Ἔσο ἕτοιμος γιά τόν χειρότερο ἐφιάλτη

Ἔσο ἕτοιμος γιά τόν χειρότερο ἐφιάλτη

2 Ιουλίου, 2021 25 Από Καλλιόπη Σουφλή
Μοίρασέ το
Ἔσο ἕτοιμος γιά τόν χειρότερο ἐφιάλτη
« Τί θά κάνῃς» ὅταν σταματήσῃ παντελῶς ὁ ἐφοδιασμός τῆς τροφικῆς ἁλυσίδος καί δέν θά βρίσκῃς τίποτε στό μπακάλικο τῆς γειτονιᾶς ἤ στό σοῦπερ-μάρκετ ; 

Ὅταν τό ΑΤΜ ἀρχίζει νά σᾶς κοροϊδεύει καί νά σοῦ δείχνῃ τό δάχτυλο;

Ὅταν ὁ κάθε ἕνας σας θά εἶναι ἄνεργος,εἴτε ἔχει ἐμβολιασθῆ εἴτε ὄχι καί παρά τίς δεκάδες μάσκες πού φορᾶτε στό πρόσωπο καί σᾶς στερεῖ τό ὀξυγόνο,ἐπεί δή ἁπλῶς δέν ὑπάρχουν δουλειές ἤ χρήματα γιά νά πληρωθεῖτε ; 

 

 

 

 

 

Ξεκινήστε να σκέπτεστε τα χειρότερα…

Δυστυχώς τα πράγματα είναι δυσοίωνα και πρέπει πλέον να το συνειδητοποιήσουμε πως οι ζωές μας, δεν θα είναι ποτέ πια όπως πριν. (διαβάστε εδώ και εδώ).

Ξεκινήστε να οργανώνετε τις ζωές σας για την επιβίωσή σας, σε άλλα επίπεδα από αυτά που ζείτε σήμερα.

 

Καλλιόπη Σουφλή

( φωτό ἀριστερά : Ὁ ἐμβολιασμένος)

Ὁ Steven Fishman παρουσιάζει 

ἕνα ἐφιαλτικό μέλλον.

Πιστεύεις ὅτι εἶναι πολύ ἀπαισιόδοξος;

Ἐάν ὄχι,ἀκολουθοῦν κάποιες προετοιμασίες, γιά τό χειρότερο σενάριο.

ἀπό τόν Steven Fishman

(henrymakow.com)

Ἡ ζωή στόν πλανήτη Γῆ ΠΟΤΕ δέν θά εἶναι καλλίτερη ἀπ᾿ ὅ,τι εἶναι σήμερα,τώρα !

Δέν μέ πιστεύεις ; Συνέχισε νά διαβάζῃς.

Δέν ἔχει νά κάνῃ μόνον μέ τόν ἐμβολιασμό ἀργοῦ θανάτου πού προκαλεῖ Μιτοχονδριακό καρκῖνο ἀπό τίς ἀκῖδες πρωτεΐνης,τίς καταιγίδες κυτοκίνης, καί τά πρίον πού ἀπορροφοῦν καί τά τελευταῖα ἐναπομείνοντα μόρια ὀξυγόνου ἀπό τούς πνεύμονες, τήν καρδιά καί τόν ἐγκέφαλό σας σέ μία περίοδο ( 5 ἕως τό πολύ 10 ἐτῶν), ἀπό τό ἐμβόλιο στόν τάφο.

Δέν ἀφορᾷ μόνον τά πρίον τῶν τρελλῶν ἀγελάδων πού πρὄκειται νά μετατρέψουν τά τσαρλατανο-ἐμβολιασμένα ἀνθρώπινα ὄντα σέ ἀποτρελλαμένους, παρανοϊκούς τρελλούς στήν διαδρομή τους μέσῳ τῆς χώρας τῶν λεπρῶν, ζωντανῶν νεκρῶν, εἶναι κάτι πολύ περισσότερο ἀπό αὐτό…

Τό σαμποτάρισμα μέσῳ χακαρίσματος (Ransomware),τοῦ Colonial Pipeline,εἶναι μόνον μία μικρή πρόβα γιά τό τί ἔρχεται…

