Προτείνω να διαβαστεί... για να γνωρίζετε πριν πάτε στις κάλπες... αν πάτε...

Προτείνω να διαβαστεί... για να γνωρίζετε πριν πάτε στις κάλπες... αν πάτε...

19 Απριλίου, 2023 0 Από Καλλιόπη Σουφλή
Προβολές:765
Μοίρασέ το

 

 

Οἱ ἐν ὄψει ἐκλογὲς εἶναι πολὺ κρίσιμες, μὲ αἱματοκύλισμα.

Τὰ ἐθνικὰ ἐγκλήματα (Μάτι, Τέμπη, Εὔβοια, Μάνδρα…), ἂν μείνουν στὴ μνήμη ζωηρά, τότε τὰ τρία σαπρὰ κόμματα θὰ μειώσουν πολὺ τὴ δύναμή τους.

Εὐχόμαστε, κανένα ἀπὸ αὐτὰ τὰ μισελληνικὰ καθάρματα νὰ μὴ ἐκλεγῆ, ὄντες ἐντολοδόχοι τῶν ἐπικυριάρχων.

Πρωτίστως τὸ διαμονοπαρμένο χαζάρικο δίποδο, ὁ τζουγκασβίλι.

Προσωπικά πιστεύω πως θα πρέπει να διαβαστεί απ’ όλους τους αναγνώστες.

Έχω τις αντιρρήσεις μου στο τελευταίο θέμα, αλλά οι αποφάσεις είναι δικές σας…

 

Καλλιόπη Σουφλή

 

 

 

Χριστὸς Ἀνέστη, ἀδελφοί!

Α’ Ἐδῶ καὶ κάποια χρόνια, ἔχουν διανοιχθεῖ οἱ ὁρίζοντες τῶν ἐσχάτων, καὶ μᾶς ἀποκαλύπτονται οἱ μεθοδεῖες τοῦ διαβόλου, ποὺ ἀφοροῦν τὴν προετοιμασία τῆς ἐλεύσεως τοῦ Ἀντιχρίστου.

Μελετῶντας τὰ πρόδρομα στοιχεῖα, ὅσα ἐμπίπτουν στὴν ἀντίληψή μας, διαπιστώνουμε ὅτι οἱ ἀντίχριστες δυνάμεις ἄρχισαν νὰ συμπεριφέρονται προκλητικὰ καὶ ἀνενδοίαστα.

Ἤδη διαφαίνονται χρονικὰ σημεῖα τῆς τυραννίας τοῦ ἀντιχρίστου καθεστῶτος.

Τοῦτο ἐπιβεβαιώνεται διὰ Κυριακῆς προφητείας. Ὄντως τὸ ἀψευδὲς στόμα τοῦ Κυρίου μας ἤδη τὸ προεῖπε ἐναργῶς, ὅτι θὰ προκληθῆ κλῖμα ἀπερίγραπτης δυστυχίας: θὰ ἀναζητοῦμε μία εὐλογημένη ἡμέρα χριστιανική: «ἐπιθυμήσετε μίαν τῶν ἡμερῶν τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἰδεῖν καὶ οὐκ ὄψεσθε» (Λουκ. ιζ’ 22)· «ζητήσετέ Με καὶ οὐχ εὑρήσετε» (Ἰω. ζ’ 34). Τὰ πάντα θὰ καλύψει σκοταδισμός, βαρβαρότητα, ἀνωμαλία, βεβήλωση. Παρὰ ταῦτα ὁ πιστὸς δὲν θὰ χαθῆ: «Πᾶς ὅς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα Κυρίου σωθήσεται» (Πρ. β’ 21).

