Μελέτη δείχνει ότι τα m-volια κατά του COVID των Pfizer και Moderna ενδέχεται να αυξήσουν τον κίνδυνο μόλυνσης

24 Ιουνίου, 2022 4 Από Καλλιόπη Σουφλή
Μοίρασέ το

 

 

Μια μελέτη που έγινε από ομότιμους κριτές στο New England Journal of Medicine δείχνει ότι δύο δόσεις ενός m-volίου mRNA για τον COVID-19 παρέχουν αρνητική προστασία έναντι της συμπτωματικής λοίμωξης SARS-CoV-2, ενώ προηγούμενη μόλυνση χωρίς m-volιασμό προσφέρει περίπου 50% ανοσία.

Τόσες χιλιάδες έρευνες, και δυστυχώς οι πολίτες αρνούνται να τις δεχθούν… όμηροι και σκλάβοι μιας τηλεοπτικής οθόνης και μιας ατέλειωτης προπαγάνδας…

Αποτέλεσμα, εκατομμύρια θάνατοι και δισεκατομμύρια σοβαρές παρενέργειες…

Φαίνεται πως τα πρόβατα, δεν πρόκειται ποτέ να ξυπνήσουν…

Αφήστε τα να επιλέγουν τον θάνατό τους…

 

 

Καλλιόπη Σουφλή

της Megan Redshaw

Μια νέα έρευνα από ομοτίμους δείχνει ότι δύο δόσεις ενός m-volίου mRNA COVID-19 παρέχουν αρνητική προστασία έναντι της συμπτωματικής λοίμωξης SARS-CoV-2, ενώ προηγούμενη μόλυνση χωρίς m-volιασμό προσφέρει περίπου 50% ανοσία.

Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στις 15 Ιουνίου στο New England Journal of Medicine (NEJM) ανέλυσαν πληροφορίες από περισσότερους από 100.000 μολυσμένους από το Omicron και μη μολυσμένους κατοίκους στο Κατάρ από τις 23 Δεκεμβρίου 2021 έως τις 21 Φεβρουαρίου 2022.

Οι συγγραφείς συνέκριναν την αποτελεσματικότητα των m-volίων Pfizer και Moderna για τον COVID-19, τη φυσική ανοσία από προηγούμενη μόλυνση με άλλες παραλλαγές και την υβριδική ανοσία (συνδυασμός μόλυνσης και m-volιασμού) έναντι της συμπτωματικής λοίμωξης Omicron και της σοβαρής, κρίσιμης και θανατηφόρας νόσου.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι είχαν προηγούμενη μόλυνση αλλά δεν είχαν m-volιαστεί είχαν 46,1% και 50% ανοσία στις υποπαραλλαγές BA.1 και BA.2 Omicron περισσότερες από 300 ημέρες μετά την προηγούμενη μόλυνση.

Ωστόσο, άτομα που έλαβαν δύο δόσεις των m-volίων Pfizer και Moderna, αλλά δεν είχαν μολυνθεί προηγουμένως, είχαν αρνητική ανοσία στις υποπαραλλαγές BA.1 και BA.2 Omicron — υποδηλώνοντας αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης σε σύγκριση με κάποιον χωρίς προηγούμενη μόλυνση και m-volιασμό.

Έξι μήνες μετά τη δεύτερη δόση του Pfizer, η ανοσία έναντι οποιασδήποτε λοίμωξης Omicron μειώθηκε στο -3,4% κάτω από τον μέσο όρο του ατόμου χωρίς μόλυνση και m-volιασμό, ο οποίος ως έλεγχος ορίστηκε στο 0.

Για δύο δόσεις Moderna, η ανοσία έναντι οποιασδήποτε λοίμωξης Omicron έπεσε στο -10,3% περίπου έξι μήνες μετά την τελευταία δόση.

Οι συγγραφείς είπαν ότι τρεις δόσεις του m-volίου Pfizer αύξησαν την ανοσία σε πάνω από 50%, αλλά η ανοσία μετρήθηκε μόνο σε διάμεσο όρο 42 ημερών μετά την τρίτη δόση, δείχνοντας ταχεία μείωση του ανοσοποιητικού σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Συγκριτικά, όσοι είχαν μολυνθεί προηγουμένως είχαν 50% ανοσία ακόμη και 300 ημέρες μετά τη μόλυνση.

