin ποὺ προσφέρεται σὲ ὅλα τὰ ὕψη τῆς κνήμης γιὰ τὸ ὁποῖο ἔχουν τρέξει νὰ τὸ ἀγοράσουν ὅλοι οἱ ἀνόητοι ποὺ νομίζουν ὅτι ἑδραιώνουν μία καινούρια μόδα.
Βέβαια αὐτὸ ἐπρόκειτο γιὰ τὴν προνάρκωση πρὶν ἀρχίζουν νὰ περνοῦν στοὺς ἄνδρες τὴν γυναικεῖα μόδα παντελονιοῦ ὅπου φαίνεται ὁ ἀστράγαλος καὶ δίνει χάρη στὸ θηλυκό.
Ὅμως ἐδῶ ἐπρόκειτο γιὰ ἄνδρες, ποὺ δὲν χρειάζεται νὰ ὑπενθυμίσω ὅτι ἔχουν ἀρχίσει νὰ φέρονται μὲ θηλυπρέπεια.
Δεῖτε τοὺς χαρακτῆρες τῶν Simpsons, Fido Dido, Mickey Mouse καὶ διαψεῦστε με, ἐὰν δὲν βλέπετε πὼς οἱ λαοὶ τείνουν νὰ ἐξομοιωθοῦν μὲ τὸ παρουσιαστικὸ αὐτῶν τῶν χαρακτήρων.
Ἡ ἀλήθεια εἶναι πικρή, σὲ κάθε περιοδικό, ἐπειδόδιο ἢ ταινία. Ἐκεῖ θὰ δεῖτε ἐνοχλητικὲς ὁμοιότητες ποὺ σᾶς συμφέρει νὰ «μὴν τὶς σκέφτεστε», γιατὶ πονοῦν.
Ἀλλὰ ἐὰν αὐτὸ εἶναι ποὺ θὰ ἐνοχλοῦσε κάποιον, φοβᾶμαι πὼς εἶναι τὸ λιγότερο.
Ἡ ταραχὴ δὲν ἔρχεται ἀπὸ αὐτὴν τὴν σύγκριση ἀλλὰ ἀπὸ μία διαπίστωση.
Ἐὰν ὁ κόσμος θέλησε νὰ μοιάσῃ στὴν ἐμφάνιση καὶ τὰ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ τῶν κινουμένων σχεδίων καὶ γελοιογραφιῶν, ὑπάρχει κάτι ποὺ νὰ σᾶς κάνῃ νὰ νομίζετε ὅτι μαζὶ μὲ ὅλα αὐτὰ τὰ ἐξωτερικὰ χαρακτηριστικὰ δὲν ἀντέγραψαν καὶ τοὺς τρόπους τους;
Μήπως ἀρχίζει νὰ ἀνατέλλῃ στὴν σκέψη σας ὅτι πρόκειται γιὰ «σχολεῖο»;
Πραγματικὸ Φροντιστήριο, ποὺ σᾶς μαθαίνει τρόπους ἐμφανίσεως καὶ φερσίματος;
Δεῖτε καὶ ἀκοῦστε στὶς αἰσθηματικὲς Ἀμερικανικὲς ταινίες τύπου Hallmark, ὅπου οἱ ἄνθρωποι καὶ εἰδικὰ οἱ νέες γυναῖκες ὅταν μιλοῦν, μιμοῦνται τὸν τρόπο τὶς κινήσεις καὶ τὶς χαριτωμένες ἐκφράσεις τῶν κινουμένων σχεδίων ἐνῷ αὐτὸ ἀποτελεῖ τὴν αἱχμὴ τοῦ δόρατος συμπεριφορᾶς τῆς Ἀμερικανικῆς κοινωνίας.
Δημιουργεῖται μία μόδα καὶ διδάσκονται οἱ ἄνθρωποι μέσα ἀπὸ τὸ θέαμα γιὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο θὰ συμπεριφέρονται ἢ ποιὸς τρόπος εἶναι πιὸ ἐνδεδειγμένος γιὰ τὴν κάθε περίπτωση.
Δημιουργοῦνται πρότυπα.
Ἔὰν ἔχουν δεῖ κάτι στὴν τηλεόραση, θεωρεῖται αὐτομάτως κατάλληλο νὰ χρησιμοποιηθῇ γιατὶ ὑποτίθεται ὅτι ἔχει πέράσει μέσα ἀπὸ τὸν ἔλεγχο τῆς ἐξουσίας.
Θυμᾶστε τὸν Λιαντίνη ποὺ ἔλεγε ὅτι: τὸ σχολεῖο σήμερα εἶναι τὸ «τελεβίζιο» καὶ ὁ ἄμόρφωτος καὶ ἀγράμματος δημοσιογράφος εἶναι ὁ δάσκαλος;
Μετὰ ἀπὸ αὐτὰ ἴσως μπορέσετε νὰ διαπιστώσετε ἀκόμη κάτι γιὰ τὸ ποδόσφαιρο ἢ τὸ μπάσκετ.
Ὅποιες χῶρες ἔχει ξεζουμίσει καὶ διαλύσει τὶς οἰκονομίες τους ἡ Elite, καὶ τοὺς ἔχουν ὑποδουλώσει, κάποια στιγμὴ τοὺς «δίνουν» καὶ μία νίκη στὸ ποδόσφαιρο.
Μήπως ὄχι;
Ἐσεῖς ποὺ βλέπετε ποδόσφαιρο θὰ ἔχετε κι ἄλλα παραδείγματα.
Τέλος γιὰ τὸ ποδόσφαιρο θὰ πρέπῃ νὰ πῶ κάτι γιὰ ὅσους καταλαβαίνουν μὲν ἀπόλυτα τὶ λέω, τὸ ἀποδέχονται, ἀλλὰ δὲν ξέρουν τὶ εἶναι ἀκριβῶς αὐτὸ ποὺ θὰ ἤθελαν νὰ ἀντιπαραθέσουν προκειμένου νὰ γείρουν τὴν πλάστιγγα λίγο ὑπέρ τους.
Θὰ σᾶς διευκολύνω.
Βλέποντας τὸ ποδόσφαιρο τὶ βλέπουμε;
