“Βρέχει καταρρακτωδώς”... πληροφοριες για την 3D A.E., που ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ...

“Βρέχει καταρρακτωδώς”... πληροφοριες για την 3D A.E., που ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ...

18 Σεπτεμβρίου, 2023 9 Από Καλλιόπη Σουφλή
Προβολές:1111
Μοίρασέ το

 

Όταν εμείς ο λαός κοιμόμασταν, αυτοί… δούλευαν για την ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ 2017!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Γράφει η Καλλιόπη Σουφλή

 

Κι εκεί που ήμουν στο … ραντεβού στα τυφλά με την 3D A.E. την εταιρεία που … τροποποιεί τον καιρό, στην αρχή ένα πετεινάρι του ουρανού και μετά πολλά πετεινάρια, μου άνοιξαν τα μάτια…

Να τα ‘χει ο Θεός καλά…

Πάμε με πληροφορίες που ξανοίγονται μπροστά μας…

 

Ας δούμε πρώτα, τι λέει το σχετικό ΦΕΚ και κάποιες άλλες… “λεπτομέρειες” περί της ιδρύσεως της εν λόγω εταιρείας…

 

 

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων

Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με

την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟ−

ΓΩΝ ΑΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙ−

ΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» με δ.τ. «3Δ».

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 Την 4.7.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων

Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το υπ’ αριθμ. 435/30.6.2007

Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης

Εταιρίας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗ−

ΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» με δ.τ. «3Δ» και αριθμό Μητρώου

8803/62/Β/86/0637 από το οποίο προκύπτει ότι το Διοι−

κητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ύστερα από

την εκλογή του, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των

Μετόχων της 30.6.2007 με 3/ετή θητεία ως κατωτέρω:

1) Δημήτριος Σκεπαστιανός, επιχειρηματίας, Α.Δ.Τ. ΑΒ

680857, κάτοικος Θεσσαλονίκης επί της οδού Μακρο−

χωρίου 46, Καλαμαριά, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμ−

βουλος.

2) Χρυσούλα σύζυγος Δημ. Σκεπαστιανού, έμπορος,

Α.Δ.Τ. AB 680855, κάτοικος Θεσσαλονίκης επί της οδού

Μακροχωρίου 46, Καλαμαριά, μέλος.

3) Νικόλαος Σκεπαστιανός, υπομηχανικός αεροσκα−

φών, Α.Δ.Τ.: AB 362610 κάτοικος Θεσσαλονίκης επί της

οδού Μπάλα 10, Καλαμαριά, Αντιπρόεδρος.

4) Βαλάση Ελένη ιδ. υπάλληλος, Α.Δ.Τ. Φ 172325, κάτοι−

κος Θεσσαλονίκης επί της οδού Ζορμπά 2, Καλαμαριά

μέλος.

Εκπροσώπηση της Εταιρείας:

Το Δ.Σ. σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 15

του καταστατικού της Εταιρείας αποφασίζει και αναθέ−

τει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Δημήτριο

Σκεπαστιανό την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο

σύνολο και ειδικότερα όπως:

1) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και το εξω−

τερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και

λοιπών αρχών, πάσης φύσεως νομικών ή φυσικών προ−

σώπων και όλων των ημεδαπών και αλλοδαπών δικαστη−

ρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του

Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

2) Κανονίζει τα της Εσωτερικής και Εξωτερικής λει−

τουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει την εκάστοτε

χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων ως και πάσα δαπά−

νη.

3) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδι−

κα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες

αγωγές μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται επάγει και

αντεπάγει όρους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά.

4) Αποφασίζει και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις,

ανταλλαγές και ενεχυριάσεις κινητών πραγμάτων.