« Τί θά κάνῃς» ὅταν σταματήσῃ παντελῶς ὁ ἐφοδιασμός τῆς τροφικῆς ἁλυσίδος καί δέν θά βρίσκῃς τίποτε στό μπακάλικο τῆς γειτονιᾶς ἤ στό σοῦπερ-μάρκετ ; 

Ὅταν οἱ τιμές τῆς βενζίνης εἶναι 100 δολάρια τό γαλόνι,λόγῳ ὑπέρ-πληθωρισμοῦ καί δέν θά ὑπάρχει βυτίο νά παραδώσῃ βενζίνη στό τοπικό πρατήριο καυσίμων,ἀκόμη καί μέ 10.000 δολάρια τό γαλόνι; 

Ὅταν δέν ἔχετε πρόσβασιν στό ψηφιακό σας πορτοφόλι γιά νά πάρετε τά ψηφιακά σας χρήματα, ἐπεί δή οἱ τράπεζες καί οἱ χρηματιστηριακοί οἴκοι θά κλείνουν λόγῳ τῆς «μεγάλης ἐπαναφορᾶς»; 

Ὅταν τό ΑΤΜ ἀρχίζει νά σᾶς κοροϊδεύει καί νά σοῦ δείχνῃ τό δάχτυλο;

Ὅταν ὁ κάθε ἕνας σας θά εἶναι ἄνεργος,εἴτε ἔχει ἐμβολιασθῆ εἴτε ὄχι καί παρά τίς δεκάδες μάσκες πού φορᾶτε στό πρόσωπο καί σᾶς στερεῖ τό ὀξυγόνο,ἐπεί δή ἁπλῶς δέν ὑπάρχουν δουλειές ἤ χρήματα γιά νά πληρωθεῖτε ; 

Τί θά κάνετε ὅταν δέν θά ἔχετε πλέον ἡλεκτρικό ρεῦμα ἤ φυσικό ἀέριο στό σπίτι σας καί θά παγώνετε μέχρι θανάτου,τόν χειμῶνα ἤ θά ψήνεστε τό καλοκαίρι; 

Πῶς θά πλένεστε ὅταν τό νερό θά ἔχῃ σταματήση νά περνᾷ μέσα ἀπό τούς σωλῆνες τῆς ἐγκαταστάσεώς ας γιά μῆνες; Ἴσως θά ἔχετε ἤδη ἀρχίσετε νά βρωμᾶτε,τώρα.Πολύ.

Τί πρὄκειται νά κάνετε ὅταν τό δίκτυο θά εἶναι μία ἐξασθενημένη μνήμη καί τό 5G εἶναι ραδιενεργό;

Ὅταν δέν μπορεῖτε νἀ χρησιμοποιήσετε τό κινητό σας τηλέφωνο γιά νά καλέσετε κάποιον ἐκτός ἀπό τούς Ghostbusters;

Τί χαρτί θά χρησιμοποιήσετε στήν τουαλέτα ὅταν ἐξαντλήσατε καί τό τελευταῖο τεῦχος τοῦ Μακελειό, δεδομένου ὅτι ἔχετε πρό πολλοῦ ἐξαντλήση τό χαρτί ὑγείας; 

 

Καί γιά πές μου,τί θά συμβῇ ὅταν οἱ γείτονές σου μποῦν στό σπίτι σου μέ ὄπλο γιά νά κλέψουν τό τελευταῖο κουτί σούπας ἀπό ἔντομα πού εἶχες ἀποθηκεύση κάτω ἀπό τό κρεββάτι,τούς τελευταίους ἔξι μῆνες;

Εἶστε προετοιμασμένοι νά ἀποτρέψετε τίς περιπλανώμενες συμμορίες τῶν τσαρλατανομπολιασμένων μανιακῶν ζόμπι πού θά ἔχουν κανιβαλίσει τά παιδιά τῶν γειτόνων σας,ἀφοῦ θά τά ἔχουν βιάσῃ ; 

Δυστυχῶς δέν θά μπορεῖτε νά καλέσετε τήν ἀστυνομία ἤ τήν ὑπηρεσία ἐκτάκτων ἀναγκῶν ἀφοῦ τά τηλέφωνά σας δέν θά λειτουργοῦν καί ἡ ἀστυνομία ὄχι μόνον θά εἶναι ἀχρηστευμένη ἀλλά θά ἀνήκῃ καί στόν ἴδιο ἀφιονισμένο ὄχλο τόν ὁποῖο θά καταγγέλλατε.