 

Β’ Οἱ ἐσχατικοί, στὴ σειρὰ τῶν κρίσεων ποὺ ἐπιφέρουν στὴν ἀνθρωπότητα, εἶναι καὶ ἡ ἐπισιτιστική, φανερὰ προκλητική, ὅπως ἀποκαλύπτεται ἀπὸ τὶς καίριες ἀπαγορεύσεις. Ἡ πιὸ σημαντικὴ καὶ θανατόεσσα εἶναι ἡ ἀπαγόρευση ἐκτροφῆς οἰκοσίτων ζώων, ποίων ὅμως; τῶν βρωσίμων, ὄχι τῶν σκυλιῶν, τῶν γατιῶν. Κυνηγοῦν κυρίως τὶς ὄρνιθες, γιὰ νὰ ἐξαφανίσουν τὸ αὐγό, τὴν πιὸ δυνατὴ τροφή. Ἀποβλέπουν γὰρ στὸν λιμό, οἱ ἀποτρόπαιοι ζοχαριστές.

 

Γ’ Μεταξὺ τῶν πατριωτῶν κυκλοφορεῖ ὁ λόγος ὅτι ὅσοι πλούτισαν παρανόμως ἀπὸ διάφορες αἰτίες, θὰ κληθοῦν νὰ ἀποδώσουν, μέχρι πεντάρας.

Γιὰ νὰ βοηθήσουμε παραθέτουμε κάποιους ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς τσάκαλους: οἱ πιλότοι τῶν ἀεροπλάνων μὲ τὰ chemtrails, τὰ κομματόσκυλα, οἱ μπάτσοι, οἱ τραπεζίτες, οἱ πολιτικοί, οἱ τῶν μ.κ.ο., οἱ τῶν ἐμβολίων, οἱ ἑταιρειάρχες. Θὰ συλληφθοῦν καὶ θὰ ὑποστοῦν δήμευση τῆς περιουσίας τους: οἱ ἀσχολούμενοι μὲ τὶς μίζες τῶν ἐξοπλισμῶν, μὲ τὰ ἐμβόλια, μὲ τὶς διαφημίσεις, μὲ τὶς τοκογλυφίες, μὲ τὰ τυχερὰ παίγνια, μὲ τὶς ἀνεμογεννήτριες, μὲ τὰ σπορικά, μὲ τοὺς πλειστηριασμοὺς καὶ τὶς κατασχέσεις. Προβλέπω ἔτσι νὰ ἐξελιχθοῦν τὰ πράγματα, εὐχόμενος νὰ μὴ γίνουν χειρότερα.

 

Δ’ Ἐγγίζει τὸ ἱερὸν Πάσχα καὶ τὸ δαιμονοκρατούμενο συνονθύλευμα σκαρφίζεται ποικίλους τρόπους βεβηλώσεως, νοθεύσεως, θανατώσεως.

Ταῦτα ἀπεργάζεται σταθερὰ τὸ ἰουδαϊκὸ σύστημα ποὺ καλύπτει τὸ μασονικό, τὸ κομμουνιστικό, τὸ μωχαμέτικο σύστημα, χρησιμοποιῶντας ὅλες τὶς μεθοδεύσεις τοῦ διαβόλου.

Τοῦτο ἂς δημιουργήσει αἴσθημα ἐγρηγόρσεως: ὅ,τι οἱ πιστοὶ ἀναγνωρίζουν ὡς οἰκεῖο ὑφίσταται βεβηλωτικὴ ἐπεξεργασία. Ἀναφερόμαστε στὶς συνθετικὲς τροφὲς ποὺ ἔχουν ἐξαπλωθεῖ ἀφάνταστα. Κοιτάξτε κάποια προϊόντα προτιμώμενα ἀπὸ τοὺς χριστιανούς. Ὁ ταραμᾶς ποὺ ἀναλώνουν οἱ χριστιανοί, κυρίως κατὰ τὴν περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἔπαυσε νὰ εἶναι ταραμᾶς. Ἀναφέρομαι σὲ ἐμπειρία. Κάποιος γνωστός μου, ἀφοῦ διεπίστωσε ὅτι ὁ ταραμᾶς ἦταν ἀκατάλληλος πρὸς βρῶσιν τὸν ἔδωσε στὶς γάτες, οἱ ὁποῖες, ἂν καὶ νηστικές, τὸν περιφρόνησαν. Ὅμως πέρυσι δὲν τὸν περιφρονοῦσαν καθόλου. Ἄρα εἶναι συνθετικός! Τὸ ἴδιο ἐφαρμόζεται στὰ τσουρέκια, στὸ χοιρινό, στὴ σόγια, στοὺς χυμούς. Οἱ ἐχθροί μας ἐπιδιώκουν τὴ βεβήλωσή μας καὶ τὶς παρενέργειές μας.

