Ετικέτα: LIONS

Ἀποκάλυψη-ξεσκέπασμα στὸ παρακλάδι τῆς Μασωνίας «Ρόταρυ», ποὺ προωθεῖ ὁ Ἐβραιοσιωνισμὸς

Ἀποκάλυψη-ξεσκέπασμα στὸ παρακλάδι τῆς Μασωνίας «Ρόταρυ», ποὺ προωθεῖ ὁ Ἐβραιοσιωνισμὸς

Ἀποκάλυψη-ξεσκέπασμα στὸ παρακλάδι τῆς Μασωνίας «Ρόταρυ», ποὺ προωθεῖ ὁ Ἐβραιοσιωνισμὸς Ἡ Μασωνία κατευθύνει ἀοράτως σήμερα τὴν ὀργάνωσιν τοῦ Ρόταρυ, διά νὰ ἐξυπηρετῆ τοὺς σκοπούς της. Διαφημίζουν τὴν Μαύρην Μαγείαν ὡς ...