Ποῦ πρὄκειται νά στοιβάξῃ ἡ τοπική αὐτοδιοίκηση ὅλα τά πτώματα; Ὥ,ἀκριβῶς αὐτό,δέν ὑπάρχει καμμία τοπική αὐτοδιοίκησις ἤ καμμία κυβέρνησις. Αὐτό δέν εἶναι τίποτα περισσότερο ἀπό εὐσεβεῖς πόθους,ἐνῷ προσπαθεῖτε νά ἐπιβιώσετε ἕναν ἐφιάλτη ζωῆς,μετά τόν COVID.

Εἶστε τόσο προοδευτικός,τόσο ἀριστερός,τόσο ἰδεολόγος ἀριστερόφρων ἀγωνιστής πού πιστεύετε εἰλικρινά ὅτι τό μέλλον φαίνεται λαμπρό τώρα; Πραγματικά;

Ἐν τάξει πρέπει νά παραδεχθῶ πώς ὑπάρχει ἕνα φωτεινό σημεῖο πού διαφαίνεται στόν ὀρίζοντα. Δέν εἶναι ὅλα μαῦρα κι᾿ἄραχνα.

Τό Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα εἶναι πολύ ὑπομονετικό. Εἶναι στό DNA τους. Μποροῦν ἀνέτως νά περιμένουν δέκα χρόνια.

Ρώτησε ποτέ κάποιος ἀπό ἐσᾶς σέ τί ποσοστό ἔχουν «ἐμβολιαστῆ» τό 1,5 δις περίπου τῶν κινέζων ; Εἶναι τό 40%,τό 30%,τό 20% ; Γιά περιμένετε…

Εἶναι λιγότερο τοῦ 1% ! Καί αὐτοί ἦσαν τά πειραματόζωα,οἱ ἐργαστηριακοί ἀρουραῖοι πού ἔγιναν πειράματα ἀπό τό Ἰνστιτοῦτο Ἰολογίας τοῦ Δρ. Fauci στό Wuhan τῆς Κίνας ! ( Καί φημολογεῖται πώς ὅλοι τους ἔχουν μέ «εὐχαρίστηση» εὐθανατωθῆ γιά ν᾿ἀποτρέψουν ἕνα ξέσπασμα τσαρλατανομπολιασμοῦ ἐκεῖ ! )

Ἔσο ἕτοιμος

 

φωτό

Εἶμαι βέβαιος ὅτι ὁ Bill Gates, ὁ George Soros, ὁ Tony Fauci καί οἱ διευθύνοντες σύμβουλοι τῆς  Pfizer, τῆς Moderna, τῆς J&J καί τῆς Astra-Zeneca,θά ἀπολαύσουν ὅλοι τίς ὑπόγειες ἀποθῆκες τους στήν Ἀνταρκτική  μέ τρόφιμα καί δυνάμεις ἀσφαλείας γιά νά μαγειρέψουν τό στιφάδο πιγκουΐνων.

Ἀλλά ἄν δέν εἶστε ἕνας ἀπό ᾿δαύτους,τότε μπορεῖτε νά σκεφτεῖτε αὐτό:

Ἄν σκοπεύετε νά ἐπιβιώσετε ὡς ἐκ θαύματος ἀπό τήν ἑπόμενη προγραμματισμένη ἀποκάλυψιν τῶν ζόμπι,ἐπιτρέψτε μου νά σᾶς δώσω μερικές ἐγκάρδιες συμβουλές :

Ἀγορᾶστε,τοὐλάχιστον γιά πέντε χρόνια,νερό γιά νά περιορίσετε τήν πιθανότητα διφθερίτιδος.

Ἀγορᾶστε χαρτί ὑγείας,γιά 3 ἔτη τοὐλάχιστον καί νά τό χρησιμοποιεῖτε μέ φειδώ.

Ἀγορᾶστε πολλά κονσερβοποιημένα ψάρια καί λαχανικά καί βρεῖτε ἕνα καλό μέρος νά τά κρύψετε ἤ νά τά θάψετε.