 

Ε’ Ἡ Ἑλλάδα μας ξεπουλιέται σκανδαλωδῶς καὶ βιαίως. Ἀναλογιζόμαστε τί, μέχρι τώρα, ἔχει πουληθεῖ καὶ μᾶς κατέχει ἡ ἀθυμία.

Τὰ ἀεροδρόμια παρεδόθησαν στὴν ἰουδαιογερμανικὴ «Fraport» καὶ στὸν ἀχυράνθρωπό της Κοπελοῦζο, τὸ 2015·

ὁ σιδηρόδρομος χαρίστηκε στὴν ἰταλικὴ μαφία, μάλιστα μὲ ἐτήσια ἐνίσχυση 50 ἑκατομμυρίων euros, τὸ 2017·

οἱ λιμένες (πρῶτος ὁ Πειραιᾶς), στοὺς Κινέζους, τὸ 2015·

οἱ πηγὲς δόθηκαν δωρεὰν σὲ ἰσραηλινὲς ἑταιρεῖες, τὸ 2022·

οἱ βάσεις σὲ δεκάδες, ἀπὸ τὸ 1947 στὴ δολοφονικὴ γιούσα·

τὰ βουνὰ δωρήθηκαν σὲ ἁρπακτικὲς ἑταιρεῖες, ἀπὸ τὸ 2016, γιὰ τὴν ἐγκατάσταση ἀνεμογεννητριῶν·

ἡ Μακεδονία καὶ τὸ Αἰγαῖον ποὺ δόθηκαν ἀπὸ τοὺς προδότες μισέλληνες Τσίπρα καὶ Μητσοτὰ στοὺς βαρδαρέους καὶ τοὺς τούρκους·

οἱ οἰκίες, ἑκατοντάδες χιλιάδες, τοῦ πλειστηριάσμοῦ ποὺ καταλαμβάνουν οἱ κλεφτοτράπεζες καὶ τὰ τοκογλυφικὰ λησταρχεῖα.

Ἐκτὸς τούτων παραδίδονται καὶ τὰ πολιτισμικὰ μνημεῖα, τὸ μεγαλύτερο κακό.

Ἤδη 40 ἀκίνητα, τὰ ἐπισημότερα ἐν Ἑλλάδι, ὅπως τὸ Δημοτικὸ Θέατρο Πειραιῶς, τὸ ἐν Θεσσαλονίκῃ ὑποκατάστημα τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης, ποὺ παρεχωρήθησαν στὴν τράπεζα Ἑλλάδος.

Φοβᾶμαι, ἂν ἐπιτρέψουμε σ’ αὐτὰ τὰ παλιόσκυλα ποὺ μᾶς κυβερνοῦν τὴν πλήρη ἐπιτροπεία, πρὶν ἐκπνεύσει ἡ δεκαετία τοῦ ’20 δὲν θὰ ἔχουμε γῆ νὰ πατήσουμε….

 

Στ’ Ἐλπίζουμε νὰ μὴ γίνουμε βαρετοί, μιλῶντας συχνὰ περὶ δανείων, τοκογλυφίας, πλειστηριασμῶν, κληροδοτήσεων, γιὰ τὰ ὁποῖα μιλήσαμε πλειστάκις.

Οἱ τράπεζες, ἀντιλαμβάνονται οἱ πάντες, παρὰ τὴν ἐπίφαση τῆς νομιμοφροσύνης εἶναι μαφιόζικες λυκοφωλιές. Καὶ ἐνεργοῦν ἀναλόγως.