Αποφασίζει και συνομολογεί μισθώσεις και εκμισθώ−

σεις παντός ανεξαιρέτως κινητού πράγματος ως και

μισθώσεις ακινήτων

 

Οικογενειακή επιχείρηση λοιπόν…

Ενδιαφέροντα και τα παρακάτω στοιχεία…

3) LinkedIn Member Greece Current: PRESIDENT/MAMAGING DIRECTOR at 3D S.A. GENERAL AVIATION APPLICATION – Κλειδωμένο προφίλ στο linked in

– https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=3D%20S.A.%20GENERAL%20AVIATION%20APPLICATION&origin=GLOBAL_SEARCH_HEADER&sid=%2C2Q

 

 • ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

https://www.3dsa.gr/el/

http://www.isolog-3d.eu/

https://www.3dsameteo.gr/files/login/lg_login.php

 

Ρόλος: Συνδικαιούχος

Δημόσια δαπάνη: 28.273,09€

Ιδιωτική συμμετοχή: 22.214,57€

 

Και… κτυπάει φλέβα το παρακάτω λινκ…

ΓΕΜΗ https://publicity.businessportal.gr/company/57258804000  ΕΔΩ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

 

… και φυσικά, πατώντας το ανωτέρω λινκ θα βρείτε πολλά στοιχεία στα επιμέρους θέματα…

 

 

ΕΓΩ ΠΑΝΤΩΣ 3 ΔΗΜΗΤΡΗΔΕΣ ΙΔΡΥΤΕΣ ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ (ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ 2 ΕΙΧΑΝ ΤΥΧΑΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ-ΑΝΑΠΟΔΙΑ)…

 

Οικογενειακή επιχείρηση φαίνεται να είναι…

Μήπως όμως με συνεταίρο το κράτος;;;

 

ΒΡΗΚΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

 

Ρόλος: Συνδικαιούχος

Δημόσια δαπάνη: 28.273,09€

Ιδιωτική συμμετοχή: 22.214,57€

 

 

 

Η εταιρεία 3S A.E., συνεργάζεται και με την εταιρεία epsilonnet

Ας δούμε τι αναφέρεται σ’ αυτή… (εδώ)

Καινοτομία μέσω Γενικών Αεροπορικών Εφαρμογών

Η 3Δ Γενικών Αεροπορικών Εφαρμογών Α.Ε. είναι ελληνική ιδιωτική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1976 στη Θεσσαλονίκη, δραστηριοποιείται στα συστήματα τροποποίησης καιρού και συνεργάζεται με τον ΕΛΓΑ στο πλαίσιο του Προγράμματος Χαλαζικής Προστασίας.
Παρέχει, ακόμα, καινοτόμες αγρομετεωρολογικές εφαρμογές και παράλληλα, αποτελεί την πρώτη αδειοδοτημένη σχολή εκπαίδευσης χειριστών ΣμηΕΑ (Drone ) από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
Από τον εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Protogramma, ζητήθηκε η οργάνωση, παρακολούθηση και απεικόνιση πληροφοριών, μέσα από μία εμπορική εφαρμογή, η οποία να διαθέτει ενσωματωμένες λειτουργίες CRM.
Με το PYLON Commercial, η 3Δ Γενικών Αεροπορικών Εφαρμογών έχει την δυνατότητα καταχώρησης όλων των ενεργειών μεταξύ της εταιρείας και των σπουδαστών, την σύνδεση των σπουδαστών με τα μαθήματα καθώς και την πλήρη χρηματοοικονομική παρακολούθηση.

 

Ας δούμε και κάποια άλλα στοιχεία για την εταιρεία 3D A.E.

