Άνευ σχολιασμού...

Άνευ σχολιασμού...

1 Απριλίου, 2024 4 Από Καλλιόπη Σουφλή
Προβολές:719
Μοίρασέ το

 

Πατέντες τροποποίησης καιρού
Θεωρία συνωμοσίας???

EEE…εεε!!!

Ανώνυμος λέει:

Πατέντες τροποποίησης καιρού
(Θεωρία συνωμοσίας??? EEE…εεε!!!)

ΕΤΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ – ΟΝΟΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

 

1891 – US462795A (https://patents.google.com/patent/US462795A/en) – Μέθοδος παραγωγής βροχοπτώσεων

 

1914 – US1103490A (https://patents.google.com/patent/US1103490A/en) – κατασκευαστής βροχής (εικόνες από μπαλόνια)

 

1917 – US1225521A (https://patents.google.com/patent/US1225521A/en) – προστασία από δηλητηριώδη αέρια στον πόλεμο

 

1920 – US1338343A (https://patents.google.com/patent/US1338343A/en) – διαδικασία και συσκευή για την παραγωγή έντονων τεχνητών νεφών, ομίχλης ή ομίχλης

 

1924 – US1512783A (https://patents.google.com/patent/US1512783A/en) – σύνθεση για τη διάλυση ομίχλης

 

1927 – US1619183A (https://patents.google.com/patent/US1619183A/en) – διαδικασία παραγωγής σύννεφων καπνού από κινούμενα αεροσκάφη

 

1928 – US1665267A (https://patents.google.com/patent/US1665267A/en) – διαδικασία παραγωγής τεχνητών ομίχλης

 

1932 – US1892132A (https://patents.google.com/patent/US1892132A/en) – Εξάρτημα ψεκασμού για καυσαέρια κινητήρων αεροπλάνων

 

1933 – US1928963A (https://patents.google.com/patent/US1928963A/en) – ηλεκτρικό σύστηµα και µέθοδος (για τον ψεκασµό chemtrails)

 

1934 – US1957075A (https://patents.google.com/patent/US1957075A/en) – εξοπλισµός ψεκασµού αεροπλάνου

 

1936 – US2045865A (https://patents.google.com/patent/US2045865A/en) – συσκευή ουρανογραφίας

 

1936 – US2052626A (https://patents.google.com/patent/US2052626A/en) – Μέθοδος διάλυσης ομίχλης (mit)

 

1937 – US2068987A (https://patents.google.com/patent/US2068987A/en) – Διαδικασία διάλυσης της ομίχλης

 

1939 – US2160900A (https://patents.google.com/patent/US2160900A/en) – Μέθοδος για την εκκαθάριση της ομίχλης

 

1941 – US2232728A (https://patents.google.com/patent/US2232728A/en) – Μέθοδος και σύνθεση για τη διάλυση των ατμών

 

1941 – US2257360A (https://patents.google.com/patent/US2257360A/en) – εκρηκτική ύλη με απευαισθητοποιημένη πενταερυθριτοτετρανιτρική πενταερυθριτόλη

 

1946 – US2395827A (https://patents.google.com/patent/US2395827A/en) – µονάδα ψεκασµού αεροπλάνου (Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ)

 

1946 – US2409201A (https://patents.google.com/patent/US2409201A/en) – µείγµα παραγωγής καπνού

 

1949 – US2476171A (https://patents.google.com/patent/US2476171A/en) – γεννήτρια καπνού

 

1949 – US2480967A (https://patents.google.com/patent/US2480967A/en) – Συσκευή εκτόξευσης από αέρος

1950 – US2527230A (https://patents.google.com/patent/US2527230A/en) – Μέθοδος σχηματισμού και καθίζησης κρυστάλλων

 

1951 – US2550324A (https://patents.google.com/patent/US2550324A/en) – Διαδικασία ελέγχου του καιρού

 

1951 – US2570867A (https://patents.google.com/patent/US2570867A/en) – Μέθοδος σχηματισμού κρυστάλλων και κατακρημνίσεων (general electric)

 

1952 – US2582678A (https://patents.google.com/patent/US2582678A/en) – Συσκευή διάδοσης υλικού για αεροπλάνα

 

1952 – US2591988A (https://patents.google.com/patent/US2591988A/en) – παραγωγή χρωστικών tio2 (dupont)