Διὰ τῶν τραπεζῶν, οἱ ὁποῖες, σημειωτέον, ἀνέρχονται παγκοσμίως σὲ 6.000, ἰδιοκτησίας τοῦ Ρότσιλντ, γίνονται οἱ τοκογλυφίες καὶ οἱ πλειστηριασμοί.

Ἡ τοκογλυφία εἶναι ἡ πηγὴ πλουτισμοῦ τῆς τράπεζας.

Γνωρίζουν οἱ πάντες ὅτι ὁ ὀφειλέτης δανείζεται ἕνα α ποσὸ καὶ καλεῖται νὰ καταβάλει ω ποσό.

Δηλαδὴ ὁ ὀφειλέτης δανείζεται, ἂς ποῦμε, 20.000 εὐρώ. Κατέβαλε ἐπιτόκια 40.000 καὶ χρωστᾶ ἄλλες 20.000!

Σκάνδαλο τοκογλυφικό, παράνομο, ὅμως ἡ δικαιοσύνη δὲν κινεῖται ἀυτεπαγγέλτως οὔτε διὰ μηνύσεως.

Καὶ ποιὸ τὸ τέλος; Ἀδυναμία ἀποπληρωμῆς τοῦ χρέους συνεπάγεται δήμευση περιουσίας καὶ δὴ τῆς πρώτης κατοικίας.

Αὐτὴν ἐποφθαλμιοῦν οἱ τοκογλύφοι, ἀφοῦ ὄντες μισέλληνες ἐπιχαιρέκακοι χάζαροι, χαίρουν μὲ τὸ νὰ βλέπουν Ἕλληνες νὰ πάσχουν· ἐκτὸς ποὺ ἰδιοποιοῦνται γῆ, πιθαμὴ πρὸς πιθαμή, ὅπως ἔπραξαν μὲ τὴν ὁλοκληρωτική, διὰ τῆς τοκογλυφίας, κατάκτηση τῆς Καλιφόρνια («σαρδέλλα τὴ σαρδέλλα»).

Ὁ δὲ πλειστηριασμὸς ποὺ σφραγίζει τὴν ὅλη δράση τῶν συνωμοτῶν, δὲν εἶναι παρὰ μία πράξη παράνομη, ἀφοῦ ὁ ἴδιος εἶναι καὶ στὴν τοκογλυφία καὶ στὸν πλειστηριασμό.

Δὲν μᾶς διαφεύγει, πρὶν ἀπὸ τοὺς πλειστηριασμοὺς καὶ τὴν παγίδα τοῦ δανείου, οἱ ροτσιλδίτες κατέστρωσαν νόμο ποὺ ἔχει σχέση μὲ τὴν ἀποτροπὴ κληρονόμου νὰ διεκδικήσει τὸ κληροδότημά του.

Ἤδη 180.000 κληρονόμοι παραιτήθηκαν ἀπὸ τὴν διεκδίκηση κληροδοτήματος.

Αὐτὰ ὅλα πέρασαν στὴν ἰδιοκτησία τῆς μαφίας.

Περὶ τόκου ἔχουμε γράψει παλιότερα, ὅτι θὰ καταργηθεῖ ὁριστικά.

Ὁ δανειζόμενος, ἐὰν θέλει, θὰ καταθέτει στὸ ἵδρυμα δανεισμοῦ ἕνα δῶρο, ἄνευ τινὸς ὑποχρεώσεως.

 

Ζ’ Τὰ chemtrails, τὰ ἀεροπλάνα ποὺ διασκορποῦν στὴν ἀτμόσφαιρα τόννους μετάλλων μὲ ψευδῆ δικαιολογία συντελοῦν σὲ πολλὰ κακά.

Πρῶτον, ἔχουν ἁπλώσει στὴ γῆ ἕνα μεταλλικὸ σάβανο.

Κάποιος πολίτης σὲ λεία ἐπιφάνεια ἔσυρε μαγνήτη καὶ ἐπάνω του ἐπεκολλήθη ποσότης μεταλλικῆς ἄχνης.