Έπειτα από έξι μήνες, η μελέτη έδειξε ότι η αποτελεσματικότητα του m-volίου έπεσε σε αρνητικά νούμερα 270 ημέρες μετά τη δεύτερη δόση, προβλέποντας ταχύτερη μείωση της ανοσίας για τα m-volια σε σύγκριση με τη φυσική ανοσία.

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα:

«Δεν παρατηρήθηκαν διακριτές διαφορές στην προστασία έναντι της συμπτωματικής λοίμωξης BA.1 και BA.2 με προηγούμενη μόλυνση, m-volιασμό και υβριδική ανοσία. Ο m-volιασμός ενίσχυσε την προστασία σε άτομα που είχαν προηγούμενη μόλυνση. Η υβριδική ανοσία που προκύπτει από προηγούμενη μόλυνση και τον πρόσφατο αναμνηστικό m-volιασμό προσέφερε την ισχυρότερη προστασία.”

Αλλά αυτή η δήλωση είναι διφορούμενη, είπε ο Δρ. Madhava Setty, πιστοποιημένος αναισθησιολόγος και ανώτερος επιστημονικός συντάκτης του Defender, επειδή θα μπορούσε να οδηγήσει τους αναγνώστες στο λανθασμένο συμπέρασμα ότι οι ερευνητές βρήκαν ότι η προηγούμενη μόλυνση, ο m-volιασμός ή κάποιος συνδυασμός m-volιασμού και λοίμωξης παρείχαν το ίδιο προστασία έναντι των παραλλαγών BA.1 ή BA.2 Omicron.

Ο Setty επεσήμανε επίσης την έλλειψη στατιστικής σημασίας στα δεδομένα σχετικά με σοβαρές, κρίσιμες ή θανατηφόρες λοιμώξεις:

previous infection vaccination

“Ο Πίνακας S5 συγκρίνει τη φυσική ανοσία με τη σύνθεση Moderna. Με την παραλλαγή BA.1, μόνο η φυσική ανοσία έχει θετική αποτελεσματικότητα που είναι στατιστικά σημαντική. Μπορείτε να δείτε ότι για όλους τους άλλους συνδυασμούς δόσεων m-volίων, το παράθυρο στατιστικής σημασίας εκτείνεται στο αρνητικό εύρος.

“Για παράδειγμα, στη σειρά “Τρεις δόσεις χωρίς προηγούμενη μόλυνση” η αποτελεσματικότητα όπου μπορούμε να είμαστε 95% σίγουροι κυμαίνεται από -435% έως 100%. Αυτό δεν έχει νόημα. Δεν μπορούν να ισχυριστούν ότι τρεις δόσεις είναι προγνωστικές για το όφελος. Στην πραγματικότητα, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι επιβλαβής. Απλώς δεν ξέρουμε γιατί τόσο λίγοι άνθρωποι είχαν σοβαρές ασθένειες σε αυτήν την ομάδα.

“Ο ισοδύναμος πίνακας δεν δίνεται για την Pfizer, ωστόσο το Σχήμα 2 στο κύριο κείμενο δείχνει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντικό όφελος έναντι της σοβαρής ασθένειας”.

Όσον αφορά την παραλλαγή BA.2, η φυσική ανοσία μπορεί επίσης να πέσει στο αρνητικό εύρος (-6,8 έως 92,4), όπως και τρεις δόσεις χωρίς προηγούμενη μόλυνση (-3800 έως 100), είπε ο Setty. “Μόνο όταν ομαδοποιήσουν τις δύο παραλλαγές μαζί μπορούν να υπολογίσουν την αποτελεσματικότητα που είναι στατιστικά σημαντική.”

Ο Setty είπε ότι οι ερευνητές απέκλεισαν επίσης έναν μεγάλο αριθμό περιπτώσεων από τον υπολογισμό τους και απέτυχαν να αποκαλύψουν πόσα άτομα έπαθαν σοβαρό, κρίσιμο ή θανατηφόρο COVID-19.