25 Υπάλληλοι (οι περισσότεροι έως 30 χρονών κ πολλους πρωην της Πολεμικής αεροποριας ή δημοσιου) –https://www.linkedin.com/company/3d-general-aviation-applications-sa/

3D S.A. General Aviation Applications3D S.A. General Aviation Applications

Full-time · 8 yrs 1 moFull-time · 8 yrs 1 moThessaloniki, GreeceThessaloniki, Greece

Compliance Manager, Aircraft Operations DivisionCompliance Manager, Aircraft Operations Division

2013 – 2015 · 2 yrs2013 – 2015 · 2 yrs

 • Redesigned internal procedures, established controls to monitor and ensure compliance with H&S regulations and aviation laws
  • Performed internal audits of processes diagramming all business workflows• Redesigned internal procedures, established controls to monitor and ensure compliance with H&S regulations and aviation laws • Performed internal audits of processes diagramming all business workflows…see more

Vice President and Director of Techical OperationsVice President and Director of Techical Operations

2007 – 2015 · 8 yrs2007 – 2015 · 8 yrs

 

 • Awarded the tender for the construction of Orestiada Courthouse €6.3 million
  Main company activities:
  • Weather modification projects – aircraft operations approved by Greek
  Civil Aviation Authority
  • Aerial Crop Dusting
  • EASA PART 145 Maintenance Organization EL. 145.057
  • EASA PART M Continuous Airworthiness Maintenance Organization EL.MG.042
  • Airport security & Aircraft trading
  Responsibilities:
  • Overseeing a hail suppression renewable contract in excess of €15 million.
  • Decision maker for all major capital investments and expenditures regarding equipment and aircraft purchasing, upgrading and maintenance
  • Managed the purchase of three modified aircrafts in 2003 from Fargo, North Dakota, USA
  • Responsible for the good working condition of all equipment (aircrafts and weather radars) and operations readiness and assurance (24/7/365 basis)
  • Managing and supervising all technical personnel (aeronautical engineers, pilots and field mechanics)
  • Initiated employee training and development (50 employees)
  • Introduced new technologies (SAP)PROJECT MANAGER (Public Funded Projects)
  • Innovation, Technology Transfer, Weather Radar Data Management, 2006, Greece (€120,000)
  • Daphne, University of Aristotle, Department of Meteorology, NSFR, 2013– 2015, Greece (€230,000)
  PROJECT SUPERVISOR
  • TURBINE (TrUsted Revocable Biometric IdeNtitiEs), Airport Security FP7, 2008 – 2011, Greece (€180,000)
  • iDetecT4ALL (Novel Intruder Detection & Authentication Optical Sensing Technology). Airport Security FP7, 2008 2011, Greece (€210,000)• Awarded the tender for the construction of Orestiada Courthouse €6.3 million Main company activities: • Weather modification projects – aircraft operations approved by Greek Civil Aviation Authority • Aerial Crop Dusting • EASA PART 145 Maintenance Organization EL. 145.057 • EASA PART M Continuous Airworthiness Maintenance Organization EL.MG.042 • Airport security & Aircraft trading Responsibilities: • Overseeing a hail suppression renewable contract in excess of €15 million. • Decision maker for all major capital investments and expenditures regarding equipment and aircraft purchasing, upgrading and maintenance • Managed the purchase of three modified aircrafts in 2003 from Fargo, North Dakota, USA • Responsible for the good working condition of all equipment (aircrafts and weather radars) and operations readiness and assurance (24/7/365 basis) • Managing and supervising all technical personnel (aeronautical engineers, pilots and field mechanics) • Initiated employee training and development (50 employees) • Introduced new technologies (SAP) PROJECT MANAGER (Public Funded Projects) • Innovation, Technology Transfer, Weather Radar Data Management, 2006, Greece (€120,000) • Daphne, University of Aristotle, Department of Meteorology, NSFR, 2013– 2015, Greece (€230,000) PROJECT SUPERVISOR • TURBINE (TrUsted Revocable Biometric IdeNtitiEs), Airport Security FP7, 2008 – 2011, Greece (€180,000) • iDetecT4ALL (Novel Intruder Detection & Authentication Optical Sensing Technology). Airport Security FP7, 2008 2011, Greece (€210,000)…see more

 

Chief Executive OfficerChief Executive Officer

3D S.A. Inc · Full-time3D S.A. Inc · Full-time2000 – 2007 · 7 yrs2000 – 2007 · 7 yrsArkansas, USA

 

Why Are Lightning Strikes NOT Dangerous for Planes – https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7107949997316321280/

