Ετικέτα: CBCD

Το Τελευταίο Κεφάλαιο Της Δουλείας Εξαρτάται Από Την Ευρεία Εφαρμογή Των Ψηφιακών Νομισμάτων Των Κεντρικών Τραπεζών

Το Τελευταίο Κεφάλαιο Της Δουλείας Εξαρτάται Από Την Ευρεία Εφαρμογή Των Ψηφιακών Νομισμάτων Των Κεντρικών Τραπεζών

Ο έλεγχος των ανθρώπων και των εθνών απαιτεί από τους πληθυσμούς να συμμορφώνονται εθελοντικά και να αποδέχονται αυτόν τον έλεγχο. Χωρίς τη συγκατάθεση των μαζών στους κρατικούς νόμους, τις εντολές, ...