Ο Setty είπε στον Defender:

“Όπως συμβαίνει πάντα αυτή τη στιγμή, μετρούν τα κρούσματα μόνο από τη στιγμή της μέγιστης επίδρασης του m-volίου (>14 ημέρες μετά το δεύτερο εμβόλιο ή >7 ημέρες μετά το αναμνηστικό). Το Σχήμα S3 δείχνει ότι 116 m-volιασμένα άτομα έλαβαν COVID-19 μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης δόσης, ενώ τρία άτομα έλαβαν COVID-19 εντός 14 ημερών από τη δεύτερη δόση και 156 m-volιάστηκαν με COVID-19 μέσα σε μια εβδομάδα από την τρίτη δόση.

“Όλες αυτές οι περιπτώσεις εξαιρέθηκαν από τον υπολογισμό τους. Πουθενά δεν μας λένε πόσοι από αυτούς έπαθαν σοβαρό, κρίσιμο ή θανατηφόρο COVID-19”.

Ο Setty σημείωσε επίσης ότι οι ερευνητές σχολίασαν τα χρονικά πλαίσια όπου συγκρίνουν την αποτελεσματικότητα. Αυτός είπε:

“Στο Σχήμα 3, οι ερευνητές υπολόγισαν την αποτελεσματικότητα της φυσικής ανοσίας μόνο αθροίζοντας τις περιπτώσεις μετά από τέσσερις μήνες. Αυτό οφείλεται πιθανώς στο ότι οι ερευνητές ορίζουν ότι η προηγούμενη μόλυνση εμφανίστηκε περισσότερο από 90 ημέρες νωρίτερα.

“Ωστόσο, ακόμη και 120 ημέρες μετά, μια προηγούμενη μόλυνση εξακολουθεί να προσφέρει μεγαλύτερη προστασία από δύο ή τρεις δόσεις στο μέγιστο παράθυρο προστασίας τους. Ακόμη και ένα χρόνο μετά, η φυσική ανοσία εξακολουθεί να είναι εφάμιλλη με ένα άτομο που έχει ενισχυθεί πρόσφατα”.

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ NEJM ΕΔΕΙΞΕ ΟΤΙ Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΠΟ ΔΥΟ ΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ Μ-VOLΙΟΥ ΤΗΣ PFIZER

Η μελέτη του NEJM της 15ης Ιουνίου ακολούθησε μια άλλη μελέτη του NEJM, που δημοσιεύθηκε στις 9 Ιουνίου, η οποία βρήκε ότι η φυσική ανοσία η προστασία ήταν υψηλότερη από αυτή που παρείχε μετά την πάροδο του ίδιου χρόνου από τη λήψη μιας δεύτερης δόσης m-volίου σε προηγουμένως μη μολυσμένα άτομα”.

Χρησιμοποιώντας τη βάση δεδομένων του Υπουργείου Υγείας του Ισραήλ, οι ερευνητές εξήγαγαν δεδομένα για τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2021, όταν κυριαρχούσε η παραλλαγή Delta, για όλα τα άτομα που είχαν μολυνθεί προηγουμένως με SARS-CoV-2 ή που είχαν λάβει το m-volιο της Pfizer για τον COVID-19.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι τόσο η φυσική όσο και η τεχνητή ανοσία μειώθηκαν με την πάροδο του χρόνου , αλλά τα άτομα που είχαν προηγουμένως μολυνθεί αλλά δεν είχαν m-volιαστεί είχαν τους μισούς κινδύνους επαναμόλυνσης σε σύγκριση με εκείνα που έλαβαν δύο δόσεις Pfizer και που δεν είχαν μολυνθεί ποτέ.

“Μεταξύ των ατόμων που είχαν μολυνθεί προηγουμένως με SARS-CoV-2, η προστασία από την επαναμόλυνση μειώθηκε όσο αυξανόταν ο χρόνος”, είπαν οι ερευνητές, “ωστόσο, αυτή η προστασία ήταν υψηλότερη” από την προστασία που παρείχε στο ίδιο χρονικό διάστημα μέσω δύο δόσεων m-volίων.

“Η φυσική ανοσία κερδίζει ξανά”, έγραψε στο Twitter ο Δρ Martin Makary, ερευνητής δημόσιας πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, αναφερόμενος στη μελέτη.