 

 

 

 

 

 

 • Δημήτρης Κυπαρισσούδας Γεωπόνος ΙΡΜ Επιστημονικός συνεργάτης 3Δ ΑΕ https://issuu.com/panosvlastaridis7/docs/10 – https://ka-business.gr/nea-epikairotita/kainotomia/video-ta-ellinika-aeroplana-poy-diochnoyn-to-chalazi-kai-prostateyoyn-tis-sodeies/

 

Δημήτρης Κυπαρισσούδας γεωπόνος, μίλησε για την ενασχόληση της εταιρίας 3Δ με την γεωργία.

Πηγή: (VIDEO) Καινοτομία- Τεχνολογία Νέα Μέσα Στήριξης του Αγροδιατροφικού Τομέα | KA-Business.gr (https://ka-business.gr/ka-synedria/video-kainotomia-technologia-nea-mesa-stirixis-toy-agrodiatrofikoy-tomea/)

^^^<— https://www.youtube.com/watch?v=gKwF8nHMLBo 1:35:00 και μετά

 

 

 

Όποιος θέλει και έχει διάθεση να ψάξει στο facebook έχει διάφορα  για 3Δ ΑΕ ή 3D SA ή Σκεπαστιανό ή Καρακώστα ή κάποιο όνομα από τα παραπάνω  (φιλους και ποστ και like & comments των post)…

 

Υπάρχει και αναφορά σε έναν Καθηγητή κ. Καρακώστα για πιλοτικό πρόγραμμα:

Θεόδωρος Καρακώστας καθ. Κλιματολογίας ΑΠΘ

https://www.youtube.com/watch?v=ZnuVBmHmBS4 μη γελάσετε μόλις το ανοίξετε βάλανε τον εμπνευστή της Δάφνης – https://issuu.com/panosvlastaridis7/docs/8  να μιλήσει για την Ντανιελ – ΔΕΝ ΕΧΩ ΛΟΓΙΑ

 

Μια στάση στον παρακάτω σύνδεσμό… έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον…

Όταν εμείς ο λαός κοιμόμασταν, αυτοί… δούλευαν για την ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ 2017!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

http://www.pedthessalias4clima.gr/media/pdf/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%95%CE%A3-%CE%A3%CE%A5%CE%93%CE%A7%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%95%CE%A3%20%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3.pdf

 

Αυτά τα στοιχεία δίνει για την Λάρισα… Πρέπει να … αιτιολογηθεί η ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ…

 

 

Μην ξεχνάμε πως… 195 χώρες συν την Ε.Ε. και φυσικά την Ελλάδα, ψήφισαν στην ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ΥΠ 2015…

Ε ρε σφάξιμο στο γόνατο που θέλουν οι ηγέτες και των 195 χωρών… βάλτε και τον Τσίπρα  και τον Πούτιν μέσα…

Στο επισυναπτόμενο λινκ εδώ, ότι θέλετε να μάθετε για τον Καθηγητή κ. Καρακώστα…

Πάμε μια υπενθύμιση για τον πρόεδρα και διευθύνοντα σύμβουλο της 3D A.E. … για να μην ξεχνιόμαστε βρε αδελφέ… (εδώ)

Και εδώ, ύμνοι για τα ελληνικά αεροπλάνα που διώχνουν το χαλάζι και προστατευουν τις σοδειές…

Στον παρακάτω σύνδεσμο, υπάρχουν αρκετές αναρτήσεις για τον πρόεδρο της 3D A.E. Δημήτρη Σκεπαστιανό…

Προσέξτε γιατί υπάρχει και Μιχάλης Σκεπαστιανός, μην τους μπερδέψετε…

 

Επίσης, στους παρακάτω συνδέσμους, θα βρείτε αρκετά ενδιαφέροντα θέματα σχετικά…

Στο https://issuu.com/panosvlastaridis7 έχει διάφορες δημοσιεύσεις / παρουσιάσεις επί του θέματος, 11 στο σύνολο.

