Δέκα πράγματα πού ἔχουμε διδαχθῆ κατά τήν διάρκεια τοῦ πραξικοπήματος/Covid

Δέκα πράγματα πού ἔχουμε διδαχθῆ κατά τήν διάρκεια τοῦ πραξικοπήματος/Covid

15 Μαΐου, 2021 16 Από Καλλιόπη Σουφλή
Μοίρασέ το
Δέκα πράγματα πού ἔχουμε διδαχθῆ κατά τήν διάρκεια τοῦ πραξικοπήματος/Covid

Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι,στήν κοινωνία μας,εἶναι δειλοί. Θά ἐγκαταλείψουν ὅλες τίς καλές ἀξίες καί ἀρχές τους,γιά τίς ὁποῖες ὑπερηφανεύονταν σ᾿ὅλη τους τήν ζωή,ἁπλῶς γιά ν᾿ἀποφύγουν καί τήν παραμικρή πιθανότητα δημόσιας κριτικῆς,ταλαιπωρίας ἤ ακόμη καί μικρῆς οἰκονομικῆς ἀπώλειας.

 

 

 

 

 

 

Κι αυτή, είναι η μεγαλύτερη τραγωδία μας.

Αυτή θα οδηγήσει και τον λαό μας στον αφανισμό.

Η ΔΕΙΛΙΑ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ, που θα συμπαρασύρει την πλειοψηφία σε έναν νέο εφιαλτικό μέλλον…

Ας τους φωτίσει ο Θεός, να αφυπνιστούν.

 

Καλλιόπη Σουφλή

 

« 1. Τό πολιτικό μας σύστημα εἶναι ἀπελπιστικά διεφθαρμένο. Σχεδόν ὅλοι οἰ πολιτικοί εἶναι ἀπελπιστικά δεφθαρμένοι. Δέν μπορεῖτε νά ἐμπιστευτεῖτε κανένα πολιτικό κόμμα.Ὅλοι ἔχουν ἐξαγορασθῆ ἤ ὅλοι μποροῦν νά ἐξαγοραστοῦν

 

Πηγή : The Acorn 

 

Ἕνα,πιθανῶς,θετικό ἀπό ὅλη αὐτή τήν καταστροφή τοῦ Covid-19,εἶναι ὅτι ἔχουμε μάθη πάρα πολλά πράγματα,σχετικῶς μέ τήν κοινωνία στήν ὁποία ζοῦμε.

Αὐτό θά εἶναι πολύ κρίσιμο γιά ἐμᾶς ἐάν καταφέρουμε ν᾿ἀποτρέψουμε  τήν κατρακύλα σ᾿ἕνα ἐφιαλτικό μέλλον μιᾶς τεχνο-φασιστικῆς δουλείας.

Ἐμεῖς θά ἔχουμε μία νέα γνώσιν τοῦ πῶς ἔχει καταντήση ὁ κόσμος μας καί τοῦ τί θά θέλαμε νά εἶναι γιά τίς ἑπόμενες δεκαετίες καί αἰῶνες.

Καί τό «ἐμεῖς» σημαίνει ἐμεῖς. Διότι ἡ πλειοψηφία δέν ἔχει μάθη,προφανῶς,τίποτα ἀπό αὐτά πού ἔχουν συμβῆ,αὐτοί τελικῶς θά τό καταλάβουν…

Ἡ γνώσις πού ἀποκτᾷται ἀπό ἕνα εὐφυές 15-20 %  τοῦ πληθυσμοῦ, δέν ὑπάρχει περίπτωσις νά μήν καταλήξῃ νά τήν μοιράζονται σχεδόν ὅλοι.

Μόλις ἡ ἀλήθεια γίνει γνωστή παραμένει σέ κοινή θέα,γιά ὅλους. Ὅπως πολύ σοφά τό εἶχε πῆ ὁ HR Haldemanδέν μπορεῖς νά βάλῃς τήν ὀδοντόκρεμα πού ἔβγαλες,πίσω στό σωληνάρι».

