Παρακαταθήκη του αείμνηστου Σαράντου Καργάκου για την 25η Μαρτίου 1821...

Παρακαταθήκη του αείμνηστου Σαράντου Καργάκου για την 25η Μαρτίου 1821...

25 Μαρτίου, 2024 2 Από Καλλιόπη Σουφλή
Προβολές:451
Μοίρασέ το

 

Ένα απειλητικό μέλλον

Ὁ ἐθνικισμὸς γίνεται ἡ ἔσχατη γραμμὴ ἄμυνας γιὰ τὰ μικρὰ ἔθνη ποὺ θέλουν νὰ ἐπιζήσουν. 
Κανεὶς λαὸς στὰ καλὰ καθούμενα δὲν γίνεται ἐθνικιστής. 

Γράφει ο Σαράντος Καργάκος

Κάτι καινούργιο καὶ ἀπειλητικὸ ἔρχεται. 

Ἡ νέα γενιὰ θὰ ζήσει καταστάσεις φρίκης χειρότερες ἀπὸ αὐτὲς ποὺ ζήσαμε ἐμεῖς. 

Διότι ὅσο κι ἄν ἦσαν φρικτὲς, ἀπάνθρωπες καὶ κτηνώδεις οἱ συνθῆκες τοῦ Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ὑπῆρχε στὶς ψυχὲς ὅλων τῶν ἀνθρώπων ἡ ἐλπίδα γιὰ μιὰ καλύτερη ζωή. 

Σήμερα ἡ ἐλπίδα αὐτὴ ἔχει σβηστεῖ. 

Οἱ νέοι προσβλέπουν σ’ ἕνα μέλλον… χωρίς μέλλον! 

Ὁ ἔμπροσθεν χρόνος εἶναι κενὸς ἀπὸ αἰσιόδοξες προοπτικές. 

Μοιραῖα ὁ καιρὸς τῶν ἀδιεξόδων βρίσκει σὰν διέξοδο τὸν πόλεμο ποὺ παράγει καινούρια ἀδιέξοδα. Παρὰ τὰ περὶ ἀντιθέτου λεγόμενα, μελετώντας ἐπὶ ζωῆς καταστάσεις πολέμου ἔχω παγίως πεισθεῖ ὅτι ὁ πόλεμος δὲν βρίσκεται στὴ φύση τῶν συστημάτων ἀλλὰ στὴ φύση τῶν ἀνθρώπων. 

Ἄλλωστε, καὶ ὁ πολύς Θουκυδίδης εἶχε ὑποστηρίξει ὅτι πόλεμοι κάθε λογῆς θὰ γίνονται πάντα, ἐφόσον παραμένει ἴδια καὶ ἡ φύση τῶν ἀνθρώπων («Ἕως ἄν ἡ αὐτὴ φύσις ἀνθρώπων ᾖ». Γ, 82.2).

 

Στὰ χρόνια ποὺ ἔρχονται θὰ σημειωθεῖ μιὰ ἀναβίωση τοῦ ἐθνικισμοῦ ὄχι μὲ τὴ μορφὴ τοῦ ἔντονου πατριωτισμοῦ ἀλλὰ μὲ τὴ μορφὴ τοῦ ἐπιθετικοῦ ρατσισμοῦ λόγῳ τῆς εἰσροῆς, συχνὰ καὶ εἰσβολῆς, χιλιάδων ξένων στὸ εὐρωπαϊκὸ ἔδαφος. 

Ἀλλὰ «χειρῶν ἀδίκων ἤρξαντο» οἱ Εὐρωπαῖοι, οἱ Σοβιετικοί καὶ περισσότερο οἱ Ἀμερικανοὶ μὲ τὶς ἔνοπλες ἐπεμβάσεις τους στὸ Ἀφγανιστὰν, στὸ Ἰράκ, στὴ Συρία, στὴ Λιβύη, στὸ Τσὰντ καὶ ὅπου ἀλλοῦ. 

Ξεπατώθηκε ὁ παραδοσιακὸς τρόπος ζωῆς καὶ οἱ ἐκεῖ πληθυσμοὶ ἐπιχειροῦν μιὰ νέα Μεγάλη Ἔξοδο πρὸς τὴν Εὐρώπη γιὰ νὰ ζήσουν σ’ αὐτὴ τὸν παραδοσιακὸ τρόπο τῆς δικῆς μας ζωῆς. 

Ἔτσι ἡ κόλαση ἀπὸ τὴν Ἀσία καὶ τὴν Ἀφρικὴ μεταφέρεται πρὸς τὴν Εὐρώπη, ποὺ ἔχει ἀρχίσει νὰ χάνει τὴ μακαριότητὰ της, νὰ ξεχνᾶ τὰ ὑποκριτικὰ δημοκρατικὰ ἰδανικὰ της καὶ νὰ στρέφεται πρὸς τὰ σταθερὰ ρατσιστικὰ ἰδεώδη της. 

Ὅλη ἡ πολιτικὴ τῆς ἀποικιοκρατίας, στὴν ὁποία πρωταγωνίστησαν Ἀγγλία, Γαλλία (ἡ Νάντη ἦταν κάποτε τὸ μεγαλύτερο δουλεμπορικὸ κέντρο), Ὁλλανδία, Βέλγιο καὶ κάπως καθυστερημένα ἡ Γερμανία, ἦταν πολιτικὴ ἐπικερδοῦς ρατσισμοῦ. 

Τώρα οἱ πρώην σκλάβοι ζητοῦν νὰ μποῦν στὰ σπίτια τῶν ἀφεντάδων τους. 
Ἀλλὰ γιὰ νὰ φθάσουν σ’ αὐτὰ, περνοῦν ἀπὸ τὰ δικὰ μας σπίτια ποὺ δὲν τούς χωροῦν. 

