ΟΙ Π”Ω”ΛΙΤΙΚΟΙ ΕΜΠΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΔΑΔΙΑΣ, Η SIEMENS ΜΕ ΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΚΑΙ Η ΕΝΟΧΗ ΣΙΩΠΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

28 Ιουλίου, 2022 6 Από Καλλιόπη Σουφλή
Μοίρασέ το

 

Η Δαδιά που καίγεται εδώ και 8 ημέρες και το αιολικό πάρκο της Siemens

 

Όταν το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης γνωμοδοτεί ΑΡΝΗΤΙΚΑ για την εγκατάσταση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΑΔΙΑΣ, ΤΟΤΕ ΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑ ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Η ΦΩΤΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΤΑ ΕΚΤΡΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ…

ΟΙ ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ, ΑΠΛΑ ΚΟΙΤΟΥΝ ΕΝΑ ΥΠΕΡΟΧΟ ΔΑΣΟΣ, ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΝΑΛΩΜΑ ΠΥΡΟΣ…

Τεράστια η ευθύνη της τυφλής στο ΕΓΚΛΗΜΑ ΠΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ.

 

 

Καλλιόπη Σουφλή

 

 

Υ.Γ.1. Όταν ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΤΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΝΟΜΟ ΤΣΙΠΡΑ – ΚΑΜΜΕΝΟΥ, ΩΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ, ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΠΩΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΔΑΔΙΑΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΔΟΘΕΙ ΣΕ … ΛΑΘΡΟ;;;

ΤΟΥΣ ΗΘΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΥΡΓΟΥΣ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΓΓΙΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ…

 

Υ.Γ.2. ΚΑΜΜΕΝΗ ΓΗ Θ’ ΑΦΗΣΕΙ ΠΙΣΩ ΤΟΥ ΤΟ ΨΥΧΟΠΑΘΕΣ ΤΗΣ ΝΤΟΡΑΣ…

 

Υ.Γ.3. Όταν η ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ, αναλαμβάνει υπεύθυνη για όλα τα ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ και ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΡΑΕ είναι η σύζυγος ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗ, ΠΟΙΟΣ… ΠΟΥΣΤΗΣ ΒΑΖΕΙ ΤΙΣ ΦΩΤΙΕΣ, ΡΕΕΕΕΕΕΕΕ;;;

Το Εθνικό Πάρκο της Δαδιάς καίγεται εδώ και 8 ημέρες… Όπως έχει συμβεί και σε άλλες περιπτώσεις η καταστροφική φωτιά συνδέεται με την δημιουργία «αιολικών πάρκων». Στην περίπτωση της Δαδιάς εμπλέκεται η Siemens.

Τι ακριβώς έχει συμβεί;

Αντιγράφουμε αποσπάσματα του  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

———————————————–

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 58/2022:

«Στις 06 Ιουλίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση η Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ύστερα από την αριθ. ΔΔ.ΟΙΚ. 192955/2525/29-06-2022 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 177 του Ν. 3852/2010.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Τμ Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της ΠΕ Έβρου για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: ‘Αιολικός Σταθμός Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 49 MW, στην θέση Πλατοράχη, νέος υποσταθμός 33/150kV στην θέση Θυμαριά (αγροκτήματα 8 και 9) και συνοδά έργα βελτίωσης – διάνοιξης εσωτερικής οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης, εντός των διοικητικών ορίων των δήμων Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου της ΠΕ Έβρου, της εταιρίας SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY AE’.

Σχετ. 1) η υπ. αριθμ Πρωτ. 396/30-9-2021 Γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δαδιάς Λευκίμης Σουφλίου ο ΑΣΠΗΕ Πλατοράχης χωροθετείται στα όρια μιας πολύ σημαντικής περιοχής η οποία βρίσκεται πολύ κοντά τόσο στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης Σουφλίου όσο και στο Εθνικό Πάρκο Δέλτα Έβρου. Η περιοχή αυτή χρησιμοποιείται από σπάνια και απειλούμενα αρπακτικά και υδρόβια είδη ορνιθοπανίδας με κυριότερα τον Μαυρόγυπα, ο πληθυσμός του οποίου είναι ο τελευταίος που έχει απομείνει στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Ευρώπη, ο Φιδαετός, Καλαμόκιρκος, Σφηκιάρης, Μαυροπελαργός, Λευκοπελαργός, Νανόκυκνος κ.α.

κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης ΑΣΠΗΕ που βρίσκονται σε περιοχές εκτός ζωνών ειδικής προστασίας, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις σε προστατευόμενα είδη ορνιθοπανίδας που είναι εν δυνάμει ευαίσθητα στη λειτουργία των εν λόγω εγκαταστάσεων,

οι αρμόδιες εθνικές αρχές δύναται να συμφωνούν με το συγκεκριμένο σχέδιο μόνο αφού βεβαιωθούν ότι δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα του τόπου στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί (οδηγία 92/43/ΕΟΚ για την διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, όπως και το άρθρο 5, παράγραφος 3.2 της ΗΠ 37338/1807/Ε.103/ 2010 (ΦΕΚ 1495/ Β’) για διατήρηση άγριας ορνιθοπανίδας κτλ).