 

Ὁρῖστε δέκα πράγματα πού ἔχουμε μάθη κατά τήν διάρκεια τοῦ πραξικοπήματος/Covid :

 

1.  Τό πολιτικό μας σύστημα εἶναι ἀπελπιστικά διεφθαρμένο.Σχεδόν ὅλοι οἰ πολιτικοί εἶναι ἀπελπιστικά δεφθαρμένοι.Δέν μπορεῖτε νά ἐμπιστευτεῖτε κανένα πολιτικό κόμμα.Ὅλοι ἔχουν ἐξαγορασθῆ ἤ ὅλοι μποροῦν νά ἐξαγοραστοῦν.

2. Ἡ δημοκρατία εἶναι ἔνα παραμύθι.Ἦταν ἕνα παραμύθι γιά πάρα πολύ καιρό. Ποτέ δέν θά ὑπάρξῃ πραγματική δημοκρατία ὅταν τό χρῆμα καί ἡ ἐξουσία ἰσοδυναμοῦν στό ἴδιο πρᾶγμα.

3. Τό Σύστημα δέν θά πάψῃ ποτέ νά διατηρῇ τήν δύναμίν του καί,ἐάν εἶναι δυνατόν,θά αὐξάνῃ τά ἐπίπεδα ἐλέγχου καί ἐκμεταλλεύσεώς του. Δέν ἔχει πρόβλημα. Κανένα ψέμα δέν εἶναι ὑπερβολικά ἐξωφρενικό,οὔτε ἡ ὑποκρισία ὑπερβολικά ἐμετική,οὔτε ἡ θυσία τῶν ἀνθρώπων τόσο μεγάλη. 

 

4.Τά φερόμενα ὡς ῥιζοσπαστικά κινήματα δέν εἶναι καθόλου τέτοια. Ἀπό ὅποια πλευρά κι’ ἄν προέρχονται καί ἰσχυρίζονται πώς ἐπιτίθενται στό Σύστημα ἁπλῶς προσποιοῦνται καί χρησιμεύουν γιά νά διοχετευθοῦν οἱ δυσαρέσκειες σέ κατευθύνσεις πού εἶναι ἀβλαβεῖς γιά τό Σύστημα,γιά τήν ἐξουσιαστική κλίκα καί ἴσως ἀκόμη καί νά εἶναι χρήσιμες γιά τήν ἀντζέντα τους.

 

5.Κάθε φωνή «ἀντικαθεστωτική»,ὁποτεδήποτε ἔχετε ἀκούση μέσῳ τῶν καναλιῶν,εἶναι πιθανῶς ψεύτικη. Τό Σύστημα δεν παρέχει δωρεάν δημοσιότητα στούς πραγματικούς του ἐχθρούς.

6.Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι,στήν κοινωνία μας,εἶναι δειλοί. Θά ἐγκαταλείψουν ὅλες τίς καλές ἀξίες καί ἀρχές τους,γιά τίς ὁποῖες ὑπερηφανεύονταν σ᾿ὅλη τους τήν ζωή,ἁπλῶς γιά ν᾿ἀποφύγουν καί τήν παραμικρή πιθανότητα δημόσιας κριτικῆς,ταλαιπωρίας ἤ ακόμη καί μικρῆς οἰκονομικῆς ἀπώλειας.

7. Τά συστημικά μμε δέν εἶναι τίποτα ἄλλο ἀπό μία μηχανή προπαγάνδας καί οἱ δημοσιογράφοι πού ἐργάζονται γι᾿αὐτά,ἔχουν πουλήση τίς ἀξιολύπητες ψυχές τους,θέτοντας τίς ( συχνά ελάχιστες) δεξιότητές τους στήν ὑπηρεσία τῆς ἐξουσίας.

 

8.Ἡ ἀστυνομία δέν εἶναι γιά τήν ὑπηρεσία τοῦ κοινοῦ,ἀλλά ὑπάλληλοι μιᾶς ἰσχυρῆς καί ἐξαιρετικῶς πλούσιας μειονότητος,πού ἐπιδιώκει νά ἐλέγχῃ καί νά ἐκμεταλλεύεται τό κοινό γιά τά ἀπολύτως δικά της,ἄπληστα συμφέροντα.