 

https://issuu.com/panosvlastaridis7/docs/4

Δημήτριος Ντογκούλης, Παρούσα κατάσταση στη Θεσσαλία: Ρόλος του ΓΕΩΤΕΕ. – https://www.geotee.gr/Nt_Parartima_01.aspx?Dept=6&LnkID=01050600&ShSum=0

 

Αυτά προς το παρόν…

Θα υπάρξει και συνέχεια…

Είπαμε, πλέον βρέχει καταρρακτωδώς ειδήσεις… και αποκαλύψεις για την 3D A.E.

Τα συμπεράσματα, δικά σας…

 

Καλλιόπη Σουφλή

 

Υ.Γ. Υπενθυμίζω τις δυο σημαντικές προηγούμενες αναρτήσεις, εδώ…  και εδώ… Δείτε και όλη την σχετική ειδησεογραφία, εδώ… 

 Μοίρασέ το:Ετικέτες: , , , , ,

Αγαπητοί αναγνώστες των ΑΤΤΙΚΩΝ ΝΕΩΝ,

Δώδεκα χρόνια, συνταξειδεύουμε μαζί στον χώρο της διαδικτυακής ενημέρωσης. Σ’ αυτά τα χρόνια, στάθηκα δίπλα σας , με μοναδικό στόχο την ενημέρωσή σας, όσο πιο αντικειμενικά μπορούσα αφιερώνοντας ατέλειωτες ώρες γι'αυτήν. Μετά την διαγραφή του πρώτου μου ιστολογίου, αναγκάστηκα να πάω σε άλλη πλατφόρμα και να πληρώνω ένα σημαντικό ποσόν κάθε μήνα, για την ασφάλεια του ιστολογίου μου.

Μπορείτε να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια, με την μηνιαία συνδρομή σας, στην Paypal επιλέγοντας το μπανεράκι που βρίσκεται ακριβώς κατώ απο το κείμενο αυτό , και να προχωρήσετε στην διαδικασία δωρεάς όσο κοστίζει ένας καφές.

Η διαδικασία είναι πολύ απλή είτε έχετε λογαριασμό Paypal είτε όχι.Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε το ποσο και να επιλέξετε το κουτάκι με την σήμανση 'Make this a monthly donation' και εν συνεχεία να πατήσετε το κουμπακι 'Donate with PayPal' αν έχετε λογαριασμό με Paypal , η 'Donate with a Debit or Credit Card', αν δεν έχετε λογαριασμό με Paypal και κάνετε την δωρεά με χρεωστική η πιστωτική κάρτα.

Αν έχετε πρόβλημα με την διαδικασία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email [email protected] η να στείλετε μήνυμα απο την φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται σταθερά στο κάτω μέρος της σελίδας.

Σας ευχαριστώ για την στήριξη σας.

Καλλιόπη Σουφλή


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ


Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες, θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας, για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης, σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολογίου, μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε, καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιοδνήποτε τρόπο, το ιστολόγιο. Ο διαχειριστής του ιστολογίου, δεν ευθύνεται για τα σχόλια και τους δεσμούς που περιλαμβάνει. Τονίζουμε ότι υφίσταται μετριασμός των σχολίων και παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, να έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
 • Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες, ασυνάρτητος λόγος και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις, υπονοούμενα, απειλές ή χυδαιολογίες.>
 • Μην δημοσιεύετε άσχετα με το θέμα σχόλια.
 • Ο κάθε σχολιαστής, οφείλει να διατηρεί ένα μόνον όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
 • Με βάση τα παραπάνω, η διαχείριση, διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης σχολίων, χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.
 • Επιπλέον σας τονίζουμε, ότι το ιστολόγιο, λειτουργεί σε εθελοντική βάση και ως εκ τούτου, τα σχόλια θα αναρτώνται μόλις αυτό καταστεί δυνατόν.

Διαβάστε ακόμα