 

1952 – US2614083A (https://patents.google.com/patent/US2614083A/en) – µείγµα καπνού µε χλωριούχο µέταλλο για διαλογή

 

1952 – US2582678A (https://patents.google.com/patent/US2582678A/en) – συσκευή διάδοσης υλικού για αεροπλάνα

 

1952 – US2591988A (https://patents.google.com/patent/US2591988A/en) – παραγωγή χρωστικών tio2 (dupont)

 

1952 – US2614083A (https://patents.google.com/patent/US2614083A/en) – µείγµα καπνού διαλογής χλωριούχων µετάλλων

 

1953 – US2633455A (https://patents.google.com/patent/US2633455A/en) – γεννήτρια καπνού

 

1954 – US2688069A (https://patents.google.com/patent/US2688069A/en) – ατμογεννήτρια

 

1955 – US2721495A (https://patents.google.com/patent/US2721495A/en) – Μέθοδος και συσκευή για την ανίχνευση μικροσκοπικών σωματιδίων που σχηματίζουν κρυστάλλους και αιωρούνται σε αέρια ατμόσφαιρα (general electric)

 

1956 – US2730402A (https://patents.google.com/patent/US2730402A/en) – Συσκευή ελεγχόμενης διασποράς

 

1957 – US2801322A (https://patents.google.com/patent/US2801322A/en) – Θάλαμος αποσύνθεσης για μονοπροωθητικό καύσιμο

 

1958 – US2835530A (https://patents.google.com/patent/US2835530A/en) – Διαδικασία συμπύκνωσης της ατμοσφαιρικής υγρασίας και διάλυσης της ομίχλης

 

1959 – US2881335A (https://patents.google.com/patent/US2881335A/en) – παραγωγή ηλεκτρικών πεδίων (haarp – για επαναφόρτιση των νεφών!)

 

1959 – US2903188A (https://patents.google.com/patent/US2903188A/en) – έλεγχος του σχηματισμού τροπικών κυκλώνων

 

1959 – US2908442A (https://patents.google.com/patent/US2908442A/en) – µέθοδος για τη διάλυση φυσικών ατµοσφαιρικών οµίχλων και νεφών

 

1960 – US2962450A (https://patents.google.com/patent/US2962450A/en) – σύνθεση για τη διάλυση της ομίχλης (βλ. παραπομπές)

 

1960 – US2963975A (https://patents.google.com/patent/US2963975A/en) – σφαίρα διοξειδίου του άνθρακα για σπορά νεφών

 

1961 – US2986360A (https://patents.google.com/patent/US2986360A/en) – Συσκευή σκόνης εντομοκτόνου από αέρος

 

1962 – US3044911A (https://patents.google.com/patent/US3044911A/en) – Σύστημα προώθησης

 

1962 – US3056556A (https://patents.google.com/patent/US3056556A/en) – Μέθοδος τεχνητής επιρροής του καιρού

 

1964 – US3120459A (https://patents.google.com/patent/US3120459A/en) – σύνθετη εμπρηστική σκόνη που περιέχει οξειδωτικά άλατα επικαλυμμένα με μέταλλο

 

1964 – US3126155A (https://patents.google.com/patent/US3126155A/en) – γεννήτρια σποράς νεφών με ιωδιούχο άργυρο (κύριο εμπορικό συστατικό)

 

1964 – US3127107A (https://patents.google.com/patent/US3127107A/en) – παραγωγή κρυστάλλων πυρήνων πάγου

 

1964 – US3131131A (https://patents.google.com/patent/US3131131A/en) – ηλεκτροστατική ανάμιξη σε μικροβιακές μετατροπές

 

1965 – US3174150A (https://patents.google.com/patent/US3174150A/en) – Σύστημα κεραίας αυτοεστίασης (haarp)

 

1966 – US3257801A (https://patents.google.com/patent/US3257801A/en) – πυροτεχνική σύνθεση που περιέχει στερεό οξειδωτικό, πρόσθετο βορίου και αλουμινίου και συνδετικό υλικό

 

1966 – US3234357A (https://patents.google.com/patent/US3234357A/en) – ηλεκτρικά θερμαινόμενη συσκευή παραγωγής καπνού

 