9.Οἱ ἐπιστήμονες εἶναι ἀναξιόπιστοι. Θά χρησιμοποιήσουν τήν ὑπνωτική δύναμιν τῶν λευκῶν τους στολῶν καί τό «ἔγκυρο καθεστώς» τους,πρός ὥφελος ἐκείνων πού χρηματοδοτοῦν τήν ἐργασία καί τόν τρόπο ζωῆς τους. Αὐτός πού παίζει τήν φλογέρα ἀποφασίζει καί τήν μελωδία.

10.Ἡ πρόοδος εἶναι μία ψευδαίσθησις παραπλανήσεως.Ἡ «πρόοδος» τῆς αὐξημένης αὐτοματοποιήσεως καί τῆς ἐκβιομηχάνισης δέν συμβαδίζει μέ τήν πρόοδο στήν ποιότητα τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς,ἀλλά στήν  πραγματικότητα «προοδευτικά» θά τήν μειώση μέχρι σημείου πλήρους ἐξαφανίσεώς της.

henrymakow.com

 

Ἡ Πελασγική

 

Πηγή

Προβολές : 548


Μοίρασέ το:Ετικέτες: , , , , , ,

Αγαπητοί αναγνώστες των ΑΤΤΙΚΩΝ ΝΕΩΝ,

Δώδεκα χρόνια, συνταξειδεύουμε μαζί στον χώρο της διαδικτυακής ενημέρωσης. Σ’ αυτά τα χρόνια, στάθηκα δίπλα σας , με μοναδικό στόχο την ενημέρωσή σας, όσο πιο αντικειμενικά μπορούσα αφιερώνοντας ατέλειωτες ώρες γι'αυτήν. Μετά την διαγραφή του πρώτου μου ιστολογίου, αναγκάστηκα να πάω σε άλλη πλατφόρμα και να πληρώνω ένα σημαντικό ποσόν κάθε μήνα, για την ασφάλεια του ιστολογίου μου.

Μπορείτε να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια, με την μηνιαία συνδρομή σας, στην Paypal επιλέγοντας το μπανεράκι που βρίσκεται ακριβώς κατώ απο το κείμενο αυτό , και να προχωρήσετε στην διαδικασία δωρεάς όσο κοστίζει ένας καφές.

Η διαδικασία είναι πολύ απλή είτε έχετε λογαριασμό Paypal είτε όχι.Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε το ποσο και να επιλέξετε το κουτάκι με την σήμανση 'Make this a monthly donation' και εν συνεχεία να πατήσετε το κουμπακι 'Donate with PayPal' αν έχετε λογαριασμό με Paypal , η 'Donate with a Debit or Credit Card', αν δεν έχετε λογαριασμό με Paypal και κάνετε την δωρεά με χρεωστική η πιστωτική κάρτα.

Αν έχετε πρόβλημα με την διαδικασία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email [email protected] η να στείλετε μήνυμα απο την φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται σταθερά στο κάτω μέρος της σελίδας.

Σας ευχαριστώ για την στήριξη σας.

Καλλιόπη Σουφλή


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ


Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες, θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας, για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης, σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολογίου, μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε, καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιοδνήποτε τρόπο, το ιστολόγιο. Ο διαχειριστής του ιστολογίου, δεν ευθύνεται για τα σχόλια και τους δεσμούς που περιλαμβάνει. Τονίζουμε ότι υφίσταται μετριασμός των σχολίων και παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, να έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
  • Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες, ασυνάρτητος λόγος και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις, υπονοούμενα, απειλές ή χυδαιολογίες.>
  • Μην δημοσιεύετε άσχετα με το θέμα σχόλια.
  • Ο κάθε σχολιαστής, οφείλει να διατηρεί ένα μόνον όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
  • Με βάση τα παραπάνω, η διαχείριση, διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης σχολίων, χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.
  • Επιπλέον σας τονίζουμε, ότι το ιστολόγιο, λειτουργεί σε εθελοντική βάση και ως εκ τούτου, τα σχόλια θα αναρτώνται μόλις αυτό καταστεί δυνατόν.

Διαβάστε ακόμα