Όταν ο Χριστόδουλος, επέτρεψε την Ομοφυλοφιλία των μητροπολιτών και εν γένει των ρασοφόρων!!!

Όταν ο Χριστόδουλος, επέτρεψε την Ομοφυλοφιλία των μητροπολιτών και εν γένει των ρασοφόρων!!!

18 Φεβρουαρίου, 2022 28 Από Καλλιόπη Σουφλή
Προβολές:3,485
Μοίρασέ το

 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ: “ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ” ΦΙΛΟΜΟΦΥΛΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ

Ἐπί λέξει, στό βορβορῶδες ἔγγραφο, ἀναγράφεται ὅτι: «… πρόκειται περί δεδομένων ἀναφερομένων εἰς αὐστηρῶς προσωπικήν (ὁμοφυλοφιλικήν) συμπεριφοράν παντελῶς ἄσχετον πρός τήν ἄσκηση δημοσίου λειτουργήματος…».

Απόσπασμα από κείμενο, που αποκαλύπτει την διάβρωση και την σαπίλα της ηγεσίας της εκκλησιας.

Η σαπίλα και η σαθρότητα, κτύπησε ταβάνι με την ηγεσία Χριστόδουλου, στην διαστροφή.

Και με την ηγεσία Ιερώνυμου, τρύπησε το ταβάνι και εκτοξεύθη, με την λυσσώδη στήριξη των εκτρωματικών εμβολίων.

Ο Χριστόδουλος, έφερε τον Πάπα… επιδοκίμασε την ομοφυλοφιλία.. κάλυπτε τον Παντελεήμονα πρώην Αττικής και τους ομοφυλόφιλους αρχιερείς…

Γιατί τόση… αδυναμία;;;

 

Καλλιόπη Σουφλή

 

Υ.Γ. Και να μην το ξεχάσω… ήταν και ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ και υπέρ της ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ.

Όταν καλείς τον Πάπα, σημαίνει πως ενστερνίζεσαι την διαστροφή του Βατικανού και υπερασπίζεσαι την Πανθρησκεία.

 

 

 

[“Αἴτηση Θεραπείας” Χριστοδούλου: Φιλομοφυλία Ἐπισκόπων, ἐλευθέρα]

Ἴδιες λέξεις ἴδια καταβαράθρωσις τῆς Ὀρθοδόξου Ἠθικῆς: «Θεραπευτική Διακοπή Κυήσεως» καί «Αἴτησις Θεραπείας» τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Συνάλληλες ἱστορίες. Ἴδιος ἐμπνευστής καί εἰσηγητής, ὁ “Λεβιάθαν”. Τί ἐννοοῦμε;

Ἐζήλωσαν, ὁ Προκαθήμενος καί οἱ Συνοδικοί, δόξα Χριστοδούλου καί τῶν Συνοδικῶν του. Κατά τό ταραχῶδες ἔτος τῶν ἐκκλησιαστικῶν σκανδάλων, τό 2005, αὐτοί ἀπέστειλαν ἔγγραφο, στό ὁποῖο ἀποφαινόταν πώς, ὁ Φιλομοφυλία δέν ἀποτελεῖ ἐμπόδιο στήν ἐκτέλεσι τοῦ λειτουργήματος τῶν Ἐπισκόπων.

Ἐπί λέξει, στό βορβορῶδες ἔγγραφο, ἀναγράφεται ὅτι: «… πρόκειται περί δεδομένων ἀναφερομένων εἰς αὐστηρῶς προσωπικήν (ὁμοφυλοφιλικήν) συμπεριφοράν παντελῶς ἄσχετον πρός τήν ἄσκηση δημοσίου λειτουργήματος…».

Καί στή συνέχεια, προστίθεται, γιά βαθυτέρα ἐμπέδωσι, ὅτι: «… τά δεδομένα αὐτά (σ.σ. ἐννοεῖ τά ὁμοφυλοφιλικά), δέν συνδέονται μέ τήν ἄσκηση δημοσίου λειτουργήματος (σ.σ. ἐννοεῖ τοῦ Μητροπολίτου Παντ. Μπεζενίτη)» (Περιοδικόν «ΕΚΚΛΗ­ΣΙΑ», ΙΟΥΛΙΟΣ 2005, Ἐπίσημον Ὄργανον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος). (Βλέπε Παράρτημα Α).