Η φυσική ανοσία κερδίζει ξανά. Μελέτη New England Journal: Η φυσική ανοσία “η προστασία της φυσικής ανοσίας ήταν υψηλότερη από αυτή που παρείχε μετά την πάροδο του ίδιου χρόνου από τη λήψη μιας δεύτερης δόσης m-volίου σε άτομα που δεν είχαν μολυνθεί στο παρελθόν”. https://t.co/aEFHKfXQUi

— Marty Makary MD, MPH (@MartyMakary) 12 Ιουνίου 2022

Οι ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΑΝ ΟΤΙ Η ΦΥΣΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΟ SARS-CoV-2 ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΟΝ COVID-19 “ΠΑΡΕΧΕΙ ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΜΟΛΥΝΣΗΣ”, προσθέτοντας ότι ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ έχουν δείξει “ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ” ΤΟ Μ-VOLΙΟ ΤΗΣ PFIZER.

_ _ _

Η Megan Redshaw είναι δικηγόρος για το Children’s Health Defense και δημοσιογράφος στον Defender.

 

Μετάφραση blümlifee

Πηγή σχολίου blümlifee

Πηγή ξενογλωσσου κειμένου

 

Προβολές : 282


Μοίρασέ το:Ετικέτες: , , ,

Αγαπητοί αναγνώστες των ΑΤΤΙΚΩΝ ΝΕΩΝ,

Δώδεκα χρόνια, συνταξειδεύουμε μαζί στον χώρο της διαδικτυακής ενημέρωσης. Σ’ αυτά τα χρόνια, στάθηκα δίπλα σας , με μοναδικό στόχο την ενημέρωσή σας, όσο πιο αντικειμενικά μπορούσα αφιερώνοντας ατέλειωτες ώρες γι'αυτήν. Μετά την διαγραφή του πρώτου μου ιστολογίου, αναγκάστηκα να πάω σε άλλη πλατφόρμα και να πληρώνω ένα σημαντικό ποσόν κάθε μήνα, για την ασφάλεια του ιστολογίου μου.

Μπορείτε να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια, με την μηνιαία συνδρομή σας, στην Paypal επιλέγοντας το μπανεράκι που βρίσκεται ακριβώς κατώ απο το κείμενο αυτό , και να προχωρήσετε στην διαδικασία δωρεάς όσο κοστίζει ένας καφές.

Η διαδικασία είναι πολύ απλή είτε έχετε λογαριασμό Paypal είτε όχι.Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε το ποσο και να επιλέξετε το κουτάκι με την σήμανση 'Make this a monthly donation' και εν συνεχεία να πατήσετε το κουμπακι 'Donate with PayPal' αν έχετε λογαριασμό με Paypal , η 'Donate with a Debit or Credit Card', αν δεν έχετε λογαριασμό με Paypal και κάνετε την δωρεά με χρεωστική η πιστωτική κάρτα.

Αν έχετε πρόβλημα με την διαδικασία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email [email protected] η να στείλετε μήνυμα απο την φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται σταθερά στο κάτω μέρος της σελίδας.

Σας ευχαριστώ για την στήριξη σας.

Καλλιόπη Σουφλή


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ


Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες, θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας, για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης, σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολογίου, μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε, καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιοδνήποτε τρόπο, το ιστολόγιο. Ο διαχειριστής του ιστολογίου, δεν ευθύνεται για τα σχόλια και τους δεσμούς που περιλαμβάνει. Τονίζουμε ότι υφίσταται μετριασμός των σχολίων και παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, να έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
  • Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες, ασυνάρτητος λόγος και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις, υπονοούμενα, απειλές ή χυδαιολογίες.>
  • Μην δημοσιεύετε άσχετα με το θέμα σχόλια.
  • Ο κάθε σχολιαστής, οφείλει να διατηρεί ένα μόνον όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
  • Με βάση τα παραπάνω, η διαχείριση, διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης σχολίων, χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.
  • Επιπλέον σας τονίζουμε, ότι το ιστολόγιο, λειτουργεί σε εθελοντική βάση και ως εκ τούτου, τα σχόλια θα αναρτώνται μόλις αυτό καταστεί δυνατόν.

Διαβάστε ακόμα