Ἐμβολιάσου : Εἶναι θαρραλέο καί πατριωτικό ν᾿αὐτοκτονήσῃς... (να θυσιαστείς στον ΣΑΤΑΝΑ.)

Ἐμβολιάσου : Εἶναι θαρραλέο καί πατριωτικό ν᾿αὐτοκτονήσῃς... (να θυσιαστείς στον ΣΑΤΑΝΑ.)

27 Μαΐου, 2021 1 Από Καλλιόπη Σουφλή
Μοίρασέ το
Ἐμβολιάσου : Εἶναι θαρραλέο καί πατριωτικό ν᾿αὐτοκτονήσῃς... (να θυσιαστείς στον ΣΑΤΑΝΑ.)

Οι σατανιστές τραπεζίτες πείθουν τους goyim ότι είναι θαρραλέο και πατριωτικό να αυτοκτονήσεις.

Ομοίως, οι εμβολιασμένοι είναι «τροφή γιά κανόνια» σε αυτόν τον τελευταίο γενοκτονικό παγκόσμιο πόλεμο ενάντια στην ανθρωπότητα.

 

 

 

 

 

 

Όλη αυτή η παγκόσμια τραγωδία, θα τελειώσει με αίμα… πολύ αίμα… ποτάμια αίματος.

Σε ότι μας αφορά ως λαό, ΜΟΝΟΝ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΛΕΘΡΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ  ΟΣΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ.

Πολύ φοβάμαι όμως, πως μέχρι να γίνει αυτό, θα θυσιαστούν εκατομμύρια Έλληνες…

 

Καλλιόπη Σουφλή

 

Η αυτοσυνείδηση των,με εξαπάτηση,εμβολιασμένων ανθρώπων,μου θυμίζει εκείνους τους εξαπατημένους στρατιώτες που πέθαναν στη μάχη του Somme ..

Ένα εκατομμύριο πέθαναν .

Οι σατανιστές τραπεζίτες πείθουν τους goyim ότι είναι θαρραλέο και πατριωτικό να αυτοκτονήσεις.

Ομοίως, οι εμβολιασμένοι είναι «τροφή γιά κανόνια» σε αυτόν τον τελευταίο γενοκτονικό παγκόσμιο πόλεμο ενάντια στην ανθρωπότητα.

Ο σατανισμός είναι η θρησκεία της ασθένειας, του θανάτου και της καταστροφής .

Για τους περισσότερους, ο Covid/Communism είναι η πρώτη μας εμπειρία για τον καρκίνο του Καμπαλισμού που πλήττει την ανθρωπότητα και έχει σκοτώσει εκατομμύρια.

Είναι η πρώτη μας γεύση πολιτικών διωγμών.

Είναι η πρώτη μας γεύση δυστυχιών.

 

«Όλα τα εμβολιασμένα άτομα θα πεθάνουν εντός 2 ετών

Ο βραβευμένος με Νόμπελ Luc Montagnier επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει πιθανότητα επιβίωσης για άτομα που έχουν λάβει οποιαδήποτε μορφή εμβολίου.

Στη συγκλονιστική συνέντευξη, ο κορυφαίος παγκοσμίως ιολόγος,  δήλωσε ορθά-κοφτά : «Δεν υπάρχει ελπίδα και καμία πιθανή θεραπεία για εκείνους που έχουν ήδη εμβολιαστεί. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αποτεφρώσουμε τα πτώματα

Η επιστημονική ιδιοφυΐα υποστήριξε τους ισχυρισμούς άλλων επιφανών ιολόγων μετά από μελέτη των συστατικών του εμβολίου. «Όλοι θα πεθάνουν από την ενίσχυση αντισωμάτων. Τίποτα περισσότερο δεν μπορεί να ειπωθεί. ».

Τη στιγμή που οι απρόσεκτοι πρόγονοί μας έδωσαν στους Σατανιστές τον έλεγχο του τραπεζικού συστήματος, η ανθρωπότητα ήταν καταδικασμένη. 

Το τραπεζικό σύστημα είναι η παροχή αίματος της κοινωνίας. 

Η παροχή αίματος είναι δηλητηριασμένη.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν “ποικιλομορφία“, “πολυπολιτισμικότητα“, λογοκρισία μεγάλης τεχνολογίας, αριστερός προσανατολισμός, BLM, δυσφορία φύλου, μετανάστευση, παραπλανητική εκδήλωση, (αντι-λευκός) ρατσισμός, πορνογραφία, σεξουαλική απελευθέρωση, ψεύτικη τρομοκρατία, παγκοσμιοποίηση και, φυσικά, την εγκληματική απάτη/covid και τα lockdowns

Όλα αυτά έχουν σχεδιαστεί για να εξασθενούν και να καταστρέφουν τον πολιτισμό.

Τίποτα δεν θα αλλάξει έως ότου οι εθνικές κυβερνήσεις αναλάβουν τον έλεγχο της δικής τους πίστωσης και νομίσματος.