 

[“Μετενόησαν Διπλωματικῶς” μόνον οἱ ὀκώ (8)]

Ἀναγκαστικῶς, κανονικῶς, τό πρακτικό προσυπέγραψαν μαζί μέ τόν Χριστόδουλο καί οἱ ἄλλοι 12 Συνοδικοί.

Ἀλλά, μετά τίς σφοδρές ἀντιδράσεις Εὐσεβῶν Χριστιανῶν, μερικοί ἀπό τούς ὑπογράψαντες, προκειμένου νά ξεπλυθοῦν, δέν ἀνεκάλεσαν τήν ὑπογραφή τους, δημοσίως.

Ὡστόσο, ἐκυκλοφόρησαν λάθρα ἕνα κείμενο, ὅπου ἰσχυριζόταν, μέ πολλές διπλωματίες καί δολιχοδρομίες, πώς δέν συμφωνοῦν μέ τήν συνοδική ἀπόφασι καί τήν “Αἴτησι Θεραπείας”.

Δυστυχῶς, ἔστω αὐτό τό μονοσέλιδο “Χαρτί”, πουθενά δέν τό κατέθεσαν ἐπισήμως. Ἑπομένως, λογίζεται ὡς ἀνίσχυρο, καθότι οὐδεμία τροποποίησι ἐπιφέρει στό ἀρχικό ἐπίσημο κείμενο. (Βλέπε Παράρτημα Β).

Καταγράφουμε κάτωθι καί ὑπενθυμίζουμε, τά ὀνόματα τῶν «Δηλωσάντων Μετάνοια»,  “Ἰδιώνυμο Μετάνοια”, ὀκτώ (8)  Ἀρχιερέων:

Ἐλασῶνος κ. Βασίλειος (ἐκοιμήθη), // ὁ Σάμου κ. Εὐσέβιος, // ὁ Καστορίας κ. Σεραφείμ (ἐκοιμήθη), // ὁ Φλωρίνης κ. Θεόκλητος, // ὁ Κασσανδρείας κ. Νικόδημος, // ὁ Νέας Σμύρνης κ. Συμεών (Δελφῖνος), // ὁ Γλυφάδας κ. Παῦλος (ἐκοιμήθη), // ὁ Θήρας κ. Ἐπιφάνιος. // Ὁ δέ ἔννατος, ὑπέγραψε … μετ’ “ἐπιφυλάξεων” (!) καί “παραπομπῶν”(!), ὁ Ξάνθης κ. Παντελεήμων (ὁ, καί νῦν ὑπογράψας καί τή “Θεραπευτική Ἔκτρωσι”).

Οὐδόλως, μᾶς διαφεύγει πώς, δέν προσυπέγραψαν, ἔστω καί αὐτό τό «Χαρτί» τήν «Κολοβή» «Δήλωση Μετανοίας», τήν “Ψευτο-Ανάκλησι”, τά ἄλλα τέσσερα (4) ὑπόλογα ἄτομα:

Πάσης Ἑλλάδος Χριστόδουλος (ἐκοιμήθη), // ὁ Σύρου κ. Δωρόθεος (Δελφῖνος), // ὁ Χαλκίδος κ. Χρυστόστομος καί // ὁ Κερκύρας κ. Νεκτάριος.

 

Ε. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΑΤΟΠΙΕΣ “ΥΠΟ-ΣΚΟΠΩΝ”

[Διαχρονική Ἐπισκοπική “Διακεκριμένη Ἀμετανοησία”]

Καταχωροῦμε περιλάλητες “ΜετανΑμετάνοιες”, “Ὑπο-Σκόπων”, ὄχι Ἐπισκόπων.

  1. Ἐπικαιροποιοῦμε τή διαβόητο “Ψευδ-Ενωτική Σύνοδο” τῆς ΦερράραςΦλωρεντίας (1448-9 μ.Χ.), τήν “ΠροΠτωτική”, ἡ ὁποία “Προ-Δρόμησε” τήν Ἅλωσι τῆς Κωνσταντινουπόλεως (1453 μ.Χ.). Κατ’ αὐτή, ὑπέγραψαν τήν ἑκούσιο πανωλεθρία, ἅπαντες οἱ Ἐπίσκοποι, πλήν ἑνός Μονομάχου, τοῦ Ἁγ. Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ (1393-1445 μ.Χ.. ὀκτώ (8) ἔτη πρό τῆς Ἁλώσεως).