Ειδικότερα τίθενται σε άμεσο κίνδυνο θανάτωσης άτομα ειδών χαρακτηρισμού υπό καθεστώς προστασίας για τις γειτονικές περιοχές Natura 2000

με την εγκατάσταση και λειτουργία του προτεινόμενου ΑΣΠΗΕ Πλατοράχης αναμένεται να υπάρξει ΟΡΙΣΤΙΚΗ απώλεια κρίσιμων οικοτόπων για την τροφοληψία και τις τοπικές μετακινήσεις για είδη του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ και είδη χαρακτηρισμού ορνιθοπανίδας (Μαυρόγυπα, , Χρυσαετό, Κραυγαετό, Φιδαετό, Μαυροπελαργό, Λευκοπελαργό, Νανόκυκνο κ.α.) γειτονικών ΖΕΠ (GR1110006 Δέλτα Έβρου, GR1110009 Νότιο Δασικό Σύμπλεγμα Έβρου και GR1110002 Δάσος Δαδιάς-Σουφλί). Ο ΑΣΠΗΕ Πλατοράχης βρίσκεται εντός του κρίσιμου ζωτικού χώρου του για σημαντικά είδη χαρακτηρισμού τους, τα οποία χρησιμοποιούν την περιοχή ως χώρο τροφοληψίας ή/και διέλευσης ανάμεσα στους χώρους διανυκτέρευσης και τροφοληψίας τους, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα να εκτοπιστούν από την ευρύτερη περιοχή τα συγκεκριμένα είδη χαρακτηρισμού και τελικό αποτέλεσμα τον κατακερματισμό του ενδιαιτήματος δεδομένου ότι θα παρεμποδιστεί η απρόσκοπτη μετακίνηση τους στην ευρύτερη περιοχή.

δεν έχουν ακόμη εξειδικευτεί οι ζώνες καταλληλότητας και αποκλεισμού στην ΠΑΠ1 για τη χωροθέτηση των Αιολικών Πάρκων (για την συνολική εκτίμηση των συνεργιστικών επιπτώσεων από την χωροθέτηση του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού Α/Γ), όπως προβλέπεται στο

«Περιφερειακό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης της Περιφέρειας ΑΜΘ» (σελ 229 Φάση Β, Στάδιο Β1 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων),

δεν λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση οι συνεργιστικές επιπτώσεις των ΑΣΠΗΕ που έχουν λάβει άδεια παραγωγής ή βρίσκονται σε στάδιο αξιολόγησης. Μόνο η συγκεκριμένη εταιρία έχει εξασφαλίσει άδεια παραγωγής για άλλο έναν ΑΣΠΗΕ στην συγκεκριμένη περιοχή με 18 Α/Γ ισχύος 81MW, το Τμ Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας, γνωμοδοτεί αρνητικά για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία «Αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 49 MW, στην θέση Πλατοράχη και του νέου υποσταθμού 33/150kV στην θέση Θυμαριά (αγροκτήματα 8 και 9) και των συνοδών έργα βελτίωσης – διάνοιξης εσωτερικής οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης, εντός των διοικητικών ορίων των δήμων Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου της ΠΕ Έβρου, της εταιρίας SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY AE’.

ΟΛΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ

 

Πηγή

Προβολές : 200


Μοίρασέ το:Ετικέτες: , , , , ,

Αγαπητοί αναγνώστες των ΑΤΤΙΚΩΝ ΝΕΩΝ,

Δώδεκα χρόνια, συνταξειδεύουμε μαζί στον χώρο της διαδικτυακής ενημέρωσης. Σ’ αυτά τα χρόνια, στάθηκα δίπλα σας , με μοναδικό στόχο την ενημέρωσή σας, όσο πιο αντικειμενικά μπορούσα αφιερώνοντας ατέλειωτες ώρες γι'αυτήν. Μετά την διαγραφή του πρώτου μου ιστολογίου, αναγκάστηκα να πάω σε άλλη πλατφόρμα και να πληρώνω ένα σημαντικό ποσόν κάθε μήνα, για την ασφάλεια του ιστολογίου μου.

Μπορείτε να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια, με την μηνιαία συνδρομή σας, στην Paypal επιλέγοντας το μπανεράκι που βρίσκεται ακριβώς κατώ απο το κείμενο αυτό , και να προχωρήσετε στην διαδικασία δωρεάς όσο κοστίζει ένας καφές.

Η διαδικασία είναι πολύ απλή είτε έχετε λογαριασμό Paypal είτε όχι.Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε το ποσο και να επιλέξετε το κουτάκι με την σήμανση 'Make this a monthly donation' και εν συνεχεία να πατήσετε το κουμπακι 'Donate with PayPal' αν έχετε λογαριασμό με Paypal , η 'Donate with a Debit or Credit Card', αν δεν έχετε λογαριασμό με Paypal και κάνετε την δωρεά με χρεωστική η πιστωτική κάρτα.

Αν έχετε πρόβλημα με την διαδικασία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email [email protected] η να στείλετε μήνυμα απο την φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται σταθερά στο κάτω μέρος της σελίδας.

Σας ευχαριστώ για την στήριξη σας.

Καλλιόπη Σουφλή


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ


Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες, θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας, για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης, σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολογίου, μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε, καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιοδνήποτε τρόπο, το ιστολόγιο. Ο διαχειριστής του ιστολογίου, δεν ευθύνεται για τα σχόλια και τους δεσμούς που περιλαμβάνει. Τονίζουμε ότι υφίσταται μετριασμός των σχολίων και παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, να έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
  • Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες, ασυνάρτητος λόγος και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις, υπονοούμενα, απειλές ή χυδαιολογίες.>
  • Μην δημοσιεύετε άσχετα με το θέμα σχόλια.
  • Ο κάθε σχολιαστής, οφείλει να διατηρεί ένα μόνον όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
  • Με βάση τα παραπάνω, η διαχείριση, διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης σχολίων, χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.
  • Επιπλέον σας τονίζουμε, ότι το ιστολόγιο, λειτουργεί σε εθελοντική βάση και ως εκ τούτου, τα σχόλια θα αναρτώνται μόλις αυτό καταστεί δυνατόν.

Διαβάστε ακόμα