1966 – US3274035A (https://patents.google.com/patent/US3274035A/en) – Μεταλλική σύνθεση για την παραγωγή υδροσκοπικού καπνού

1967 – US3300721A (https://patents.google.com/patent/US3300721A/en) – Μέσα επικοινωνίας μέσω στρώματος ιονισμένων αερίων (haarp)

 

1967 – US3313487A (https://patents.google.com/patent/US3313487A/en) – Συσκευή σποράς νεφών

 

1967 – US3338476A (https://patents.google.com/patent/US3338476A/en) – Συσκευή θέρμανσης για χρήση με δοχεία αεροζόλ

 

1968 – US3410489A (https://patents.google.com/patent/US3410489A/en) – Αυτόµατα ρυθµιζόµενο σύστηµα ψεκασµού αεροτοµής µε αντλία

 

1969 – US3429507A (https://patents.google.com/patent/US3429507A/en) – βροχοποιός

 

1969 – US3430533A (https://patents.google.com/patent/US3430533A/en) – Θάλαμος διανομής αεροσκαφών με αυτοσφραγιζόμενους σωλήνες εκτόξευσης

 

1969 – US3432208A (https://patents.google.com/patent/US3432208A/en) – Διανομέας ρευστοποιημένων σωματιδίων (αεροπορία ΗΠΑ)

 

1969 – US3437502A (https://patents.google.com/patent/US3437502A/en) – χρωστική ουσία διοξειδίου του τιτανίου επικαλυμμένη με διοξείδιο του πυριτίου και αλουμίνιο (dupont)

 

1969 – US3441214A (https://patents.google.com/patent/US3441214A/en) – Μέθοδος και συσκευή για τη σπορά σύννεφων

 

2001 – US20030085296A1 (https://patents.google.com/patent/US20030085296A1/en) – Συσκευή ελέγχου τυφώνων και ανεμοστρόβιλων

Πηγή σχολίωνΑγαπητοί αναγνώστες των ΑΤΤΙΚΩΝ ΝΕΩΝ,
Μπορείτε να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια, με την μηνιαία συνδρομή σας, στην Paypal επιλέγοντας το μπανεράκι που βρίσκεται ακριβώς κατώ απο το κείμενο αυτό , και να προχωρήσετε στην διαδικασία δωρεάς όσο κοστίζει ένας καφές.Η διαδικασία είναι πολύ απλή είτε έχετε λογαριασμό Paypal είτε όχι.Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε το ποσο και να επιλέξετε το κουτάκι με την σήμανση ‘Make this a monthly donation’ και εν συνεχεία να πατήσετε το κουμπακι ‘Donate with PayPal’ αν έχετε λογαριασμό με Paypal , η ‘Donate with a Debit or Credit Card’, αν δεν έχετε λογαριασμό με Paypal και κάνετε την δωρεά με χρεωστική η πιστωτική κάρτα.

Αν έχετε πρόβλημα με την διαδικασία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email [email protected] η να στείλετε μήνυμα απο την φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται σταθερά στο κάτω μέρος της σελίδας.

Σας ευχαριστώ για την στήριξη σας.

Καλλιόπη Σουφλή

 

Προβολές : 719


Μοίρασέ το:Ετικέτες: , , ,

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ


Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες, θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας, για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης, σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολογίου, μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε, καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιοδνήποτε τρόπο, το ιστολόγιο. Ο διαχειριστής του ιστολογίου, δεν ευθύνεται για τα σχόλια και τους δεσμούς που περιλαμβάνει. Τονίζουμε ότι υφίσταται μετριασμός των σχολίων και παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, να έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
  • Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες, ασυνάρτητος λόγος και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις, υπονοούμενα, απειλές ή χυδαιολογίες.>
  • Μην δημοσιεύετε άσχετα με το θέμα σχόλια.
  • Ο κάθε σχολιαστής, οφείλει να διατηρεί ένα μόνον όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
  • Με βάση τα παραπάνω, η διαχείριση, διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης σχολίων, χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.
  • Επιπλέον σας τονίζουμε, ότι το ιστολόγιο, λειτουργεί σε εθελοντική βάση και ως εκ τούτου, τα σχόλια θα αναρτώνται μόλις αυτό καταστεί δυνατόν.

Διαβάστε ακόμα