Ὅταν ὅμως ἡ ἀντιπροσωπεία κατέπλευσε στήν Κωσταντινούπολι, ἀντιμετώπισε τίς σφοδρές ἀντιδράσεις καί ἰαχές τοῦ Εὐσεβοῦς Λαοῦ. Τότε, οἱ μέν πέντε (5) Ἱεράρχες περέμειναν ἀνάλγητοι. Ὡστόσο, οἱ ἄλλοι ἕξ (6), συνεκλονίσθησαν καί μετενόησαν, δηλώνοντας ἐμφαντικά: «Πεπράκαμεν τὴν πίστιν ἡμῶν, // ἀντηλλάξαμεν τῆ ἀσεβεία τὴν εὐσέβειαν …. // Ἡ δεξιὰ αὕτη ὑπέγραψε, // κοπήτω). // Ἡ γλῶσσα ὡμολόγησεν, //ἐκριζούσθω…» (Δούκα, Ἱστορία Βυζαντινή, σέλ. 216Α). (Ἤτοι, ἐπωλήσαμεν τήν πίστι μας, //  ἀνταλλάξαμε τὴν Ὀρθοδοξία μὲ τὸν Παπισμό,//  … τὸ χέρι αὐτὸ ποὺ ὑπέγραψε // ἂς κοπῆ,  // ἡ γλῶσσα αὐτὴ // ποὺ ὡμολόγησε τὴν πλάνη τῆς αἱρέσεως, // ἂς ξεριζωθῆ).

  1. Ἀπό τούς δέκα τρεῖς (13)Ἐπισκόπους πού ὑπέγραψαν τήν διαβόητη “Αἴτησι Θεραπείας” Χριστοδούλου, ὑπέρ τῆς Φιλομοφυλίας τῶν Ἐπισκόπων, μόνον οἱ ὀκτώ (8) “μετενόησαν”, ἔστω λάθρα, σύν ἕνας πού “μετενόησε” μέ … “ἐπιφύλαξι”!
  • Εἴκοσι τέσσερες (24) Ἑλλαδῖτες Ἀρχιερεῖς μετεῖχον στήν “ΨευδοΣύνοδο” τοῦ “Κολυμβαρίου” (2016 μ.Χ.). Οἱ ἑξῆς:

Ἱερώνυμος Λιάππης, ὁ Πάσης Ελλάδος,

//ὁ Φιλίππων Προκόπιος (ἐκοιμήθη), // ὁ Περιστερίου Χρυσόστομος (ἐκοιμήθη), // ὁ Ἠλείας Γερμανός, // ὁ Μαντινείας Ἀλέξανδρος, // ὁ Ἄρτης  Ἰγνάτιος, // ὁ Διδυμοτείχου Δαμασκηνός, // ὁ Νικαίας Ἀλέξιος, // ὁ Ναυπάκτου Ἱερόθεος (Δελφῖνος), // ὁ Σάμου Εὐσέβιος, // ὁ Καστορίας Σεραφείμ (ἐκοιμήθη), // ὁ Δημητριάδος  Ἰγνάτιος (Δελφῖνος), // ὁ Κασσανδρείας Νικόδημος, // ὁ  Ὕδρας  Ἐφραίμ (Δελφῖνος), // ὁ Σερρῶν Θεολόγος, // ὁ Σιδηροκάστρου Μακάριος, // ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος (Δελφῖνος), // ὁ Νεαπόλεως  Βαρνάβας, // ὁ Μεσσηνίας Χρυσόστομος (Δελφῖνος), // ὁ Ἰλίου  Ἀθηναγόρας (Δελφῖνος), // ὁ Λαγκαδᾶ Ἰωάννης (ἐκοιμήθη), // ὁ Νέας  Ἰωνίας Γαβριήλ (Δελφῖνος), // ὁ Νικοπόλεως Χρυσόστομος, // καί, ὁ Ἱερισσοῦ Θεόκλητος. Ἤγουν, παρόντες ἑπτά (7) ΔΕΛΦΙΝΟΙ.