……

Μπορούμε να εντοπίσουμε την κοινωνική μας παρακμή από την ημέρα που οι Σατανιστές αφαίρεσαν την προσευχή του Κυρίου από τις σχολικές αίθουσες.

Βρισκόμαστε στη γη για να θέσουμε σε ισχύ το Σχέδιο του Θεού. ” Γεννηθήτω τό θέλημά Σου ὡς ἐν οὐρανῷ κι᾿ἐπί τῆς Γῆς .”

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς,ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου.Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου.Γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς.Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον.Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν.Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

Σε αυτούς τους ζοφερούς καιρούς που βρισκόμαστε, μπορούμε να αντλήσουμε παρηγοριά στον λόγον του Κυρίου.

Διαβάζουμε απόσπασμα από την ἐπί τοῦ Ὅρους Ὁμιλία, από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου Κεφάλαιο Έξι:

19. Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται διαρύσσουσι καὶ κλέπτουσι·

20.θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν·

21.ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν.

22.Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός· ἐὰν οὖν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινόν ἔσται·

23.ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρὸς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται. εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστί, τὸ σκότος πόσον;

24.Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ.

25.Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε καὶ τί πίητε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε· οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος;

26.ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά· οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν;

27.τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα;

28.καὶ περὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε; καταμάθετε τὰ κρῖνα τοῦ ἀγροῦ πῶς αὐξάνει· οὐ κοπιᾷ οὐδὲ νήθει·

29.λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων.

30.Εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ, σήμερον ὄντα καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον, ὁ Θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσιν, οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι;

31.μὴ οὖν μεριμνήσητε λέγοντες, τί φάγωμεν ἢ τί πίωμεν ἢ τί περιβαλώμεθα;

32.πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητεῖ· οἶδε γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων.( ἀπό ἐδῶ,ὅπου καί ἡ ἀπόδοσις στήν καθομιλουμένη)

 

henrymakow.com

 

Ἡ Πελασγική

 

Πηγή

Προβολές : 562


Μοίρασέ το:Ετικέτες: , , , , , , , , ,

Αγαπητοί αναγνώστες των ΑΤΤΙΚΩΝ ΝΕΩΝ,

Δώδεκα χρόνια, συνταξειδεύουμε μαζί στον χώρο της διαδικτυακής ενημέρωσης. Σ’ αυτά τα χρόνια, στάθηκα δίπλα σας , με μοναδικό στόχο την ενημέρωσή σας, όσο πιο αντικειμενικά μπορούσα αφιερώνοντας ατέλειωτες ώρες γι'αυτήν. Μετά την διαγραφή του πρώτου μου ιστολογίου, αναγκάστηκα να πάω σε άλλη πλατφόρμα και να πληρώνω ένα σημαντικό ποσόν κάθε μήνα, για την ασφάλεια του ιστολογίου μου.

Μπορείτε να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια, με την μηνιαία συνδρομή σας, στην Paypal επιλέγοντας το μπανεράκι που βρίσκεται ακριβώς κατώ απο το κείμενο αυτό , και να προχωρήσετε στην διαδικασία δωρεάς όσο κοστίζει ένας καφές.

Η διαδικασία είναι πολύ απλή είτε έχετε λογαριασμό Paypal είτε όχι.Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε το ποσο και να επιλέξετε το κουτάκι με την σήμανση 'Make this a monthly donation' και εν συνεχεία να πατήσετε το κουμπακι 'Donate with PayPal' αν έχετε λογαριασμό με Paypal , η 'Donate with a Debit or Credit Card', αν δεν έχετε λογαριασμό με Paypal και κάνετε την δωρεά με χρεωστική η πιστωτική κάρτα.

Αν έχετε πρόβλημα με την διαδικασία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email [email protected] η να στείλετε μήνυμα απο την φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται σταθερά στο κάτω μέρος της σελίδας.

Σας ευχαριστώ για την στήριξη σας.

Καλλιόπη Σουφλή


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ


Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες, θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας, για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης, σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολογίου, μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε, καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιοδνήποτε τρόπο, το ιστολόγιο. Ο διαχειριστής του ιστολογίου, δεν ευθύνεται για τα σχόλια και τους δεσμούς που περιλαμβάνει. Τονίζουμε ότι υφίσταται μετριασμός των σχολίων και παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, να έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
  • Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες, ασυνάρτητος λόγος και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις, υπονοούμενα, απειλές ή χυδαιολογίες.>
  • Μην δημοσιεύετε άσχετα με το θέμα σχόλια.
  • Ο κάθε σχολιαστής, οφείλει να διατηρεί ένα μόνον όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
  • Με βάση τα παραπάνω, η διαχείριση, διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης σχολίων, χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.
  • Επιπλέον σας τονίζουμε, ότι το ιστολόγιο, λειτουργεί σε εθελοντική βάση και ως εκ τούτου, τα σχόλια θα αναρτώνται μόλις αυτό καταστεί δυνατόν.

Διαβάστε ακόμα