Δὲν γνωρίζουμε τὶ βλαβερὲς συνέπειες θὰ ἔχει αὐτὸ ἐπὶ τῆς φυτικῆς καὶ ζωικῆς κτίσεως.

Ἤδη πολλοὶ ἄνθρωποι παραπονοῦνται γιὰ διαλείψεις τοῦ μνημονικοῦ, μέχρι καὶ ἡμικρανίες.

Νὰ ξέρουν ὅλοι αὐτοὶ οἱ φονιάδες, ποὺ συντελοῦν στὸν παγκόσμιο δηλητηριασμὸ καὶ ἀργὸ θάνατο, ὅτι θὰ τοὺς ἐπιβληθῆ πικρὴ τιμωρία. Θὰ τιμωρηθοῦν ἀνελέητα, διότι γίνονται αἴτιοι ἐξαφανίσεως πολλῶν μετάλλων, λόγῳ διασκορπίσεως στὰ πέρατα πολλῶν νόσων, πολλῶν ἀνατροπῶν. Οἱ συμμορίες τῶν μασόνων, ποὺ κυβερνοῦν τὶς χῶρες, τὸ ξέρουν ὅμως δὲν ἀντιδροῦν.

 

Η’ Ἡ ληστεία τῶν τῆς Ἑλλάδος θησαυρῶν δὲν ἔχει τελειωμό.

Ὅλα τὰ τιμαλφῆ τῆς Χώρας μας, μεγάλες ἐκτάσεις γῆς, οἱ ἑταιρεῖες, τὰ ἀεροδρόμια, οἱ πηγές, τὰ σπήλαια, ἀκόμα οἱ συνειδήσεις, οἱ πίστεις ἔχουν συληθεῖ.

Ἐνδέχεται νὰ πῆτε, ὅτι ἂν καὶ τὰ σπήλαια, τὰ ἀρχαῖα μνημεῖα, τὰ πολιτισμοφόρα ἐρείπεια, οἱ ἐπὶ γῆς καὶ ὑπὸ τὴν γῆν θῆκες, τὰ ἐν τῇ ἱ. Μονῇ Ἁγ. Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ Ἀλμωπίας, τὰ ἐν Ἀμφιπόλει, τὰ ἐν Τσούτουρᾳ πλούτη ἔχουν διαρπαγεῖ.

Ὅμως ἔμεινε ἀσύλητος ὁ βυθὸς τῶν θαλασσῶν, θὰ νομίζετε. Ἀμ δέ! Τὸν βυθὸ τῆς Ἑλλάδος ὄργωσαν οἱ διάφοροι θησαυροθῆρες, μὲ πιὸ γνωστὸ τὸν ὠμὸ ἀρχαιοκάπηλο Ζὰκ Κουστώ, ποὺ καταλήστευσε τὰ πελάγη μας.

Ἐσχάτως αὐτοὶ βρῆκαν ἄλλο τρόπο συλήσεως ποὺ προξενεῖ γέλωτα καὶ ὀργή. Χρησιμοποιῶντας τὸ ἔργο τοῦ σκοτισμένου Φουράκη, συνέπηξαν τὸ ἰνστιτοῦτο «Νέστωρ» καὶ σκήνωσαν στὴ νῆσο Σαπιέντζα, κοντὰ στὸ βασίλειο τοῦ Νέστορος, τὴν Πύλο, μὲ ποιὸ σκοπό;

Τὴν ἐξερεύνηση τοῦ βυθοῦ γιὰ …νετρίνο.

Θὰ ξέρετε, ἡ θαλάσια ὁδὸς ἀπὸ Ἰωνία, Νῆσοι Αἰγαίου, Ἀνατολικὴ Ἑλλάδα, ἀκόμα ἀπὸ Κρήτη καὶ ἀπὸ Μεσανατολικὲς χῶρες, πρὸς Ρώμη, διέρχεται ἀπὸ Σαπιέντζα, μὲ πλοῖα ἔμφορτα πολιτισμικῶν θησαυρῶν ἐξ Ἑλλάδος, ἄρα καὶ πολλὰ ναυάγια.