Ἀγορᾶστε φακούς,μπαταρίες,κεριά καί σπίρτα.

Μάθετε τήν τέχνη τῆς ἀνταλλαγῆς ἤ τοὐλάχιστον διαβᾶστε ἔνα βιβλίο γι᾿αὐτην.

Μάθετε πῶς νά χρησιμοποιεῖτε ἕνα αὐτόματο ὅπλο γιά τήν προστασία τῶν ἀγαπημένων σας προσώπων καί τῆς περιουσίας σας.

Καί :

Τό πιό σημαντικό,μάθετε νά μιλᾶτε καί νά διαβάζετε κινέζικα !!!

Λυπᾶμαι,ἄν ἡ ἀνάρτησίς μου κατέστρεψε τήν ἡμέρα σου,ἀλλά ὅπως μοῦ ἔλεγαν στούς Προσκόπους (πρίν μέ κακοποιήσουν) : «Ἔσο ἕτοιμος» ! ! !

henrymakow.com

Ἡ Πελασγική

 

Πηγή

Προβολές : 1,296


Μοίρασέ το:Ετικέτες: , , ,

Αγαπητοί αναγνώστες των ΑΤΤΙΚΩΝ ΝΕΩΝ,

Δώδεκα χρόνια, συνταξειδεύουμε μαζί στον χώρο της διαδικτυακής ενημέρωσης. Σ’ αυτά τα χρόνια, στάθηκα δίπλα σας , με μοναδικό στόχο την ενημέρωσή σας, όσο πιο αντικειμενικά μπορούσα αφιερώνοντας ατέλειωτες ώρες γι'αυτήν. Μετά την διαγραφή του πρώτου μου ιστολογίου, αναγκάστηκα να πάω σε άλλη πλατφόρμα και να πληρώνω ένα σημαντικό ποσόν κάθε μήνα, για την ασφάλεια του ιστολογίου μου.

Μπορείτε να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια, με την μηνιαία συνδρομή σας, στην Paypal επιλέγοντας το μπανεράκι που βρίσκεται ακριβώς κατώ απο το κείμενο αυτό , και να προχωρήσετε στην διαδικασία δωρεάς όσο κοστίζει ένας καφές.

Η διαδικασία είναι πολύ απλή είτε έχετε λογαριασμό Paypal είτε όχι.Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε το ποσο και να επιλέξετε το κουτάκι με την σήμανση 'Make this a monthly donation' και εν συνεχεία να πατήσετε το κουμπακι 'Donate with PayPal' αν έχετε λογαριασμό με Paypal , η 'Donate with a Debit or Credit Card', αν δεν έχετε λογαριασμό με Paypal και κάνετε την δωρεά με χρεωστική η πιστωτική κάρτα.

Αν έχετε πρόβλημα με την διαδικασία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email [email protected] η να στείλετε μήνυμα απο την φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται σταθερά στο κάτω μέρος της σελίδας.

Σας ευχαριστώ για την στήριξη σας.

Καλλιόπη Σουφλή


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ


Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες, θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας, για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης, σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολογίου, μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε, καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιοδνήποτε τρόπο, το ιστολόγιο. Ο διαχειριστής του ιστολογίου, δεν ευθύνεται για τα σχόλια και τους δεσμούς που περιλαμβάνει. Τονίζουμε ότι υφίσταται μετριασμός των σχολίων και παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, να έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
  • Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες, ασυνάρτητος λόγος και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις, υπονοούμενα, απειλές ή χυδαιολογίες.>
  • Μην δημοσιεύετε άσχετα με το θέμα σχόλια.
  • Ο κάθε σχολιαστής, οφείλει να διατηρεί ένα μόνον όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
  • Με βάση τα παραπάνω, η διαχείριση, διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης σχολίων, χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.
  • Επιπλέον σας τονίζουμε, ότι το ιστολόγιο, λειτουργεί σε εθελοντική βάση και ως εκ τούτου, τα σχόλια θα αναρτώνται μόλις αυτό καταστεί δυνατόν.

Διαβάστε ακόμα