Δέν προσυπέγραψε τίς ἀνίερες ἀποφάσεις, μόνον ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου, ὁ κ. Ἱερόθεος.

Δυστυχῶς, στή συνέχεια, αὐτός κατέστη διατεταγμένος Ὑπασπιστής καί Ὑπερασπιστής τῶν ἈχειροτονήτωνΨευτοΟὐκρανῶν”. Προσέτι, καί κεκελευσμένος προπαγανδιστής τῶν “Καλῶν Κυβερνητικῶν Ἐμβολίων”. Ὁ πρῶτος δημοσίως ἐμβολιασθείς, “Ἀντιπροσωπευτικῶς” (!). Καί ταῦτα πάντα χάριν τῆς γλυκυτάτης “Δελφινότητος”.

Οἱ ὑπόλοιποι συμμετασχόντες (23) Ἐπίσκοποι, ἅπαντες προσυπέγραψαν, ἀλλά οὐδείς ἐξ αὐτῶν, μέχρι σήμερα, μετενόησε δημοσίως. Ἀναμένομεν. Ματαίως;

  1. Ἀπό τούς δέκα τρεῖς Ἐπισκόπους τῆς νῦν Συνοδικῆς Περιόδου (2020-2021), γιά τή“Φερεφωνική” “Ἐγκύκλιο, 3045” (14/7/2021), καί γιά τό συνακόλουθο “Φυλλάδιο πρός τό Λαό, ἀρ. 53” (Ἰούλιος 2021), τῆς μιαρότητος, ποῖος θά δηλώση μετάνοια καί συντριβή; Προσμένουμε. Δίχως ἐλπίδα;

Οἱ ἕτεροι ἑκατόν εἴκοσι (120) ἐν Ἑλλάδι Ἐπίσκοποι, οὐδέν ἀντελήφθησαν; Δέν κατενόησαν σαφῶς τά λεχθέντα καί διαπραχθέντα; Γιά ποιά αἰτία ἐπεβλήθη Ἐνοχική σιωπή ἰχθύος;

 

{Λοιδορία “Ψευδ-Επιστήμης” καί Φερεφώνων της}

[Εἰς χώρους Ἑστιάσεως]: «Ὁ Γαλιλαῖος πρόσταζε // Βάλτε παιδιά νά πιῆτε (κρασί),  // γιά νά διαπιστώσετε // ὅτι ἡ γῆ κινεῖται (λόγω τῆς ζαλάδας)._

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (“Αἴτηση Θεραπείας”, τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπέρ φιλομοφυλίας Ἐπισκόπων


 

ΠΑΡΑΤΗΜΑ Β (Δήλωση μετανοίας ὀκτώ Ἐπισκόπων», μέ πολλές δικαιολογίες)

ΦΩΤΟ-ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΙΣ

 

Πηγή αποσπάσματος

Προβολές : 3,485


Μοίρασέ το:Ετικέτες: , , , , , ,

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ


Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες, θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας, για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης, σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολογίου, μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε, καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιοδνήποτε τρόπο, το ιστολόγιο. Ο διαχειριστής του ιστολογίου, δεν ευθύνεται για τα σχόλια και τους δεσμούς που περιλαμβάνει. Τονίζουμε ότι υφίσταται μετριασμός των σχολίων και παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, να έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
  • Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες, ασυνάρτητος λόγος και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις, υπονοούμενα, απειλές ή χυδαιολογίες.>
  • Μην δημοσιεύετε άσχετα με το θέμα σχόλια.
  • Ο κάθε σχολιαστής, οφείλει να διατηρεί ένα μόνον όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
  • Με βάση τα παραπάνω, η διαχείριση, διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης σχολίων, χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.
  • Επιπλέον σας τονίζουμε, ότι το ιστολόγιο, λειτουργεί σε εθελοντική βάση και ως εκ τούτου, τα σχόλια θα αναρτώνται μόλις αυτό καταστεί δυνατόν.

Διαβάστε ακόμα