Αὐτὰ ψάχνουν νὰ βροῦν οἱ ὡς ἄνω ἀρχαιοθῆρες. Οἱ ἀρχαιολόγοι ποῦ εἶναι;

 

Θ’ Ἐπίκεινται ἐκλογές, ἂν καὶ πρόκειται νὰ ἐπιφέρει ἡ ἐξουσιαστικὴ συμμορία μεγάλη ἀνωμαλία.

Οἱ ἐν ὄψει ἐκλογὲς εἶναι πολὺ κρίσιμες, μὲ αἱματοκύλισμα.

Τὰ ἐθνικὰ ἐγκλήματα (Μάτι, Τέμπη, Εὔβοια, Μάνδρα…), ἂν μείνουν στὴ μνήμη ζωηρά, τότε τὰ τρία σαπρὰ κόμματα θὰ μειώσουν πολὺ τὴ δύναμή τους.

Εὐχόμαστε, κανένα ἀπὸ αὐτὰ τὰ μισελληνικὰ καθάρματα νὰ μὴ ἐκλεγῆ, ὄντες ἐντολοδόχοι τῶν ἐπικυριάρχων.

Πρωτίστως τὸ διαμονοπαρμένο χαζάρικο δίποδο, ὁ τζουγκασβίλι.

Ἂν οἱ Ἕλληνες ξυπνήσουν καὶ δώσουν τὴ νίκη στὸ Πατριωτικὸ τόξο, τότε θὰ ἐκπληρωθεῖ ἡ προφητεία τοῦ Πατροκοσμᾶ, ὅτι οἱ Ἕλληνες θὰ τρῶνε μὲ χρυσᾶ κουτάλια.

Νίκη τῶν πατριωτῶν θὰ σημάνει κατατρόπωση τοῦ ἐχθρικοῦ στρατοπέδου καὶ ἀποτίναξη τοῦ τυραννικοῦ ζυγοῦ.

Μόνο νὰ συσπειρωθοῦν, ὅπως οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ Βερδικούσσα νομοῦ Λαρίσης ποὺ ἀνεκοίνωσαν πὼς δὲν θὰ δεχθοῦν στὸ χωριό τους πολιτικό (8/3/2023).

Λοιπὸν ἀνάγκη συσπειρώσεως καὶ ἀντιστάσεως, μὲ σκοπὸ τὴν ἀποτροπὴ τῆς προδοσίας, τῆς ἀδικίας, τῆς ἑλληνομαχίας.

 

Ι΄ Οἱ μισέλληνες ἐχθροί μας, κάτοχοι τῆς οἰκονομίας καὶ τῆς ἐξουσίας, ἔγιναν ρυθμιστὲς καὶ τῆς ζωῆς μας.

Ἴδετε τὸ πανόραμα τῶν κακῶν ποὺ δημιούργησαν εἰς βάρος τῆς Πατρίδος μας καὶ ὁπλισθῆτε μὲ ἀγανάκτηση καὶ ὀργὴ ἐναντίον τους:

Ἀφελληνισμὸς τῆς Κύπρου, καμιὰ ὑποστήριξη.

Παράδοση τῆς Μακεδονίας στοὺς βαρβάρους.

Παρασκευὴ παραδόσεως τῆς Θράκης στοὺς τούρκους.

Μοιρασιὰ τοῦ Αἰγαίου μὲ τοὺς τούρκους.

Ἀφοπλισμὸς τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου ὑπὲρ τουρκίας.

Διαμοίραση τῶν ταμείων τῶν ὑδρογονανθράκων μὲ τουρκία καὶ ἄλλους διεκδικητές.

Διαμόρφωση ἔχθρότητος «Ἑλλάδος» κατὰ Ρωσίας.

Ἀπώλεια 105 τρις δραχμῶν στὸ Χρηματιστήριο Ἀθηνῶν διὰ τοῦ ἰουδαίου Σημίτη.

Παράδοση τῆς Ἑλλάδος ὑπὸ τὸν ἔλεγχο μνημονίων.