Βλέπουμε τὴν συνεργασία μίας ὁμάδας ἀνθρώπων ἐναντίον μίας ἄλλης σὲ μία γιὰ σύγκριση ἱκανοτήτων ποὺ θὰ ἀναδείξῃ τὸν νικητή.
Ὁ νικητὴς ἐὰν ἔχει κερδίσει τὴν μάχη μὲ δόλιο τρόπο ἀποδοκιμάζεται ἀπὸ τὸ πλῆθος τῶν θεατῶν, ἐνῷ ἐὰν δείξει ἦθος δίνοντας ἕναν δίκαιο ἀγῶνα θὰ ἡρωποιηθῇ διότι ἀπέδειξε ὅτι μὲ σωστὴ συνεργασία τῆς ὁμάδος, ἀκολουθῶντας τοὺς κανόνες τοῦ παιχνιδιοῦ ἀλλὰ καὶ μὲ παραδεκτὴ κοινωνικὴ συμπεριφορά, δικαίως βραβεύθηκε.
Βλέπουμε ὅταν κάποιος ποδοσφαιριστὴς χτυπήσει ἄθελά του κάποιον ἀντίπαλό του, τοῦ φέρεται μὲ αξιοπρέπεια ζητῶντας συγγνώμη κι ἔτσι περνάει τὸ κοινωνικὸ μήνυμα στὸν κόσμο.
Βλέπουμε ὑπὸ τὴν εὐρεία ἔννοια τὴν ἀποτύπωση μίας κοινωνικῆς ζωῆς μὲ τὰ μέλη της νὰ συνεργάζονται νὰ ἀντιμάχονται καὶ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ἐπιλέγουν νὰ ὁδηγηθοῦν στὴν νίκη ποὺ θὰ καθορίσῃ τὴν ἀνάδειξη τοῦ ἱκανοτέρου.
Τώρα εἴσαστε ἐσεῖς ποὺ θὰ ἀποφασίσετε πόσο μεγάλο εἶναι τὸ ποσοστὸ ἐκείνων ποὺ παρακολουθοῦν τὸ παιχνίδι κάτω ἀπὸ αὐτὸ τὸ πρίσμα καὶ πόσοι εἶναι αὐτοὶ ποὺ οὐρλιάζουν φανατισμένα καὶ τὸ μόνο ποὺ τοὺς ἐνδιαφέρει εἶναι μία ἐντελῶς ἀνούσια νίκη ποὺ δὲν θὰ τοὺς προσφέρῃ ἀπόλύτως τίποτα στὴν οὔτως ἢ ἄλλως ἄδεια τους ζωή.
Tasos Paterakis
ΕΡΕΥΝΗΣΕ – ΣΚΕΨΟΥ – ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕ – ΟΡΓΑΝΩΣΟΥ – ΑΝΤΕΔΡΑΣΕ

 

Πηγή

Προβολές : 968


Μοίρασέ το:Ετικέτες: , , , , , , ,

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ


Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες, θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας, για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης, σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολογίου, μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε, καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιοδνήποτε τρόπο, το ιστολόγιο. Ο διαχειριστής του ιστολογίου, δεν ευθύνεται για τα σχόλια και τους δεσμούς που περιλαμβάνει. Τονίζουμε ότι υφίσταται μετριασμός των σχολίων και παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, να έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
  • Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες, ασυνάρτητος λόγος και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις, υπονοούμενα, απειλές ή χυδαιολογίες.>
  • Μην δημοσιεύετε άσχετα με το θέμα σχόλια.
  • Ο κάθε σχολιαστής, οφείλει να διατηρεί ένα μόνον όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
  • Με βάση τα παραπάνω, η διαχείριση, διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης σχολίων, χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.
  • Επιπλέον σας τονίζουμε, ότι το ιστολόγιο, λειτουργεί σε εθελοντική βάση και ως εκ τούτου, τα σχόλια θα αναρτώνται μόλις αυτό καταστεί δυνατόν.

Διαβάστε ακόμα