 Μοιραῖα κι ἐδῶ θὰ ἀναπτυχθεῖ –καὶ πολὺ γρήγορα– ἕνας ἐπιθετικὸς ἐθνικισμὸς, ἀφοῦ ἄλλωστε στὰ γύρω μας κράτη ἕνας τέτοιος ἐθνικισμὸς εἶχε ἀναπτυχθεῖ πολύ ἐνωρίτερα ἀπὸ τὴν ἐμφάνιση τῶν προσφύγων.
Ὁ ἐθνικισμὸς ὡς φυτὸ εἶναι αὐτοφυὲς ἀλλὰ τὸ λίπασμα εἶναι εἰσαγόμενο. 

 

ΗΠΑ, Καναδᾶς, Αὐστραλία μὲ τὰ διάφορα «λόμπυ» τους κάνουν ἐξαγωγὴ ἐθνικισμῶν, τοὺς συντηροῦν οἰκονομικά, πολύ συχνὰ καὶ στρατιωτικά, γιὰ νὰ δημιουργεῖται κλῖμα ἐντάσεως στὶς σχέσεις τῶν κρατῶν ἤ ἀκόμη καὶ γιὰ νὰ δημιουργεῖται συγχυτικὲς καὶ διαλυτικὲς καταστάσεις. 

Στὴ χώρα μας, ποὺ ποτὲ στὸ παρελθὸν ὁ ἐθνικισμὸς δὲν πῆρε χαρακτῆρα ρατσιστικὸ καὶ πάντα τοὺς ξένους δεχόμαστε μὲ ἀνοικτὴ ἀγκαλιὰ, φοβᾶμαι πώς ἡ ἀγκαλιὰ σὲ λίγο θὰ κλείσει. 

Ἡ κρίση τοῦ παρόντος, ἡ ἀβεβαιότητα γιὰ τὸ μέλλον θὰ γεννήσει μιὰ νοσηρὴ νοσταλγία γιὰ ἕνα παρελθὸν ποὺ ποτὲ δὲν ὑπῆρξε. 

Οἱ ἄνθρωποι πρὸ τοῦ κατακλυσμοῦ πάντα προσπαθοῦν νά ἀγκιστρωθοῦν σὲ ὅ,τι θεωροῦν δοκιμασμένους ἄξονες ὑπάρξεως. 

Ὁ ἐθνικισμὸς γίνεται ἡ ἔσχατη γραμμὴ ἄμυνας γιὰ τὰ μικρὰ ἔθνη ποὺ θέλουν νὰ ἐπιζήσουν. 
Κανεὶς λαὸς στὰ καλὰ καθούμενα δὲν γίνεται ἐθνικιστής. 

Ὁ ἐθνικισμὸς, γιὰ νὰ γεννηθεῖ, προϋποθέτει μιὰν ἀπειλή. 

Ὁ λαὸς νιώθει τὴν ἀπειλὴ μὲ τὸ ἔνστικτο. 

Στὴ φάση αὐτὴ ὑπεισέρχονται καὶ ἐξωλογικὰ στοιχεῖα, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ δημιουργοῦνται μὴ ἐλεγχόμενες καταστάσεις. 

Συνεπῶς, προέχει τὸ «νοῦν ἔχειν».

 

 

Πηγή αρχείο παλαιών ΑΤΤΙΚΩΝ ΝΕΩΝ  http://attikanea.blogspot.com/2016/03/blog-post_700.htmlΑγαπητοί αναγνώστες των ΑΤΤΙΚΩΝ ΝΕΩΝ,
Μπορείτε να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια, με την μηνιαία συνδρομή σας, στην Paypal επιλέγοντας το μπανεράκι που βρίσκεται ακριβώς κατώ απο το κείμενο αυτό , και να προχωρήσετε στην διαδικασία δωρεάς όσο κοστίζει ένας καφές.Η διαδικασία είναι πολύ απλή είτε έχετε λογαριασμό Paypal είτε όχι.Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε το ποσο και να επιλέξετε το κουτάκι με την σήμανση ‘Make this a monthly donation’ και εν συνεχεία να πατήσετε το κουμπακι ‘Donate with PayPal’ αν έχετε λογαριασμό με Paypal , η ‘Donate with a Debit or Credit Card’, αν δεν έχετε λογαριασμό με Paypal και κάνετε την δωρεά με χρεωστική η πιστωτική κάρτα.Αν έχετε πρόβλημα με την διαδικασία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email [email protected] η να στείλετε μήνυμα απο την φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται σταθερά στο κάτω μέρος της σελίδας.Σας ευχαριστώ για την στήριξη σας.

Καλλιόπη Σουφλή

 

Προβολές : 451


Μοίρασέ το:Ετικέτες: , ,

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ


Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες, θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας, για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης, σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολογίου, μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε, καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιοδνήποτε τρόπο, το ιστολόγιο. Ο διαχειριστής του ιστολογίου, δεν ευθύνεται για τα σχόλια και τους δεσμούς που περιλαμβάνει. Τονίζουμε ότι υφίσταται μετριασμός των σχολίων και παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, να έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
  • Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες, ασυνάρτητος λόγος και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις, υπονοούμενα, απειλές ή χυδαιολογίες.>
  • Μην δημοσιεύετε άσχετα με το θέμα σχόλια.
  • Ο κάθε σχολιαστής, οφείλει να διατηρεί ένα μόνον όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
  • Με βάση τα παραπάνω, η διαχείριση, διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης σχολίων, χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.
  • Επιπλέον σας τονίζουμε, ότι το ιστολόγιο, λειτουργεί σε εθελοντική βάση και ως εκ τούτου, τα σχόλια θα αναρτώνται μόλις αυτό καταστεί δυνατόν.

Διαβάστε ακόμα