Σκανδαλώδης εὔνοια πρὸς τὸ τουρκικὸ προξενεῖο.

Ἠθελημένη καὶ πιεστικὴ τουρκοποίηση τῶν πομάκων.

Εἰσαγωγὴ κατσαριδοτροφῶν καὶ συνθετικοῦ κρέατος.

Παύση λειτουργίας τῶν λιγνιτωρυχείων.

Συνθῆκες περὶ Α.Ο.Ζ. μετὰ Αἰγύπτου, Λιβύης, Ἰταλίας εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος.

Ἐκτοπισμὸς τῶν ἑλληνικῶν προϊόντων ὑπερ τῶν ξένων.

Διόγκωση τοῦ ἐξωτερικοῦ χρέους ἀναιτιολόγητα.

Εἰσβολὴ σπορικῶν τῆς «Monsanto», καρκινογόνα σαφῶς.

Ἐμφύτευση τῆς ἡττοπαθείας στοὺς Ἕλληνες ἀπὸ τὴν κρατούσα μισελληνικὴ συμμορία.

Ἐξαχρείωση τῆς γλώσσης μας.

Ἐξάπλωση τῶν ἀνεμογεννητριῶν

Οἰκονομικὴ ἐνίσχυση καὶ εὔνοια πρὸς τοὺς λαθρομετανάστες, ἀνερχομένων σὲ 5 ἑκατομμύρια.

Ἀνεξήγητη αὔξηση τοῦ δημοσίου χρέους σὲ 420 δις.

Παράδοση τῆς Ἑλλάδος, ὡς πειραματόζωου, γιὰ τὴ χρήση τῶν θανατερῶν ἐμβολίων.

Ἐξάπλωση τῶν ἀμερικανικῶν βάσεων ἐν Ἑλλάδι.

Παράδοση τῶν πηγῶν τῆς Ἑλλάδος στοὺς ἰουδαίους.

Ἐθνικὸ ἔγκλημα εἰς Μάτι, Τέμπη, Μάνδρα

Ξεπούλημα ἀεροδρομίων, λιμένων, βουνοκορυφῶν, ἀκτῶν

Διωγμὸς κατὰ τῆς Ἐκκλησίας.

 

ΙΑ΄ Ἡ Κύπρος μας πάσχει ἀπὸ τοὺς ἐν Ἑλλάδι ἐξουσιαστές, κυρίως Κ. Καραμανλῆ καὶ Κυρ. Μητσοτά.

Ἐδῶ θὰ ἀναφερθοῦμε στὸν δεύτερο.

Ἕνας ἐκδότης στὴν Κύπρο ὁ Κωνσταντῖνος Χατζηκωστῆς, τίμιος καὶ φιλαλήθης, συνέγραψε βιβλίο μὲ τίτλο «7 προεδρικὰ πορτραῖτα», ὅπου περιγράφει τὴ γνωριμία του μὲ τοὺς τελευταίους 7 προέδρους.

Ἀναφέρεται καὶ στὸν τελευταῖο πρόεδρο τὸν Ἀναστασιάδη καὶ στὴ συνομιλία του μὲ αὐτόν. Ὁ Ἀναστασιάδης ἐκμυστερεύθηκε στὸν συγγραφέα μας ὅτι ὁ Τζουγκασβίλι τοῦ ἐφέρετο μὲ δολιότητα, προωθῶντας τὴν εὔνοια ὑπὲρ τουρκίας. Μάλιστα τὸν πίεζε νὰ ἀπορρίψει τὴ διέλευση τοῦ ἀγωγοῦ ἀπὸ Κύπρο καὶ Ἑλλάδα καὶ νὰ προτείνει τὴν τουρκία ὡς ὑποδοχέα τοῦ ἀγωγοῦ πρὸς Εὐρώπη! Λοιπὸν ἂς προσέξουν οἱ ψηφορόροι, μὴ ψηφίσουν αὐτὸ τὸ βδέλυγμα, γιὰ νὰ μὴ συνταχθοῦν μὲ τοὺς μισέλληνες.

 

ΙΒ’ Οἱ Ἀγιορεῖτες πατέρες καὶ οἱ ἁπανταχοῦ Ὀρθόδοξοι χαιρέτωσαν! Δύο ἐξαίρετοι καθηγούμενοι, ὁ τῆς ἱ. Μονῆς Φιλοθέου, π.Νικόδημος, καὶ τῆς ἱ.Μονῆς Ξηροποτάμου, π. Ἰωσήφ, ἐνήργησαν ὡς ἀκραιφνεῖς ὑπερασπιστὲς τῆς τρωθείσης Πίστεως. Κατέδειξαν ἐναργῶς ὅτι δὲν κοινωνοῦν μὲ τοὺς δὶς ἀναθεματισμένους ψευδεπισκόπους τοῦ Κιέβου, οὔτε μὲ ὅσους συντάσσονται μὲ αὐτούς. Νὰ μένουν ἑδραῖοι, καὶ ἂς λυσσομανοῦν οἱ ἐξαγορασμένοι κάλαμοι….

 

ΙΓ’ Οἱ ἐκλογὲς τῆς 21/5 φαίνονται κρισιμότατες. Κινδυνεύει γὰρ ἡ συμμορία τοῦ ἀρχιμαφιόζου Μητσοτὰ νὰ χάσει τὸ μαστό, τὴν ἐξουσία, ἀλλὰ καὶ νὰ σαπίσει στὴ φυλακή.

Γιὰ νὰ πραγματοποιηθῆ ἡ ἀπειλὴ χρήζει ὑποστηρίξεως τὸ κόμμα τοῦ Ἠλία Κασιδιάρη.

Πρέπει νὰ ποῦμε ὅτι ὑπάρχουν καὶ ἄλλοι πατριῶτες, σὲ ἄλλα πατριωτικὰ κόμματα, ὅμως ὁ Ἠλίας ἀγόρευσε, ἐντὸς Βουλῆς, κατὰ τοῦ μυθοπλαστικοῦ «Ὁλοκαυτώματος» καὶ ἔδεσε φιόγκο τοὺς τραπεζίτες στὶς «Ἐξεταστικές». Λοιπὸν ἂς συσπειρωθοῦν οἱ πατριῶτες πάντες ὑπὸ τὸν Ἠλία καὶ μετὰ τὶς ἐκλογὲς ἂς ἀνεξαρτητοποιηθοῦν. Δὲν βλέπετε πόσες σκευωρίες γίνονται εἰς βάρος του; Γι’ αὐτὸν λυσσομανοῦν οἱ μισέλληνες πάντες. Παρακολουθῆτε τὸν Σαλτιέλ γιὰ κανένα δὲν νοιάζεται παρὰ μόνο γιὰ τὸν Ἠλία….

 

Ἀναστάσιμες Εὐχές

δ.μ.

Πάσχα 2023

 

Πηγή

Προβολές : 765


Μοίρασέ το:Ετικέτες: , , , ,

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ


Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες, θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας, για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης, σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολογίου, μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε, καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιοδνήποτε τρόπο, το ιστολόγιο. Ο διαχειριστής του ιστολογίου, δεν ευθύνεται για τα σχόλια και τους δεσμούς που περιλαμβάνει. Τονίζουμε ότι υφίσταται μετριασμός των σχολίων και παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, να έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
  • Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες, ασυνάρτητος λόγος και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις, υπονοούμενα, απειλές ή χυδαιολογίες.>
  • Μην δημοσιεύετε άσχετα με το θέμα σχόλια.
  • Ο κάθε σχολιαστής, οφείλει να διατηρεί ένα μόνον όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
  • Με βάση τα παραπάνω, η διαχείριση, διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης σχολίων, χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.
  • Επιπλέον σας τονίζουμε, ότι το ιστολόγιο, λειτουργεί σε εθελοντική βάση και ως εκ τούτου, τα σχόλια θα αναρτώνται μόλις αυτό καταστεί δυνατόν.

Διαβάστε ακόμα